بیانیه ی«۱۷۱»شاخص«۲۴۸» مکرر

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 


 «۴۷»روز دیگر؛
چه‌کسی رابرای #ریاست‌جمهوری انتخاب کنیم که شایسته‌ی این جایگاه کلیدی باشد؟!!؛
شاخص«۲۴۸» مکرر

ما #رئیس جمهوری می خواهیم که:
 سیاست های کلی #اقتصادمقاومتی را قبول داشته باشد
تاریخ قضاوت خواهد کرد که برجام چه بلایی برسر اقتصاد مقاومتی آورد

قسمت پنجم :
رهبرمعظم انقلاب فرموده اند :
من یک فهرست اجمالی از مؤلفه‌ها و ویژگی‌های الگوی اقتصاد مقاومتی را مطرح میکنم(ده مؤلفه را):

مؤلفه ی ششم :
امنیت اقلام راهبردی و اساسی است؛
در درجه‌ی اول غذا و دارو.
باید تولید داخلی کشور طوری شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی، در زمینه‌ی تغذیه و در زمینه‌ی دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفه‌های اساسی در این سیاستهایی است که ابلاغ شده. باید خودکفا باشیم، بایستی زمینه‌های کاملاً کفایت کننده مورد توجه قرار بگیرد.

مؤلفه ی هفتم،
کاهش وابستگی به نفت است؛
یکی از سخت‌ترین آسیبهای اقتصادی ما همین وابستگی به نفت است.
این نعمت بزرگ خدادادی برای کشور ما در طول ده‌ها سال مایه‌ی فروریختگی‌های اقتصادی و فروریختگی‌های سیاسی و اجتماعی شد؛ باید ما یک فکر اساسی بکنیم.
ما نمیگوییم از نفت استفاده نشود،
[بلکه] تکیه‌ی ما بر استفاده‌ی حداقلی از فروش نفت خام است؛
 نفت را میتوان به‌صورت فرآورده در اختیار گذاشت؛ که در این سیاستها دیده شده.
یک کار اساسی و مهمی که باید انجام بگیرد این است؛ این همت بلندی لازم دارد که ما در بند سیزده این سیاستها به این پرداختیم و جداً باید این بند عملیاتی بشود

بند ۱۳ : مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
- انتخاب مشتریان راهبردی.
 ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
 مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
 افزایش صادرات گاز.
 افزایش صادرات برق.
افزایش صادرات پتروشیمی.
 افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

شنبه _ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
مجمع پیگیری مردمی سیاست های کلی نظام .

@mran_ir