شاخص های پیشنهادی در ابعاد مدیریتی ومدبری ورجل سیاسی بودن داوطلب پست ریاست جمهوری ونمایندگی مجلس درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران (بخش دوم)

(ادامه مطالب بخش یک : )برابر ابلاغ سیاست های کلی انتخابات،مورخ۲۴/۷/۱۳۹۵که از سوی رهبرمعظم انقلاب به سران ۳قوه ورئیس مجمع تشخیص مصلحت ودبیر شورای نگهبان ابلاغ گردیده است ؛ می بایستی شاخص های مدیری، مدبری و رجل سیاسی -مذهبی برای پست ریاست جمهوری احصاء و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد،تا شخصی که قصد دارد به عنوان نامزد پست ریاست جمهوری درانتخابات شرکت نماید ، دارای آن حداقل ها باشد
حسب وظیفه ، فرزندان انقلاب در مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکردرحال تهیه شاخص های پیشنهادی فوق الذکر (افزون بر۳۰۰ شاخص مدیریتی،وبا بیش از ۵ هزار زیرشاخه ) برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری برای بهره برداری مقامات پیش گفته ، می باشند که درذیل نظرحضرت عالی رابه ۵ نمونه ازشاخص های مذکورمعطوف می دارد. امید است ، اقدامات فوق مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد.(جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره تلفن: ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱)

۵۱- ***اقتدار اقتصادی:

۵۱-۱- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ در مورد مذاکره مجدد با آمریکا فرمودند : برجام نمونه‌ی واضح این است. تازه بنده سخت‌گیری میکردم -که البتّه همه‌ی خطوط قرمزی که ما معیّن کرده بودیم رعایت نشد- طرف مقابل این‌جوری رفتار کرد، این‌جوری عمل کرد. با این ، ما باید وقتی مذاکره کنیم، وقتی وارد این بازی خطرناک بشویم که فشار او، هوچیگری او، نتواند در ما تأثیر بگذارد به‌خاطر یک اقتداری که داریم. بله، آن‌وقتی که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، به آن اقتداری که ما در نظر گرفته‌ایم برسد، آنجا برود مذاکره کند؛ حرفی نیست. امروز چنین چیزی وجود ندارد؛ ما اگر چنانچه برویم مذاکره کنیم، قطعاً این مذاکره به ضرر ما تمام خواهد شد؛ مذاکره با یک طرف زورگوی این‌جوری، به ضرر ما تمام خواهد شد.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند.

۵۱-۲- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۶ فرمودند : دشمن، با اقتدار جمهوری اسلامی مخالف است؛ هرچه عنصر و مایه‌ی قدرت در جمهوری اسلامی است، دشمن با آن مخالف است. ما باید علی‌رغم دشمن، سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدهیم. یکی همان علم است ؛ واقعاً میدان مبارزه است، مایه‌ی قدرت کشور است. یکی قدرت دفاعی است؛ همین مسئله‌ی موشکها و این حرفهایی که سروصدا میکنند. باید روزبه‌روز این قدرت دفاعی افزایش پیدا کند، و البتّه میکند؛ به کوری چشمشان، روزبه‌روز هم افزایش پیدا خواهد کرد. سوّم قدرت اقتصادی است؛ به قدرت اقتصادی اهتمام بکنید. قدرت اقتصادی هم با وابستگی به این و آن حاصل نمیشود.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند

۵۱-۳- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ فرمودند : یکی از ارکان اقتدار کشور، اقتدار اقتصادی است و در اقتدار اقتصادی، یکی از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی عمده عبارت است از قدرت پول ملّی؛ یعنی پول ملّی بایستی قدرت خرید داشته باشد و برای شهروندان، برای دارندگان آن پول، ثروت ایجاد بکند. اگر چنانچه ما بر اساس سیاستهای اجرائی غلط، تصمیم‌گیری‌های نادرست، بی‌مبالاتی‌های گوناگون، به وضعی رسیدیم که پول ملّی همین‌طور روزبه‌روز تنزّل کرد و پایین رفت، این عقب‌رفت است، این پس‌رفت است. باید این را مشخّص کنیم و بر اساس این، مطالبه تنظیم کنیم، مطالبه تعریف کنیم. این مطالبه میتواند مثلاً از دولت باشد، میتواند از مجلس باشد؛ و هَلمّ جرّا.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند

۵۱-۴- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ فرمودند :اقتصاد قوی و مستقلّ کشور ما هم مایه‌ی اقتدار ما است لذا با آن مخالفند. تحریم میکنند، برای اینکه اقتصاد را ضربه بزنند؛ تدابیر گوناگونی به کار میبندند که ای کاش اقتصاددان‌های مؤمن ما بیایند برای مردم تشریح کنند تدابیری را که دشمنان ما در آن سوی مرزها به کار میبرند تا ما نتوانیم در داخل، اقتصاد محکم و مستقل و قوی داشته باشیم؛ چرا؟ چون اقتصاد مایه‌ی اقتدار است و یک کشوری که اقتصاد محکمی دارد، این کشور یک وسیله‌ی اقتدار دارد.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند
۵۱-۵- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ فرمودند :ما برای کشورمان و برای ملّتمان چه میخواهیم؟ ما میخواهیم ملّت و کشور به کجا برسد؟ ما برای ملّت ایران امنیّت ملّی میخواهیم، عزّت ملّی میخواهیم، سلامت عمومی میخواهیم، رفاه عمومی میخواهیم؛ پیشرفت همه‌جانبه میخواهیم، استقلال از قدرتهای سلطه‌گر جهانی میخواهیم، شکوفایی استعدادها میخواهیم، رها شدن و نجات یافتن از آسیب‌های اجتماعی -مثل اعتیاد و فساد و امثال اینها- میخواهیم؛ اینها را برای کشور میخواهیم؛ اینها چیزهایی است که ما در زمینه‌ی مسائل مادّی برای کشورمان دنبال میکنیم و میخواهیم. آن ‌وقتی ملّت به آسایش خواهد رسید که این مواد برای او در داخل کشور تأمین بشود. خب چگونه میشود اینها را به دست آورد‌؟ عزّت ملّی، امنیّت ملّی، اقتدار ملّی، پیشرفت همه‌جانبه چه‌جور به دست می‌آید؟ من عرض میکنم بدون اینکه کشور یک اقتصاد قوی‌ داشته باشد، اینها به دست نمی‌آید.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، می توانند اقتصاد را درست کنند

۵۱-۶- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ درموردلزوم یک اقتصاد قوی فرمودند :یک اقتصاد قوی و مطمئن و متّکی به خود که دستمان به سمت دیگران دراز نباشد، بتوانیم انتخاب کنیم، بتوانیم حرکت کنیم، بتوانیم اقدام کنیم، بتوانیم روی قیمت نفت اثر بگذاریم، پول ملّی را ارزشمند کنیم، قدرت خرید مردم را بالا ببریم؛ بدون یک اقتصاد قویِ این‌جوری، نه به یک عزّت مستمرّی خواهیم رسید، نه به یک امنیّت مستمرّی خواهیم رسید؛ این چیزها را باید تأمین کنیم. اهمّیّت اقتصاد این است. و البتّه بدون اتّحاد ملّی هم به دست نمی‌آید؛ بدون پیوند عمومی ملّت با نظام هم این خواسته‌ها به دست نمی‌آید؛ بدون فرهنگ انقلابی هم به دست نمی‌آید؛ بدون مسئولان شجاع و فعّال و پُرکار هم این خواسته‌ها تأمین نخواهد شد. همه‌ی اینها را لازم داریم و باید تأمین کنیم و میتوانیم تأمین کنیم. [پس] یکی از مشکلات عمده‌ی کنونی ما مسئله‌ی اقتصاد است.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، می توانند اقتصاد را درست کنند.

۵۱-۷- در اقتصاد، اگر ما قوی شدیم و قدرتمند شدیم، دیگر تحریم معنی ندارد و تحریم یک کار زائدی میشود؛ اگر ما در داخل توانستیم اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم، همان هایی که امروز ما را تحریم کرده اند، خودشان می‌آیند به دریوزگی، می‌آیند دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه [فقط] تحریم نمیکنند، بلکه اگر ما تحریم کنیم، آنها می‌آیند میگویند تحریم نکنید؛ طبیعت کار این است.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، می توانند اقتصاد را درست کنند.

۵۱-۸ _ تجربه‌ی ۴۰ساله‌ی جمهوری اسلامی نشان میدهد که ما باید خودمان را تقویت کنیم، قوی کنیم؛ از لحاظ فکری قوی کنیم، از لحاظ سیاسی قوی کنیم، از لحاظ اقتصادی قوی کنیم، از لحاظ فرهنگی قوی کنیم، از لحاظ علمی قوی کنیم. وقتی قوی شدیم، طبعاً عزّت پیدا خواهیم کرد؛ امروز عزّت یک ملّت در دنیا به اینها است.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند.
۵۱-۹- مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی <<انتخابات>> برگزیده شوند ؛ به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه خواهند نمود ،در غیر اینصورت، مملکت رابه سمت فقر وناتوانی علمی سوق خواهندداد : تکیه بر روی علم ، فقط به جهت احترام آرمانی به علم نیست – که البته این خودش یک نقطه‌ی مهمی است؛ اسلام برای علم ارزش ذاتی قائل است – لیکن علاوه‌ی بر این ارزش ذاتی، علم قدرت است. یک ملت برای اینکه راحت زندگی کند، عزیز زندگی کند، با کرامت زندگی کند، احتیاج دارد به قدرت. عامل اصلی که به یک ملت اقتدار میبخشد، علم است. علم، هم میتواند اقتدار اقتصادی ایجاد کند، هم میتواند اقتدار سیاسی ایجاد کند، هم میتواند آبرو و کرامت ملی برای یک ملت در چشم جهانیان به وجود بیاورد. یک ملت عالم، دانا، تولید کننده‌ی علم، در چشم جامعه‌ی بین‌المللی و انسانها طبعاً با کرامت است. پس علم علاوه بر کرامت ذاتی و ارزش ذاتی، این ارزشهای بسیار مهمِ اقتدارآفرین را هم دارد.

۵۱-۱۰- مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی <<انتخابات>> برگزیده شوند ؛ به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه خواهند نمود ،در غیر اینصورت، خام فروشی ادامه خواهد داشت : تحصیل ثروت از راه فروش منابع تمام‌‌‌شدنی مثل نفت و امثال نفت، رونق نیست، پیشرفت نیست؛ این خودگول‌‌‌زدن است. ما در این دام افتادیم. باید اقرار کنیم، قبول کنیم که این یک تله است، یک دام است برای ملت ما. ما دچار خام‌‌‌فروشی شدیم. یک واقعیتی برای ما به ارث گذاشته شد، کشور هم به آن عادت داده شده است. البته مسئوولین سعی کرده اند ، یک مقداری این اعتیاد مضر برای کشور، کنار گذاشته شود، لیکن به طور کامل پیش نیامده. ما باید اول اعتقاد پیدا کنیم که باید کشور به جائی برسد که بتواند با اختیار، هرگاه اراده کرد، سر چاه‌‌‌های نفت خودش را ببندد؛ ما باید به این باور برسیم.

۵۱-۱۱- مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی <<انتخابات>> برگزیده شوند ؛ به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه خواهند نمود ،در غیر اینصورت، مملکت به اقتدار اقتصادی نخواهد رسید . خام‌‌‌فروشی‌‌‌ها در بخشهای مختلفِ مواد خام و معدنی همچنان وجود دارد؛ و این یکی از ضعفهای ماست، یکی از مشکلات کشور ماست. ما اگر بخواهیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم، بخواهیم به رشد اقتصادیِ حقیقی نائل شویم، راهش تکیه‌‌‌ی به علم است؛ این هم از راه تقویت همین شرکتهای دانش‌‌‌بنیان، عملی است. ما باید به این سمت برویم.

۵۱-۱۲- مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی <<انتخابات>> برگزیده شوند ؛ میتوانند اقتصاد کشور راسروسا مان بدهند . کارهای اقتصادی را بر پایه‌‌‌ی دانش پیش ببرندو به وجه غالب اقتصاد کشور تبدیل کنند ؛ این نه تنها به کشور قدرت اقتصادی خواهد داد، بلکه قدرت سیاسی هم خواهد داد، قدرت فرهنگی هم خواهد داد. وقتی یک کشوری احساس کرد که با علم خود، با دانش خود میتواند زندگی خود را و ملت خود را اداره کند و به دیگر ملتها خدمت برساند، احساس هویت میکند، احساس شخصیت میکند؛ این درست همان چیزی است که ملتهای مسلمان امروز به آن احتیاج دارند.

۵۱-۱۳- مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی <<انتخابات>> برگزیده شوند ؛به کار ایرانی و سرمایه‌ی ایرانی احترام میگذارند وتولید ملی راشکل میدهند، زیرا اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد – یعنی در مسئله‌ی اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد – استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال سیاسی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد، بقیه‌ی حرفها، جز حرف، چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمیتواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد.

۵۱-۱۴- گوش شنوا نبود ! کشور ما به اقتصاد قوی و پایدار احتیاج دارد. رهبر معظم انقلاب در طول سالیان متمادی ، در سخنرانی‌های عمومی و بزرگ، به سایر اقشار ملت ایران , به ویژه به جوانان و به مسئولان تذکر داده اند که بدانید : توطئه‌ی دشمن، متوجه به اقتصاد ماست! امّآ گوش شنوا نبود ! آقای رئیس جمهور ونماینده های مجلس ، اکنون ملاحظه میکنید؟ !!!می‌بینید که نشانه‌های این توطئه‌ی بزرگی که برایش برنامه‌ریزی کردند، یکی پس از دیگری دارد ظاهر میشود؟!!! . ما به شدت از شما ناراحتیم!!! وتنها علاج کار را در این میبینیم که : شایسته گزینی وانتخاب رئیس جمهور ونماینده مجلس بر اساس سیاست های کلی <<انتخابات>> صورت گیرد .

۵۱-۱۵ – ملت ایران، با همان عزم راسخی که مانعهای دیگر را از سر راه برداشتند،ا ین مانع ( رکود اقتصادی ) را هم ، با انتخاب مجلسی قوی ورئیس جمهوری در طراز جمهوری اسلامی ایران( بر مبنای سیاست های کلی <<انتخابات >> )ان‌شاءاللّه از سر راه برمیدارند . مطالبه گری از مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن سیاست های کلی << انتخابات >> وظیفه ی احاد مردم شریف ایران است.

۵۱-۱۶- رهبر معظم انقلاب در تاریخ۱۳۹۱/۲/۱۰ فرموده اند : برای اینکه تولید ملی شکل بگیرد و اقتصاد داخلی استحکام و پایداری خودش را پیدا کند، همه باید تلاش کنند؛ مسئولین هم در درجه‌ی اول باید تلاش کنند؛ چه در قوه‌ی مجریه، چه در قوه‌ی مقننه و چه در قوه‌ی قضائیه. گاهی کار ممکن است به قوه‌ی قضائیه منتهی شود. جریان سالم و مورد توجه و دقت در اقتصاد کشور و در کار و تولید و سرمایه‌گذاری کشور، احتیاج دارد به مراقبت همه‌ی قوا با یکدیگر. مطالبه گری : برادر وخواهر گرامی دقت نمودی که ولی امر مسلمین میفرمایند :” همه باید تلاش کنند” آیا من وتو جزء همه نیستیم ؟!!! حداقل ما دو وظیفه ی مهم بعهده دار یم اول رصد اموری که مربوط به قوه قضاییه است که به استناد اصل هشتم قانون اساسی ( امر به معروف ونهی از منکر) آنجا که لازم باشد : می بایستی مدام تذکربدهیم ومطالبه گری نماییم ، امّا درمورد قوه مقننه وقوه مجریه علاوه بر تذکرومطالبه گری ،وظیفه ی بسیارمهم دیگری به دوش تک تک آحاد جامعه است و آن پیگیری اجرای سیاست های کلی <<انتخابات>> میباشد.

۵۱-۱۷- مطالبه گری : برادر وخواهر گرامی، حتما” سیاست های ابلاغی از سوی رهبر عزیزمان، مرتبط با انتخابات را در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ مطالعه فرموده ای ؟ مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق این سیاست ها برگزیده شوند ؛ مملکت را به اقتداراقتصاد ی می رسانند زیرا : وام دار کسی نیستند . آنهایی که اقتصاد کشور را متلاشی کرده اند اینگونه انتخاب نشده اند!!! ؛ برای اینکه به اقتدار اقتصادی برسیم ، کارهای گوناگونی باید انجام بگیرد: مسئله‌ی تقویت مهارتها در محیط کار، مسئله‌ی نگرشهای درست مدیریتی، مسئله‌ی توانمندسازی نیروی کار، مسئله‌ی ایجاد احساس امنیت؛ هم برای کارگر، هم برای سرمایه‌گذار – یعنی برنامه‌ها، قوانین و مقررات باید جوری باشد که هم کارگر احساس امنیت کند و خاطرجمع باشد، هم سرمایه‌گذار احساس امنیت کند – مسئله‌ی مواجهه‌ی درست با اخلال اقتصادی. یکی از اخلالهای اقتصادی، مسئله‌ی قاچاق است. یکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمایه‌های ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانکهای کشور است. کسانی با یک نامی از تسهیلات استفاده میکنند، اما در جای دیگری مصرف میکنند؛ این خیانت است، این دزدی است. گاهی دزدی از کیسه‌ی یک نفر است، گاهی دزدی از کیسه‌ی یک ملت است؛ این سنگین‌تر است. با این اخلالها باید مواجهه بشود.

۵۱-۱۸- مطالبه گری : برادر وخواهر گرامی، چگونه از خون شهداء پاسداری کنیم ؟!! حتما” سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر عزیزمان، در ارتباط با << انتخابات >>را در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴ مطالعه فرموده ای ؟ مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق این سیاست ها برگزیده نشوند؛ هر گز توان مقتدر نمودن اقتصاد کشور را ندارند، زیرا برای خدا وارد عرصه سیاست نشده اند !!! چون وام دار این وآن هستند از علم و فناوری که یکی از پایه‌های اقتدار اقتصادی یک ملت است استفاده نمی کنند،در صورتیکه : یک ملت با داشتن دانش پیشرفته، فناوری پیشرفته، هم به ثروت میرسد، هم به استغنای سیاسی میرسد، هم آبرومند میشود، هم دستش قوی میشود.

۵۱-۱۹- مطالبه گری :حراست مقتدرانه‌ی از ثروت عظیم نفت و گاز زمانی میسر است که رئیس جمهور ومجلسی مقتدر داشته باشیم و این اقتدار زمانی حاصل میشود که مردم به دنبال شایسته گزینی باشند . ابزار این شایسته گزینی ، سیاست های کلی << انتخابات >> است .
۵۱-۲۰ – مطالبه گری : امروز و فردا – مثل دیروز – اقتدار اقتصادی و سیاسی و به تبع آن، اقتدار علمی و نظامی، متوقف است به انرژی، به نفت. تا ده‌ها سال دیگر، دنیا محتاج نفت و گاز است؛ این یک مطلبِ مسلّم است. استکبار و قدرتهای استکباری میدانند که رگ حیاتشان به نفت و گاز وابسته است. آن روز که نتوانند این نفت ارزان را به دست بیاورند، آن روز که مجبور باشند برای تهیه‌ی نفت و گاز امتیاز بدهند و از زورگوئی دست بردارند، آن روز برای آنها مصیبت‌بار است. این مصیبت چگونه برمستکبر جهانخوار وارد میشود ؟! زمانی که ما یک رئیس جمهور ویک مجلس درطراز جمهوری اسلامی داشته باشیم واین مهم صرفا” از طریق اعمال سیاست های کلی <<انتخابات >> حاصل میشود .

۵۱-۲۱ – مطالبه گری : اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. اینجاست که دشمن با مشاهده‌ی این وضعیت، مأیوس و ناامید خواهد شد. وقتی دشمن مأیوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ی دشمن، کید دشمن هم تمام خواهد شدواین اتفاقات شیرین ،تنها با شایسته گزینی از طریق اعمال سیاست های کلی << انتخابات >> حاصل میشود .

۵۱-۲۲- مجلس ودولت ، باید عزت ملی را کاملًا در نظر داشته باشند و بدانند که : در مقابل زیاده‏خواهی دشمنان، راه نجات تسلیم شدن و عقب‏نشینی کردن نیست؛ اگر دشمن زورگویی و زورگیری می‏کند، باید در مقابل دشمن ایستاد و پیشرفت کرد. علاج ملت ایران در کسب اقتدار است؛ این اقتدار فقط به معنای اقتدار نظامی نیست؛ باید اقتدار علمی، اقتدار اقتصادی‏، به دست آوردن قدرت اخلاقی و اجتماعی و بالاتر از همه‏ی این‏ها ، اقتدار معنوی و روحی- که از اتکال به خداوند متعال برای یک ملت حاصل می‏شود- هم کسب کنیم.بی شک، شایسته گزینی بر اساس سیاست های کلی انتخابات( ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۲۴) تضمین عزت و اقتدار این نظام است .

۵۱-۲۳- کشور در حال یک تحرک جدی به سمت جلوست؛ هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ استحکام‏ بنیه‏های اقتصادی‏. نظام اسلامی در عمل دارد نشان می‏دهد که یک نظام ریشه‏دار، اثرگذار و دارای اقتدار درون‏زاست؛ نه اقتداری که بعضی از کشورهای بیچاره و سیاستمداران نگون‏بخت دارند، که ناشی از حمایت فلان قدرت و بهمان قدرت است؛ نه، اقتدار نظام سیاسی جمهوری اسلامی، اقتدار درون‏زاست؛ مثل یک کوه که بیش از آن مقداری که از کوه دیده می‏شود و در زیرِ زمین، ریشه‏های آن کوه است؛ نظام اسلامی دارد نشان می‏دهد که این‏گونه است و روز به روز هم در این جهت جلو رفته است. ما داریم به سمت جلو حرکت می‏کنیم و حرکت هم حرکت آرامی نیست؛ حرکت سریعی است،این شتاب واین اقتدار،به دست مجلس ودولتی حفظ میشود که اجزاء آن ، مطابق شاخص های سیاست های کلی <<انتخابات >> برگزیده شوند.

۵۱-۲۴- در فلسطین هم قدرتهای استکباری شکست خوردند. چه کسی می‏توانست باور کند که یک سازمان مبارزی که شعار او مقابله‏ی با رژیم صهیونیستی است، در میان فلسطینی‏ها قدرت بگیرد؟! چه کسی می‏توانست باور کند که تهاجم نظامی به لبنان به وسیله‏ی یک گروه مبارزِ مؤمنِ از جان گذشته، به طور فضاحت‏آمیزی شکست بخورد، که در جنگ سی‏وسه‏روزه‏ی لبنان دیده شد؟! چه کسی باور می‏کرد که امریکا با همه‏ی تلاشی که در عراق کرد و با گسیل آن همه نیرو، نتواند مقاصد خود را بر ملت عراق تحمیل کند و عراق را مدخلی قرار بدهد برای سیطره‏ی بر کلّ منطقه‏ی عربیِ خاورمیانه و بازی کردن با ملتها و دولتهای این منطقه؟! ولی این‏ها اتفاق افتاد. در همه‏ی این موارد، طرفی که شکست خورد، همان طرفی بود که به حسب ظاهر، از اقتدار نظامی و اقتدار ظاهری و پول و قدرت اقتصادی‏ و سیاسی برخوردار بود. این ها واقعیت هایی است که با حمایت جبهه ی معتقدووفادر به انقلاب وولایت، دربعد نظامی صورت گرفته است .چرا در زمینه هایی مثل اقتصاد ومعیشت مردم و… به این صورت عمل نکرده ایم ؟! ، چاره ی کار چیست ؟! علاج کار در این است که:منبعد رئیس جمهور و نماینده های مجلس براساس سیاست های کلی <<انتخابات >>ابلاغی ۱۳۹۵/۷/۲۴ برگزیده شوند .
۵۱-۲۵- کسانی که چالش عمده‏ی نظام با آن‏هاست، مصلحت خودشان را در چه می‏بینند؟ امریکا مصلحت خودش را در ایران، با سرپا بودن نظام جمهوری اسلامی، در چه وضعیتی می‏بیند؟ او، مصلحت خودش را در ایجاد اختلاف واز بین بردن وحدت و یکپارچگی مردم و در متوقف کردن حرکت علمی کشور، می‏بیند؛ چون علم و دست برتر علمی، راز پیشرفت هر کشوری در اقتدار اقتصادی‏، سیاسی، نظامی و روحیه‏ای است. این حرکت علمی چگونه متوقف نمی شود ؟ زمانی که ما ، بر اساس سیاست ها ی کلی <<انتخابا ت >> دولت و مجلسی درطراز جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم .

۵۱-۲۶- امروز کسانی در دنیا زور می‏گویند، خلاف قوانین بین‏المللی رفتار می‏کنند، وقیحانه‏ترین موضع را در دنیای تعامل بین‏المللی انسان‏ها ، ملت‏ها و دولت‏ها- می‏گیرند و خجالت هم نمی‏کشند؛ سرشان را هم بالا می‏گیرند. برای اینکه از شر این اشرار در امان باشیم، باید از «قدرت بین‏المللی»، برخوردارشویم ؛ تا بتوانیم این راه را بی‏دغدغه، درست، به طور کامل، همه‏جانبه و بی‏کم‏وکاست ادامه دهیم و به اهداف و آرمان‏هایمان برسیم. این قدرت(قدرت اقتصادی، سیاسی و نفوذ فرهنگی) را ، چطوری به دست آوریم؟ پایه و مایه‏ی همه‏ی این‏ها، قدرت علمی است! یک ملت، با اقتدار علمی است که می‏تواند سخن خود را به گوش همه‏ی افراد دنیا برساند؛ با اقتدار علمی است که می‏تواند سیاست برتر و دست والا را در دنیای سیاسی حائز شود. اقتصاد هم به دنبال این‏ها به دست می‏آید؛ پول تابع توانایی‏هاست. امروز این‏طوری است؛ علم را می‏شود به پول تبدیل کرد و از لحاظ اقتصادی هم قوی شد. این، جایگاه علم است. ما از علم عقب ماندیم. نه فقط در دوران پنجاه‏ساله‏ی منحوس پهلوی -که البته در این دوران، از لحاظ عمق علمی، پدر این مملکت را در آوردند. بلکه از قبل از آن. دوران قاجاریه و پهلوی مظهر این عقب‏ماندگی علمی است. ما حالا داریم تلاش می‏کنیم که بتوانیم این درّه‏ی وسیع را پُر کنیم. دولت ومجلسی که، براساس سیاست های کلی <<انتخابات >> برگزیده شود ، دانشگاه رامؤظف می نماید که این درّه‏ی علمی را پُر کند.
۵۹- ****اقتصاد اسلامی:

۵۹-۱ – اگر میتوانند ؟! بیایند!داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، باید این توانمندی را داشته باشند که : این حرفهای خودمان را که ، حرفهای نویی است در دنیا منتشر کنند و به گوشها برسانند، پذیرنده و طلبکار زیاد خواهد داشت. این یکی از خصوصیّات امروز است.
۵۹-۲ – اگر میتوانند؟! بیایند!!! . داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، بایدبدانند که : تئوری‌پردازی‌های غربی در زمینه‌ی سیاست، در زمینه‌ی اقتصاد، تئوری‌های ناقص و عقیم و بی‌خاصیتی است ، لذا، راه حل مشکلات کشور ، باید برویم به درون خودمان مراجعه کنیم و فکر اسلامی و اندیشه‌ی اسلامی را پیدا کنیم.

۵۹-۳ – اگر میتوانند ؟! بیایند!!! . داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، بایدبدانند که :این نظام ، نظام اسلامی است. حالا این ها می خواهنداز طریق انتخابات مسئولین این نظام شوند ، مظهر واقعی و حقیقی صبر ما، صبر بر این اصول و این مبانی و این پایه‏هاست. باید از میدان در نروند . این‏جور نباشد که اگر چنانچه در باره‏ی قصاص اسلامی، در باره‏ی اقتصاد اسلامی، در باره‏ی شکل حکومت اسلامی، در باره‏ی قانون اساسی ، هو و جنجال و هیاهو در دنیا راه انداختند(که امکانِ این کار را هم دارند که هیاهو راه بیندازند) شما جا بزنید؛ نه، بر مبانی خودتان پافشاری کنید. مبانی شما، عبودیت خداست، خدمت به بندگان خداست، دشمنی با دشمنان خداست، دشمنی با دشمنان بندگان خداست؛ این‏هاست شعارهای ما. نظام جمهوری اسلامی نظامی است بر این پایه‏ها؛ نظامی است عقلانی، نظامی است دانشی. عقلانیت باید بر تمام ارکان این نظام از بالا تا پائین حاکم باشد؛ اما عقلانیت به معنای تسلیم نیست؛ عقلانیت به معنای هزیمت نیست؛ عقلانیت برای پیش رفتن و در جهت یافتن راههائی برای هرچه موفق‏تر شدن در رسیدن به این آرمان‏هاست. اگر نمیتوانید ؟! نیایید!!!.

۵۹-۴ – اگر میتوانند ؟! بیایند!!! . داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، بایدبدانند که :ما وقتی به صورت کلان به زمینه‏ی اقتصاد اسلامی نگاه می‏کنیم، دوتا پایه‏ی اصلی مشاهده می‏کنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه‏ی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‏ای هرچه هم مستند به منابع علی‏الظّاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‏المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‏ی اسلامی» است. این دوتا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمی‏توانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دوتا لازم است. شما که می خواهیدسکان اقتصاد کشور را بر مبانی اسلامی به دست بگیرید ؛ باید این دوتا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد. اگر نمیتوانید ؟! نیایید!!!.

۵۹-۵ – اگر میتوانند ؟! بیایند!!! . داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، بایدبدانند که :چون دنیای سرمایه‏داریِ مبتنی بر لیبرال دمکراسی برایش مسأله‏ی عدالت، مسأله‏ی فرعی و درجه‏ی دو و ابزاری است و برای آن‏ها مسأله‏ی نفع و سود و پول مسأله‏ی اصلی است، موجب نمی‏شود که ما از عدالت به معنای یک مسأله‏ی محوری و اصلی صرف‏نظر کنیم. ما در قالبهای اقتصادی و در کارکرد سیاست داخلی و خارجی‏مان، مسأله‏ی عدالت محور است. اسلام ما این است: اسلامِ معنویت، عقلانیت و عدالت. به اسم اسلام قانع نیستیم که اسلام لیبرال داشته باشیم تا ارزشهای غربی و ارزشهای امریکایی را ترویج کند و از روشهای آن‏ها استفاده کند و با آن‏ها در بخش‏های مختلف هم‏رنگ و هم‏صدا شود و احیاناً دعای ندبه‏ای هم بخواند. ما اسلام متحجرِ طالبانی را هم قبول نداریم. نه اینکه حالا قبول نداریم، از اولِ جریان نهضت آن را قبول نداشتیم. اگر نمیتوانید ؟! نیایید!!!.

۵۹-۶ -اگر میتوانند ؟! بیایند!!! . داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، بایدامانت دار بیانات۱۳۷۸/۱۱/۴ مقام معظم رهبری باشند . بخشی ازبیانات به شرح زیر است :
ممکن است فقها و فضلای ما تلاش کنند و فقهی را که در اختیار ماست و ضعفها و کمبودهای فراوانی هم دارد، پالایش کنند. این بحث دیگری است؛ این کار را بکنند؛ اما چیزی که باید مطرح باشد و نظر امام قطعاً این بود این است که مِل‏ء فضای جامعه، با شریعت و فقه و احکام و عمل اسلامی پُر شود. ایشان غیر از این را در هیچ موردی قبول نداشتند. من یک‏وقت در باره‏ی ولایت فقیه با ایشان صحبت می‏کردم؛ گفتم قبل از انقلاب، ما با بعضی از فضلا و دوستان بحث داشتیم؛ بعضیها می‏گفتند اسلام شیوه‏ی خاصّی در باب اقتصاد ندارد. هر شیوه‏ای که بتواند آرمان‏های اسلامی مثلًا عدالت را تأمین کند، اسلامی است؛ ولی عقیده‏ی ما این بود که نه، اسلام خطوطی معیّن کرده و شیوه‏ای بنا نهاده و چارچوبی برای اقتصاد اسلامی درست کرده و این چارچوب باید تبعیّت شود. ایشان گفتند: بله، این درست است. من نمی‏خواهم به این قضیه استناد کنم که این حرف درست است؛ می‏خواهم استناد کنم که نظر امام این بود؛ یعنی ایشان به کمتر از این اصلًا قانع نمی‏شدند. آنجایی هم که بحث سرِ احکام ثانوی بود، ایشان به عنوان یک حکم اسلامی و فقهی بر آن تأکید می‏کردند. ایشان تا آخر هم همین‏طور بودند. در خصوص غنا موسیقی ایشان حرف جدیدی مطرح کردند. مبنای فقهی‏ ایشان این‏طور بود. برای این قضیه، ایشان استناد فقهی داشتند. البته چیزی که در کتاب مکاسب گفتند، در جهاتی با این تفاوت دارد؛ اما براساس مبنای فقهی می‏گفتند؛ بر اساس ضرورت و مصلحت و پسند دنیا نبود. البته ممکن است کسی با کلیّات و جزئیّاتِ این نظر موافقت نداشته باشد؛ خیلی خوب، نظر خودش است؛ لیکن نظر امام تحریف نشود. شما باید خیلی مراقبت کنید که نظر امام واقعاً به گونه‏ای درآید که در کلمات و کتابها و حرفها و منش ایشان معلوم است. این نکته خیلی مهمّ است و به نظر من یک مسئولیت تاریخی و امانتی بر دوش شماست.

۵۹-۷ -اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، باید بداند که :
اگر ما در زمینه‏ی اقتصادی و در زمینه‏ی تشکیلات اداری هم توصیه‏ی اسلام را دقیقاً عمل می‏کردیم، یقیناً وضعمان بهتر از این بود. ما آنچه را که در زمینه‏های اقتصادی عمل کرده‏ایم، متأسفانه یک نسخه‏ی مخلوط است. چیزهایی از اسلام در آن هست؛ اما مخلوط دارد. آن بخشِ مخلوط شده، برای ما هرگز خیری به بار نیاورده است. امروز نظرات اقتصادی غربی که تا اندکی قبل جزو مسلّمات محسوب می‏شد، مورد مناقشه‏ی خود غربی‏ها قرار می‏گیرد. واقعاً تقصیر ملتها چیست؟ تقصیر ملتهایی که به‏وسیله‏ی سرانشان به پیروی از این روشهای اقتصادی مجبور می‏شوند، چیست؟ ما بانک بدون ربای اسلامی را در اواخر حیات مبارک امام راه انداختیم، اما ناقص! یکی از همّتهای دولت باید این باشد که بانک اسلامیِ بدون ربا را به‏طور کامل اجرا کنند.

۵۹-۸ -اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، باید بداند که :اسلام با معنا کردن زندگی و هستی و با نشان دادن راه درست آن، انسان را در فراهم آوردن زندگی حقیقتاً سعادتمندانه یاری می‏دهد و صراط مستقیم الهی را به او معرفی می‏کند. همه‏ ی احکام و دستورهای اسلامی، و همه‏ ی خطوط اصلی در شیوه‏ های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اسلام، و همه‏ ی عبادات و مقررات فردی و جمعی اسلام، اجزاء درهم‏ تنیده ‏ی این نسخه‏ ی زندگی‏ بخش و سعادت ‏آفرین است.
۵۹-۹ -اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، باید بدانندکه : ما وقتی می‏گوییم منتظر امام زمان هستیم، بیشترین خصوصیتی که برای امام زمان ذکر می‏کنیم، این است که «یملأ الله به الارض قسطاً و عدلًا»؛ نمی‏گوییم: «یملأ الله دیناً و صلاه و صوماً». بااینکه آن هم هست و قسط و عدل در چارچوب دین، بهترین و بیشترین تحقّق را پیدا می‏کند، لیکن معلوم می‏شود که این عدل، یک مصرعِ بلند درخواستهای انسان است و اگر این روشی که الآن بعضی ها غافلانه دنبال می‏کنند و آن، الگو گرفتن از زندگی غربی است، رواج پیدا کند، روز به روز این حالت بدتر خواهد شد. علاج این است که ما خودمان را از دنباله‏ رویِ فرهنگ غربی در زمینه‏ ی مسائل اقتصاد کاملًا خلاص کنیم و نجات ببخشیم.

۵۹-۱۰- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، باید بدانندکه : این‏طور نیست که اگر کشوری درآمد سرانه‏اش رقم بالایی است، معنایش این است که این درآمد سرانه به همه می‏رسد. شما الآن ببینید در آمارهایی که داده می‏شود، فرضاً می‏گویند در فلان کشور پیشرفته‏ی دنیا مثلًا امریکا یا کانادا درجه‏ی حرارت به چهل و دو درجه رسید و فلان قدر آدم کشته شدند. آیا در تهران اتّفاق می‏افتد که در چهل و دو درجه حرارت کسی کشته شود؟ یا مثلًا گفته می‏شود در فلان کشور سرما به پنج درجه، ده درجه زیر صفر رسید و فلان تعداد انسان یخ زدند. این‏ها چه کسانی هستند که از حرارت زیاد کشته می‏شوند و یا در زمستان یخ می‏زنند؟ آن‏هایی که در ساختمانهایی نشسته‏اند که با سرما و گرمای آن‏چنانی اداره می‏شود، یخ نمی‏زنند؛ آن‏ها که سرپناه دارند که یخ نمی‏زنند و یا از گرما نمی‏میرند. این معنایش آن است که طبقاتی در آنجا وجود دارند که زندگی بر آن‏ها سخت است. برزیل امروز هفتمین یا هشتمین قدرت اقتصادی دنیاست؛ اما در آنجا چند میلیون کودک وجود دارد که این‏ها نه پدر و مادر دارند، نه سرپناه دارند، نه مسکن دارند؛ شبها درکوچه‏ها می‏خوابند، در کوچه‏ها هم پرورش پیدا می‏کنند، در همان کوچه‏ها هم یا کشته می‏شوند و یا می‏میرند! ما نباید دنبال این زندگی برویم. ما نباید دنبال این اقتصاد برویم. شکوفایی اقتصاد معنایش این نیست. شکوفایی اقتصاد این است که به دولت امکان بدهد تا فقر را از میان جامعه بردارد؛ این اقتصاد خوب است. ما بایستی نه فقر یک گروه خاصی را، بلکه فقر عمومی را از بین ببریم. اقتصاد، اقتصاد اسلامی است و همین بایستی تحقّق پیدا کند.

۵۹-۱۱- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ، به این بخش ازبیانات۱۳۷۴/۳/۱۹مقام معظم رهبری توجه ویژه نمایند : اسلام بر قلب مقدّسِ پیغمبر اکرم نازل شد؛ نماز را آورد، روزه، زکات، انفاقات، حج، احکام خانواده، ارتباطات شخصی، جهاد فی سبیل الله، تشکیل حکومت، اقتصاد اسلامی، روابط حاکم و مردم و وظایف مردم در مقابل حکومت را آورد. اسلام، همه‏ ی این مجموعه را بر بشریّت عرضه کرد؛ همه را هم پیغمبر اکرم بیان فرمود. «ما من شی‏ء یقربکم من الجنّه و یباعدکم من النّار الّا و قد نهیتکم عند و امرتکم به»؛ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، همه‏ ی آن چیزهایی را که می‏تواند انسان و یک جامعه‏ ی انسانی را به سعادت برساند، بیان فرمود. نه فقط بیان، بلکه آن‏ها را عمل و پیاده کرد. خوب؛ در زمان پیغمبر، حکومت اسلامی و جامعه‏ ی اسلامی تشکیل شد، اقتصاد اسلامی پیاده شد، جهاد اسلامی برپا و زکات اسلامی گرفته شد؛ یک کشور و یک نظام اسلامی شد. مهندس این نظام و راهبر این قطار در این خط، نبی اکرم و آن کسی است که به جای او می‏نشیند.

۵۹-۱۲- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ،بایدبدانند که : اساس سیاست کلّی اقتصادی کشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. البته ممکن است یک نفر با تلاش و استعدادِ بیشتر، بهره‏ ی بیشتری برای خودش فراهم کند. این مانعی ندارد. اما در جامعه فقر نباید باشد. هدف برنامه‏ ریزان باید این باشد. سازمان برنامه و برنامه‏ ریزان کشور، با این سیاست کلّی و بر این اساس باید برنامه‏ ریزی کنند.

۵۹-۱۳- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری ،بایدبدانند که : مردم مسلمانند واز آنان عمل اسلامی می خواهند . ما در زمینه‏ های گوناگون اقتصادی، در آن بخشهایی که سیاستهای اسلامی عمل شد، به اسلام نزدیک شده‏ ایم و در همان بخشها مردم احساس آرامش و آسایش می‏کنند. در هرجا هم که وارد مرحله‏ ی اسلام و مقوله‏ ی اسلامی نشدیم، مردم در آنجا همان زندگی دشوار و وضعیت ناخوشایند را دارند

۵۹-۱۴- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری بایدبه این سئوال پاسخ دهند که اگر امروز نماینده مجلس ویا رئیس جمهور بودند ، در مقابل بد عهدی های آمریکاو انگلیس چه می کردند ؟!

۵۹-۱۵- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری بایدبه این سئوال پاسخ دهند ؟! برای اینکه نفت اسیر ما باشد چه برنامه ای دارید؟! زیرا : امروز ما اسیرِ نفتیم، ما توی مشت نفتیم؛ نفت هم دست ما نیست. تولیدش دست ما است، [امّا] قیمت‌گذاری‌اش دست دیگران است، امکان فروشش دست دیگران است، تحریمش به دست دیگران است؛ ما در واقع اسیر نفتیم، [ولی] نفت باید اسیر ما باشد، نفت باید در اختیار ما باشد؛ این یک سیاست قطعی است.

۵۹-۱۶- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری باید بدانند که :یکی از مشکلات ما، متّکی بودن کشور به نفت است. این نفت، نعمت خدا است در حقّ ما، امّا اینکه اقتصاد ما، متّکی به نفت است، این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور ما است. باید کاری کنیم، تلاشی بکنیم که نفت را مستقلّ از اقتصاد کشور بکنیم؛ اختیار ما دست نفت نباشد، اختیار نفت دست ما باشد. اختیار ما اگر دست نفت شد -[چون] قیمت نفت را قدرتهای دیگرند که معیّن میکنند، گاهی تحریم میکنند، گاهی میخرند، گاهی میگویند نباید از فلانی بخریم، از این کشور بخریم- این مشکلات وجود دارد. ما باید خودمان را از اقتصاد نفتی خلاص کنیم که البتّه کار بسیار دشواری هم هست؛ امّا بالاخره باید حتماً این کار در کشور انجام بگیرد.

۵۹-۱۷- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری بایدبه این سئوال پاسخ دهند ؟!در زمینه‌های مختلف، امنیّت مهم است. اقتصاد هم نیازمند امنیّت است؛ بنای اقتصادی کشور هم بایستی بر یک بنیاد امنی نهاده بشود. برای این موضوع چه برنامه هایی دارید؟!.

۵۹-۱۸- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری بایدبه این سئوالا ت پاسخ دهند ؟! برای تولید داخلی، منع واردات و جلوگیری از قاچاق چه برنامه هایی دارید ؟!

۵۹-۱۹- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری باید بدانند که : ما به سرمایه‌گذار خارجی خوشامد میگوییم ، امّا به آن دل نمیبندیم ؛ چون اعتباری به او نیست. سرمایه‌گذار خارجی امروز می‌آید، فردا به‌خاطر یک حادثه‌ای، مشکل درست میکند برای ما. سرمایه‌گذارهای خارجی بیایند، سرمایه‌گذاری هم بکنند منتها تکیه‌ی اقتصاد کشور باید به مسائل داخلی باشد.

۵۹-۲۰- اگر میتوانند ؟! بیایند!. داوطلبان کرسی نمایندگی مجلس و یا پست ریاست جمهوری باید بدانند که : اقتصادما، اقتصاد نفتی است، اقتصادِ منبع‌محور است -یعنی همین‌طور سرمایه را بفروش و بخور؛ – این باید تغییر پیدا بکند؛ باید مبتنی بشود بر ارزش افزوده.

۶۰- ***اقتصاد بدون نفت:

۶۰-۱- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۴ با تأکید بر ضرورت تغییر جهت‌گیری اقتصادی کشور از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردمی» افزودند: باید اقتصاد را از نفت خلاص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیت‌ها و نیروی انسانی کشور تحقق‌پذیر است، همان‌گونه که برخی کشورهای بدون نفت، این کار را کرده‌اند.
مطالبه گری :مجلس ورئیس جمهوری که مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، توان انجام چنین کار بزرگی رادارند

۶۰-۲- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ فرموده اند : . . . آنچه باقی میماند، مسائل اساسی کشور است که یکی از این مسائل، مسئله‌ی اقتصاد کشور است؛ مقاوم‌سازی کشور در قلمرو اقتصاد، در مجموعه‌ی کار اقتصادی که دشمن نتواند از طریق اقتصاد بر کشور فشار وارد کند و خواسته‌ی خودش و اراده‌ی خودش را تحمیل کند. ما اگر وابسته‌ی به نفت نباشیم، ما اگر تولید داخلی‌مان را تقویت بکنیم، آن روزی که نفت از صد دلار می‌آید به بیست‌وچند دلار، دیگر تنمان نمیلرز. ما اگر بتوانیم تولید داخلی را رونق بدهیم، رکود را از بین ببریم، آن‌وقتی که دشمن واردات فلان کالا را محدود میکند، ممنوع میکند، ما خم به ابرو نمی‌آوریم. اقتصاد درونی را باید تقویت کرد.

مطالبه گری :مجلس ورئیس جمهوری که مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، توان انجام چنین کار بزرگی رادارند.

۶۰-۳- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ فرموده اند : . . . کشور، کشور بزرگی است؛ ما یک کشور بزرگ و چهارفصل داریم، کشوری داریم با امکانات فراوان و مهم‌ترین امکانات ما هم نیروی انسانی ما است؛ نیروی انسانی بااستعداد، کارآمد، جوان، پُرانگیزه. یکی از بیشترین رقم تحصیل‌کرده‌ها را در کشورهای دنیا ما داریم؛ یکی از بیشترین رقم مهندسین دنیا را ما داریم؛ در بسیاری از رشته‌های علمی جزو چهار پنج شش کشور اوّل دنیا هستیم. این نیروی انسانی چیز کمی نیست؛ این بالاترین منبع پیشرفت برای یک کشور است؛ آن‌وقت این سرزمین وسیع، این فصول مختلف، اقلیمهای مختلف در جاهای مختلف کشور، این منابع عظیمی که در این کشور وجود دارد، اینها همه امکاناتی است که به ما این قدرت را میبخشد که اقتصاد خودمان را اقتصاد مقاوم کنیم. وقتی شما اقتصاد خودتان را در درون مقاوم کردید، دیگران به جای اینکه شما را تحریم کنند، می‌آیند منّت شما را میکشند؛ وقتی دیدند شما از فشار اقتصادی، از تحریم اقتصادی خم به ابرو نمی‌آورید، عقب‌نشینی نمیکنید، مجبور به قبول شکست نمیشوید، آن‌وقت دیگر غلط میکنند تحریم کنند؛ میفهمند که کار بی‌فایده‌ای است. 
مطالبه گری :مجلس ورئیس جمهوری که مطابق سیاست های کلی انتخابات منتخب شده باشند ، توان انجام چنین کار بزرگی رادارند.

۶۰-۴- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ فرموده اند : یک مسئله‌ی دیگر، پیشرفت اقتصادی و حلّ مشکلات مردم است. یکی از اهداف آنها از این تحریمها همین است که مردم را از نظام جدا کنند؛ مردم دچار مشکلات باشند؛ بیکاری باشد، رکود باشد، مشکلات گوناگون اقتصادی باشد؛ ما همین‌طور حرف بزنیم، مردم هم دچار مشکلات‌ [باشند]. تحریم میکنند برای اینکه این کارها اتّفاق بیفتد و تحریم را هم که بظاهر برمیدارند، جوری برمیدارند که این مشکلات برطرف نشود. ما باید در مقابل چه کار کنیم؟ پادزهر ما این است که ما کاری کنیم که اقتصاد، اقتصاد قوی، مقاوم و پایدار [بشود]، یعنی همان «اقتصاد مقاومتی» که بارها گفته‌ایم و گفته‌ایم و گفته‌ایم. این هم از عوامل اقتدار کشور است. 
مطالبه گری :مجلس ورئیس جمهوری که مطابق سیاست های کلی <<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، توان انجام چنین کار بزرگی رادارند

۶۰-۵- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ فرموده اند : . . . کشوری که اقتصاد قوی داشته باشد، پولش هم ارزش پیدا میکند، مسئوولینش هم ارزش پیدا میکنند، مردمش هم اعتبار پیدا میکنند و دیگر نمیشود بر اینها تحمیل کرد. بارها گفته‌ایم که باید خودمان را از این مکیدن نفت و وابسته بودن به نفت بتدریج جدا کنیم و این را باید بتدریج کم کنیم. سیاست نفت و بالا پایین شدن نفت، دست دیگران است؛ نفت مال ما است امّا اختیارش دست دیگران است. باید بتوانیم اقتصاد کشور را مقاوم کنیم، جوری کنیم [که آن را] استحکام ببخشیم. این یکی از عوامل اقتدار است.
مطالبه گری :مجلس ورئیس جمهوری که مطابق سیاست های کلی <<انتخابات>> انتخاب شده باشند،توان انجام چنین کار بزرگی رادارند
۶۰-۶- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ فرموده اند : . . . آنچه به من گزارش شده [این است که‌] ما حدّاکثر پانزده درصد از ظرفیّت معدنی کشور را داریم استحصال میکنیم؛ پانزده درصد! ما معدن را باید جایگزین نفت کنیم؛ یعنی واقعاً بایستی ما بتوانیم. من سالها پیش -شاید بیست سال پیش- در دولتِ آن‌وقت گفتم. ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم، بتوانیم سر چاه‌های نفت خودمان را ببندیم؛ نه از کمبود مشتری بترسیم، نه از نداشتن بازار بترسیم، نه از نداشتن پول بهای نفت بترسیم؛ باید به اینجا برسیم. خب ما واقعاً بایستی به فکر بیفتیم؛ برای نفت باید جایگزین‌ [قرار داد]. می‌بینید نفت چه وضعی پیدا کرده! یک اشاره‌ی قدرتها و عناصر خبیث منطقه با همدیگر، موجب میشود که نفت ناگهان از صد دلار بیاید به چهل دلار! از وقتی که از صد دلار شروع کرده تنزّل تا حالا، مگر چند ماه طول کشیده؟ خب، این قابل اطمینان نیست؛ آدم نمیتواند این را جزو سرنوشت اقتصاد کشور و گذران زندگی یک کشور [بداند] و آن را مربوط کند به یک چنین چیزی. 
مطالبه گری :مجلس ورئیس جمهوری که،مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند،توان انجام چنین کار بزرگی رادارند
۶۰-۷- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ فرموده اند : . . . نفت مال ما است، [امّا] هم اختیارش دست دیگران است، هم درآمد بیشترش مال دیگران است. بیشتر از آن‌قدری که ما از صادرات نفت استفاده میکنیم، آن دولتِ واردکننده‌ی نفت در اروپا یا در جای دیگر دارد استفاده میکند، که مالیات میگیرد و فلان میگیرد. ما نفتمان را داریم میدهیم، پول میگیریم؛ او نفت را میگیرد از ما و از مردم خودش پول میگیرد. استفاده‌ی آن دولتها بیشتر از دولت ما است از فروش نفت. این چه معامله‌ی پُرخسرانی است. خب یک جاهایی ما مجبوریم البتّه نفت را تولید کنیم، چاره‌ای نداریم امّا من واقعاً از ته دل خوشحال نمیشوم آن‌وقتی که ما آمارِ افزایش صادرات و افزایش تولید را [می‌شنویم‌]؛ همیشه به این فکر میکنم که ما باید جایگزین برای این پیدا بکنیم. بنابراین اگر بخواهیم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزین‌ها معادن است. 
مطالبه گری :مجلس ورئیس جمهوری که مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، توان انجام چنین کار بزرگی رادارند.
۶۰-۸- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۴ فرموده اند : . . [در مورد] معادن هم بایستی از خام‌فروشی معادن بشدّت پرهیز کنیم. معادن باارزشی ما داریم. در استان کرمان یا در جنوب خراسان، سنگهای فوق‌العاده باارزشی وجود دارد. [اینکه‌] ما این سنگ را همین‌طور یک دفعه‌ای بِکَنیم، بفرستیم ایتالیا که آنها بعد تبدیل کنند و ارزش افزوده‌اش را چند ده برابر ببرند، احیاناً گاهی برای خود ما هم آنها را بفرستند و صادر کنند داخل کشور ما، آدم خیلی زورش می‌آید که یک‌چنین چیزی بشود. بنابراین، این هم یک مسئله است. و به‌نظر من در قضیّه‌ی معدن هم مسئله‌ی بخش خصوصی مهم است. و استانها هم آن‌طور که به من گزارش شد، استاندارها و افرادی از این قبیل اظهار میکنند که میتوانند بخش خصوصی را وارد کنند در قضیّه‌ی معدن و در بعضی جاهای دیگر.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، توان انجام چنین کار بزرگی رادارند.

۶۰-۹- وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حدّ کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه میشوید با یک مسئله‌ای مثل کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرتهای مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشان متأسّفانه به این نتیجه میرسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه میشوید با یک چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. وقتی شما نگاه به درون کردید، دیگر این‌جور نیست.این ها ابتکاراتی است که در ذهن انسان هایی معتقد ودر طراز انقلاب اسلامی پرورش پیدا میکند و صرفا” از طریق شایسته گزینی به همان شیوه ای که در سیاست های کلی <<انتخابات >> آمده حاصل می گردد. امر به معروف ” مردم به مسئوولین ” ۶۶۶۷۷۳۳۳-
۶۰-۱۰- یکی از کارهای لازم، نهضت کاهش خام‌فروشی است. اینکه رهبر معظم انقلاب نسبت به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض دارند وبه کرات دربیاناتشان اشاره فرموده اند ناظر به این است. این ها ابتکاراتی است که در ذهن انسان هایی معتقد ودر طراز انقلاب اسلامی پرورش پیدا میکند و صرفا” از طریق شایسته گزینی به همان شیوه ای که در سیاست های کلی <<انتخابات >> آمده حاصل می گردد. امر به معروف ” مردم به مسئوولین ”

۶۰-۱۱- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود , بایداز شناخت وبصیرت لازم برخوردار باشد و مشکلاتی را هم که متوجّه ملت میشود درست بشکافد ؛ مثلاً : ما از تحریم صدمه دیدیم و آسیب‌هایی از تحریم به اقتصاد ما، به مسائل گوناگون ما وارد شده است؛ این آسیب‌ها ناشی از چیست؟ انسان اگرچنانچه درست موشکافی کند، میبیند این آسیب‌ها بیشتر ناشی از وابستگی ما به نفت است ؛ یا بیشتر ناشی از عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی است، [یعنی] دولتی کردن اقتصاد؛ بیشتر ناشی از اینها است. اگر دولت ومجلس عامل اصلی را بشناسندو آن عامل اصلی را به‌نحوی علاج کنند؛ تحریم یا بی‌اثر خواهد شد یا کم‌اثر خواهد شد. اینکه دشمن میتواند ما را تحریم کند و مثلاً دست روی نفت ما بگذارد و این ما را آزار میدهد، به‌خاطر این است که ما نفت را در زندگی خودمان و در اقتصاد خودمان عمده کرده‌ایم؛

۶۰-۱۲- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود , باید بداند : اینکه ، ما نفت را که سرمایه‌ی ماندگار ما است و امکان ارزش افزوده‌ی چندین برابری در آن وجود دارد، از زیر زمین بکشیم بیرون، خام خام بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور بکنیم؛ خسارت از این بالاتر نمیشود. اقتصاد نفتی این‌جوری است. نفت را میشود تبدیل کرد به فرآورده. بنده احتمال میدهم – بعضی از دقّتهای علمی هم همین را تأیید میکند – شاید؛ این نفتی که ما آن را تبدیل میکنیم به بنزین و گازوئیل و نفت سفید و مثلاً مصرف این‌جوری میکنیم، با تولید فراورده‌هایی که تا امروز، بشر آن فراورده‌ها را تولید نکرده است، تا صدبرابرِ این بشود ارزش افزوده برای نفت به‌وجود آورد؛ ما از اینها غافلیم؛ نفت خام را از درون چاه‌ها بکشیم بیرون و این ذخیره را – این ذخیره که دوباره در زیر زمین تولید نمیشود؛ جزو چیزهای پایان‌پذیر است؛ اینها تبدیل‌پذیر نیست که بگوییم تمام [آن را] میکِشیم، جای آن می‌آید؛ نه، وقتی کشیدیم، تمام میشود؛ نفت این‌جور است، گاز این‌جور است – بفروشیم، پول آن را صرف کنیم در مصارف جاری کشور؛ از این بدتر واقعاً چیزی نمیشود؛ این جزو میراثهای شوم رژیم طاغوت و رژیم گذشته است. یک راه پول درآوردنِ آسانی هم هست و بعضی از مسئولین در طول زمانهای مختلف هم ترجیح دادند که از این پولِ آسان استفاده کنند. خدا از سر تقصیرشان نگذرد و عذاب الهی ارزانی آنها باد .

۶۰-۱۳- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود , باید بداند :یک مسئله‌ی اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتّکاء بودجه‌ی کشور به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم. البتّه این کار سخت است امّا شدنی است . همین کار سخت را با همّت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده‌ی نصرت داده است، میشود انجام داد. یکی از کارها – که مهم‌ترین کار همین است – [این است که‌] باید تکیه‌ی بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید میکنند و مالیات میدهند.

۶۰-۱۴- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود ،مسلما” راضى نیست و موافق نیست که در مقابلِ دشمنان کوتاه بیاید و براى اینکه مثلاً تحریمها برداشته بشود یا کم بشود، از آرمانها دست بردارد، حالا که این‌جور است، پس شما بیایید کارى کنید که کشور در مقابل تحریمها مصونیّت پیدا کند؛ اقتصاد مقاومتى یعنى این. کارى کنید که تحریم بى‌اثر بشود. بارها رهبرمعظم انقلاب فرموده اند : کارى کنید که وابستگى مالى کشور به نفت کم و کم و کمتر بشود؛ دشمنان یکدفعه تصمیم می گیرندو در ظرف مدّت کوتاهى قیمت نفت را به نصف میرسانند. وقتى ما وابسته به نفت باشیم، مشکل براى ما درست میشود؛ این فکر را باید کرد. ازجمله‌ى بزرگ‌ترین مسئولیّتهاى مجلس ودولت همین است تا کارى کنند که اگر دشمن دلش نخواست تحریم را بردارد، به رونق کشور و پیشرفت کشور و رفاه مردم ضربه‌اى وارد نشود؛ راه آن چیست؟ .راه آن این است که مراجعه کنیم به درون کشور، به درون ملّت، از نیروهاى درونى کشور استفاده کنیم و راه‌هایى وجود دارد؛ آدمهاى صاحب‌نظر، آدمهاى کارشناس و بااخلاص، گواهى میدهند که راه‌هایى وجود دارد که انسان بتواند به خودش متّکى باشد. این وظیفه‌ى مجلس ودولت است. چشم ندوزند به دست بیگانه
۶۰-۱۵- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید بداند : در کشورى و اقتصادى که متّکى به منابع زیرزمینى است و ثروت باد آورده در آن کشور حاکم است، نخبه، نه شناسایى میشود، نه جذب میشود، نه اصلاً احتیاج به نخبه احساس میشود. با ذخایر روى زمین یعنى استعدادهاى درونى ما، نیروى انسانى ما، هوش جوانان ما، با اینها باید کشور اداره بشود .

۶۰-۱۶- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید بداند :وقتى قرار شد که ما این ثروت ذخیره‌ى تاریخى خودمان را از زیرِ زمین بکشیم بیرون، مدام خام‌فروشى کنیم، مثل بچّه‌پول‌دارها که قدر پول را نمیدانند، هرجور دستشان بیاید خرج میکنند – کشور را بخواهیم اداره کنیم، آنجا نه نخبه شناسایى میشود، نه به نخبه احساس احتیاج میشود، نه نخبه میتواند نقش ایفا کند. نتیجه هم همین میشود که سرنوشت کشور مى‌افتد دست آن کسانى که سیاست‌گذاران کلانِ دنیاى نفت و منابع زیرزمینى‌اند. کشورى که اقتصاد خودش را بسپرد دست سیاست‌گذاران و طرّاحان و برنامه‌ریزانِ خارج از محدوده‌ى مصالح او، حال آینده‌ى آن کشور معلوم است

۶۱-۱۷- مطالبه گری : شایسته گزینی بر مبنای شاخص های سیاست های کلی << انتخابات >> از لوازم ، تشکیل شرکتهاى دانش‌بنیان و روى آوردن به اقتصاد دانش‌بنیان وحرکت علمی است که ، نجات کشور از رکود وتنگناهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت .
۶۰-۱۸- از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس اخطار میدهیم که : وابستگی به نفت , عادت به واردات (آن هم واردات بدون اولویت) , نگاه به تولید خارجی- تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ، اشکال در نظامات مالی – نظامات پولی ، نظامات بانکی ، نظامات گمرکی – اشکال در الگوی مصرف، اشکال در مسئله‌ی تولید، اشکال در بهره‌وری؛ اینها مشکلات مزمن کشور است، باید با اینها مقابله کرد، اگر نمی توانند , نیایند و هزینه های دستگاه قضایی کشور را افزایش ندهند !!!.

۶۰-۱۹- از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس یاد آور می شویم که فراموش نشود : سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، ابلاغ گردیده است ؛ اگر چنین نگرشی ندارند: وارد سیاست نشوند ودنیا وآخرت خودرا به باد ندهند !!!.

۶۰-۲۰- از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس هشدار می دهیم !!! یکی از چیزهایی که هر انسان دلسوزی را و هر مسئول با همتی را برمی‌انگیزد که کاری و حرکتی از قبیل اقتصاد مقاومتی انجام بدهد، وجود مشکلات موجود اقتصادی کشور است. اینها جز با یک حرکت جهادی و جمعی و دلسوزانه و مستمر(با الزاماتی که دارد) ؛ میسر نخواهد شد، اگر انقلابی نیستند ؛ نیایند ودرد سر ساز نشوند !!!.

۶۰-۲۱- وقتی روی نفتِ ما فشار می‌آورند، ما دچار مشکل میشویم، این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که ما تکیه‌مان را به نفت تا به امروز، نتوانستیم کم کنیم، اگر ما تکیه‌مان را به نفت کم میکردیم، فشار بر روی نفت این‌قدر برای ما سخت تمام نمیشد، لذا ،از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس هشدار می دهیم !!! اگر توان قطع این وابستگی را ندارند،وارد این صحنه ی پر مسئوولیت نشوندو میدان را برای افرادتوانمند تنگ نکنند .

۶۰-۲۲- مراکز تحقیقاتی ما، پارکهای علمی – فناوری ما، دانشگاههای ما در بخشهای مختلف، در حال جوششند؛ این باید متوقّف نشود. در زمینه‌ی اقتصاد هم این آن چیزی است که به ما کمک اساسی خواهد کرد؛ یعنی اگر ما توانستیم کار علمی را پیش ببریم و علم را اقتصادی کنیم – قطعاً در زمینه‌ی اقتصاد از فروش نفت و از خام‌فروشی‌هایی که داریم و مانند اینها، برای ما بسیار پر صرفه‌تر خواهد بود.،لذا،از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس هشدار می دهیم !اگر این توانمندی را درخودنمیبینند،میدان را به افرادکاردان وشایسته واگذار نمایند ودنیا وآخرت خود رابه باد ندهند !!!.

۶۰-۲۳- به کمک علم ، می توانیم محصولاتی را در کشور تولید کنیم که : در آمد آن بیشتر از درآمد فروش نفت و یا گاز ما است. اگر چنانچه روی آن محصول کار بکنیم که مشتری هم در دنیا دارد، علاقه‌مند هم دارد، برای ما هم مشکلات تولیدی ندارد، میتوانیم چنین درآمدهایی داشته باشیم؛ یعنی واقعاً یکی از کلیدهای حلّ مشکلات اقتصادی و معضلات اقتصادی ما، تکیه‌ی روی علم است.،لذا،از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس هشدار می دهیم !!! اگر اینگونه نمی اندیشند ، از ثبت نام در انتخابات صرف نظر کنند !!! .

۶۰-۲۴- مقام معظم رهبری : این را ، یک بار دیگر هم (چند ماه قبل از این ) گفتم ــ که آمریکائی‌ها اظهار خوشحالی کردند و گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریمها اثر گذاشته. بله، تحریمها بی‌اثر نبود؛ میخواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریمها بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان “تکنوکرات” لبخند انکار زدند که مگر میشود؟! بله، میشود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه‌ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه‌ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه‌ی خاص تمرکز پیدا میکنند(۱۳۹۲/۱/۱ ) . از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس هشدار می دهیم !!! مردم امروز ، دیگر تحمل لبخند انکار را ندارند . اگر میخواهند بخندند نیایند !!!

۶۰-۲۵- یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی ،کاهش وابستگی به نفت است. این وابستگی، میراث شوم صد ساله‌ی ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیتهای اقتصادیِ درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگترین حرکت مهم را در زمینه‌ی اقتصاد انجام داده‌ایم. امروز صنایع دانش‌بنیان از جمله‌ی کارهائی است که میتواند این خلأ را تا میزان زیادی پر کند. ظرفیتهای گوناگونی در کشور وجود دارد که میتواند این خلأ را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم. دولت ومجلسی که بر مبنای ابلاغیه ی ۱۳۹۵/۷/۲۴مقام معظم رهبری( سیاست های کلی <<انتخابات >>)برگزیده شوند از چنین تفکری برخودارند و اّلا ، به روند گذشته نمی توان امید وار بود

۶۰-۲۶- یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاداست . سیاستهای اصل ۴۴ ، میتواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. . بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاه‌های دولتی کشور و دستگاه‌هائی که میتوانند کمک کنند -کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. اگر مسئوولین، مردمی بودند (یعنی براساس شاخص های سیاست های کلی <<انتخابات>> بر گزیده شده باشند)، کار مردمی خواهند کرد. و اقتصاد را هم، این ها می توانند مردمی کنند .

۶۱- ***اقتصاد دانش بنیاد :

۶۱-۱- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲ فرموده اند :اقتصاد دانش‌بنیان را اهمّیّت بدهیم. رشد شتابان اقتصاد به‌وسیله‌ی اقتصاد دانش‌بنیان [ممکن] خواهد شد. امروز ما امکانش را هم داریم؛ جوانهای بسیاری هستند آماده، تحصیل‌کرده، باسواد که میتوانند کارهایی انجام بدهند. گاهی می‌شنوید یا در تلویزیون می‌آیند یک کارآفرین جوان را نشان میدهند که آدم واقعاً لذّت میبرد، حظ میکند که این آمده وارد شده در یک مقوله‌ای -کشاورزی، دامداری، صنعت، صنعتها‌ی کوچک، خدمات و امثال اینها- با سرمایه‌ی کم شروع کرده و با پشتکار به یک جایی رسیده. [تولید] ثروت از راه فکر، از راه کارهای دانشی هم یک مسئله‌ است.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی <<انتخابات>> انتخاب شده باشند،توان انجام چنین کار بزرگی رادارند
۶۱-۲- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ فرموده اند : یک مسئله‌ی بسیار مهم، پرداختن به شرکتهای دانش‌بنیان است؛ این ما را پیش خواهد برد. شرکتهای دانش‌بنیان، هم علمند، هم اقتصادند. پرداختن به شرکتهای دانش‌بنیان یکی از اساسی‌ترین کارها است؛ این جزو اولویّتها است و باید به این پرداخت. البتّه بعضی از شرکتهای دانش‌بنیان می‌آیند شکایت میکنند و گزارش میدهند به ما. مسئولین توجّه کنند به این نکته.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که،مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند،به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند
۶۱-۳- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۵ فرموده اند : منابع کشور -انواع فاینانس‌ها و پولهایی که آزاد میشود- نبایستی هدر برود. صنایع تعطیل شده، بخش اقتصاد دانش‌بنیان، بخش تبدیل ماشینهای فرسوده‌ی صنایعمان، اینها جزو اولویّتها است.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند
۶۱-۴- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ فرموده اند :بخشهایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم و دارای اهمّیت است؛ مثلاً بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور که برای خودرو، برای هواپیما، برای قطار، برای کشتی مورد استفاده است، این بخشهای حسّاس و مهم، دانش‌بنیان بشود. اینکه ما میگوییم اقتصاد دانش‌بنیان [این است]. جوانهای ما، دانشمندان ما نشان داده‌اند که میتوانند نوآوری کنند، میتوانند ما را از آن سطحی که در فنّاوری داریم بالاتر ببرند.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند
۶۱-۵- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ فرموده اند :این کار کوچکی است که موشک بُرد بلند را جوری تنظیم کنند که در دوهزار کیلومتری با انحراف دو متر یا پنج متر به هدف بخورد؟ خب آن مغزی که میتواند این کار را بکند، در موارد گوناگون دیگر هم میتواند؛ مثلاً فرض کنید که سطح موتور خودرو را با یک پیشرفتی بالا ببرد که فرض کنیم مصرفش کم بشود، یا موتور قطار را به فلان شکل به‌وجود بیاورد؛ میتوانند. همین الان در کشور ما بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی‌ای وجود دارند که کارهایی که آنها انجام میدهند و تولید میکنند، یا از مشابه خارجی‌اش بهتر است یا برابر آنها است؛ همین الان داریم؛ خب اینها را باید تقویت کرد. پس بنابراین دانش‌بنیان شدنِ بخشهای مهمّ اقتصاد داخلی، یکی از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است و بایستی انجام بگیرد.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند،به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند.
۶۱-۶- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ فرموده اند : اگر پیشرفت علمی را ما دنبال کردیم، آن‌وقت اقتصاد دانش‌پایه -که سرمایه‌گذاری‌اش اندک است [امّا] فرآورده و محصولش بسیار زیاد است- در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
مطالبه گری :مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند.
۶۱-۷- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ فرموده اند : یک مسئله هم مسئله‌ی نقش‌آفرینی در اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد دانش‌بنیان پایه‌ی آن است. البتّه در این زمینه هم حرف زیاد زده‌ایم، دوستان هم مطالبی بیان کرده‌اند، دیگران هم گفته‌اند لکن آنچه در واقعِ عمل باید اتّفاق بیفتد، هنوز اتّفاق نیفتاده. بنده این را عرض بکنم؛ تازه گزارش مسئولین دولتی برای برنامه‌های اجرائی اقتصاد مقاومتی دست بنده رسیده؛ تازه چند روز است! یعنی آنچه در واقع باید تحقّق پیدا کند در اقتصاد مقاومتی، هنوز ما با آن فاصله داریم. خب، شما در دانشگاه در این زمینه نقش ایفا کنید؛ یعنی واقعاً بروید سهم خودتان را پیدا کنید و آن سهم را به معنای واقعی کلمه عمل کنید.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ،توان انجام چنین کارهای مهمی را دارد.
۶۱-۸- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ فرموده اند : یک مسئله تشکیل شرکتهای دانش‌بنیان است که حالا در این زمینه من بعداً عرض خواهم کرد. این شرکتهای دانش‌بنیان، چیز بسیار خوبی است. البتّه امروز من اطّلاع دارم، هزاران شرکت دانش‌بنیان در کشور هست لکن همین تعدادی که الان وجود دارد، میتواند به ده‌برابر افزایش پیدا کند؛ ده‌برابر. جوانها، آن کسانی که محصول علمی دارند، وجودشان در شرکتهای دانش‌بنیان، مفید است.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند

۶۱-۹- داوطلب کرسی نما یندگی مجلس و نامزد پست ریاست جمهوری باید بداند که : یکی از پایه‌های محکم اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان است؛ اساس کار در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان است؛ [زیرا] اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون‌زا است، اقتصادی است که در داخل پایه‌های مستحکمی دارد که تکانه‌های بین‌المللی و جهانی و اقتصادی آن را از جا درنمیبرد؛ این اقتصاد مقاومتی [است‌]، اقتصاد مقاوم. یکی از اساسی‌ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش‌بنیان؛ اقتصادی که متّکی باشد به علم، این خیلی مهم است. امر به معروف ” مردم به مسئوولین ”

۶۱-۱۰- درزمانی که انقلاب اسلامی مورد هجوم همه جانبه و تحریم اقتصادی قرار دارد ،شورای عالی فضای مجازی به منزله ی دژ ی محکم ، در خط مقدم جبهه، می بایستی همواره هوشیارو بیدار حرکات دشمن را زیر نظر داشته وآماده خنثی نمودن توطئه های دشمن باشند . بعنوان مثال می تواند در احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه ، نقش به سزایی داشته باشد . این ها ابتکاراتی است که در ذهن انسان هایی معتقد ودر طراز انقلاب اسلامی پرورش پیدا میکند و صرفا” از طریق شایسته گزینی به همان شیوه ای که در سیاست های کلی <<انتخابات >> آمده حاصل می گردد. امر به معروف ” مردم به مسئوولین ”

۶۱-۱۱- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید بر این عقیده باشد : تجاری‌سازی علوم و فنّاوری‌ها، پارک‌های علم و فنّاوری و مانند اینها کارهای بسیار لازم و خوبی است. درحال حاضر یکی از مشکلات اقتصادی‌مان مسئله‌ی اشتغال است؛ یکی از بهترین راه‌های اشتغال، همین پارک‌های علم و فنّاوری و همین وارد کردن دانشجویان به فنّاوری‌های قابل تبدیل به ثروت است. یک مقداری به اینها کمک بشود، یک راهنمایی بشوند، یک کار عملی و عملیّاتی -واقعی- جلوی پای اینها گذاشته بشود، اینها مشغول میشوند.

۶۱-۱۲- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود نباید تصور کند که ما برای فارغ‌التّحصیلانمان شغل نداریم ، بلکه باید برنامه ریزی بشود که دانشجوی ما از دوران تحصیل -از مثلاً ، دوران دانشگاه یا مثلاً ، تحصیلات تکمیلی؛ وقتی‌که وارد آگاهی‌های علمی سطح بالا شد- راه برای او باز بشود تا بتواند بیاید در یک‌جایی کار علمی بکند؛ و واقعاً شغلهای بی‌پایان [وجود دارد]. مشاغلی که ناشی از علم هست، انتها ندارد. هرچه ما آدم داشته باشیم، میتوانیم شغل علمی در اختیار اینها بگذاریم، مشروط بر اینکه بنشینیم کار کنیم .

۶۱-۱۳- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید بداند که امروز ما در زمینه‌ی شرکتهای دانش‌بنیان [نسبت‌] به ده‌سال پیش و پانزده‌سال پیش خیلی پیشرفت کرده‌ایم؛ اینها همه در حال تحریم اتّفاق افتاده است ، لذا ، این است ثمره ی نگاه به درون ونترسیدن از شیطان بزرگ

۶۱-۱۴- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید بداند : یکی از لازم‌ترین کارها این است که از بنگاه‌های تولیدی متوسّط و کوچک حمایت بشود؛ یکی از کارها این است که فعّالیّتهای بنگاه‌های دانش‌بنیان تقویت بشود. اینکه رهبر معظم انقلاب ، روی علم و فنّاوری تکیه میکنند، فقط به خاطر این نیست که میخواهیم نِصاب علمی خودمان را بالا ببریم؛ پیشرفت علم و فنّاوری به پیشرفت اقتصاد کمک میکند؛ بنگاه‌هایی که دانش‌بنیان هستند میتوانند به اقتصاد ملّی کمک کنند.

۶۱-۱۵- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید بداند : امروز ما جوان تحصیل‌کرده خیلی داریم. سرمایه‌ی ما این ها هستند ، ثروت ما این ها هستند .این ها هستند که شرکتهای دانش‌بنیان را به‌وجود می آورند . شرکتهای دانش‌بنیان هم فقط مخصوص صنعت نیست؛ در صنعت، در کشاورزی، در خدمات، در نیازسنجی؛ ( تشخیص می دهند که بنگاه‌های گوناگون اقتصادی به چه چیزهایی نیاز دارند، کمبودهایشان کجا است، این را به آنها ارائه مید هند ) شرکت دانش‌بنیان حتّی در این زمینه هم میتواند فعّال باشد.

۶۱-۱۶- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید از تأثیر کار علمى و تحقیقاتى در اقتصاد مطلع باشد واز آن حمایت کند ،تأثیر پیشرفتهاى فناوری نانو در هدایت کار به سمت بازار و ثروت خیلى مهم ومشهود است؛ یعنى کارى میشود که این شرکتهاى دانش‌بنیان به‌معناى واقعى کلمه میتوانند از این محصول استفاده کنند، از این فکر استفاده کنند؛ این موجب میشود که کار علمى و تحقیقاتى انجام شده ، در محیط زندگى مردم تأثیر خود را نشان بدهد.

۶۱-۱۷- مطالبه گری :شایسته گزینی بر مبنای شاخص های سیاست های کلی<< انتخابات >> از لوازم تشکیل شرکتهاى دانش‌بنیان و روى آوردن به اقتصاد دانش‌بنیان وحرکت علمی است که ،نجات کشور از رکودوتنگناهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت

۶۱-۱۸- از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس می گوییم که : تحریم ها با پیشرفت علم بی اثر میشود ، اگر این رویکرد را قبول ندارند؛ وارد عرصه انتخابات نشوند !!!.

۶۱-۱۹- از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس اعلام میکنیم که : اخطارها و راهکارهای عملی مقام معظم رهبری در مقابله و بی اثر کردن تحریم ها را “جدی ” بگیرند و از خود محوری پرهیز نمایند و امید دشمن نشوند!!! .

۶۱-۲۰- از باب امربه معروف و نهی از منکر ” مردم به دولت “به نامزد های پست ریاست جمهوری و داوطلبین کرسی های مجلس اعلام میکنیم که :توجّه به علم، و پیوند دادن علم و صنعت و کشاورزى – تحریمها بى‌اثر خواهد شد. و ما در این زمینه‌ها میدان کار برایمان باز است و میتوانیم کار کنیم؛ شرکتهاى دانش‌بنیان یکى از اساسى‌ترین کارها در مقوله‌ى همین اقتصاد مقاومتى است که مطرح شده و درباره‌ى آن بحث شده است و مورد تأیید و تصدیق همه‌ى اطراف مسائل کشور قرار گرفته است. به جوانان اعتماد کنند . در غیر اینصورت نه به خود زحمت بدهند نه به مردم!!! .

۶۱-۲۱- اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان است یعنی از پیشرفتهای علمی استفاده میکند، به پیشرفتهای علمی تکیه میکند، اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد؛ امّا معنای آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان میتوانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر، تجربه‌ها و مهارتها ـ تجربه‌های صاحبان صنعت، تجربه‌ها و مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ میتواند اثر بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. اینکه گفته میشود دانش‌محور، معنای آن این نیست که عناصر با تجربه‌ی صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده‌اند، اینها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّی هم به عهده‌ی اینها است و از همه مهمتر نقش مسئوولینی است که بر اساس شاخص های سیاست های کلی <<انتخابات>> شایسته گزینی شده باشند.

۶۱-۲۲- خوشبختانه وضع علمیِ امروز کشور این اجازه را به ما میدهد که این بلندپروازی را داشته باشیم که بخواهیم اقتصادمان را اقتصاد دانش‌بنیان کنیم؛ . ما دانشمند و متخصص و شرکتهای دانش‌بنیان و افراد مبتکر در کشور زیاد داریم؛ و این جزو مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی است در هر کشور؛ یعنی مهم‌ترین زیرساخت اقتصادی برای یک کشور، وجود نیروهای انسانی است، لذا، به همین دلیل است که : رهبر عزیزمان بر شایسته گزینی درانتخابات اصرار دارند .

۶۱-۲۳- دولت ومجلس مؤظفند که نگذارند: حرکت پرشتابی که امروز در کشور در زمینه ی علم وجود دارد، مطلقاً کند بشود، بخصوص دولت باید به آن اهتمام بکند. چه دولتی توان این کار واقدامات انقلابی مشابه رادارد؟! دولتی که رئیس آن در طراز جمهوری اسلامی باشد ومطابق معیار های مندرج در سیاست های کلی<<انتخابات >> برگزیده شده باشد .

۶۱-۲۴- دولت و مجلس مؤظفند که بستر همکاری بین دانشگاهها و بین مراکز علمی و تحقیقاتی و دستگاههای خدماتی (مثل وزارت صنعت، وزارت راه، وزارت نفت، وزارت کشاورزی، این وزارتهای گوناگونی که با مسائل فنّی سروکار دارند ) را فراهم نمایند .[لازم است‌] که اینها ؛ واقعاً مثل یک مکنده‌ای عمل بکنند و از درون مراکز تحقیقاتی و علمی، آن شیره‌ی علم را بکشند و آن دستگاه را وادار به کار و تحرّک بکنند. لازمه ی این اقدام ؛ شایسته گزینی بر اساس سیاست های کلی <<انتخابات>> است .

۶۱-۲۵- دولت و مجلس مؤظفند که این دو نکته را در مورد مسائل علمی با جدیّت تمام ، پیگیری نمایند : یکی تکمیل زنجیره‌ی علم و فناوری است؛ یعنی این زنجیره‌ی از ایده و فکر و سپس علم و سپس فناوری و سپس تولید و سپس بازار را ما باید تکمیل بکنیم، والّا اگر چنانچه ما کار تحقیقاتی را کردیم، به فناوری هم رسیدیم، امّا مثلاً تولید انبوه نشد، یا بازار برایش پیش‌بینی نشد، این ضربه خواهد خورد؛ همه‌ی اینها بایستی مورد توجّه قرار بگیرد و این زنجیره‌ی کار علمی، تا تولید و بازار بایستی دنبال بشود؛ یعنی نگاهها باید روی مجموع این زنجیره باشد؛ این یک نکته است. نکته‌ی بعدی هم شرکتهای دانش‌بنیان؛ خوشبختانه امروز شرکتهای دانش‌بنیان با تعداد خوبی، بالایی تشکیل شده و وجود دارد، هرچه میتوانیم باید برویم سراغ شرکتهای دانش‌بنیان. این کار ، مدیرانِ معتقد وبا بصیرت میخواهد که انتخاب این آدم ها ، صرفا از طریق اعمال سیاست های کلی <<انتخابات>> امکان پذیر می باشد .

۶۱-۲۶- یکی از سرفصل های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌‌بنیان است. مسئوولین در دولت که کارشان به این بخش ارتباط پیدا میکند – چه وزارت صنعت و معدن و تجارت، چه وزات علوم – به این مسئله‌‌ی شرکتهای دانش‌‌بنیان بپردازند و گلایه‌‌هاشان را بشنوند و آنها را برطرف کنند. زمینه‌‌ی بسیار خوبی است. ما استعدادهای برجسته‌‌ای داریم که میتوانند در این مورد کمک کنند. ریشه ی گلایه ی نخبگان در چیست ؟! در ساز و کار انتخابات ، که باید درراستای سیاست های کلی نظام صورت بگیرد .

۶۱-۲۷- نیاز امروز کشور ما ، عبارت است از توسعه‌‌‌ی دانش، تحقیقات، فناوری و پرورش استعدادها و جاری شدن روزافزون محصول استعدادهای برجسته‌‌‌ی ملت ما در زندگی آحاد مردم در کشور. کار شایسته ، توسط مدیران شایسته صورت می گیرد. شایسته گزینی با اجرای سیاست های کلی<<انتخابات>> امکان پذیر است .

۶۱-۲۸- با توجه به واقعیاتی که مشاهده میکنیم و جلوی چشم ماست، این اوجگیری، این رسیدن به این تعالی مورد نظر و پیشرفت، به هیچ وجه خیالپردازانه نیست؛ واقع‌‌‌گرایانه است؛ تجربه‌‌‌ی این چند سال هم همین را نشان میدهد. پیشرفت کشور در بخشهای مهم و دانشهای نو و مؤثر در زندگی، با فاصله‌‌‌ی چند سال، پیشرفت چشمگیری بوده است؛ این نشان‌‌‌دهنده‌‌‌ی این است که استعداد و ظرفیت و آمادگی هست. دولت ومجلس باید این مسئله را جدی بگیرند ؛ یعنی به مسئله‌‌‌ی علم و تکیه‌‌‌ی به علم در کشور اهمیت بدهند ؛ یعنی این را اساس کار قرار بدهند . حرف رهبر معظم انقلاب در این چند ساله همین بوده است. اگر چنانچه علم در بخشهای مختلف جدی گرفته شد، آن وقت این شرکتهای دانش‌‌‌بنیان که بر مبنای علم کار میکنند، تولید میکنند و ثروت‌‌‌آفرینی میکنند، خواهند توانست بتدریج اقتصاد کشور را به شکوفائی واقعی برسانند. این کار توسط مدیران کار دان وشایسته که با شاخص سیا ست های کلی نظام انتخاب میشوند جدّی گرفته میشود .

۶۲- ****اقتصاد مقاومتی :

۶۲-۱- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲ فرموده اند :دشمن ما اتاق جنگ را برده است در وزارت خزانه‌داری؛ [اتاق] جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت خزانه‌داری آنها است، به شکل فعّال هم مشغولند. قبلاً هم همین‌جور بود؛ سال ۹۰ و ۹۱ [هم] که آن تحریمها را شروع کردند -به خیال خودشان تحریمهای فلج‌کننده که به کوری چشم آنها نتوانست جمهوری اسلامی را فلج کند- فعّال بودند؛ حتّی وزیر آمریکایی میرفت با یکایکِ رؤسای بانک‌های مختلف در کشورهای مختلف تماس میگرفت؛ یعنی این‌جور فعّال بودند؛ شب‌وروز مشغول بودند. من عرض میکنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی با شرارتِ این دشمن در مجموعه‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به‌صورت همراه کمک کند لکن بایست در مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را دنبال کنند.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند
۶۲-۲- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ فرموده اند :جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خصوصیّات اقتصاد مقاومتی، درون‌زایی است؛ درون‌زایی یعنی تولید ثروت به‌وسیله‌ی فعّالیّت درونی کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون نباشد، نگاهمان به بیرون نباشد. در طول سالهای گذشته، در دولتهای مختلف، چندبار میخواستند از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، وام بگیرند، بنده نگذاشتم؛ جلویش را گرفتم؛ مقدّمات را فراهم کرده بودند که این کار را انجام بدهند. اینکه ما از بیگانه طلب بکنیم و متعهّدِ در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است؛ باید اقتصاد درون‌زا باشد. البتّه معنای درون‌زا بودنِ اقتصاد این نیست که درهای کشور را ببندیم؛ نه، ما گفته‌ایم «درون‌زا و برون‌گرا»
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، توان اجرای اقتصادمقاومتی را دارد
۶۲-۳- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ فرموده اند :یک مسئله‌ی مهمّی که امروز مطرح است، مسئله‌ی اقتصاد است؛ من اینجا این را هم عرض بکنم. همه‌ی مسئولین و مطّلعین و آگاهان و آحاد مردم شاید معتقدند که امروز یکی از مسائل اصلی کشور مسئله‌ی اقتصاد کشور است. خب برای اصلاح اقتصاد کشور چه‌کار باید کرد؟ یک راه تکیه‌ی به مردم است؛ [یعنی] اقتصاد مقاومتی. این را ما اعلام کردیم، همه‌ی مسئولین کشور هم تصدیق کردند، یعنی هیچ‌کس مخالفت نکرد؛ حالا البتّه گاهی نقّ و نوقّی از گوشه و کنار شنیده میشود، امّا آن‌وقتی که سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام شد، همه‌ی مسئولین کشور تصدیق کردند که راه همین است و بس. 

مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که،مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، توان اجرای اقتصادمقاومتی را دارد
۶۲-۴- امام خامنه‌ای در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ فرموده اند :معنای اقتصاد مقاومتی، محصور شدن و زندانی شدن در داخل کشور نیست؛ نباید بگویند که «ما میخواهیم با دنیا ارتباط داشته باشیم»! خب، در اقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد؛ منتها گفته میشود که اعتماد بایستی به مردم باشد؛ اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا. جوشش حرکت اقتصادی از درون کشور است؛ استعدادهای مردم، امکانهای مردم، سرمایه‌های مردم. تدبیری اندیشه بشود که این سرمایه‌ها، این استعدادها، این ظرفیّتها به کار و تولید در داخل و ثروت‌سازی و ایجاد ثروت در داخل بینجامد؛ این تدبیر میخواهد. نگاهمان به خارج نباشد. البتّه اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند باید صادراتِ خوب داشته باشیم، وارداتِ به‌مورد داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم؛ در این تردیدی نیست. سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل باشد
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، توان اجرای اقتصادمقاومتی را دارد
۶۲-۵- امام خامنه‌ای در تاریخ۱۳۹۶/۱۰/۶ فرموده اند :امروز حقایق در مورد نیّات پلید دولت ایالات متّحده‌ی آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی آشکار شده.[باید] کارهایی را که آنها میتوانند بکنند بدانیم؛ آنها تحریم میکنند، ما بایستی اقتصادمان را درونی کنیم، درون‌زا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکند. اقتصاد مقاومتی را مسئولان محترم جدّی بگیرند، به زبان اکتفا نکنند؛ اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویّه نمیسازد، با ضعف تولید نمیسازد؛ تولید داخلی را قوی کنند. ادارات حکومتی و دولتی، محصول داخلی را بر محصول خارجیِ مشابه ترجیح بدهند. یک خریدار مهمّ بازار، دستگاه‌های دولتی هستند که همه‌چیز میخرند، همه‌چیز لازم دارند؛ آنچه تولید داخلی است، آن را ترجیح بدهند. مردم به تولید داخلی اقبال کنند. همه‌ی اینها باطل‌السّحر تحریم دشمن است
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، توان اجرای اقتصادمقاومتی را دارد.

۶۲-۶- امام خامنه‌ای در تاریخ۱۳۹۶/۷/۲۶ فرموده اند :دشمن، با اقتدار جمهوری اسلامی مخالف است؛ هرچه عنصر و مایه‌ی قدرت در جمهوری اسلامی است، دشمن با آن مخالف است. ما باید علی‌رغم دشمن، سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدهیم. یکی همان علم است که شما در جریانش هستید؛ واقعاً میدان مبارزه است، مایه‌ی قدرت کشور است. یکی قدرت دفاعی است؛ همین مسئله‌ی موشکها و این حرفهایی که سروصدا میکنند. باید روزبه‌روز این قدرت دفاعی افزایش پیدا کند، و البتّه میکند؛ به کوری چشمشان، روزبه‌روز هم افزایش پیدا خواهد کرد. سوّم قدرت اقتصادی است؛ به قدرت اقتصادی اهتمام بکنید. قدرت اقتصادی هم با وابستگی به این و آن حاصل نمیشود. بنده از سابق، از قدیم، نه حالا، بارها گفته‌ام، من با سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ها در کشور موافقم، من هیچ مخالفتی ندارم؛ غربی یا اروپایی مشکلی نیست؛ منتها تکیه‌ی اقتصاد کشور نباید به ستونی باشد که ممکن است با نعره‌ی مثلاً یک ترامپی بلرزد؛ این[طور] نباید باشد. آن ستون مورد اعتماد در اقتصاد کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشد، باید اقتصاد ما درون‌زا باشد؛ یعنی همان اقتصاد مقاومتی، که سیاستهایش اعلام شده و باید دنبال بشود. بنابراین، این‌هم یک نکته است که همه‌ی عوامل و عناصر قدرت باید در داخل تقویت بشود؛ قدرت دفاعی، قدرتِ بحث منطقه‌ای و مانند اینها.

مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ،مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند،به این نکات کلیدی وارزشمند توجه دارند
۶۲-۷- امام خامنه‌ای در تاریخ۱۳۹۶/۷/۲۶ فرموده اند :مسئولان اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرند. تولید داخلی، منع واردات، جلوگیری از قاچاق؛ اینها آن اوّلی‌هایش است. امسال سال اشتغال است. الان هم ما درواقع در نیمه‌ی دوّم مهرماه هستیم؛ یعنی بیش از نیمی از سال گذشته. در زمینه‌ی اشتغال و در زمینه‌ی تولید داخلی و تولید ملّی، فعّالیّتها باید افزایش پیدا کند؛ باید مضاعف بشود، عقب‌ماندگی‌ها باید جبران بشود. یک مدّتی گرفتار انتخابات و حرفهای انتخاباتی و این حرفها بودیم، وقت گذشت؛ باید جبران کنند تا بتوانیم به یک جایی برسیم در این زمینه.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند
۶۲-۸ – امام خامنه‌ای در تاریخ۱۳۹۶/۷/۲۶ فرمودند: خوشامد میگوییم امّا دل نمیبندیم به کار سرمایه‌گذار خارجی؛ چون اعتباری به او نیست. سرمایه‌گذار خارجی امروز می‌آید، فردا به‌خاطر یک حادثه‌ای، مشکل درست میکند برای ما. سرمایه‌گذارهای خارجی بیایند، سرمایه‌گذاری هم بکنند منتها تکیه‌ی اقتصاد کشور باید به مسائل داخلی باشد. ظرفیّتهای داخلی کم نیست، زیاد است و کارهای اوّلی هم که باید انجام بگیرد، کارهای روشن و خوبی است و آقای دکتر ستّاری هم اشاره کردند. این منطق هم منطق درستی است که ما اقتصادمان اقتصاد نفتی است، اقتصادِ منبع‌محور است -یعنی همین‌طور سرمایه را بفروش و بخور؛ سرمایه است دیگر- این باید تغییر پیدا بکند؛ باید مبتنی بشود بر ارزش افزوده. ما حتّی سنگهای قیمتی‌ای را هم که داریم -سنگهای ساختمانی قیمتی‌ای که در کشور وجود دارد- خیلی‌هایش همین‌طور آماده‌نشده به خارج صادر میشود که این چیز خیلی عجیبی است و بعضی از این وزرای ما در این زمینه‌ها واقعاً کوتاهی کرده‌اند.
مطالبه گری : مجلس ورئیس جمهوری که ، مطابق سیاست های کلی<<انتخابات>> انتخاب شده باشند ، به این نکات کلیدی و ارزشمند توجه دارند
۶۲-۹ – در بخشی از حکم تنفیذ دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌ که در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۱۲صورت گرفت ، چنین آمده است : . . . لازم میدانم بار دیگر درباره‌ی اجرای برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی و توجّه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملّت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است . هر چه از تشکیل دولت دوازدهم می گذرد ، به ضرورت اجرای سیاست های کلی << انتخابات >> افزوده میگردد ، لذا ، دراین خصوص باید لشکر های مطالبه گری تشکیل شود تا بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر عزیزمان در دور آینده شاهد انتخاب مجلس و رئیس جمهوری در طراز انقلاب اسلامی ایران باشیم.

۶۲-۱۰ -در مسائل اقتصادی کشور، این‌همه : رهبر عزیزمان راجع به مسائل اقتصادی صحبت و تأ کید فرموده اند و همه هم تصدیق میکنند؛هنگامیکه معظم له اقتصاد مقاومتی را مطرح می فرمایند ، همه ؛ از صدر تا ذیل تأیید میکنند، تصدیق میکنند، برایش جلسه و کمیته و کمیسیون و مانند اینها هم تشکیل میدهند، [امّا] آن­چنان­که بایدوشاید کار پیش نمیرود. اشکال کجا است؟!! ، یک گره‌ علمی وجود دارد؛ این گره‌ علمی را چه کسی باید باز کند؟!! رهبری معتقد هستند : افرادی که در دانشگاه هستند باید این گره را باز کنند .

به نظر می رسد یکی از این گره ها؛ می تواند این باشد که : اکنون که قرار است شاخص های مدیریتی داوطلب پست ریاست جمهوری در مجلس به تصویب برسد ، اساتید ودانشمندان علم مدیریت داشته های علمی خویش در علم مدیریت را ( به کمک شورای نگهبان) ، در اختیار مجلس قرار دهندو برای تصویب این شاخص ها ،پا فشاری و مطالبه گری نمایند.

۶۲-۱۱- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید این واقعیت را بپذیرد که : آنچه رهبر معظم انقلاب ، در ابتدای هر سال به عنوان شعار سال ابلاغ می فرمایند ،به‌عنوان موعظه ونصیحت نیست؛[بلکه] این ابلاغ و این گفتن، برای این است که یک تفکّر عمومی به وجود بیاید، یک خواست عمومی به وجود بیاید و همه بخواهند که این مقاصد تحقّق پیدا بکند. مثلا” سال اقتصاد مقاومتی . عنوان «اقتصاد مقاومتی» که تکرار میشود، برای این است که این خواست عمومی، در دلها، در زبانها، در عملها خودش را نشان بدهد و همه به این سمت حرکت بکنند. وقتی یک چیزی به‌صورت یک گفتمان عمومی درآمد و خواستِ عمومی شد، طبعاً تحقّق پیدا میکند؛ یعنی مسئولین هم در همان جهت حرکت میکنند. مجلس ودولت مواظب باشند خلاف موج حرکت نکنند که شکست خواهند خورد .

۶۲-۱۲- کسی که در ایران اسلامی , میخواهد نماینده مجلس ویا رئیس جمهور شود باید این کلام رهبر معظم انقلاب را باجان ودل بپذیرد: اقتصاد مقاومتی که ما مطرح کردیم -که یک مجموعه‌ی کار است، یک مجموعه‌ی حرکت و اقدام است- چند نقطه‌ی کلیدی برای امروز و فردای نزدیک ما دارد که همان مسئله‌ی اشتغال است و مسئله‌ی تولید است. بنده به مسئولین هم، از نزدیک، به‌طور خصوصی، به‌طور مشروح، اینها را بیان کردم؛ اینها حرفهای من نیست؛ من که اقتصاددان نیستم؛ این حرف کارشناسان اقتصادی است، این حرف افراد زبده و برجسته‌ای است که در این زمینه فعّالند و به ما مشورت میدهند؛ بنده هم نگاه میکنم سطح کشور را، میبینم این اولویّت است. دشمن راه‌های طمعش را پیدا میکند. ما باید نگاه کنیم ببینیم انگیزه‌ی دشمن چیست، آن نقطه‌ی ضعفی که ممکن است دشمن از آن به ما ضربه بزند کجا است، آن را مسدود کنیم، آن را ببندیم؛ توقّع بنده از مسئولین گوناگون بخشهای مختلف این است. مسئله‌ی اقتصاد ازاین‌جهت جزو مسائل با اولویّت درجه‌ی یک است.(۱۳۹۶/۱/۳۰) .

۶۲-۱۳ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگر توان اجرای بیانات ۱۳۹۶/۱/۱ مقام معظم رهبری را ندارد ولی مسئوولیت بپذیرد ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که دیگر تحقیر نشوند . بخشی از بیانات معظم له : آنچه امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممان می­بینیم، [این است که] خلأهای اقتصادی ما خلأهای بزرگی است. یکی­ مسئله­‌ی بیکاری است؛ بخصوص بیکاری جوانان و بخصوص بیکاری جوانان تحصیل­‌کرده. این یک خلأ است، یک حفره است. این را باید تأمین کرد. مسئله­‌ی معیشت طبقات ضعیف [مهم است]؛ ما اطّلاعات را دائماً دنبال میکنیم و از وضع مردم در بخشهای مختلف کشور مطّلع میشویم؛ مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند. مسئله‌ی بیکاری هست، مسئله‌ی سختی معیشت هست؛ و مشکلات گوناگونی که در زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی به دنبال اینها می‌آید.
خب، عرض کردیم که دشمن هم بر روی همینها تمرکز میکند و روی اینها تبلیغات میکند. صاحب‌‌نظران اقتصادی، آن کسانی که در زمینه‌ی مسائل اقتصادی صاحب‌نظرند، مشکل عمده را در رکود و بیکاری می‌بینند؛ حق هم با آنها است. یکی مسئله‌ی بیکاری است، یکی مسئله‌ی رکود تولید و کمبود تولید در داخل کشور است. خب اینها در اقتصاد مقاومتی هست منتها اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است. اگر ما بتوانیم این مجموعه را تجزیه کنیم و در هر فرصتِ زمانی، بر روی بخشی از مسائل مهمّ آن تکیه‌ی بیشتری در کشور انجام بگیرد، مطمئنّاً خواهیم توانست نتایج خوبی از آن بگیریم.

۶۲-۱۴- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگر توان تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرف (فراخوان ۱۳۹۷/۷/۲۲مقام معظم رهبری ) را ندارد ولی مسئوولیت بپذیرد ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۱۵- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگر انتخاب وی بر اساس شاخص های سیاست‌های کلی «انتخابات» نباشد وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۱۶- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده وایمان بر اجرای سیاست‌های کلی «خانواده» و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ، وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۱۷- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی – «محیط زیست» و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۱۸- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی « برنامه های ۵ ساله توسعه >> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد، وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۱۹- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام <<در امور شهر سازی >> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد، وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۲۰- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی «علم و فناوری : اقتصاد دانش‌بنیان,حمایت از تولید ملی | تولید علم,مرجعیت علمی,جهاد علمی,نظریه‌پردازی,تحول ‌و ارتقاء‌ علوم‌ انسانی | دانشگاه اسلامی | سند چشم انداز ۱۴۰۴ | عزم ملی,تولید علم,فرهنگ کار,آزاداندیشی ,وجدان کاری,شجاعت علمی,جنبش نرم افزاری | نخبه‌پروری | نقشه‏ جامع علمی>>را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۲۱- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی «جمعیت» و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ، وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۲۲- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی «سلامت» و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ، وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۲۳- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۲۴- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی << ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش >> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ، وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند‌.

۶۲-۲۵- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاستهای کلی <<تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی>> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ، وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۲۶- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش «کشاورزی» و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۲۷- کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در موضوع «خودکفایی دفاعی و امنیتی >> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۲۸ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در بخش «صنعت» و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۲۹ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی «آمایش سرزمین» و سایر سیاست های کلی دیگر ، به عنوان اسناد بالا دستی رانداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۳۰ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی <<اشتغال >>و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۳۱ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در امور << تشویق سرمایه گذاری >> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۳۲ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در امور << امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات وارتباطات (افتا)>> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۳۳ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در امور << ترویج وتحکیم فرهنگ ایثار و جهاد وسازماندهی امور ایثار گران >> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۳۴ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در امور << پدافند غیر عامل >> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند

۶۲-۳۵ – کسی که میخواهد رئیس جمهور شود ویا کسی که قصد داردبه عنوان نماینده ی مردم ، وارد مجلس شورای اسلامی گردد ، اگرتوان اجرا ویا توان بستر سازی برای اجرا و یا عقیده و ایمان بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در امور <<مسکن >> و سایر سیاست های کلی دیگر، به عنوان اسناد بالا دستی را نداشته باشد ،وبا فریب مردم و فریب دستگاه های نظارتی به چنین جایگاهی دست پیدا کند ، قطعا” بداند که در همین دنیا ، بایستی پاسخگوی عملکرد خود باشد، زیرا جوانان ونسل آینده تصمیم گرفته اند که :با تدبیر و حساب کشی از چنین افرادی ؛ دیگر تحقیر نشوند