اطلاعیه«شماره ۵۶۰» #حقوق شهروندی(شماره ی ۴)؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
مدت باقیمانده : ۱۷۰ روز
ریاست محترم سازمان #صداوسیما؛
سلام علیکم؛
 #حقوق شهروندی(شماره ی ۴)؛
رئیس جمهورمی گوید:
 #حقوق شهروندی فقط در کتابت وتدوین یک جزوه ودفترچه نبود.
مردم می گویند :
 اگر آنچه نوشته اید کتاب وجزوه نیست؛ پس حقوق ما را بدهید
مسائل فراوانی وجود دارد که جناب آقای روحانی بایدطبق حقوق #شهروندی؛ پاسخگو باشند؛

از جمله؛ اظهارنظر ایشان درباره‌ی #FATF
که فرمودند: #FATF بهترین راه #مبارزه بافساداست
این حرف می تواند القاء این شبه باشدکه :
آنهایی که بااین #لوایح مخالفند؛ درحقیقت بامبارزه‌ی با #فسادمخالفند؛
همانطوریکه به #مخالفان‌برجام هم ؛ نسبت کاسبان تحریم داده شد
این در حالی است که خودِ اعضای اصلی این نهادمالی؛ چنین ادعایی را ندارند
تازه؛استدلال خودِدولتی هااین است که :
در صورت عدم تصویب لوایح #FATF؛ ما یک بهانه ای دست آمریکایی هاخواهیم دادکه آنها،مراودات #تجاری و مالیِ ما را بیش از حدمحدودوهزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج #کسب‌وکار، #اشتغال و توسعه #اقتصادی را متأثر خواهندساخت.
سئوال؟!!
آیا با قبول #برجام؛خباثت دیگری باقیمانده است که آمریکایی ها انجام نداده باشندکه حالا اصراربرتصویب #FATF رادارید؟!!
این همان ابهامی است که؛ طبق حقوق شهر وندی مردم باید بدانند 

ملاحظات :
مردم ازشنیدن اینگونه اظهارات #بی‌منطق ناراحتندکه برای جلب اعتمادعمومی ؛لازم است به هرطریق ممکن جبران شود 

جناب آقای علی عسکری :
این موضوع مهم؛ارزش آنرا دارد که #صداوسیما یک شبکه‌ی مستقل؛ تحت عنوان #شبکه‌ی‌مطالبه‌گری ویا کلی تر؛ شبکه ای به نام #امربه معروف و نهی ازمنکر را؛ راه اندازی واز این طریق؛ با #اطلاع‌رسانی دقیق؛ نسبت به جلب اعتمادومشارکت حداکثری مردم در #انتخابات؛ اقدام نماید.

اینک وظیفه ی ما چیست؟!!
تماس با #صداوسیما وپیگیری موضوع فوق؛ تاحصول نتیجه:
صدا وسیما _ ۱۶۲

سه شنبه_ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir