بیانیه ی «شماره۲۷۱»موضوع:حرکت عمومی ما؛ نسبت به محیط زیست در چشم‌انداز« #گام_دوم_انقلاب »

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 🌹

🔴موضوع:حرکت عمومی ما؛ نسبت به محیط زیست در چشم‌انداز« #گام_دوم_انقلاب »)⁉️

🌸پیرو بیانیه ی شماره ی ۲۶۹
🌸#تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر ؛که بخشی ازفعالیت های خودرابه پیگیری اجرایی شدن #سیاستهای_کلی_نظام ؛ اختصاص داده ؛دربیانیه های چندروزگذشته ؛به سیاستهای کلی انتخابات _ خانواده وپدافندغیرعامل پرداخته است.
👌اگرمجلس در رأس برنامه های آقای دکترعلی عسکری قرار داشت وکشور دارای #دوشبکه_ی_مستقل رادیویی و تلویزیونی مخصوص مجلس بود؛ اینک درآستانه ی تشکیل مجلس یازدهم ؛ از نمایندگان جدید؛درخواست می کردیم که ازطریق رسانه ملی به سئوالات زیر پاسخ دهند ⁉️
✅۱-درارتباط بامدیریت جامع،هماهنگ ونظام‌مندمنابع حیاتی(ازقبیل هوا،آب،خاک وتنوع زیستی)مبتنی برتوان وپایداری زیست‌بوم به‌ویژه باافزایش ظرفیت‌هاوتوانمندی‌های حقوقی وساختاری مناسب همراه بارویکردمشارکت مردمی؛مجلس چه کرده است⁉️
✅۲-درارتباط باایجادنظام یکپارچه‌ی ملی محیط زیست؛مجلس چه تدابیری اندیشیده است ⁉️

✅۳-درارتباط بااصلاح شرایط زیستی به‌منظوربرخوردار ساختن جامعه ازمحیط زیست سالم ورعایت عدالت وحقوق بین نسلی؛مجلس چه قوانینی؛گذرانده است⁉️

✅۴-درارتباط باپیشگیری وممانعت ازانتشارانواع آلودگی‌های غیرمجازوجرم‌انگاری تخریب محیط زیست ومجازات مؤثر وبازدارنده‌ی آلوده‌کنندگان وتخریب‌کنندگان محیط زیست والزام آنان به جبران خسارت؛مجلس چه کرده است⁉️.
✅۵-درارتباط باپایش مستمر وکنترل منابع وعوامل آلاینده‌ی هوا،آب،خاک،آلودگی‌های صوتی،امواج واشعه‌های مخرب وتغییرات نامساعداقلیم،والزام به رعایت استانداردهاوشاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین ومقررات،برنامه‌های توسعه وآمایش سرزمین،مجلس چه کرده است.⁉
✅۶_درارتباط باتهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشوروحفاظت،احیاء،بهسازی وتوسعه‌ی منابع طبیعی تجدیدپذیر(ماننددریا،دریاچه،رودخانه مخزن سدها،تالاب،آبخوان زیرزمینی،جنگل،خاک،مرتع وتنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش)واعمال محدودیت قانونمند دربهره‌برداری ازاین منابع متناسب باتوان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل وتوان بازسازی)آنهابراساس معیارها وشاخص‌های پایداری،مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند(ازقبیل پارک‌های ملی وآثارطبیعی ملی)وحفاظت ازمنابع ژنتیک وارتقاءآنهاتاسطح استانداردهای بین‌المللی؛مجلس چه کرده است⁉️

✅۷-درارتباط بامدیریت تغییرات اقلیم ومقابله باتهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی،گردوغبار
به‌ویژه ریزگردها،خشکسالی وعوامل سرایت‌دهنده‌ی میکروبی ورادیواکتیو وتوسعه‌ی آینده‌نگری وشناخت پدیده‌های نوظهورزیست‌محیطی ومدیریت آن،مجلس چه کرده است⁉️
✅۸-درارتباط باگسترش اقتصادسبزباتأکیدبرمواردذیل؛مجلس چه کرده است⁉️

🔸۸-۱-صنعتِ کم‌کربن،استفاده ازانرژی‌های پاک،محصولات کشاورزی سالم وارگانیک ومدیریت پسماندهاوپساب‌هابابهره‌گیری ازظرفیت‌ها وتوانمندی‌های اقتصادی،اجتماعی،طبیعی وزیست‌محیطی.
🔸۸-۲-اصلاح الگوی تولیددربخش‌های مختلف اقتصادی واجتماعی وبهینه‌سازی الگوی مصرف آب،منابع،غذا،موادوانرژی به‌ویژه ترویج موادسوختی سازگاربامحیط زیست.
🔸۸-۳-توسعه‌ی حمل ونقل عمومی سبزوغیرفسیلی از جمله برقی وافزایش حمل ونقل همگانی به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها.
✅۹-درارتباط باتعادل‌بخشی وحفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی ازطریق اجرای عملیات آبخیزداری،آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری ازآب‌های زیرزمینی وتبخیروکنترل ورودآلاینده‌ها ؛مجلس چه کرده است است⁉️ .
✅۱۰-درارتباط بااستقرارنظام حسابرسی زیست‌محیطی درکشوربالحاظ ارزش‌هاوهزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب،آلودگی و احیاء)درحساب‌های ملی؛مجلس چه کرده است⁉️
✅۱۱-درارتباط باحمایت وتشویق سرمایه‌گذاری‌هاوفناوری‌های سازگاربامحیط زیست با استفاده ازابزارهای مناسب ازجمله عوارض ومالیات سبز،مجلس چه کرده است⁉

✅۱۲-درارتباط باتدوین منشوراخلاق محیط زیست وترویج ونهادینه‌سازی فرهنگ واخلاق زیست‌محیطی مبتنی برارزش‌هاوالگوهای سازنده‌ی ایرانی ـاسلامی،مجلس چه کرده است ⁉️

✅۱۳-درارتباط باارتقاء مطالعات وتحقیقات علمی وبهره‌مندی ازفناوری‌های نوآورانه‌ی زیست‌محیطی وتجارب سازنده‌ی بومی درزمینه‌ی حفظ تعادل زیست‌بوم‌هاوپیشگیری ازآلودگی وتخریب محیط زیست؛مجلس چه کرده است⁉️ .

✅۱۴-درارتباط باگسترش سطح آگاهی،دانش وبینش زیست‌محیطی جامعه وتقویت فرهنگ ومعارف دینیِ مشارکت ومسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امربه معروف ونهی ازمنکربرای حفظ محیط زیست درتمام سطوح واقشارجامعه؛مجلس چه کرده است⁉️ .

✅۱۵-تقویت دیپلماسی محیط زیست باتأکیدبرموارد ذیل مجلس چه کرده است ⁉️

🔸۱۵-۱-تلاش برای ایجادوتقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله باگردوغباروآلودگی‌های آبی.

🔸۱۵-۲-توسعه‌ی مناسبات وجلب مشارکت وهمکاری‌های هدفمندو تاثیرگذار دوجانبه.چندجانبه،منطقه ای و بین المللی درزمینه‌ی محیط زیست

🔸۱۵-۳-بهره‌گیری مؤثر ازفرصت‌هاومشوق‌های بین‌المللی درحرکت به سوی اقتصادکم‌کربن وتسهیل انتقال وتوسعه‌ی فناوری‌هاونوآوری‌های مرتبط.

📞 هموطنان عزیز ؛ازطریق شماره های ذیل تاتشکیل دوشبکه رادیویی وتلویزیونی مستقل ویژه مجلس با #صداوسیماتماس بگیرند :

☎️ تهران ۱۶۲
☎️شهرستان ۲۷۸۱-۰۲۱

🌸ومن الله التوفیق وعلیه التکلان۱۳۹۸/۱۲/۲۹

❌مسئول دفتر مرکزی #تشکلهای مردمی ولایتمدار امربه معروف ونهی ازمنکر:
🌸سربازولایت حبیب الله نعمت الهی

☎️مستقیم : ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۸
☎️ دفتر مرکزی: ۶۶۶۷۷۳۳۳_۰۲۱
☎️نمابر : ۶۶۸۴۵۴۰۹ _ ۰۲۱
#لطفانشردهید
@mran_ir