بیانیه ی«شماره ی ۴۰۷»شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس‌جمهورشایسته.

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شاخصهای مدیریتی برای انتخاب #رئیس‌جمهورشایسته.

شاخص۶۹:اعتقادبه برکات #حج ابراهیمی

مارئیس جمهوری می خواهیم که:برای استفاده از برکات #حجّ ابراهیمی که اسلام ناب،ما را به آن فراخوانده است؛حداقل به اندازه‌ی #برجام اعتقاد داشته باشد؛

بخشی از #برکات حج؛ در پیام سال گذشته(۹۸)مقام معظم رهبری به حجاج بیت‌الله الحرام :

موسم #حج در هر سال، #میعادرحمت پروردگار بر امّت اسلامی است.

فراخوان قرآنیِ :

«وَ اَذِّن فِی النّاسِ بِالحَج»،
 #دعوت همگان درطول تاریخ برسر این سفره‌ی رحمت است؛
تاهم #دل وجان خداجوی ؛
وهم #نگاه واندیشه‌ی خردورز آنان ازبرکات آن بهره‌مندگردد؛
وهرسال درسهاوآموخته‌های #حج، به وسیله‌ی جماعاتی ازمردم به سراسرجهان اسلام برسد.

در #حج، اکسیر #ذکر و #عبودیّت که :
عنصر اصلی در تربیت و پیشرفت و اعتلای فرد و جامعه است،
درکناراجتماع واتّحادکه :
نمادامّت واحده است،
وهمراه باحرکت بر گردمرکز واحد ودرمسیری با هدف مشترک که :
رمزتلاش وتحرّک امّت بر پایه‌ی توحید است،
وبایکسانی آحادحج‌گزار ونبودتمایزکه :
نشانه‌ی برداشتن تبعیض‌ها وهمگانی کردن فرصتها است،
مجموعه‌ای ازپایه‌های اصلی #جامعه‌ی اسلامی را درنمایی کوچک نشان میدهد.

هر یک از #احرام و #طواف و #سعی و #وقوف و #رمی و #حرکت و #سکون در اعمال حج،یک اشاره‌ی نمادین به بخشی از بدنه‌ی تصویری است که اسلام از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده است.

تبادل دانسته‌هاو داشته‌ها میان مردم کشورها و مناطق دورازهم،
وتعمیم آگاهی‌هاوتجربه‌ها،وخبرگیری از وضع وحال یکدیگر،
وزدودن بدفهمی‌هاو نزدیک کردن دلهاوانباشتن توانها برای مقابله بادشمنان مشترک،
دستاوردحیاتی وبسی بزرگ #حج است که با صدهاگردهمایی مرسوم و معمول نمیتوان آن را به دست آورد.

آئین برائت که به معنی بیزاری ازهمه‌ی بی‌رحمی‌ها و ستمها وزشتی‌هاو فسادهای طواغیت هر زمان و ایستادگی دربرابر زورگویی و باج‌گیری مستکبران دورانها است،یکی از #برکات بزرگ حج و فرصتی برای ملّتهای #مظلوم مسلمان است.

امروزبرائت ازجبهه‌ی شرک وکفر مستکبران ودر رأس آن آمریکا،به ‌معنی برائت ازمظلوم‌کشی وجنگ‌افروزی است؛
به ‌معنی محکوم کردن کانونهای تروریسم ازقبیل داعش و”بلک‌واتر”آمریکایی است؛
به ‌معنی نهیب امّت اسلامی برسررژیم کودک‌کش صهیونیست و پشتیبانان وکمک‌کنندگان آن است؛
به ‌معنی محکومیّت جنگ‌افروزی‌های آمریکاودستیارانش درمنطقه‌ی حسّاس غرب آسیاوشمال آفریقا است که رنج ومرارت ملّتهارابه نهایت رسانده و هر روزه مصیبت‌های سنگینی برآنان واردکرده است؛
به معنی بیزاری از نژادپرستی وتبعیض بر اساس جغرافیاونژادورنگ پوست است؛
به‌ معنی بیزاری از رفتار استکباری وخباثت‌آمیز قدرتهای متجاوزوفتنه‌انگیز دربرابررفتارشرافتمندانه ونجیبانه وعادلانه‌ای است که #اسلام،همه رابه آن دعوت میکند.

اینها اندکی از #برکات حجّ ابراهیمی است که اسلام ناب، ما را به آن فراخوانده است؛و این، نماد مجسّمِ بخش مهمّی از آرمانهای جامعه‌ی اسلامی است که هرسال به وسیله‌ی آحادمردم مسلمان،به کارگردانی #حج، نمایشی عظیم و پُرمضمون پدید می‌آوردو بازبانی گویا،همه را به تلاش برای ایجادچنین #جامعه‌ای فرامیخواند۱۳۹۸/۰۵/۱۹٫

چنانچه #مجلس ؛شاخصهای خوب ومناسبی از جمله #شاخص اعتقادبه برکات #حج ابراهیمی را؛ درقانون #انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی ازشاخصهای انتخاب #رئیس‌جمهورشایسته به تصویب برساند؛ به اسلام ومسلمین کمک بزرگی کرده است
پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدار امر به معروف و نهی از منکر
_چهار‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

#لطفانشردهید
@mran_ir