بیانیه«شماره ۵۶۸» شاخص۱۹۶:«فردی که در باره اش این گونه گفته شد» :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

رییس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور؛ بعد از رهبری است
«۱۶۲»روز دیگر؛
 چه کسی را انتخاب کنیم که: #شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!
برای انتخاب چنین فردی؛ تاکنون۱۹۵شاخص پیشنهاد داده ایم
شاخص۱۹۶:«فردی که در باره اش این گونه گفته شد» :

حاج قاسم از آنهایی است که شفاعت میکند.
امام خامنه ای عزیز؛ اردیبهشت۱۳۸۴

تفاوت از زمین تا آسمان است 
آن یکی را او انتخاب کرد 
این یکی را؛ ما 

چهار شنبه _۱۳۹۹/۱۰/۱۷
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر
#لطفانشردهید
@mran_ir