بیانیه ی «شماره ۹۳۲»شاخص ۲۶۴ _ نگاهِ به خانواده(در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلی خانواده).آخرین قسمت

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

۲۵روز دیگر چه کسی را #انتخاب کنیم که #پشیمان نشویم

شاخص ۲۶۴ _ نگاهِ به خانواده(در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلی خانواده).
آخرین قسمت :

۸. رئیس جمهور باید نسبت به ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه #غیرت داشته باشد.

۹. به منظور ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها؛ رئیس جمهور باید با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده ی آنها درباره ی اشتغال، ازدواج و مسکن؛ باجدیّت عمل نماید .

۱۰. رئیس جمهور باید شرایطی را فراهم نماید که : ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی-ایرانی در جهت استحکام خانواده؛ برای همگان مهیا باشد .

۱۱. رئیس جمهور باید نسبت به تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی؛ برنامه داشته باشد.

۱۲. رئیس جمهور باید با حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت‌پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود؛ سلامت خانواده راتضمین نماید.

۱۳. رئیس جمهور باید شرایطی را فراهم نماید که : پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به‌ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق؛ امکان پذیر باشد .

۱۴. رئیس جمهور باید با حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان؛ سعادت این خانواده ها را تضمین نماید.

۱۵.رئیس جمهور باید؛ با اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب؛ تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان را فراهم نماید.

۱۶. رئیس جمهور؛ باید سازوکارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده را فراهم نماید .

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام۱۴۰۰/۰۳/۰۳

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱