آزمونی بزرگ برای صدا وسیما

امت شهید پرور ایران ، مصمم است که :بعنوان یک سنت حسنه ،در این ماههای پایانی عمر دولت یازدهم ، خدمات چهار ساله مسئولین را در حوزه های تخصصی از طریق صداوسیما مورد ارزیابی قرار دهد و نمره عملکرد آنان را اعلام نماید ، در این رابطه ، از صدا وسیما می خواهیم که : با دعوت از صاحب نظران در نشست های تلویزیونی ، عملکرد دولت یازدهم را در حوزه های گوناگون ذیل ، به صورت زنده و شفاف ،به اطلاع عموم برساند تا مردم در قضاوت دچار مشکل نشوند . قانون مداری ، حمل ونقل ، منابع طبیعی ، معدن ،منابع آب ، امنیت اقتصادی ، انرژی ، سند چشم انداز ، خصوصی سازی ، مبارزه با مواد مخدر ، اصلاح نظام ادری ، اصلاح الگوی مصرف ، امورمسکن ، پدافند غیر عامل ، ترویج وتحکیم فرهنگ ایثار وجهادوسازماندهی امور ایثار گران ، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات ، تشویق سرمایه گذاری ، شهر سازی ، اشتغال ، تولید ملی _ حمایت از کار وسرمابه ایرانی ، ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش ، اقتصاد مقاومتی ، سلامت ، جمعیت ، علم وفناوری ، خسارت های تأخیر در برنامه ششم توسعه ، محیط زیست ، خانواده ، انتخابات ، حقوق های نجومی ، فضای مجازی ، شهدای منا ، برجام ، فتنه ۸۸ ، اعتلای فرهنگ و اجرای راهکارهای گسترش عفاف وحجاب .

 

وظیفه ی همگان است که این در خواست را از صدا وسیما مطالبه کنند :

تهرانی ها با شماره تلفن ۱۶۲ وشهرستانی ها با ۲۷۸۱ _ ۰۲۱