درباره ما

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاهَ وَآتَوُا الزَّکَاهَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ ۗ وَلِلَّـهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ (حج / ۴۱)

آنان که (خدا را یاری می کنند )آنهایی هستند که اگر در روی زمین  به آنان اقتدار وتمکین دهیم نماز به پا می دارند وزکات می دهند وامر به معروف ونهی از منکر می کنند و (از هیچ کس جز خدا نمی ترسند چون می دانند که ) عاقبت کارها به دست خداست.

امام حسین (علیه السلام) برای برپا داشتن امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد. وشهادت مظلومانه ی او گواه راستینی براهمیت انجام این وظیفه است .شیفتگان خاندان عصمت وطهارت  به هنگام زیارت مرقد مطهر آن بزرگوار  و دیگر امامان معصوم پیوسته  این جمله را تکرار می کنند : شهادت می دهند که تو امر به معروف ونهی از منکر کردی. در جامعه اسلامی نظارت وامر به معروف ونهی از منکر تنها وظیفه امامان وعالمان دین نیست بلکه بر هر مسلمانی واجب است از خیر خواهی در حق دیگران دریغ نورزد و با تحقق شرایط  ،مردمان را با گفتار ورفتار از کار نا شایست باز دارند. از دیدگاه امام خمینی  (ره): امر به معروف ونهی از منکر از اموری است که بر همه کس واجب است ، ودر همین رابطه رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای عزیز می فرمایند : امر به معروف ونهی از منکر یک وظیفه عمومی است .وقتی که امر به معروف ونهی از منکردر جامعه رایج شد این موجب می شود که گناه در نظر مردم همیشه گناه بماند وتبدیل به ثواب وکار نیک نشود. مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر تشکلی است فرهنگی ، خود جوش ، مردم نهاد ،غیر دولتی ، غیر انتفاعی ،غیر حزبی ،داوطلبانه  ومطالبه گر با هدف امر به معروف ونهی از منکر برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی ایران که همان جامعه ی اسلامی (جامعه الگوی اسلامی )است ، می باشد ویکی از مهمترین وظایف آن آگاهی دادن به عموم جامعه برای  احیاء وهمگانی نمودن امر به معروف ونهی از منکر از طریق پیگیری اجرای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.که در این راستا طی نامه ی شماره ۳/۱۹۶۵مورخ ۹۳/۵/۱مورد حمایت ستاد امر به معروف ونهی از منکر قرارگرفته است.

اساسنامه ی  مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر به تصویب  مراجع قانونی رسیده است . شماره ثبت مجمع   ۳۵۵۱۶  می باشد که مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۳۸۹مورخ ۹۳/۱۲/۱۲ درج و پروانه فعالیت مجمع در سطح ملی  طی شماره ۱۴۵۷۶۸ مورخ ۹۴/۱۱/۳ از سوی وزارت کشور صادر گردیده است.

امام خامنه ای فرموده اند : باید همه احساس کنند که  مسئو لیت ایجاد تمدن نوین اسلامی بر دوش آ نان است  ، در لبیک گویی  به فرمان معظم له  ، مجمع رهروان امر  به معروف ونهی از منکر که سازمانی است مردم نهاد ، خودرا مؤظف به  مطالبه گر ی اجرای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی می داند و در این راستا ساز و کار لازم  را در سطح ملی  فراهم نموده است .

پرسش و پاسخ


مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر چیست وبرای چه منظوری تشکیل شد؟

تشکلی ست فرهنگی،خودجوش،مردم نهاد،غیردولتی،غیرانتفاعی،غیرسیاسی،داوطلبانه ومطالبه گرباهدف امربه معروف ونهی ازمنکربرای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی ایران که همان جامعه ی اسلامی(جامعه الگوی اسلامی)است،می باشد ویکی ازمهمترین وظایف آن آگاهی دادن به عموم جامعه برای احیاءوهمگانی نمودن امربه معروف ونهی ازمنکر ازطریق پیگیری اجرای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
نکته: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران درابتداء سال ۱۳۹۴درحرم مطهر رضوی(علیه السلام)فرمودند:همه ی مومنان درهرنقطه ای از عالم که هستند،موظفند جامعه را به سمت نیکی،به سمت معروف،به سمت همه ی کارهای نیکو حرکت دهند وآنان را(همه را) ازبدیها،ازپستی هاوپلشتی ها دور بدارند.لذا،براین اساس فعالیت های مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکرتنها به داخل کشور محدود نمی شود وبرای این کار سازوکار لازم دراساسنامه مصوب پیش بینی شده است.
لازم به یادآوری است که معظم له درتاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۴ درحرم مطهرامام(ره)اشاره به جنایات نظام سلطه دربعضی ازکشورهای مظلوم اسلامی فرمودند:اسلام که نمی تواند درمقابل این ها ساکت بماند،نظام اسلامی که نمی تواندببیند وبی تفاوت بماندو….

آیا برای چنین فعالیتی درسطح ملی مجوز گرفته اید؟

بله،اساسنامه مجمع به تصویب وزارت کشور رسیده،سپس باشماره ۳۵۵۱۶ثبت شرکتها شده وباشماره پروانه فعالیت۱۴۵۷۶۸صادرگردیده،درضمن شماره شناسنامه ملی آن۱۴۰۰۴۷۵۰۵۷۰می باشد.که درروزنامه رسمی به شماره۲۰۳۸۹مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ درج شد.

اشاره به اصل ۸قانون اساسی کردید،لطفا قدری دراین خصوص توضیح دهید.

درجمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر،امربه معروف ونهی ازمنکروظیفه ای است،همگانی ومتقابل برعهده ی مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم،ومردم نسبت به دولت.

مجمع برای اجرای اصل هشتم چه سازو کاری راتعریف کرده است؟

مجمع درساختارتشکیلاتی خودبرای اجرای این اصل معاونت های کلیدی: مردم به مردم،مردم به دولت و دولت به مردم تشکیل داده است.

درامربه معروف ونهی ازمنکردولت به مردم ومردم به دولت ازچه الگویی استفاده می کنید؟

مستندات مجمع در این خصوص،فرمایش گهربار مولای متقیان امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)درخطبه ۳۴نهج البلاغه می باشد که فرموده اند:«ای مردم،مرا برشما وشمارا برمن حقی واجب شده است.حق شما برمن،آنکه ازخیرخواهی شمادریغ نورزم وبیت المال رامیان شما عادلانه تقسیم کنم،وشمارا آموزش دهم تا بی سواد ونادان نباشید،وشمارا تربیت کنم تاراه ورسم زندگی رابدانید. واما حق من برشما این است که به بیعت با من وفادارباشید،ودرآشکارونهان برایم خیرخواهی کنید،هرگاه شمارافراخواندم اجابت نمایید وهرگاه فرمان دادم اطاعت کنید.»

چند نمونه ازامر به معروف ونهی ازمنکر دولت به مردم رابیان فرمایید؟

معنای امر به معروف ونهی ازمنکر دولت(حاکمیت) به مردم این است که:

 • کودکان ما در کودکستان ها به شیوه اسلامی تربیت شده وپرورش پیدا کنند.
 • دانش آموزان ما درمدارس ودانشجویان دردانشگاه ها براساس مبانی اسلامی تربیت شده و الگوی عملی یک جوان مسلمان درجامعه باشند.
 • کارمندان وکارگزاران نظام مروج اخلاق اسلامی،پاکدامنی وتقوا باشند.
 • صدا وسیما ی جمهوری اسلامی طبق فرمایش امام راحل دانشگاه باشد.
 • سبک زندگی مسئولین،الگوی عملی اسلام برای سایر افراد جامعه باشد.
 • عملکرد مسئولین زمینه ساز تشکیل جامعه اسلامی باشد.
 • فرهنگ اسلامی درجامعه وسلامت محیط اخلاقی وخانوادگی حاکم گردد.
 • اقتصاد وتولید رونق داشته باشدوعلم وفن آوری گسترش یابد.
 • تصویب واجرای قوانین اسلامی وعدالت قضایی وعدالت اقتصادی درجامعه حاکم گردد.
 • ازچندقطبی شدن جامعه جلوگیری وروح وحدت ویکپارچگی درتمام ارکان حاکمیت هویداباشد.
 • نظام اسلامی تقویت وراه های نفوذ وتبعیت ازدشمنان اسلام مسدودگردد.
 • ابتذال اخلاقی و ولنگاری فرهنگی درجامعه اسلامی منفورجایگاهی نداشته باشد.
 • زمینه اجرایی سیاستهای کلی نظام ابلاغی ازسوی رهبرمعظم انقلاب درکلیه ارکان حاکمیت فراهم باشد.
 • وصیت نامه سیاسی ،الهی امام راحل(ره)درتمامی زمینه ها اجرا ومسئولین خود رامدیون امام وشهدا بدانند.

پس معنای امر به معروف و نهی از منکر مردم به دولت چیست؟

درموارد چهارده گانه بالا وسایرموارد مشابه چنانچه مسئولین کوتاهی نمایند مردم موظفند ازباب خیر خواهی وبه دوراز روحیه مچ گیری ورسانه ای کردن ضعف ها وتضعیف مسئولین….. آنان را امر به معروف ونهی ازمنکر کنند.

آیااقدامات شمادرمقایسه با اقدامات ستاد امربه معروف ونهی ازمنکرنوعی موازی کاری محسوب نمیگردد؟

ستاد امربه معروف ونهی ازمنکریک تشکیلات دولتی است که امورات کلان ستادی ازقبیل:سیاستگذاری،برنامه یزی،و….رابعهده دارد.واین درحالی است که مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکریک تشکیلات خود جوش فرهنگی ، مردم نهاد وغیر دولتی است ، اما ،هماهنگ با ستاد امر به معروف ونهی از منکرو تحت حمایت آن ستاد در سراسر کشور فعالیت دارد.

به صورت مشخص بگویید که درمورد بدحجابی وبی حجابی چه عملکردی دارید؟

جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با بد حجابی وبی حجابی دارای قوانین ومقررات ویژه با متولیان خاص می باشد، لیکن با کمال تاسف و شرمندگی نه قانون به طور کامل اجرا می شود ونه مسئولین مربوط ،مصمم به این کار هستند. مجمع رهروان امر به معروف ونهی ازمنکرمعتقداست درجمهوری اسلامی ایران با این توانمندی‌های عظیم،ما نباید زور را بدهیم و التماس بخریم. لذا،مصمم است وبا خون شهدا پیمان بسته است که با فراهم نمودن بستر مناسب برای ایجاد یک عظم ملی وپای کار آوردن تمام توانمندی موجوداز طریق یک حرکت جهادی بااحیای روحیه مطالبه گری نه تنها با بی حجابی وبد حجابی بلکه با تمام مظاهر گناه ومعصیت در جامعه مبارزه کند.که مقدمه این کاراحیای فرهنگ گفتن ونترسیدن ومطالبه گری ودریک کلمه احیای امربه معروف ونهی ازمنکر است.

آیاشمانمایندگان مجلس شورای اسلامی راامربه معروف میکنید؟

بله ،امربه معروف یعنی خیرخواهی،همان طوری که رییس جمهور،رییس مجلس،رییس قوه قضاییه،وزراء،استانداران و….امربه معروف می‌شوند نمایندگان مجلس هم ازاین امرمستثنی نیستند.

چگونگی امربه معروف به مسئولین راتوضیح دهید؟

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکردارای کارگروه های تخصصی فراوانی است که مسائل مربوط به هرکدام ازمسئولین درکارگروه خاص خودبطوردقیق موردبررسی قرارمیگیردکه پیشنهادات سازنده به همراه انتقادوارده به استحضارآنهامی رسد.

نمونه هایی ازکارگروه های تخصصی مجمع رانام ببرید؟

کارگروه های تخصصی به شرح زیرمی باشند:

 1. فرهنگی
 2. اقتصاد مقاومتی
 3. جمعیت
 4. جوانان
 5. علم وفناوری
 6. قضایی
 7. ایثارومجاهدت
 8. وحدت واقتدارامت اسلامی
 9. سلامت خانواده
 10. عفاف وحجاب
 11. قاچاق وموادمخدر
 12. کشاورزی
 13. آموزش وپرورش
 14. صنعت ومعدن
 15. بهداشت ودرمان
 16. محیط زیست
 17. اشتغال
 18. شهرسازی ومعماری
 19. پدافندغیرعامل
 20. سیاست خارجه
 21. انرژی
 22. امنیت
 23. بازرگانی وتجارت
 24. امورمجلس و انتخابات
 25. فضای مجازی
 26. رسانه و مطبوعات
 27. اصناف وبازاریان
 28. حمل و نقل و ترإبری
 29. توریسم و جهانگردی
 30. تربیت بدنی وتفریحات سالم
 31. نظا م اداری
 32. تولید ملی ،حمایت از کار وسرمایه ایرانی
 33. اصلاح الگوی مصرف

هزینه کارگروه هاچگونه تامین می شود؟

کلیه فعالیت های اعضامجمع ازجمله فعالیت کارشناسان ومتخصصان مربوطه به صورت داوطلبانه وفی سبیل لله می باشد.

باتوجه به حجم گسترده واستقبال مردم برای ثبت نام درمجمع،آموزش آنان ازچه طریقی صورت می گیرد؟

درحال حاضرتوسط مجمع صورت میگیرداما مطابق برنامه وقانون،آموزش جامعه به عهده دستگاههای فرهنگی ازجمله صداوسیمااست.که یکی ازمهمترین مطالبات مجمع ازمسؤلین می باشد.

چنان چه مسؤلین به پیشنهادات سازنده ترتیب اثرندهندعکس العمل مجمع چه خواهدبود؟

ازآنجاییکه کلیه فعالیت های مجمع بدون اغراض بازی های سیاسی ودرجهت حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت می گیرد،سازوکارهای عملی،قاطع،ومحکمه پسندپیش بینی شده است.

بخشی ازاعضادرکارگروه ها(اتاق های فکرمجمع)همکاری می نمایند،همکاری سایراعضاچگونه است؟

سایراعضاهمان نیروهای مطالبه گرندکه دربخش امربه معروف مردم به مسؤلین ازطریق ارسال پیام،تلفن،نوشتن نامه ویاحضوردرجلسه باآنان،ودربخش مردم به مردم بیشترازطریق لسانی به نقش محوری خویش می پردازند.

نشانی کانال تلگرامی مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکربه نام تقام الفرائض:telegram.me/toghamolfaraez نشانی کانال سروش (شبکه ایرانی)مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر به نام تقام الفرائض :sapp.ir/toghamolfaraez رایا نامه : مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر:mjr.amernahi@yahoo.com شماره تلفن دفتر مرکزی ۶۶۶۷۷۳۳۳ – ۰۲۱ برادران ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۸ خواهران ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۹ نما بر : ۶۶۸۴۵۴۰۹ – ۰۲۱