بیانیه«شماره ۴۵۰»(زمان باقیمانده ۲۸۱روز)شاخص۹۹:درک صحیح‌از #مهدکودک

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

زمان باقیمانده ۲۸۱روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۹۹:درک صحیح‌از #مهدکودک

ما؛ #رئیس‌جمهوری می خواهیم که :

ازتربیت غلط در #مهدکودک‌ها؛جلوگیری کند 

بایدخون گریست؛
مهد‌کودک‌ها متأسّفانه رها است

مقام معظم رهبری؛در ارتباط تصویری بارؤساومدیران #آموزش‌وپرورش دراین‌باره فرمودند :
یک مسئله،‌مسئله‌ی #مهد‌کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها است.

مهد‌کودک‌هامتأسّفانه رها است

مهد‌کودک‌ها هم ذیل #آموزش‌وپرورش است.

اوّلاً دستگاه‌های مختلف دولتی باهم در این زمینه بگومگو دارند که این بگومگوها بایدبرطرف بشود

وانگهی وقتی که دستگاه راشما رهابگذارید،دیگران می‌آیندبچّه‌های مردم رامیگیرند،میبرندآنجاو #تربیتهای‌غلط داده میشود.

گزارشهای بسیاربدی بنده دریافت کردم از بعضی از #مهد‌کودک‌ها که واقعاً‌ نگران‌کننده استاداره کنیدمهد‌کودک‌ها را

مهد‌کودک هم فقط یک مرکز خدماتی نیست که بچّه راحفظ کنندوخدمت بدهند، [بلکه] به یک معنا #مرکزآموزشی‌وپرورشی است.منتهاخب بازبان خاصّ خود، با شیوه‌ی خاصّ خود.

وقتی که ما میگوییم برای #مهد‌کودک‌ها برنامه داشته باشید، به‌ طریق‌ اولیٰ #پیش‌دبستانی‌ها [اهمّیّت پیدا میکنند].

پیش‌دبستانی هم جای بسیار مهمّی است.آنجا هم فکر لازم دارد، باید فکر کنید

برای آن #برنامه فراهم بکنید و [برای] بچّه‌ها که حالا به طور طبیعی همه از #پیش‌دبستانی عبور میکنند -که سابق [این جور] نبود- این را جوری [اداره] بکنید که ان‌شاءالله اینجا بتوانند از این فرصت استفاده کنند ۱۳۹۹/۰۶/۱۱٫

نکته:
اگر دیدیم هر چه تلاش میکنیم به نتیجه نمیرسیم، میفهمیم یک عیبی در اصل کاروجود دارد،اگراین #عیب برطرف نشود؛نتیجه ی آن می شودمدیر:
بی‌کفایت ؛
بی تدبیر؛
نا امید؛
ودرنهایت تربیت نسل وابسته 

که اگر دست چنین مدیرانی در حکمرانی جامعه قطع نگردد واین طرز تفکرگسترش یابد؛خدای ناکرده؛ #جامعه‌ی‌اسلامی ما پوک، وکارش به جایی خواهد رسید که‌در زمان #امام‌حسین‌علیه‌السّلام رسیده بود
و #عاشورا تکرار خواهدشد
و این بار خون ها هدر خواهد رفت 

بنابراین؛ از #مجلس و #شورای محترم نگهبان میخواهیم که ؛ در۲۸۱روز باقیمانده تا #انتخابات ریاست‌جمهوری درخرداد۱۴۰۰؛باتصویب معیارهاوشرایط لازم برای‌تشخیص #رجل‌سیاسی،مذهبی‌و #مدیرومدبربودن نامزدهای ریاست جمهوری؛زمینه ی انتخاب یک #رئیس‌جمهورشایسته وهم تراز #نظام‌مقدس‌اسلامی رافراهم نمایند؛تاخونهاهدرنرود 

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر

_چهار شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
#لطفانشردهید
@mran_ir