اطلاعیه«شماره۲۴۷»نکته ی ۲ _۴

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

آرمان اصلی و واقعی و نهایی، ایجاد #تمدّن_اسلامی است؛

رهبر معظم انقلاب؛ «۱۳۹۹/۰۲/۲۸» فرموده اند:

این پرچم آرمان‌خواهی و مطالبه‌گری را زمین نگذارید؛
این بسیار چیز باارزشی است؛ این مطالبه‌گری را از دست ندهید،
این آرمان‌خواهی را از دست [ندهید].

ممکن است بعضی از این چیزهایی که شما مطالبه میکنید عملی نباشد که واقع قضیّه هم همین است؛ یعنی وقتی انسان وارد عمل شد مشکلات کار میدانی برای او بیشتر آشکار میشود، معلوم میشود که همه‌ی آن چیزهایی که میخواستیم، یا نمیتوانسته عملی بشود یا نمیتوانسته به این زودی عملی بشود؛ لکن خودِ این آرمان‌خواهی باارزش است؛ برای اینکه اگر آرمان‌خواهی وجود نداشته باشد راه را گم میکنیم؛
این آرمان‌خواهی موجب میشود که ما راه را گم نکنیم و وسط راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم.

این آرمان‌خواهی را داشته باشید؛ این آرمانهای مهم را:

عدالت
استقلال،
 رفع فساد،
در نهایت تمدّن اسلامی.
آرمان اصلی و واقعی و نهایی، ایجاد تمدّن اسلامی است؛
اینها را از دست ندهید و اینها را مطالبه کنید و بخواهید روی آن فکر کنید؛
البتّه مطالبه‌گری بایستی با شکلهای منطقی باشد.

مجمع پیگیری مردمی سیاستهای کلی نظام _۱۴۰۰/۰۹/۰۱

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱