بیانیه ی «شماره ۱۱۴۲»منشور اخلاقی؛ قسمت «۳۴ »

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

رهبر معظم انقلاب _ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ فرموده اند :

اگر کسی توانست نیازها را، خلأها را پیدا کند، بشناسد و همت بگمارد بر اینکه این خلأها را پر کند، این ارزش مضاعفی دارد.

دوم، استمرار و پیگیری :

اینجور نباشد که یک کاری را شروع کنیم، بمجرد اینکه برکاتی، ثمراتی از آن ظاهر شد، خرسند بشویم، خوشحال بشویم، خدا را هم شکر بکنیم، ولی احساس بی نیازی، احساس سیری به ما دست بدهد؛

 نه ،

 باید کار دنبال بشود…

مطلقاً اینها را رها نکنند

مجمع مردمی پیگیری سیاستهای کلی نظام ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱