بیانیه«شماره ۴۴۳»شاخص ۹۴:با #چشمان‌تیز؛ اعماق راببیند

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص ۹۴:با #چشمان‌تیز؛ اعماق راببیند

اگر امروز من و شما جلو قضیه را نگیریم، ممکن است #جامعه‌ی‌اسلامی ما کارش به جایی برسد که در زمان امام حسین علیه‌السّلام رسیده بود.

مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند:

به هنگام قیام امام حسین علیه‌السّلام کسانی بودند که پسر پیغمبر، پسر فاطمه‌ی زهرا و پسر امیرالمؤمنین علیهم‌السّلام را به عنوان خروج کننده بر امام عادل معرفی کردند

امام عادل کیست؟!!
یزید بن معاویه

آن عدّه، در معرفی #امام‌حسین علیه‌السّلام به عنوان خروج کننده، موفّق شدند.

خوب؛ دستگاهِ حکومتِ ظالم، هرچه دلش می‌خواهدمی‌گوید.

مردم چرا باید باور کنند؟!
مردم چرا #ساکت بمانند؟!

آنچه بنده را دچاردغدغه می‌کند، همین جایِ قضیه است.

می‌گویم‌چه شدکه کار به این‌جا رسید؟!
چه شدکه #امّت‌اسلامی که آن قدرنسبت به جزئیّات احکام اسلامی و آیات قرآنش دقّت داشت، در چنین قضیه‌ی واضحی، به این صورت دچار #غفلت و سهل‌انگاری شدکه :
ناگهان فاجعه‌ای به آن عظمت رخ داد؟!رخدادهایی چنین، انسان را نگران می‌کند.

مگر ما از جامعه‌ی زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین علیهماالسّلام قرصتر و محکمتریم؟!

چه کنیم که آن گونه نشود؟!!

…..کسانی که اهل مطالعه و اندیشه‌اند، دنبال این قضیه #تحقیق و مطالعه کنند
وکسانی که اهل کاروعملند، دنبال این باشند که باچه تمهیداتی می‌توان جلوتکرارچنین قضایایی را گرفت؟!!

اگر امروز من و شما جلو قضیه را نگیریم، ممکن است :
پنجاه سال دیگر،
ده سال دیگر
پنج سال دیگر،
 #جامعه‌ی‌اسلامی ما کارش به جایی برسدکه در زمان امام حسین علیه‌السّلام رسیده بود

مگر این‌که #چشمان‌تیزی تا اعماق را ببیند؛
نگهبان امینی راه را نشان دهد؛
مردم صاحب فکری کار را هدایت کنند؛
و اراده‌های محکمی پشتوانه‌ی این حرکت باشند.

آن وقت، البته، خاکریزِ محکم و دژِ مستحکمی خواهد بود که کسی نخواهد توانست در آن #نفوذ کند.
و الاّ، اگر رهاکردیم،بازهمان وضعیت پیش می‌آید
آن‌وقت، این خونها، همه هدر خواهد رفت۱۳۷۵/۰۳/۲۰٫

نکته :
ما #رئیس‌جمهورِ صاحب فکری می خواهیم که کار راهدایت کند

لذا،ازمجلس وشورای محترم نگهبان میخواهیم که ؛درفرصت باقیمانده تا #انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد۱۴۰۰؛باتصویب معیارهاوشرایط لازم برای‌تشخیص رجل‌سیاسی،مذهبی‌ومدیرومدبربودن نامزدهای ریاست جمهوری؛ زمینه ی انتخاب یک #رئیس‌جمهورشایسته وهم تراز #نظام‌مقدس اسلامی را فراهم نمایند ؛تاخون‌هاهدر نرود 

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر

_چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

#لطفانشردهید
@mran_ir