بیانیه ی«شماره۲»

🍃🌹بسم الله الرحمن الرحیم🌹🍃

🌹مقام معظم رهبری درجلسه ویژه ۱۳۹۸/۱/۱۳خاطرنشان کردند:
🚩… اماموضوع مهمتری نیزوجود داردکه آن هم مسئله پیشگیری ازویرانی‌هاوخسارات است که بایدازقبل پیش بینی می‌شد.
🔸ایشان افزودند:جدای ازخسارات،موضوع صدمات روحی و روانی ناشی ازحوادثی همچون سیل،بلندمدت وتأثیرگذار است،بنابراین بایدبه‌گونه‌ای برنامه‌ریزی وآینده‌نگری شودکه صدمات وخسارات ناشی ازاینگونه حوادث به کمترین میزان ممکن برسد.
🌺رهبر انقلاب اسلامی«لایروبی رودخانه ها»،«لایروبی سدها»،«آزادسازی حریم رودخانه ها»،«آبخیزداری»و«حفظ مراتع وجنگل ها»را ازموضوعات بسیارمهم برشمردندوتأکیدکردند:این حادثه بایدیک درس عبرت باشدتا درطرح‌های مختلف آینده ازجمله سدسازی‌ها،راه‌سازی‌ها،احداث راه‌آهن،وعمران شهری،همه جوانب مختلف دیده وآینده‌نگری لازم وجامع انجام شود.
🌸آن روزکه مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکرتأسیس گردید؛برماخرده گرفتندکه:
#امربه_معروف_ونهی_ازمنکرچه ربطی به سیاستهای کلی نظام دارد؟!!
🔸امّا،آن روزبه وظیفه عمل کردیم وازنیش زبان ِ این وآن خسته ومأیوس نشدیم،چون معتقدبوده وهستیم که بالاترین معروف حفظ نظام است،لذا،برهمین اساس؛آن روز درباره ی #سیل_ویرانگر این روزهای کشور،فریادزدیم؛ بعنوان مثال:
➰مسأله آبخیزداری(که درزیرمجموعه ی سیاستهای کلی نظام آمده است)را،مطالبه کردیم،گرچه این #مطالبه_گری،هرگزدرطراز و اهمیّت این موضوع مهم نبود(زیرا،درخصوص اهمیّت آبخیزداری؛وقتی بشنویم که رودخانه ی زردچین سالی ۱۷۵۰ تن خاک حمل می کند
🔸وقتی می شنویم که گنجایش سدسفیدروداز۸/۱میلیاردمترمکعب پس از۸سال به ۹۰۰میلیون مترمکعب رسیده است به اهمیت کارآبخیزداری بیشترپی می بریم .
🍃سفیدروددرهردقیقه ۶۰تن خاک وروسوب درپشت این سدجمع می کندواین جزلطمه به عرصه ی سدسازی وعرصه اقتصادی کشورنمی تواندباشد.
👌برای جلوگیری ازاین فاجعه هابایدازفرسایش خاک درحوزه های آبخیزبالادست که آب خودرابه این رودها می ریزندجلوگیری کرد)
🌸دربررسی های انجام شده مشخص گردیدکه هیچ موضوعی به اندازه ی مسائل مرتبط باحوادث غیرمترقبه در #سیاستهای_کلی_نظام(ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)اهمیّت داده نشده است؛زیراطبق گزارشهای طرح ملی آمادگی وکنترل سوانح طبیعی کشور،ایران درطول ۲۵ سال با۹۶۷سیل روبروبوده است.

☁تنوع آب وهوایی وشرایط خاص جغرافیایی؛واز همه مهمتر؛اجرایی نشدن #سیاستهای_کلی_نظام وباکمال تأسف سکوت #تشکلهای_مردم_نهاددراین حوزه؛ زمینه پیدایش وشکل گیری انواع بلایای طبیعی رافراهم ساخته است.
🏡قرارگرفتن شهرهاوروستاهای ایران درمناطق کوهپایه ای،ازمیان رفتن پوشش گیاهی،رعایت نکردن حریم امنیتی رودخانه هایی که غالباازمیان ویاکنارشهرهامی گذرند،
🔹ساخت وسازهای بی رویه درمسیررودخانه ها،زیرکشت بردن اراضی کنار رودخانه هاوسایرعوامل مشابه،وضعف درنظارت های مردمی از دلایل اصلی وقوع جریان های سیلاب می باشد
♻بعنوان مثال :خانه سازی درحریم رودخانه ها،آن هم بامصالح نامناسب علت اصلی خسارات سیل در بسیاری ازشهرهای کشوربوده است.
ادامه دارد..
دفتر مرکزی : ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
«والسّلام علیکم ورحمه‌الله و‌برکاته»
🌹🍃مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر🍃🌹