بیانیه ی شماره ۱۸۹ ادامه بیانیه ۱۸۸

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
در بیانیه قبلی به نقش موثر #سیاستهای کلی خانواده-بهداشت ودرمان _ایجادتحول در نظام آموزش وپرورش _علم وفناوری_موادمخدر_اشتغال ومسکن در تامین نیروی انسانی به منظور ارتقاءسطح ماندگاری نظام پرداخته شدو اینک :

۸-سیاستهای کلی #اصلاح_الگوی_مصرف:

با پرهیز از اسراف،ولخرجی، #تجمل_گرایی، اشرافیگری،….وبا ارائه سبک زندگی و #الگوی_اسلامی، آرامش روانی جامعه به ویژه زندگی یک زوج #جوان را تضمین نموده است.

۹- #اقتصادمقاومتی:
درجامعه ای که اقتصاد آن سالم باشد میزان #آلودگی ها وپلشتی ها به مراتب کمتر است.
درچنین جامعه ای #تشکیل_خانواده وتامین معیشت تسهیل می گرددو مردم به ویژه جوانان فرصت خودسازی وکسب معنویت و توجه به مسائل پیرامونی پیدا می کنند

۱۰-سیاستهای کلی #جمعیت:

رفع موانع #ازدواج ،تشویق به فرزند آوری،رشدجمعیت ،تامین امنیت پایدار،استحکام #خانواده وامیدبه زندگی،مشارکت در تشکیل دولت اسلامی…….

 #نکته:

بخش اعظمی از #نارسایی_های وضع موجودبه دلیل کوتاهی مسئولینی است که‌در اجرایی شدن سیاست های کلی نظام #تعلل_وتأخیر داشته وجالب است که بعضی از افراد موثر در این گناه نابخشودنی هم اکنون نامزدریاست جمهوری شده اند که لازم است صداوسیما دربحث #مناظره هابه عملکرد این افراد در این زمینه بپردازد
تامردم در انتخابشان دچار اشتباه نشوند
تماس با #صداوسیما ۱۶۲

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام۱۴۰۰/۰۲/۳۰

@mran_ir