اطلاعیه ی « شماره ی ۱۴۱۹» انسان مطلوبِ انقلاب اسلامی،

🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
انسان مطلوبِ انقلاب اسلامی،
💐نظام اسلامی،
💐دولت اسلامی،
💐جامعه‌ی اسلامی
💐و تمدن نوین اسلامی،
💐 بایدهم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد، و هم شاکر و بنده ی خدا باشد.

❤️رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار جوانان استان خراسان شمالی فرمودند :

⬅️قسمت یازدهم :

⛔️جامعه ی بدون آرمان،

⛔️بدون مکتب،

⛔️بدون ایمان،

❌ممکن است به ثروت برسد،

❌به قدرت برسد،

❌اما آن وقتی هم که به ثروت و قدرت برسد، تازه میشود یک حیوان سیر و قدرتمند،

⬅️و ارزش انسان گرسنه از حیوان سیر بیشتر است،

⛔️ اسلام این را نمیخواهد‼️

💐اسلام طرفدار انسانی است که :

✅هم برخوردار باشد،

✅هم قدرتمند باشد،

✅و هم شاکر و بنده ی خدا باشد؛

✅جبهه ی عبودیت بر خاک بساید.

🌸انسان بودن،

🌸قدرتمند بودن و بنده ی خدا و عبد خدا بودن؛

🌸این آن چیزی است که اسلام میخواهد؛

🌸 میخواهد انسان بسازد،

🌸 الگوی انسانسازی است.۱۳۹۱/۰۷/۲۳

❌ ادامه دارد…..

🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۱/۱۰/۱۴
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱