بیانیه شماره ی«۱۸۵»شاخص«۲۶۱» :انتخابات را؛ نبایدباحرفهای بیهوده و وعده‌های فریبنده و بدون پشتوانه خراب کرد

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

بیانیه شماره ی«۱۸۵»

 «۳۳»روز دیگر؛ چه کسی را انتخاب کنیم که در تراز جمهوری اسلامی باشد؟!!
شاخص«۲۶۱» :

انتخابات را؛ نبایدباحرفهای #بیهوده و وعده‌های #فریبنده و بدون پشتوانه خراب کرد

 نامزد ریاست جمهوری باید برنامه‌ی درست و #واقع‌بینانه و منطبق با سیاستهای کلی نظام داشته باشد

این همان مطلبی است که رهبر معظم انقلاب؛ خطاب به آقای ظریف فرمودند:
این را همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشود.

 #سیاست_خارجی در همه‌ جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است؛درکشور ما هم همین جور است؛درشورای عالی امنیّت ملّی که همه‌ی #مسئولین در آنجاحضور دارند،تصمیم‌گیری میشودو وزارت خارجه با شیوه‌های خودش بایستی آنها را عملی بکند و پیش ببرد.

نکته :
در نظام مقدس #جمهوری_اسلامی ایران؛ جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کلی مشخص است و همه‌ی سه قوه طبق قانون اساسی باید در مسیر تحقق اهداف سیاست‌های کلی حرکت کنند؛ بنا براین #نامزدهای ریاست جمهوری؛ نباید وعده‌هایی بدهند که خارج از جهت‌گیری‌های کلی نظام باشدوبه گونه ای حرف نزنند که معنایش این باشدکه سیاستهای کشور راقبول ندارند

شنبه _ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
مجمع پیگیری مردمی سیاست های کلی نظام
@mran_ir