بیانیه«شماره۱۱۵» شاخص «۲۲۳»مارئیس جمهوری می خواهیم که بانرمش قهرمانانه آمریکاییها را مأیوس نماید

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

هر مسئول ویا رئیس جمهوری که در #عمل ویا در #اظهار نظر؛ آمریکاییها را #امید وار کند؛ در به شهادت رساندن #حاج قاسم سلیمانی شریک است
 «۸۹»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!

شاخص «۲۲۳» :
 #مارئیس جمهوری می خواهیم که با #نرمش قهرمانانه آمریکاییها را مأیوس نماید

نرمش قهرمانانه چیست؟!!

مقام معظم رهبری در این خصوص فرموده اند:
ما تعبیر “نرمش قهرمانانه” را به کار بردیم؛
 یک عدّه‌ای آن را به معنی دست برداشتن از آرمانها و هدفهای نظام اسلامی معنا کردند؛
 بعضی از دشمنان هم همین را مستمسکی قرار دادند برای اینکه نظام اسلامی را به عقب‌نشینی از اصول خودش متّهم کنند؛
 اینها خلاف بود،
 اینها بدفهمی است.
 نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است؛
به معنای این است که سالک راه خدا – در هر نوع سلوکی – به سمت آرمانهای گوناگون و متنوّع اسلامی که حرکت میکند، به هر شکلی و به هر نحوی هست، باید از شیوه‌های متنوّع استفاده کند برای رسیدن به مقصود.
.
مژده : ؛
در همین راستا وبرای جلو گیری از قطع #زنجیره ی تواصی به حق و به صبر؛ #جناب آقای علی عسکری؛ با راه اندازی #شبکه ی مستقل #فرهنگی(با رویکرد مطالبه گری _ امر به معروف ونهی از منکر) موافقت نمودند.
 ما از صدا وسیما می خواهیم که : در اجرایی شدن این اقدام مبارک تسریع بعمل آورند .
پیگیری وتماس با #صداوسیما؛ تاحصول نتیجه ازطریق شماره _۱۶۲

شنبه _ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 
@mran_ir