بیانیه«شماره ی ۱۱۲» مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲به افسران_جنگ_نرم فرمودند؟بخش چهارم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲به #افسران_جنگ_نرم فرمودند؟

بخش #چهارم :

…..امروز وضعیّت فرق کرده است؛ امروز جمهوری اسلامی :

 هم پول دارد،
 هم علم دارد،
 هم سلاح دارد،
هم فنّاوری دارد،
میلیونها استعداد دارد؛
هم قدرت ساخت دارد،
هم اعتبار بین‌المللی دارد،
 هم میلیونها جوان آماده‌ی به کار دارد،
 ما اصلاً قابل مقایسه‌ی با سی سال قبل نیستیم.
اتّفاقاً در جبهه‌ی مقابل ما؛ وضعیّت به ‌عکس است؛
 آن روز آمریکایی‌ها در اوج قدرت بودند، امروز نیستند؛
خودِ یکی از این دولتمردان کنونی آمریکا، یک شخصیّت معروفی، چندی پیش یک جمله‌ای گفت -او گفت : آمریکا امروز وضعش به جایی رسیده که دوستانش احترامش نمیکنند،دشمنانش از او نمیترسند.

در این برهه‌ی اخیر دچار مشکلات سیاسی‌اند؛ در مسائل اقتصادی و مالی، امروز دچار بزرگ‌ترین مشکلاتند؛ مشکلات ما در مقابل مشکلات آنها صفر است.
پنجشنبه _ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 
@mran_ir