بیانیه ی«شماره ی۱۱۵»عملکرد دولت

بسم الله الرحمن الرحیم

 #قضاوت با شما
۹۲-۵۶-️ امام خامنه ای؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند:در راه پیشرفت:
توقف ممنوع است
خودشگفتی ممنوع است
غفلت ممنوع است
اشرافی‌گری ممنوع است
لذت‌جوئی ممنوع است
به فکر جمع کردن زخارف دنیا افتادن، برای #مسئولین ممنوع است.
با این ممنوعیت هاست که میتوانیم به قله برسیم. ما داریم در دامنه حرکت میکنیم. ما هنوز به قله نرسیده‌ایم؛ با آن فاصله داریم.
آن روزی که ملت ایران به قله برسد، دشمنی ها تمام خواهد شد.
آن روزی که ملت ایران به قله برسد، معارضه‌های خباثت‌آلود به پایان خواهد رسید. ما تا آن روز فاصله داریم. حرکت را باید بیوقفه ادامه دهیم(۱۳۹۱/۳/۱۴ )

قضاوت باشما  در ۷ سال گذشته؛ #دولت و #مجلس ما،تاچه اندازه در این مسیر حرکت نموده و مشکلات مردم را برطرف کرده اند

ایکاشاین موضوع به گفتمان عمومی تبدیل شود ؛تا #مسئولین پس از پایان دوره ی مسئولیت نمره ی عملکردخود را اززبان مردم بشنوند

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
#لطفانشردهید
تشکل های مردمی ولایتمدار(۱۳۹۸/۷/۲۴)
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱