بیانیه«شماره ۴۸۲»شاخص۱۲۹: #ناامیدکننده‌ی‌آمریکاباشد 

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

زمان باقیمانده«۲۴۹»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۲۹: #ناامیدکننده‌ی‌آمریکاباشد 

مارئیس جمهوری میخواهیم که :
همانگونه که وجود #رهبری دشمنان اسلام وانقلاب را ناامید کرده است انتخاب #رئیس‌جمهور هم بایدبرای آنان #ناامیدکننده باشد

رهبرمعظم انقلاب در این رابطه می فرمایند:

خودِآمریکایی‌ها هم بدانند، #جمهوری‌اسلامی ازمواضع اصلی خودکوتاه نمی‌آید.
مااز #ظلم‌ستیزی دست‌برنمیداریم،

ازدفاع از #فلسطین کوتاه نمی‌آییم،

ازمبارزه‌ی برای #اِحقاق حقوق خودمان کوتاه نمی‌آییم.

مایک ملّت زنده‌ای هستیم،خوشبختانه انقلاب زنده است،انقلاب #جوان است.

اینهامنتظربودند بنشینند تا انقلاب #پیربشود؛ماها پیرمیشویم، [امّا] انقلاب پیر نمیشود.

انقلاب بحمدالله در اوج نشاط و جوانی وتوانایی وفعّالیّت و زایندگی و تولیدکنندگی است.

وقتی شما به این #جوانهای‌انقلابی نگاه میکنید، تصدیق میکنیدکه انقلاب دارد همچنان تولیدمیکندو زایش دارد،دائم رویش درانقلاب وجود دارد.
بیست و دوم خرداد۱۳۹۶

وقتی ما از امکان انحراف نسل جوان میگوییم، از ظرفیّت و امکان #هدایت‌ورویشِ نسلِ جوانِ مؤمن هم بگوییم

شما ببینید؛همین #شهیدحُجَجی یک جوان ازهمین جوانهای امروز است،امّازیادندکسانی که این احساس، این انگیزه، این ایمان در آنها وجود دارد.

این رویشهای جدید انقلابی و اسلامی را نباید دستِ‌کم گرفت؛اینها خیلی باارزشند، قدرشان را باید دانست.
سی تیر ۱۳۹۶

 #وظیفه‌ی امروز ما چیست ؟!!!

همانگونه که همگان می دانیم؛ ابلاغ #سیاستهای‌کلی‌انتخابات؛(که در آن تصریح گردیده ؛نامزدهای ریاست جمهوری بایدچه ویژگی هایی داشته باشند)،تیرخلاصی بود بر تمامی #امیدهاوآرزوهای دشمنان اسلام و انقلاب ؛ که امیدواریم این سیاستها؛ از این به بعددرمورد #انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس اعمال گردد.

لذا؛ در ۲۴۹روز باقیمانده تاانتخابات ۱۴۰۰، همگی باید،به #جِدازمجلس و شورای نگهبان بخواهیم که نسبت به تصویب شاخصهاومعیارهای لازم مبنی بر قانونمندنمودن شرایط نامزدهای ریاست جمهوری اقدام نمایند .

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

 یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir