بیانیه ی«۱۶۰»شاخص«۲۴۵» ادامه ی بیانیه ی قبلی

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
«۵۸»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!
شاخص«۲۴۵» مجدد :
ما #رئیس جمهوری می خواهیم که :
با جبهه‌ی دشمن مرزبندی صحیح و صریح داشته باشد 
ادامه ی بیانیه ی قبلی :

رهبرمعظم انقلاب در ادامه فرمودند:
…..بنابراین معنای مرزبندی این است که مشخص باشد :
ما چه کسی هستیم؟!
شما چه کسی هستید؟!
من گمان میکنم سوره‌ی مبارکه‌ی “قل یا ایها الکافرون” همین مرزبندی را بیان میکند:
لا اَعبُدُ ماتَعبُدون، و لا اَنتُم عابِدُونَ مااَعبُد؛ یعنی مرز مشخص باشد، مرز مخلوط نشود.
کسانی که سعی میکنند این مرز را کمرنگ کنند یا محو کنند یا از بین ببرند،
اینها؛ خدمت نمیکنند به مردم
اینها خدمت نمیکنند به کشور
چه مرزهای دینی و عقیدتی، چه مرزهای سیاسی

استقلال، مرزی است برای کشور؛
این کسانی که سعی میکنند اهمّیّت استقلال یک ملت را – به‌عنوان جهانی شدن و حل شدن و منطبق شدن با جامعه‌ی جهانی – از بین ببرند و کمرنگ کنند، مقاله مینویسند، حرف میزنند، اینها :
هیچ خدمتی نمیکنند به این کشور

شما میگویید ارتباط داشته باشیم با دنیا،
خیلی خب، ارتباط داشته باشید،
منتها معلوم باشد :
با چه کسی ارتباط دارید؟!
چرا ارتباط دارید؟!
چه جور ارتباطی دارید؟!
اینها مشخص باشد
مرزبندی یعنی این
در جبهه‌بندی‌های داخلی هم همین‌جور است

سه شنبه _ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
مجمع پیگیری مردمی سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 

@mran_ir