اطلاعیه «شماره ۵۰»:نکته ی۷ _۲ آنچه یک مسئول؛ باید بداند

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

نکته ی۷ _۲
آنچه یک مسئول؛ باید بداند

رهبرمعظم انقلاب؛ در دیدار جمعی از معلمان سراسر کشور؛ فرمودند:

…..بعضی‌ها :
با رفتارهای خود،
با عملکرد خود،
با اظهارات خود،
الگوهای بدی برای جوانهای ما میشوند.

الگوسازی، یکی از اساسی‌ترین کارهاست.
ما الگوهای خوب خیلی داریم.
اینقدر جوانهای خوب،
اینقدر چهره‌های نورانی,
در تاریخ که بماند؛ در زمان خودمان داریم که همین قدر کافی است با تعریف هر کدام از اینها – تعریف به معنای معرفی کردن – یک چهره‌ی برجسته و یک الگو جلوی جوانانمان بگذاریم

 اینها جوانهائی بودند که از پیشروان خودشان جلو افتادند؛
جوانهائی که پای درس بنده و امثال بنده نشستند،
اما صد پله از ما جلو رفتند؛
ما وعده کردیم، آنها عمل کردند؛
 ما یاد دادیم، آنها عمل کردند؛
ولی خودمان عمل نکردیم.

چقدر از این جوانها،
چقدر از این شهدا کسانی بودند که از امثال ماها چیزی یاد گرفتند،
اما آنها بهتر از ما شدند،
جلوتر از ما شدند،
بیشتر به کشور آبرو بخشیدند،
پیش خدا بیشتر آبرو پیدا کردند؛
«چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد»؛
وعده را ما کردیم، او عمل کرد.

ما این همه جوان خوب داریم؛
اینها را یکی‌یکی در بیاورند، بگذارند جلوی جوان نسل حاضر؛
غیرت او را،
همت او را،
صداقت او را،
 سلامت او را،
فداکاری‌های او را،
 بینش والای او را،
 رفتار نیک او را با مردم،
با همنوعان،
 با پدر و مادر،
با خانواده،
با دوستان،
بگذارند جلوی چشم جوان نسل امروز؛ خود این آموزنده است.

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱