بیانیه ی«شماره ی۱۶۱»موضوع :چه کسی مارا به مسلخ می برد

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
 #موضوع :چه کسی مارا به مسلخ می برد
سر انجام تلاش آقای #روحانی با چراغ سبز و همسویی و همکاری بعضی از #نمایندگان_بی_کفایت درمجلس و زمینه سازی درسفریزدوکرمان ونحوه ی اجرای اصلاح قیمت بنزین ،«به بارنشستو نتیجه:
در جلسه ۱۳۹۸/۰۹/۲۰هیأت #دولت به شر ح زیر اعلام گردید:
برای نجات #اقتصادایران دو راه بیشتروجودنداردیا #مذاکره ویادور زدن #تحریم ها
این حرف به قدری سنگین بودکه شب و روزگذشته؛ حتی؛فریاد #سیدمقاومت از لبنان درخصوص #خطرات_نزدیکی به آمریکا را به دنبال داشت
ولی تو #برادروخواهرمسلمان ومنِ مدعی باید بدانیم که ریشه ی این رخدادو #ننگ_تاریخی در ترک امربه معروف ونهی ازمنکر بود 
 آن زمان که سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ی « #انرژی»(نفت وگاز وجلو گیری ازخام فروشی)به دولت ومجلس ابلاغ گردید؛به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاستهای‌ کلی‌« #امنیت‌ اقتصادی‌»به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاستهای‌ کلی‌« #بخش‌ معدن‌»و جلو گیری از خام فروشی به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاست‌های‌ کلی‌ بخش‌« #حمل‌ و نقل‌»به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاستهای کلی #اصل۴۴قانون اساسی به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاستهای کلی #اصلاح_الگوی مصرف به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاست‌های کلی نظام درامور« #مسکن»به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاست‌های کلی نظام درامور« #شهرسازی»به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاست‌های کلی نظام درامور« #تشویق سرمایه گذاری»به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاست‌های کلی #اشتغال به دولت ومجلس ابلاغ گردید؛به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که -سیاست‌های کلی نظام دربخش« #صنعت»به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاست‌های کلی نظام دربخش« #کشاورزی»به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاستهای کلی #تولیدملی،حمایت از کاروسرمایه ایرانی به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاست‌های کلی« #اقتصادمقاومتی»به دولت ومجلس ابلاغ گردید ؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
آن زمان که سیاست‌های کلی« #علم_وفناوری»به دولت ومجلس ابلاغ گردید؛ به جای مطالبه گری سکوت کردیم
وآن زمان که #اصلاح_اموربانکی را و…..را میبایست #مطالبه می نمودیم وازباب امربه معر وف «مردم به مردم»به هموطنان خویش اطلاع رسانی می کردیم و اجرای این امور را ازدولت و مجلس #مطالبه می نمودیم ؛باکمال شرمندگی #سکوت کرده ودست نفوذی هارابازگذاشتیم 
امروزبایدجناب #روحانی ؛دست بسته ما را به #مسلخ ببرد تا ؛ #خفت و خواری #مذاکره با شیطان بزرگ رابپذیریم ومشمول این سخن گهربار امیر مؤمنان گردیم :
مَنْ نَامَ عَنْ نُصْرَهِ وَلِیِّهِ انْتَبَهَ بِوَطْأَهِ «عَدُوِّهِ».کسی که به هنگام یاری ولیّ (رهبر) خود، بخوابد با لگد دشمن از خواب بیدار خواهد شد!
عیون الحکم و المواعظ (للیثی)، ص: ۴۴۱
تماس با قوه قضاییه : ۱۲۹
@mran_ir
تشکل های مردمی ولایتمدار امر به معروف ونهی از منکر(۱۳۹۸/۰۹/۲۳)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره ی این بیا نیه با شماره تلفن۶۶۶۷۷۳۳۳ _۰۲۱ دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید