اطلاعیه ی«شماره ی۱۴۰۴»موضوع : حجاب/قسمت ششم :

🌹بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹
رهبر بهتر از جانمان،در دیدار جمعی از پرستاران نمونه کشور در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۱فرمودند :

🔥دنیای فاسد غرب خواستند بروز زن را، شخصیت زن را در روشهای غلط و انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است، به زور به ذهن دنیا فرو کنند:

🔥زن برای اینکه شخصیت خودش را نشان بدهد، بایستی برای مردان چشم‌نواز باشد.

🔥این شد شخصیت برای یک زن؟!!

🔥بایستی حجاب و عفاف را کنار بگذارد،

🔥 جلوه‌گری کند تا مردها خوششان بیاید.

🔥این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟!!

🔥این غرب مستِ دیوانه‌ی از همه جا بیخبر، تحت تأثیر دستهای صهیونیستی، این را به عنوان تجلیل از زن عَلم کرد؛

🔥 یک عده هم باور کردند.

🔥عظمت زن به این نیست که بتواند چشم مردها را،

🔥هوس هوسرانان را به خودش جلب کند؛

🔥این افتخاری برای یک زن نیست؛

🔥این تجلیل زن نیست؛

🔥 این تحقیر زن است.

💐 عظمت زن آن است که بتواند حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلّت زن ودیعه نهاده است، حفظ کند؛

💐 این را بیامیزد با عزت مؤمنانه؛

💐این را بیامیزد با احساس تکلیف و وظیفه؛

💐آن لطافت را در جای خود به کار ببرد،

💐 آن تیزی و بُرندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببرد.

💐این ترکیب ظریف فقط مال زنهاست؛

💐این آمیزه‌ی ظریف لطافت و بُرندگی، مخصوص زنهاست؛

💐این امتیازی است که خدای متعال به زن داده است؛

🌸لذا در قرآن به عنوان نمونه‌ی ایمان – نه نمونه‌ی ایمان زنان، نمونه‌ی ایمان همه‌ی بشر؛ زن و مرد – دو زن را مثال میزند:

🌸«و ضرب اللَّه مثلا للّذین امنوا امرأت فرعون» و «مریم ابنت عمران»؛

🌸 یکی زن فرعون است؛

🌸دومی هم حضرت مریم است؛

❌ اینها اشاره‌ها و نشانه‌هائی است که منطق اسلام را نشان میدهد.

👌ملاحظات :

👈این سوابق جهت برنامه ریزی بهتر کار گروه های تخصصی «مجامع استانی» برای رسیدن به یک راه حل اساسی؛ گرد آوری و ابلاغ میگردد.

🌸مجمع مردمی #پیگیری سیاستهای کلی نظام۱۴۰۲/۰۱/۰۷
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)و وبگاه مجمع پیگیری سیاست های کلی نظام به نشانی ذیل:
http://mran.ir
@mran_ir
@beha_togham_alfaraez
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه؛ از طریق شماره تلفن ذیل؛ بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱