بیانیه ی«شماره ی۴۵»پاسخ #عزتمندانه با اقدام #قدرتمندانه‌؛ نتیجه ی #ولایتمداری؛ مدیریت جهادی وانقلابی!

بسم الله الرحمن الرحیم

 #موضوع :
پاسخ #عزتمندانه با اقدام #قدرتمندانه‌؛ نتیجه ی #ولایتمداری؛ مدیریت جهادی وانقلابی!

سرنگونی پیشرفته‌ترین #پهپاد دنیابه دست فرزندان انقلاب،توسط«موشک های زمین به هوا»حکایت از #پیروزی نهایی و حاکمیت حکومت #مهدوی در گام دوم انقلاب دارد #ان‌شاالله!

درظاهرموشک است
امّادرحقیقت برآیندیک #تفکرناب ، #انقلابی #صادق، #وفادار #مسئولیت پذیر #شهادت طلب و #ولایتمدار که ریشه درتخصص و تعبد وتوسل ودعا و ذکرداشته وبه چاشنی بسیارحساس وپیشرفته ی ولایت مسلح میباشد:
ابتدادرتاریخ ۱۵خرداد۴۲؛ ازآن پرده برداری گردید و

در۲۲بهمن۵۷عملیاتی وبه تولید انبوه رسیدو

درقالب #موشکهای ارتقاءیافته تجلی نمودوتابه #امروزبه مقتضیات انقلاب ؛ نقطه ای ودقیق به صورت #آفندی عمل کرده و دژهاوخاکریزهای دشمن ؛یکی پس ازدیگری رامنهدم وفتوحات بسیاری ازقبیل:
حماسه ی۱۲فروردین۵۸
فتح لانه جاسوسی آمریکا
پیروزی درجنگ تحمیلی
خلق حماسه ی۹دی
شکست داعش
گسترش عمق راهبردی انقلاب
ایجادجبهه ی مقاومت وضربه فنی استکبار ودررأس آن آمریکای جنایتکار رادر پرونده افتخارآمیزخود دارد.

از یک سو، منافقین را ریشه کن و مدعیان بی عمل را رسوا وعبرت روزگارشان گردانید
و از سوی دیگر؛به من وتوجرأت #مطالبه_گری دادتا از انقلاب اسلامی مراقبت نماییم ؛ زیرا بالاترین #معروف_حفظ_نظام است.
به پاس این نعمت بزرگ ؛ مجمع رهروان امر به معروف ونهی ازمنکر رابوجودآوردیم که ان شاء الله در #بیانیه_های بعدی به ذکر ومعرفی آن خواهیم پرداخت .
ومن الله التوفیق وعلیه التکلان
مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱
نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez