بیانیه ی«شماره ی۷۵»به دنبال چه بودند؛ چه شد؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :به دنبال چه بودند؛ چه شد؟!!

۱-درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ انگلیسی‌ها درماجرای نفتکش‌ ایرانی به«نیابت»از #آمریکا واردعمل شدند.

هدف این بود که به ایران نشان دهند، هیچ راهی برای فرار از تحریم‌های نفتی وجود ندارد و چاره‌ای جز تسلیم و یا پذیرش شکست ندارد.

۲-فاصله واکنش رهبرمعظم انقلاب اسلامی به توقیف کشتی ایران وفرمان ضمنی به«فرزندان انقلابی»برای زدن سیلی به«انگلیس خبیث» به سه روز نرسیدوکار تمام شد.
۳-درتاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷سفیران باغیرت اسلام در دریا؛نفتکش« #استناایمپرو»انگلیسی رااگرچه در آب‌های بین‌المللی، اما نزدیک ساحل خودودرشرایطی که ده‌ها #ناوجنگی آمریکا، انگلیس وفرانسه در نزدیکی‌های #نفتکش توقیف شده بوده‌اند، توقیف کرده وبه سمت سواحل خود -که نیازمند چندروزطی مسافت بوده- منتقل کرده ودرعین حال ازپایگاه‌های #نظامی وناوهای جنگی آنان تیری به سمت تجهیزات ونیروهای ایرانی منتقل‌کننده ؛ شلیک نشده است !

۴-ایران اقدام به #توقیف نفتکش انگلیسی کردتا نشان دهدجریان عادی نفت،حقوقی یک طرفه برای مخالفان ایران نیست ودر ضمن ارزش متعالی «امنیت» فقط جنبه #فیزیکی نداردوشامل هر اقدامی می‌شودکه احساس امنیت وامیدرادرمردم ایران اضافه کندومتقابلاً از نگرانی‌های آنان نسبت به‌آینده بکاهد.

۵-ایران دردو اقدام اخیروبه‌خصوص درماجرای #نفتکش_استناایمپرو به غرب نشان دادکه حاضر است برای رسیدن به نقطه اطمینان، به«نقطه جوش» نزدیک شود.

غرب اگردرتئوری‌های فریبنده خودکه درآکادمی‌ها از آن بحث می‌کند، توصیه می‌کندریسک را بپذیریدتاپیروز شوید،در مکتب انسانی اسلامی، مقاومت توصیه می‌شود بدون آنکه متضمن پذیرش ریسک باشد.

در واقع از نگاه مکتب اسلام، خود مقاومت پیروزی است، چرا که با رضوان الهی توأم است و اگر این مقاومت به نتیجه مطلوب هم برسد که براساس سنت و قانون «إِن یَنصُرْکُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ لَکُمْ» (آل عمران/ ۱۶۰) تردیدی در به نتیجه رسیدن آن نیست، دو پیروزی به دست آمده است.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر-بخش بین الملل۷/مرداد/۱۳۹۸

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez