بیانیه«شماره ۴۴۴»شاخص۹۵ :درس #عاشورا ؛عبرت عاشورا :

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۹۵ :درس #عاشورا ؛عبرت عاشورا :

ما؛ #رئیس‌جمهوری می خواهیم که از #عاشورا؛ هم؛درس بگیردوهم #عبرت 

مقام معظم رهبری در اردیبهشت۷۷؛در این‌باره میفرمایند:

درسهای عاشورا:
یک بحث زنده و #جاودانه و همیشگی است
ومخصوص زمان معیّنی نیست.

 درس عاشورا:
درس فداکاری
دینداری
شجاعت
مواسات
درس قیام للَّه
درس محبّت‌وعشق است.

یکی از درسهای #عاشورا همین انقلاب عظیم و کبیری است که شما ملت ایران پشت سر حسین زمان و فرزند ابی‌عبداللَّه الحسین علیه‌السّلام انجام دادید.خود این، یکی از درسهای #عاشورا بود.

ما مردم این زمان،بحمداللَّه به فضل پروردگار،این توفیق را پیدا کرده‌ایم که آن راه را مجدّداً برویم؛و اسم #اسلام را در دنیا زنده کنیم؛
وپرچم اسلام وقرآن رابرافراشته نماییم.
در دنیا این افتخار نصیب شما ملت شد.
این ملت تا امروز هم که تقریباً بیست سال از انقلابش گذشته است،قرص و محکم در این راه ایستاده و رفته است.
اما اگر دقّت نکنید،
اگر مواظب نباشیم،
اگر خودمان را آن‌چنان که باید و شاید، در این راه نگه نداریم،
 ممکن است آن سرنوشت پیش بیاید.
 #عبرت‌عاشورا، این‌جاست۱۳۷۷/۰۲/۱۸

نکته :
عبرت بگیریم:
 اگر امروز من و شما جلو #انتخاب رئیس جمهور #ناباب را نگیریم، ممکن است جامعه‌ی اسلامی ما کارش به جایی برسد که در زمان امام حسین علیه‌السّلام رسیده بود.

بنابراین؛ از #مجلس و #شورای محترم نگهبان میخواهیم که‌درفرصت باقیمانده تا #انتخابات ریاست‌جمهوری درخرداد۱۴۰۰؛باتصویب معیارهاوشرایط لازم برای‌تشخیص #رجل‌سیاسی،مذهبی‌و #مدیرومدبربودن نامزدهای ریاست جمهوری؛زمینه‌ی انتخاب یک #رئیس‌جمهورشایسته‌وهم تراز #نظام‌مقدس‌اسلامی را فراهم نمایند؛تاخون‌هاهدرنرود 

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر

_چهار شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

#لطفانشردهید
@mran_ir