بیانیه ی«۱۶۱»شاخص«۲۴۶» ما #رئیس جمهوری می خواهیم که درمقابله‌ی بادشمن؛عدم_انفعال ملت ایران راوعدم انفعال انقلاب رابه زبانِ صریح بیان کند

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
«۵۷»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!
شاخص«۲۴۶»
ما #رئیس جمهوری می خواهیم که درمقابله‌ی بادشمن؛ #عدم_انفعال ملت ایران راوعدم انفعال انقلاب رابه زبانِ صریح بیان کند 

رهبرمعظم انقلاب فرمودند:
بعضی ها؛بمجرد اینکه یک #مشکلی برای کشور پیش می‌آید، فوراًشروع میکنندبه ملامت کردنِ کسانی که استقامت کردندکه:
هان،دیدید،آدم وقتی این‌جورسر حرفش می‌ایستد، این #مشکلات پیش می‌آید!درصدر اسلام هم بود دیگر:
لَو اَطاعونا ماقُتِلوا قُل فَادرَءوا عَن [اَنفُسِکُمُ] المَوت. (آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۱۶۸)

خدای متعال اگر چنانچه بنا گذاشته باشد؛برطبق سنت الهی حرکت نکنیم،خب،دچار #مشکلات میشویم.

این‌جور نیست که درجنگ بدر بگویند:
یَقولونَ لَو کانَ لَنا مِنَ الاَمرِ شَی‌ءٌ ما قُتِلنا هاهُنا؛ (آل عمران، بخشی از آیه‌ی ۱۵۴)
این‌جوری نیست قضیه که اگر چنانچه ما #تسلیم_شدیم درمقابل دشمن،آن‌وقت مشکلات مابرداشته خواهدشد،برطرف خواهد شد؛ نخیر.

من واقعاًبایدتشکرکنم از #مسئولینی که درمقابله‌ی با دشمن حرفِ صریح میزنند؛ #عدم_انفعال ملت ایران را و عدم انفعال انقلاب را به زبانِ صریح بیان میکنند؛ این خیلی لازم است.این را بایدما به صورت گفتمان دربیاوریم.

چهار شنبه _ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
مجمع پیگیری مردمی سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 

@mran_ir