بیانیه ی«۱۶۲»شاخص«۲۴۷»

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
«۵۶»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!
شاخص«۲۴۷»
ما #رئیس جمهوری می خواهیم که به:
 قالَ کَلّا اِنَّ مَعِىَ رَبّی سَیَهدین؛ معتقد باشدو از دشمنی اشرار بیمناک نشود.

رهبرمعظم انقلاب فرمودند:
هیچ ملتی که صاحب حرفی و ایده‌ای باشد و حرکتی بکند، از دشمنی دشمنان مصون نیست.
امروز به نظر من اقبال ملت ایران این است که :
دشمن ملت ایران و دشمنان ملت ایران، جزو بدنام‌ترین‌ها در دنیا هستند.

شما ملاحظه کنیدامروز دولت آمریکا :
 در سطح بین‌المللی یک بازیگر خشن، آلوده‌ی به جنایت، و بی‌باک از کارهای زشت، و ارتکاب خلاف حقوق ملتها و حقوق انسانها؛ در داخل کشور خودشان هم به‌عنوان یک دولت و یک رژیم دروغگو و مزور معرفی شده ‌[که‌] وعده میدهد، عمل نمیکند.
لذاست که اعتقاد مردم به این دولتها – هم به این رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، هم به رئیس‌جمهور قبلی آمریکا – [در] نظرسنجی‌هایی که از مردم کردند، در حد بسیار پایینی بود؛ نشان میدهد که مردم اینها را قبول ندارند.
 اینها دشمن ما هستند؛

دشمن ما یک دولت آبرومند، یک دولت حرفِ‌حساب‌دار نیست، اینها هستند.
 لذا از اینها نبایستی یک بیمی انسان به خودش راه بدهد.
 و اتکاء به حمایت الهی امر بسیار مهمی است؛

معظم له؛ با اشاره به آیه‌ی شریفه‌ی ۶۱ شعراء (فَلَمّا تَرآءَا الجَمعانِ قالَ اصحابُ موسی‌ اِنّا لَمُدرَکون)؛ فرمودند :

….. وقتی‌که بنی‌اسرائیل حرکت کردند و از مصر بیرون آمدند و جناب موسی اینها را آورد، بعد از مدتی لشکر فرعون از پشت رسید؛
وقتی که این دو جمعیت به حدی رسیدند که دیگر همدیگر را از دور میدیدند یعنی اینها میدیدند که آنها دارند می‌آیند، آنها هم اینها را میدیدند؛
قالَ اصحابُ موسی‌ اِنا لَمُدرَکون ؛ اصحاب موسی گفتند: به دست فرعونیان هلاک میشویم( پدرمان در آمد، از دست رفتیم)؛

قالَ کَلّا اِنَّ مَعِىَ رَبّی سَیَهدین؛ حضرت موسی فرمود : هرگز
خدا با ماست و مرا به حفظ از دشمن راهنمایی خواهد کرد؛
 ببینید این درس است:
با خدا باشید، خدای متعال مگر وامیگذارد بنده‌ای را که با او باشد؟!!

 در بخش دیگری از قضیه‌ی حضرت موسی :
لاَتخافا اِنَّنی مَعَکُما اَسمَعُ و اَری (طه، بخشی از آیه‌ی ۴۶)؛
خدا فرمود : نترسید که من باشمایم؛ می شنوم و می بینم.

با خدا که باشیم، برای خدا که باشیم، خدای متعال کمک میکند.

پنجشنبه _ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
مجمع پیگیری مردمی سیاست های کلی نظام
#لطفانشردهید
مارابه دوستان خودمعرفی کنید 

@mran_ir