بیانیه ی«شماره ی ۳۸۴» شاخص ۵۴ : _ما رئیس جمهوری می خواهیم که : #خیال_نکندآنچه قدرتهای بزرگ میخواهند، لزوماً شدنی است

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس_جمهور_شایسته

_ شاخص ۵۴ :

_ما رئیس جمهوری می خواهیم که : #خیال_نکندآنچه قدرتهای بزرگ میخواهند، لزوماً شدنی است

_مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند :

_ما وارد چهل‌سالگی انقلاب شدیم؛
_ از روز اوّل، همه‌ی قدرتهای درجه‌ی یک دنیا علیه ما دست به هم دادند و اقدام کردند؛
_ هم آمریکا،
_هم شوروی،
_ هم ناتو،
_هم ارتجاع عرب و منطقه،
_ همه دست به یکی کردند؛ [امّا] ما از بین نرفتیم و رشد کردیم.
_ این معنایش چیست؟!!
_ اوّلین معنای این حرف این است که آنچه قدرتهای بزرگ میخواهند، لزوماً شدنی نیست
_ یعنی همه تصمیم گرفتند که ما از بین برویم و ما از بین نرفتیم.
_پس پیدا است که آنچه آمریکا بخواهد، آنچه اروپا بخواهد، آنچه قدرتهای اتمی دنیا بخواهند، این‌جور نیست که این حتماً تحقّق پیدا کند ۱۳۹۶/۱۲/۱۰٫

_ نکته :
_ برای اینکه دشمن را همیشه ناکام بگذا ریم ؛ باید در انتخاب رئیس جمهور شایسته دقت کنیم و کار رابا حساسیت تمام؛ از #مجلس وشورای نگهبان ؛پیگیری ومطالبه نماییم تا :

قانون #انتخابات_ریاست_جمهوری براساس #سیاست_های_کلی_انتخابات تنظیم وتصویب شودورؤسای جمهورآینده براین اساس انتخاب گردندتا #انقلاب_هرگز از ریل خارج نشود

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_یکشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

#لطفانشردهید
@mran_ir