ابلاغی مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۰سیاست‌های‌ کلی‌ «امنیت‌ اقتصادی‌»

  1. حمایت‌ از ایجاد ارزش‌ افزوده‌ و سرمایه‌گذاری‌ و کارآفرینی‌ از راههای‌ قانونی‌ و مشروع.
  2. هدف‌ از امنیت‌ سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه‌ عمومی‌ و رونق‌ اقتصادی‌ و زمینه‌سازی‌ برای‌ عدالت‌ اقتصادی‌ و از بین‌ بردن‌ فقر در کشور است. وضع‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط به‌ مالیات‌ و دیگر اموری‌ که‌ به‌ آن‌ هدف‌ کمک‌ می‌کند، وظیفه‌ی‌ الزامی‌ دولت‌ و مجلس‌ است.
  3. قوانین‌ و سیاستهای‌ اجرایی‌ و مقررات‌ باید دارای‌ سازگاری‌ و ثبات‌ و شفافیت‌ و هماهنگی‌ باشند.
  4. نظارت‌ و رسیدگی‌ و قضاوت‌ در مورد جرایم‌ و مسائل‌ اقتصادی‌ باید دقیق‌ و روشن‌ و تخصصی‌ باشد.
  5. شرایط فعالیت‌ اقتصادی‌ (دسترسی‌ به‌ اطلاعات، مشارکت‌ آزادانه‌ی‌ اشخاص‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ و برخورداری‌ از امتیازات‌ قانونی) برای‌ بخشهای‌ دولتی، تعاونی‌ و خصوصی، در شرایط عادی‌ باید یکسان‌ و عادلانه‌ باشد.