بیانیه ی«شماره ی۳۷۷»شاخص۴۷:مارئیس جمهوری میخواهیم که خودبستری برای #سیطره_آمریکا نباشد 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شاخص های مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهورشایسته

شاخص۴۷:مارئیس جمهوری میخواهیم که خودبستری برای #سیطره_آمریکا نباشد 

_امام خامنه ای در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲فرمودند :

یک حقیقت مهمّی در اینجا وجود دارد که گاهی از چشم بعضی‌ها پنهان میماند،
از کثرت وضوح مخفی میشود.
آن حقیقت یک حقیقت درخشانی است و آن، این است که در این چالشِ چهل‌ساله:
طرفی که مغلوب شده آمریکا است،
طرفی که پیروز شده جمهوری اسلامی است؛
این حقیقتِ بسیار مهمّی است.
دلیل بر اینکه آمریکا مغلوب شده چیست؟
_دلیلش این است که حمله را او شروع کرده،کارهای فسادانگیز را او انجام داده، تحریم را او کرده، حمله‌ی نظامی را در واقع او کرده، امّا به مقاصد خودش نرسیده؛ این دلیل شکست آمریکا است.
در تمام این کارها هدف آمریکا این است که سیطره‌ای را که در دوران طاغوت بر این کشور داشت، دوباره آن سیطره را به دست بیاورد.

_برای اینکه تاریخ تکرارنشود

باید #مطالبه_گری نماییم که قانون #انتخابات ریاست جمهوری با نگرش #شایسته_گزینی وبرمبنای #شاخصهاوآرمانهای_انقلاب ؛ تصویب وابلاغ گردد .
_پیگیری تا حصول نتیجه از طریق تماس با

 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
_ یکشنبه_ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
مسئول دفتر مرکزی #تشکلهای مردمی ولایتمدار امربه معروف ونهی ازمنکر:
سربازولایت حبیب الله نعمت الهی

مستقیم : ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۸
 دفتر مرکزی: ۶۶۶۷۷۳۳۳_۰۲۱
نمابر : ۶۶۸۴۵۴۰۹ _ ۰۲۱
#لطفانشردهید
@mran_ir