بیانیه«شماره ی ۱۱۳» بخش #پنجم خطاب به افسران جنگ نرم …..

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
بخش #پنجم
خطاب به افسران جنگ نرم …..

مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ یعنی درسال اول #ریاست جمهوری آقای روحانی ودر همان اوایل گفتگو های هسته ای؛ #تیم مذاکره کننده رابه شرح ذیل نصیحت کردند :

این توصیه‌ی قبلی خودمان را باز هم تکرار میکنیم:
به دشمنی که لبخند میزند، اعتماد نکنید؛
 این را ما به مسئولین‌مان،
 به بچّه‌های خودمان،
 فرزندان خودمان –
[توصیه میکنیم‌]

 مراقب باشید؛
 لبخند فریب‌گرانه؛
 شما را دچار اشتباه نکند،
ریزه‌کاری‌های کار دشمن را ببینید.
مسئولین ما توجّه داشته باشند، حرفها را ببینند؛
از آن طرف لبخند میزنند، اظهار میل به مذاکره میکنند،

از این طرف بلافاصله؛….

مشروح بیانیه در 
@mran_ir