بیانیه ی شماره ۱۸۸نقش سیاستهای_کلی_نظام در زندگی مردم-در جامعه و…..

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
نقش #سیاستهای_کلی_نظام در زندگی مردم-در جامعه و…..
به عنوان مثال در تأمین نیروی انسانی و تعلیم و تربیت و نقش آنها در ارتقاء سطح ماندگاری نظام

۱-سیاست های کلی #خانواده :
بسترسازی برای شکل گیری یک #انسان_مفیدو تأثیر گذارو قابل اعتماد برای آینده نظام قبل از انعقاد نطفه.

۲-سیاست های کلی #سلامت:
دسترسی آسان به بهداشت و درمان و #حفظ سلامت فرد از بدو تولد تا آخر عمر.
۳-سیاست های کلی نظام در ایجادتحول درنظام #آموزش‌وپرورش:

ایجادفضای مناسب #تعلیم‌وتربیت ازمهدکودک-پیش دبستانی تادانشگاه.

۴-سیاستهای کلی #علم_وفناوری:

ایجادفضای مناسب برای تعلیم و تربیت انسانهای #متخصص و قابل اعتمادبرای آینده نظام.

۵-سیاست های کلی نظام در مورد #موادمخدر :
مصون سازی مسیر زندگی جوانان به منظور #جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه انسانی باعدم گرایش به مواد افیونی وخانمان برانداز.

۶-سیاست های کلی #اشتغال :
شغل مناسب وتأمین معیشت پایدار وایجاد زمینه #مسئولیت_پذیری جوانان و جلوگیری از یأس و سرخوردگی آنان.

۷-سیاست های کلی #مسکن:
به منظور تأمین مسکن ارزان قیمت و #تشویق جوانان به امرمقدس #ازدواج و تشکیل خانواده
ادامه دارد….

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام

@mran_ir