بیانیه ی«شماره ی۸-۱۱۲»اگر جای سپاه بودیم ؛ چه می کردیم…

بسم الله الرحمن الرحیم

 #اگر جای سپاه بودیم ؛ چه می کردیم 

 امام خامنه ای ؛ فرمانده ی معظم کل قوا ؛ فرمودند:
….منابع طبیعی باارزشی در کشور ما وجود دارد که امروز بدون اینکه ارزش افزوده‌ای داشته باشد، به خارج فروخته میشود؛ یکی از آنها نفت و گاز است.

من سال گذشته در همین جلسه گفتم که ما در موجودی نفت و گاز بر روی هم، در دنیا اوّلیم؛ یعنی هیچ کشوری به‌قدر ایران عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد؛ در گاز اوّل، در نفت چهارم و در مجموع اینها -حجم مجموع نفت و گاز- اوّل در همه‌ی دنیا [هستیم].
این خیلی ظرفیّت مهمّی است؛ امکان بسیار مهمّی است؛ اینکه دشمن میخواهد به هر قیمتی تسلّط خود را و قیمومیّت خود را بر این کشور اعمال کند، به‌خاطر همین ثروتها است.
این [نفت و گاز] یکی از منابع باارزش کشور است، [به‌علاوه‌ی] فلزّات فراوان و باارزش، مراتع، جنگلها و امکانات فراوان دیگر.
اگر از این ظرفیّتها استفاده بشود، اقتصاد ایران در میان بیش از دویست کشور جهان، بین دوازده کشور اوّل قرار خواهد گرفت؛ اگر با ابتکار جوانها، با حضور جوانها، با حضور مدیران فعّال و پُرکوشش ان‌شاءاللّه بشود از این امکانات استفاده کرد، اقتصاد کشور در میان دوازده اقتصاد اوّل همه‌ی دنیا قرار خواهد گرفت و از همه جهت پیشرفته خواهد شد که امروز البتّه این‌جور نیست۱۳۹۷/۱/۱٫

ما تشکل های مردم نهاد ؛از آن آقایی که با #وعده و #وعید های دست نایافتنی و با…. #رئیس_جمهور این مملکت میشودویا ؛ #بدتر از آن ؛به شخصی که با همین شیوه؛ به مجلس راه پیدا می کند؛ «فعلا امیدی نداریم »؛ امّا باتوجه به:

توانمندی و #ظرفیتهای_سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
و همچنین باعنایت به بیانات۱۳۹۸/۰۷/۱۰ فرمانده معظم کل قوا در دیدارمجمع عالی فرماندهان سپاه
و اینکه : #حفظ_انقلاب که بالاترین معروف است؛ از وظایف اصلی سپاه محسوب می گردد ؛«اگر جای سپاه بودیم»؛به کمک #دانشمندان_متعهد این مملکت ؛ بهترین برنامه ی عملی استفاده از این سرمایه عظیم وجلو گیری از خام فروشی را تهیه و به محضر #معظم_له ؛ تقدیم می نمودیم .
مجددا” تأکیدمیگردد:
چنانچه؛از #توانمندی و #اقتدارسپاه برخودار بودیم ؛ هر گز اجازه نمی دادیم اوامر لازم الاجراولازم الاطاعه ولی امر مسلمین جهان ؛با سوء مدیریت وتعلل وتأخیر مواجه گردد.

رونوشت : #مجریان طرح «مسجد پناه مردم»؛ کاروان های امر به معروف ونهی از منکر«مردم به دولت»؛ جهت استحضار واقدام لازم.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

تشکل های مردمی ولایتمدار(۱۳۹۸/۷/۲۵)
@mran_ir
جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱