یاد آوری وهشدار(شماره _ ۷۳)

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

پیام ولایت :

این منع از مذاکره که گفته میشود «مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم»، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکا است.

امام خامنه ای «مدظله العالی» در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان‌ _ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ فرموده اند:

هر چه توانسته‌اند دشمنی کرده‌اند.

البتّه ما هم از این طرف بیکار نبوده‌ایم؛

ما هم از این طرف هر کار توانسته‌ایم، در مقابل آمریکا کرده‌ایم،

در موارد زیادی هم طرف را گوشه‌ی رینگ برده‌ایم؛
 نتوانسته از خودش درست دفاع کند،
این هم کاملاً واضح است، همه‌ی دنیا می‌بینند.

ولی مهم‌ترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه‌های آمریکا به آمریکا داده ؛ این بوده که :
 راه نفوذ مجدّدِ سیاسی آمریکا به کشور را بسته؛
جمهوری اسلامی راه ورودِ دوباره‌ی آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره‌ی آمریکا در ارکان کشور را بسته.

این منع از مذاکره که گفته میشود «مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم»، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکا است.

مجمع مردمی پیگیری سیاستهای کلی نظام ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱