اختصاصی
خبری موجود نیست
عمومی

مراقبم حجابم کمرنگ نشود

با چادر در استودیو خبر سخت نیست؟
نه الحمدلله مشکلی ندارم. در یک خانواده مذهبی و معتقد بزرگ شدم و از هفت سالگی چادر سرمی‌کردم تا الان هم یک بار بدون چادر نبوده‌ام. در محل کار هم مقید هستم. ظاهر و باطنم همیشه یکی بوده و مراقبم تا حجابم کمرنگ نشود چون این پوشش محافظ من است. افرادی که حریم‌ها را رعایت نمی‌کنند من را آزار می‌دهند.

دادستان تهران: چرا فیلم ضد دینی باید مجوز ساخت بگیرد؟/دولت‌ها هم می‌توانند موجب ناامنی شوند

دادستان تهران گفت: جامعه وقتی پیشرفت می‌کند که در حوزه‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی از تهدیدها مصون باشد و دیگر این که دولت‌ها گاه با عدم دفاع از برخی ارزش‌ها، بسترهای تهدید را فراهم می‌کنند.