بیانیه ی بسیار مهم«شماره۲۶۹»موضوع: مابه یک حرکت عمومی (به سمت آن چشم‌انداز« گام_دوم_انقلاب »)نیازداریم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 
موضوع: مابه یک حرکت عمومی (به سمت آن چشم‌انداز« #گام_دوم_انقلاب »)نیازداریم
امام خامنه ای؛ رهبرمعظم انقلاب ‌دردیدارباجمعی از دانشجویان۱۳۹۸/۰۳/۱فرمودند:
بایدیک حرکت عمومی درکشور راه بیفتد؛البتّه این حرکت وجودداردمنتهابایستی انضباط پیدا کند،سرعت پیداکندوپیشرفتش به سمت آن چشم‌اندازمحسوس باشد.
حالا یک سؤال اینجا مطرح میشود و آن، این است که فرایندورودجوانان به این حرکت عمومی چیست؟حالا شما یک جوان متعهّد هستید، میخواهید در این حرکت عمومی حضور داشته باشید؛ شیوه‌ی حضور شما چگونه است؟
 (این، همان مطلبی است که: معظم له در ادامه به طورمفصل به آن پرداخته اندومنشور #تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر ؛ بر اساس آن شکل گرفته است)

 یک حرکتِ عمومیِ معقول و #منضبط-منضبط
وقتی میگوییم منضبط، یعنی حرکت، غوغاسالارانه و بَلبشویی و مانند اینها نباشد؛
گاهی #حرکتهای عمومی با بلبشو و غوغاسالاری و مانند اینها همراه است؛ آنها ارزشی ندارد- و صحیح و منتظم و عقلائی اگر بخواهد انجام بگیرد، به چند چیز نیاز دارد:
اوّلاً نیاز دارد به اینکه از صحنه یک شناختی وجود داشته باشد؛ یعنی این کسانی که این حرکت را انجام میدهند یا محور این حرکتند یا لااقل تحریک‌کننده‌ی این حرکتند، بایستی صحنه را درست بشناسند، عناصر درگیر در این صحنه را بشناسند.
امروزشمادرکشورخودتان،در #جمهوری_اسلامی، میخواهید یک حرکت انجام بدهید؛ خب باید بدانید #جمهوری_اسلامی:
امروز در چه وضعی است؟
با چه کسی روبه‌رو است؟
با چه کسی مواجه است؟
فرصتهایش کدامها هستند؟
تهدیدهایش کدامها هستند؟
دشمنهایش چه کسانی هستند؟
دوستهایش چه کسانی هستند؟
این باید دانسته بشود و شناخته بشود.

ثانیا؛یک عنصر دیگری که لازم است برای این حرکت، این است که این حرکت باید یک جهت‌گیری مشخّصی داشته باشد؛ یک جهت‌گیری منطقی و قابل قبول، که در حرکت عمومی ملّت ایران که ما داریم پیشنهاد میکنیم و مطرح میکنیم، این جهت‌گیری، جهت‌گیری به سمت #جامعه‌ی_اسلامی یا تمدّن اسلامی است؛ یعنی میخواهیم برویم به سمت تشکیل یک #جامعه‌ی_اسلامی؛ و حرکت عمومی، ما را باید به اینجا و در نهایت به یک تمدّن پیشرفته‌ی اسلامی برساند.

ثالثا؛ عنصر سوّمی که [این حرکت] نیاز دارد، این است که یک عامل #امیدبخشی باید وجود داشته باشد، یک نقطه‌ی روشنی باید وجود داشته باشد.درهر حرکتی اگر چنانچه این نقطه‌ی روشن، این نقطه‌ی امیدبخش وجود نداشته باشد، حرکت پیش نمیرود.
این خوشبختانه در کشور ما، برای جامعه‌ی ما، برای مردم ما، کاملاً در دسترس است.
نقطه‌ی روشن عبارت است از #ظرفیّتهای ملّی‌ای که ما اینها را شناخته‌ایم؛ یعنی امروزحتّی شماجوانها ظرفیّتهای ملّت خودتان را شناخته‌اید.
ملّت ایران نشان داده که میتواندکارهای بزرگ را بخوبی انجام بدهد، از عهده بربیاید؛ ملّت ایران انقلاب را راه انداخت، تشکیل #جمهوری_اسلامی را راه انداخت؛ اینها مثل معجزه است.
تشکیل #جمهوری_اسلامی در دنیای دوقطبیِ کاپیتالیسم و کمونیسم -که آن روز بود- مثل یک معجزه است؛ واقعاً شبیه معجزه‌ی عبور از دریا برای بنی‌اسرائیل یا عصای موسیٰ است؛ مثل یک معجزه است

ملّت ایران این کار را کردند؛ این یک ظرفیّت خیلی مهمّی است. بعد [هم] توانستند این را نگه دارند.
دیگران هم از این کارها همین چند سال قبل از این [کردند]؛ دیدید دیگر؛ بعضی از این کشورهای منطقه‌ی شمال آفریقا و مانند آنها از این کارها کردند،( اشاره به انقلابهای مردمی در کشورهای عربی که به بهار عربی موسوم گردید) امّا نتوانستند نگه دارند.
ملّت ایران توانست نگه دارد. ملّت ایران توانست در مقابل ابرقدرت‌های بزرگ دوران سینه سپر کند، آنها را به عقب‌نشینی وادار کند؛ پس این خودش یک نقطه‌ی #امید است. پس ما این نقطه‌ی امید را داریم. البتّه نقاط امید زیاد است؛ یکی‌اش این است.
یکی از نقاط #امید، فرسودگی جبهه‌ی مقابل ما است. بنده به طور قاطع میگویم -البتّه یک عدّه‌ای فوراً بنا میکنند توجیه و تأویل و انکار و مانند اینها، لکن بنده قاطعاً این را میگویم، میتوانم این را ثابت هم بکنم که حالا وقتش نیست- امروز تمدّن غربی دچار انحطاط است، یعنی واقعاً در حال زوال است:
عَلیٰ شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانهارَ بِه؛ فی نارِ جَهَنَّم؛( سوره‌ی توبه، بخشی از آیه‌ی ۱۰۹؛ «… کسى که بناى خود را بر لب پرتگاهى مُشرف به سقوط پى‌ریزى کرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى‌افتد.») لب گودال است؛ این جوری است.
البتّه حوادث و تحوّلات جوامع بتدریج اتّفاق می‌افتد؛ یعنی زود احساس نمیشود. حتّی خود اندیشمندان غربی این را احساس کرده‌اند و بر زبان می‌آورند و میگویند. این هم یکی از نقاط امید ما است.
تمدّن غربی، تمدّن مادّی در مقابل ما قرار دارد و رو به فرسودگی است. این هم یکی از نقاط #امیدبخش است؛
و بعد هم وعده‌ی تخلّف‌ناپذیر خدا که «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم».(سوره‌ی محمّد، بخشی از آیه‌ی ۷)
وَمَن اَصدَقُ مِنَ اللهِ قیلًا؟(سوره‌ی نساء، بخشی از آیه‌ی ۱۲۲) چه کسی از خدا راستگوتر است؟ وعده‌ی ‌چه کسی از خدا درست‌تر است؟ خدا میگوید: اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم؛ اگر شما نصرت کردید خدا را، یعنی به سمت تمدّن اسلام و جامعه‌ی اسلامی و تحقّق دین خدا پیش رفتید، خدا شما را یاری میکند؛ نقطه‌ی امید. پس عنصر سوّم هم که وجود نقطه‌ی امید است، وجود دارد.

رابعا؛عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای راهکارهای عملی لازم است. در هر برهه‌ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیاز است.محلّ بحث ما اینجا است.
آنچه شما سؤال میکنید -یعنی نسل جوان ممکن است سؤال بکند و یک سؤال مستتری( پوشیده، پنهان) است- همین است که بالاخره راهکار عملی برای اینکه ما بتوانیم به عنوان یک جوان وارد میدان بشویم چیست.؟

این چهار عنصری که گفتیم -همه‌ی اینها- که برای یک حرکت عمومی این چهار عنصر نیاز است، تبیین اینها نیاز داردبه ذهن فعّال و زبان گویا؛منتهااین [مورد]آخری که مسئله‌ی راهکارهای عملی باشد،احتیاج دارد به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعّالیّت پی‌درپی و لحظه‌به‌لحظه برای اینکه بتواند این کاروان عظیم جامعه را و مهم‌تر از همه جوانهای جامعه را به پیش ببرد. این کارِ چه کسی است؟
این تمرکز، این ایجاد برنامه‌ی کار، پیدا کردن راهکار، ارائه‌ی راهکار، برنامه‌ریزی، به عهده‌ی چه کسی است؟

این به عهده‌ی جریانهای حلقه‌های میانی است.

این، نه به عهده‌ی #رهبری است
نه به عهده‌ی #دولت است
نه به عهده‌ی #دستگاه‌های دیگر است؛ [بلکه]
به عهده‌ی مجموعه‌هایی از خود #ملّت است که خوشبختانه امروز ما این را کم هم نداریم. ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگونِ مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان داریم. اینها میتوانند بنشینند برنامه‌ریزی کنند و هدایت کنند.
تشکّلهای دانشجویی از این قبیلند، مجموعه‌های باتجربه و فعّال در زمینه‌های فرهنگی و فکری و مانند اینها از این قبیلند و هر که هم در این زمینه‌ها فعّال‌تر باشد، مؤثّرتر است؛ یعنی زمام کار دست کسانی است که فعّالیّت کنند؛ تنبلی و بی‌حالی و کسالت و مانند اینها به درد نمیخورد.

خب حالا ، نمونه‌هایی از کارهایی که میتواند نسل جوان را در نقش و شأنِ محور بودنِ حرکت عمومی جامعه کمک کند و ظرفیّت لازم را به آنها بدهد:
یکی تشکیل کارگروه‌های فرهنگی است؛ این کاری که الان دارد انجام میگیرد؛ این الان وجود دارد. بنده با بسیاری از اینها آشنا هستم، با بعضی، ارتباط هم دارم. کارگروه‌های فرهنگی در سراسر کشور و در مساجد — یکی از کارها است. این « #آتش_به_اختیار» (که در جمع زائران ومجاوران حرم رضوی درمشهد مقدّس ؛ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱به آن اشاره گردید) مربوط به این مجموعه است، [یعنی] مجموعه‌های فعّال در زمینه‌های فرهنگی که اینها میتوانند تأثیرگذاری عمیقی داشته باشند.
از اوّل انقلاب هم همین جور بوده، الان هم همین جور است. الان هر جایی که شما یک گروه جوان را پیدا کنید -جوان متشکّل و بافکر و صاحب ذهن فعّال- که دست به کار فرهنگی میزنند مثلاً در یک مسجدی، در یک هیئتِ عزاداری‌ای ؛اینهامیتوانند:
روی #جوانها تأثیر بگذارند
روی محلّه تأثیر بگذارند
روی خویشاوندان تأثیر بگذارند
روی مجموعه‌های دانشجویی تأثیر بگذارند
یک حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی‌ای را در یک مجموعه‌ای به وجود بیاورند.
یک کار دیگر،تشکیل گروه‌های #فعّالیت‌_سیاسی [است]؛ البتّه منظورم حزب‌بازی نیست.
حزب‌بازی کاری است که بنده برکتی در آن احساس نمیکنم.
امّاکارسیاسی فقط حزب‌بازی نیست؛ نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث سیاسی را شناختن، فهمیدن، منتقل کردن، یکی از آن کارهای بسیار اساسی است که #حرکت_عمومی جامعه راتسریع میکند،شکل میدهدو کمک میکند؛یکی ازکارها این است.
تشکیل میزگردهاوکرسی‌های #آزاداندیشی دردانشگاه‌هاکه بنده مکرّراین راتکرارکرده‌ام وتأکیدکرده‌ام و توصیه کرده‌ام؛ وخیلی پیشرفتی نداشته.چه کسی باید این را بکند؟
[اگر] منتظرباشیدکه رئیس دانشکده یامعاون فرهنگی یاماننداینهابکنند،فایده‌ای ندارد؛خودتان بایدبکنید.
دردانشگاه‌هاکرسی‌های #آزاداندیشی رابایدتشکیل بدهید؛منتهاهمینطورکه گفتم همه‌ی این حرکتهابایدمنضبط باشد؛باانضباط،باپیش‌بینی،بامطالعه‌ی خوب از سوی افرادی که صاحب ذهن فعّال وزبان گویا هستندراه[بیفتد]؛اینهاحتماًکمک میکند، تأثیرمیگذارد.

یک راهکار دیگرتشکیل گروه‌های نهضتی درارتباط با مسائل بین‌الملل ومسائل جهان [است].یعنی فعّال شدن در زمینه‌ی مسائل #جهان_اسلام.
گروه‌هایی تشکیل بشوندواین کارهارادنبال بکنند:
مسائل غزّه
مسائل فلسطین
مسئله‌ی یمن
مسئله‌ی بحرین
مسائل مربوط به مسلمانهای میانمار
مسائل مربوط به مسلمانهای اروپا -؛ مثلاًحوادث پاریس قابل بررسی است،قابل مطالعه است،قابل فعّال شدن است،این هم یکی از راهکارها است

یک راهکاردیگرتشکیل گروه‌های #علمی و همکاری با مراکزعلمی [است].
یک راهکاردیگرهمکاری باشرکتهای #دانش‌بنیان وکاراقتصادی [است].
یک راهکاربسیارمهم دیگر #کارهای_خدماتی [است؛ یعنی]همین کارهای #گروه‌های_جهادی که میروندبه این مناطق مختلف که یکی ازبهترین کارهای دانشجویی است؛هرچه اینهاتوسعه پیداکندوتقویت بشودوجهت‌دارتروهدف‌دارتربشودبهتر است؛ اینها تقویت جسم و روح و ایجاد آن #حرکت_عمومی است.

فعّالیّتهای #اطلاعاتی مردمی.خیلی ازکارهایی که دستگاه‌های اطّلاعاتی مایانمیتوانندانجام بدهندیابه دلایل مختلفی لابه‌لای کارهامیماند،
گاهی به وسیله‌ی #عناصرهوشیاروآگاه اطّلاع‌‌رسانی میشودوتأثیرداشته.
به خودماگاهی اطّلاع‌‌رسانی شده،تأثیرکرده ودنبال شده وکارهای مثبتی انجام گرفته.
فرض کنید[اطّلاع‌رسانیِ]یک سوء استفاده درزمینه‌ی قاچاق،در زمینه‌ی واردات گوناگون؛مثل همین‌هایی که حالایکی ازدوستان اینجااسم آوردند،خوراک سگ وامثال اینها؛مجموعه‌هایی میتوانند در این زمینه‌ها فعّال باشند.

کارهای #اجتماعی. ببینید، الان در این فهرستی که من گفتم تاحالاهفت هشت تا،ده دوازده تاراهکارشده؛ از این قبیل پنجاه تا راهکار میشود پیدا کرد.
فعّالیّتهای #اجتماعی،مثل همین کارهایی که گفتم در زمینه‌ی هفت‌تپّه(اعلام همبستگی دانشجویان چنددانشگاه درتهران وشهرهای دیگربه اعتصاب کارگران شرکت نیشکرهفت‌تپّه دراستان خوزستان به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه حقوق عقب‌افتاده‌ی آنهاوهمچنین عدم بازگرداندن این شرکت ازبخش خصوصی به بخش دولتی درسال ۱۳۹۷)وماننداینهاکه بچّه‌های دانشجو انجام دادند،کارهای بسیار خوبی است.
کارگروه‌هایی که ممکن است به هم مرتبط هم نباشندامّابایستی هدایت بشوند،بایدبرنامه‌ریزی بشود. همه‌ی این کارها بایدبه وسیله‌ی #جوانهابرنامه‌ریزی بشود.
البتّه همه‌ی اینهاهم بایستی باالهام‌گیری ازآن جهت‌گیری کلّی که عرض کردم [یعنی]درجهتِ رسیدن به #جامعه‌ی_اسلامی و #تمدّن_اسلامی است. در همه‌ی این کارها، آن برنامه‌ریزان،آن مراکزبرنامه‌ریزی وهدایت -که گفتیم #حلقه‌های_میانی بایدآن را انجام بدهند- بایدبه آن جهت‌گیری توجّه داشته باشند.

نتیجه‌ی اینهاچه میشود؟…..سرانجام [اینها]:
کشاندن نسل #جوان_متعهّدبه عرصه‌ی مدیریّت کشور [است]ورود درعرصه‌ی #مدیریّت برای نسل جوان از این راه‌هااتّفاق می‌افتدوطبعاًاگرنسل جوان وارد عرصه‌ی مدیریّت شد،ومدیران ارشدنظام ازجمله‌ی #جوانهای_متعهّد[شدند] -که من گفتم جوانهای متعهّدحزب‌اللهی،یعنی واقعاًباید #حزب‌اللهی باشند؛به معنای درست کلمه‌ی #حزب‌اللهی- آن وقت آن حرکت عمومی کشورطبعاًاستمرارپیدا میکند،سرعت پیدامیکند و انجام میگیرد.
پس بنابراین این سؤال که #جوان چگونه میتواندواردمیدان این حرکت عمومی بشود،به نظرمن پاسخهای روشنی داردکه من یک مقداری ازآنهاراگفتم .

البتّه این تحرّکات نبایدبه کار #علمیِ مجموعه‌ی دانشجوی جوان لطمه بزند؛باهم منافات هم ندارد.یعنی اینکه شمابگویید«راهبردبلند‌مدّت نظام،پیشرفت علمی وشکستن خطوط کنونی علم ورفتن به جلو است»درست است.
ما قلّه‌ی #علم رابلاشک بایدفتح کنیم،[امّا]این کارهابایدمانع آن نشود؛منافات هم ندارد،میتوان همین کار را کردو
میتوان حرکت علمی هم کرد
میتوان دررشته‌های مختلف، دانشجوی برجسته‌ی صاحب رتبه‌های بالابودودرعین حال:
درگروه #جهادی حضور داشت
درهیئت دانشجویی حضور داشت
درمجموعه‌های خدماتی حضورداشت
درکار نشریّاتی حضور داشت.

راجع ‌به #نشریّات :
اعتقادمن این است که این کسانی که درنشریّات دانشجویی قلم میزنندوکارمیکنند،بایستی مجموعه‌هایی را تشکیل بدهند برای استمرار حرکتشان برای بعد از دوره‌ی دانشجویی.
همینهایی که الان در #نشریّات قلم میزنندیک روزی دانشجوبودند،لکن همه‌ی آن کسانی که دردوره‌ی دانشجویی اهل این کاربودند،واردجریان قلم‌زنی در #نشریّات واداره‌ی نشریّات ومطبوعات وماننداینهانشدند

به نظرمن میتواننددراین زمینه [هم کارکنند.]«ایجاد شبکه‌ای ازنویسندگانِ دانشجوی فعّالِ درنشریّاتِ دانشجویی،برای تداوم فعّالیّتها درحوزه‌ی نشر»
یک چیزی بنده در مورد #دانشجوهادردوکلمه عرض بکنم.آنچه ماازبچّه‌های #دانشجو،ازشماجوانهای عزیز که من خیلی به شماهاواقعاً‌ #علاقه‌مندم،انتظارداریم این است که :
شماهاباید #خودجوش باشید
بایدخودکارباشید
بایدمنتظراین نباشیدکه شمارابه کاروادار کنند،بخصوص جوانهایی که مثلاََمربوط به #تشکّلهای گوناگون دانشجویی هستند:
بایدخودکارحرکت کنید
بایدبچّه‌هایی که اهل اندیشه هستند؛بعضی‌ها هستنددراندیشه‌ورزی پیشرو هستند.بعضی‌ها در حرکتهای اجرائی پیشرو هستند؛ هر کدام درهرقسمتی که توانایی‌اش راداریدبایستی #خودجوش وخودکارباشید؛ مثل مبارزات مبارزین زمان طاغوت.
اگرباورمیکنیدماهم یک وقتی هم‌سنّ شمابودیم،یک زمانی درهمین دوره [بودیم].اتّفاقاًدراین سنین دوران مبارزات بود.واقعاً‌آن روزماها #خودجوش حرکت میکردیم.نمیخواهم حالامن راجع به خودمان حرف بزنم امّا یک واقعیّتی است.
آن روز -درآن سالهای مبارزه-کسی بالای سرِمانبود،نه حزبی بود،نه سازمانی بود،نه جمعیّتی بود؛[تنها] #امام بزرگواربود[آن هم]درنجف یادرترکیه.گاهی اوقات یک پیامی ازامام می‌آمد،یک اعلامیّه‌ای می‌آمد،خونی دررگهای مابه جریان می‌انداخت وماراهدایت میکرد.
موانع هم زیاد بود؛هم کتک بود،هم زندان بود،هم موانع پولی بود،هم گرسنگی کشیدن بود،ازاین چیزهاهم بودامّادرعین حال حرکت میکردیم،پیش میرفتیم.

جوانهاامروزباید این جوری حرکت کنند؛مثل مبارزات مبارزین دوران طاغوت.و اگرازاین قبیل کارهاکه من گفتم واین فهرستها انجام بگیرد، #توطئه‌های_دشمن خنثی میشود؛آن توطئه‌های نرمی که همه ازآن حرف میزنندومیگویند:
-که در درجه‌ی اوّل، فلج کردن نسل #جوان است [یعنی] ‌یکی ازمهم‌ترین #توطئه‌هایی که امروزعلیه کشورماوانقلاب ماداردانجام میگیرد:
توطئه‌ی فلج کردن نسل #جوان است وسرگرم کردنش به شهوات
‌سرگرم کردنش به کارهای بیهوده،‌[مثل] بازی‌های کامپیوتری وکارهای گوناگونی که وجود دارد
مبتلا کردنش به موادّمخدّروکارهای گوناگون ازاین قبیل…
اینهافلج کردن نسل #جوان است-بااین شیوه‌ای که من عرض کردم،خنثی میشود. #توطئه‌ی_نومیدکردن نسل جوان باهمین حرکتهاکه نشاط‌آفرین وامیدآفرین است،ازبین میرود.
بنابر‌این،اگرچنانچه ان‌شاءالله شماجوانهابااین حرکتهاپیش برویدوزمینه رابرای روی کارآوردن یک #دولت_جوان و #حزب‌اللهی آماده کنید،بنده معتقدم که بسیاری ازاین نگرانی‌های شماودغدغه‌های شماوغصّه‌های شماپایان خواهدپذیرفت؛ این غصّه‌ها هم البتّه فقط مخصوص شماهانیست.
آخرین نکته که خیلی نکته‌ی مهمّی هم هست این است:یک چیزهایی ممکن است شمامشاهده کنیدکه برای شماناپسندباشد؛
فرض کنیدگرایش سیاسی فلان شخصیّت یا اِشکال درکارفلان مسئول درفلان قوّه برای شماناخوشاینداست.
اگرصدموردازاین حوادث راهم مشاهده میکنید،ناامیدنشوید.این آن #توصیه‌ی قطعی واصلی من است.
ناامیدنشوید!همه چیز #امیدبخش است برای ما،همه چیزنویددهنده است برای ما.همان طور که اشاره کردم،مایک ملّتی هستیم که عوامل مژده‌دهنده در پیرامون ماودردرون مابمراتب بیشتر است ازعوامل #مأیوس‌کننده و ناامید‌کننده.
این #عوامل_مژده‌دهنده را ببینید، پیدا کنید، به آنها دلگرم بشوید، به خدای متعال توکّل کنید،قصدتان را و نیّتتان راخالص کنیدوبدانیدکه خدای متعال شماراکمک خواهدکردومددخواهد کرد.
ان‌شاءالله همه‌ی شماها زوال دشمنان بشریّت،یعنی همین تمدّنِ آمریکاییِ منحط و زوال اسرائیل رابه لطف الهی خواهیددید.

والسّلام علیکم و‌ رحمه‌الله و‌ برکاته۱۳۹۸/۰۳/۰۱

گر چه؛توصیه های فوق مربوط به ضرورت راه اندازی #تشکلهای_دانشجویی بوده ؛امّا جامعیت بحث به گونه ای است که می تواند چراغ راه کلیه ی #تشکلهای_مردمی باشد؛لذا؛ #منشورتشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر؛براساس همین رهنمودها شکل گرفته است .
با احترام ؛
مسئول دفتر مرکزی #تشکلهای مردمی ولایتمدار امربه معروف ونهی از منکر:
سربازولایت حبیب الله نعمت اللهی

مستقیم : ۰۹۱۰۷۷۲۳۷۹۸
 دفتر مرکزی: ۶۶۶۷۷۳۳۳_۰۲۱
نمابر : ۶۶۸۴۵۴۰۹ _ ۰۲۱
#تشکلهای_مردمی
#توطئه_های_دشمن
#لطفانشردهید
@mran_ir