بیانیه«شماره ۴۸۶»شاخص۱۳۳: #غفلت نکند

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

زمان باقیمانده«۲۴۵»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۳۳: #غفلت نکند

ما رئیس جمهوری می خواهیم که با #سخنان خویش؛ دل هر دشمنی را #شاد نکند 

رهبرمعظم انقلاب درمورد #مصیبت های مشابه فرموده اند :

هر آدم #عاقلی تا دید دشمن برایش کف می‌زند، باید به فکر فرو برودو بگویدمن چه #غلطی کردم؛ من چه کارکردم که دشمن برای من کف می‌زند؟!!بایدبه خودبیاید

این مایه‌ی #غصّه است که بعضی از کف زدن دشمن خوششان می‌آید
اگرگلزنِ مهاجم ما در میدان فوتبال، اشتباهاً به دروازه‌ی خودش گل بزند، چه کسی در آن میدان کف خواهد زد؟!!
طرفداران تیم مقابل و مخالف.

حالا شما وقتی که می‌بینی دشمن برایت #کف می‌زند، باید بفهمی که به دروازه‌ی خودی گل زده‌ای
ببین چرا زدی؟!!
 ببین چرا کردی؟!!
ببین چه اشتباهی کرده‌ای؟!!
 ببین مشکلت کجاست؟!بگردمشکل خودت را پیدا کن و توبه کن

دل انسان غمگین می‌شود و می‌شکند به‌خاطر این‌که چرا کسانی که :
نان #انقلاب را خوردند

نان #اسلام را خوردند

نان #امام زمان را خوردند

دم از #امام زمان زدند

دم از #ائمّه‌ی‌معصومین زدند،حالا طوری مشی کنند که اسرائیل و امریکا و سیا و هرکسی که در هر گوشه‌ی دنیا با #اسلام دشمن است، برایشان کف بزنند!

بیست وششم دیماه ۱۳۷۸

نکته :
مصیبت اینجاست که ماچنین فردی را برای #ریاست‌جمهوری انتخاب کرده باشیم

برای اینکه انقلاب بیمه شود؛ بایدرئیس جمهور #منتخب؛درتراز جمهوری اسلامی باشد وتنها راه آن ؛این است که بر اساس شاخصها ومعیارهای منطبق با آرمانهای #انقلاب‌اسلامی که در سیاستهای کلی انتخابات به آن تأکیدگردیده عمل شود؛ لذا؛در ۲۴۵روز باقیمانده #مطالبه‌گری همچنان ادامه دارد و این کارمهم تعطیل بردارنیست 

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

 پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir