بیانیه ی«شماره ی۴۹»بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارند تا دستهای خائن، قم را از مرکزیّت انقلاب، از کانون انقلاب ‌بودن بیرون بیاورند و این معانی را در آن کمرنگ کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع:

بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارند تا دستهای خائن، قم را از مرکزیّت انقلاب، از کانون انقلاب ‌بودن بیرون بیاورند و این معانی را در آن کمرنگ کنند.

هشدار !

اعلام خطر !

پیرو بیانیه های ۳۸و۳۹ برادر وخواهر هموطن ومسلمان امام خامنه ای درتاریخ۱۳۹۷/۱۰/۱۹در دیدار مردم قم اعلام #خطر کردندومارا از خواب زمستانی بیدار نمودند!

مبادا هنوز درخوب باشیم ؟!

از آن تاریخ تاکنون ۱۷۲روز میگذرد! وای به حال ما؛ اگر در این مدت کاری انجام نداده باشیم ؟!! والسلام

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۹

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez