بیانیه ی«شماره ۵»

بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه ی«شماره ۵»
دربیانیه های قبلی (۱ الی۴)به #سیاستهای_کلی_نظام؛ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری؛ در ارتباط با «سیل» روزهای اخیر اشاره کردیم؛ودربیانه ی پنجم به شرح یکی دیگراز ابلاغیه های معظم له؛ به نام«سیاست‌های کلی نظام برای پیشگیری وکاهش خطرات ناشی ازسوانح طبیعی وحوادث غیرمترقبه»که درتاریخ ۱۳۸۴/۶/۲۵جهت اجرا ابلاغ فرموده اند؛ می پردازیم (#سیاستهای_کلی_نظام برای پیشگیری وکاهش خطرات ناشی ازسوانح طبیعی وحوادث غیرمترقبه(ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری _ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵ ))
آنچه ازابتدا؛مشخص ونمایان بوده؛ #هوشیاری و #درایت رهبرحکیم وفرزانه ی انقلاب اسلامی است
وآنچه به مابرمیگردد: شرمندگی ناشی از قصور و کوتاهی است!!!
و اینجاست که معظم له خطاب به جوانان میفرمایند:
اگربرای تحقق اهداف وآرمان های انقلاب لشگرهای #مطالبه_گری راه اندازی نکنید؛ویرانگری بوجودخواهد آمد؟!!
ادامه دارد…..
دفتر مرکزی : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته»(۱۳۹۸/۱/۲۰)
کانالها(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)وسایت حامیان امریه معروف و نهی از منکر(اصل هشتم قانون اساسی)
http://mran.ir
@hamian_m_a
@toghamolfaraez
@beha_togham_alfaraez
@mran_ir