اطلاعیه«شماره ۵۶۲»  #حقوق شهروندی(شماره ی ۶)؛

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

مدت باقیمانده : ۱۶۹روز
ریاست محترم سازمان #صداوسیما؛
سلام علیکم؛
 #حقوق شهروندی(شماره ی ۶)؛
رئیس جمهور محترم؛ برای حقوق شهر وندی منشور می نویسد و می گوید:
 #حقوق شهروندی فقط در کتابت وتدوین یک جزوه ودفترچه نبود.
مردم می گویند :
ما می خواهیم؛ آثار عملی این اقدام شما را در زندگی روزانه ی خویش احساس نماییم؛ زیرا؛ مسائل فراوانی در کشور وجود دارد که مسئولین؛ به ویژه جناب عالی باید در قبال آن پاسخگو باشید

به عنوان مثال :
مبارزه با فساد :
 عدالت و مبارزه با فساد: این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
 همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.
دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حسّاسیّت، از تشکیل نطفه‌ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند.
 در جمهوری اسلامی، دلهای مسئولان به‌طور دائم باید برای رفع محرومیّتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشدّت بیمناک باشد.
تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، بشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به‌معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.
سئوال؟!!
برابر مفاد #حقوق شهر وندی مردم می خواهند بدانند که آیا در این زمینه اقدام لازم صورت گرفته است یا خیر؟!!
اگر از ابتدا اینگونه مطالبه گری می کردیم؛ وضع کشور به مراتب بهتر از امروز بود
جناب آقای علی عسکری :
این موضوع مهم؛ارزش آنرا دارد که #صداوسیما یک شبکه‌ی مستقل؛ تحت عنوان #شبکه‌ی‌مطالبه‌گری ویا کلی تر؛ شبکه ای به نام #امربه معروف و نهی ازمنکر را؛ راه اندازی نماید تا از این طریق؛ با #اطلاع‌رسانی دقیق به مردم ؛ زمینه اجرای مطالبات رسوب شده مهیا و آثار مثبت آن در #انتخابات سرنوشت ساز ۱۶۹ روز آینده؛ دیده شود 
برادر وخواهر گرامی :
 حداقل به اندازه ی یک تماس تلفنی؛ به وظیفه ی سنگین خویش عمل نماییم
تماس با #صداوسیما وپیگیری موضوع فوق؛ تاحصول نتیجه:
صدا وسیما _ ۱۶۲

چهار شنبه_ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir