بیانیه«شماره ۴۵۱»(زمان باقیمانده ۲۸۰ روز )شاخص۱۰۰ : #تربیتِ‌معلم

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

زمان باقیمانده ۲۸۰ روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۰۰ : #تربیتِ‌معلم

ما؛ #رئیس‌جمهور توانمندی می خواهیم که درموردجذب وتربیت معلمین کشور؛ #نظارت‌تخصصی داشته باشد 

مقام معظم رهبری؛در ارتباط تصویری بارؤساومدیران #آموزش‌وپرورش دراین‌باره فرمودند :
…..از کجا معلّم پیدا کنیم؟!

چه جوری معلّم تربیت کنیم؟!

به نظر من این دو دانشگاهی که شما دارید، بسیار چیزهای خوبی است.

من سال ۹۷ در دانشگاه فرهنگیان همین ها را گفتم

 #دانشگاه‌فرهنگیان و دانشگاه #شهیدرجائی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده.

باید این جور باشد که حتّی یک معلّم از غیر این مسیر وارد آموزش پرورش نشود.

ما #دانشگاه‌فرهنگیان و دانشگاه #شهیدرجائی را جوری ظرفیّت‌سازی کنیم و جوری #سازماندهی کنیم که همه‌ی معلّمین به قدر کفایت بیایند از اینجاعبور کنندو وارد آموزش و پرورش [بشوند].

 این کار بسیار لازمی است

…..ورودی معلّمین [باید] از طریق این دو دانشگاه باشد.

…. خودِ این دو دانشگاه در جذب، #صلاحیّتها را رعایت کنند؛
صلاحیّت #دینی را،
صلاحیّت #اخلاقی را،
 صلاحیّت #سیاسی را؛
…. و به معنای صحیح کلمه گزینش کنند افراد را و وارد کنند.یک #گزینش درست و حسابیِ کاملاً خردمندانه و صحیح انجام بگیرد تا با گزینش وارد بشوند.
نیروهای #بی‌کیفیّت وارد آموزش پرورش نشوند؛چون موجب ضرر خواهد بود.
 معلّمی که این ‌همه اهمّیّت دارد و این ‌همه ارزش دارد و ما درباره‌اش این ‌همه تعریف میکنیم، اگر عنصر #بی‌کیفیّت‌،بی‌فایده یا خدای‌ نکرده مضرّی باشد، طبعاً نتیجه‌ی عکس خواهد داد۱۳۹۹/۰۶/۱۱

نکته:
چنانچه دغدغه های مقام معظم رهبری در مورد #گزینش معلمین رعایت‌نشود و از ورود نیروهای #بی‌کیفیت جلوگیری نگردد؛ مراکز آموزشی ماعملا”مراکز #تربیت‌سرباز برای دشمن خواهد شد ومحصول چنین مراکزی میشود:
مدیربی‌کفایت ؛
مدیر بی تدبیر؛
مدیر نا امید؛
ودرنهایت تربیت #نسل‌وابسته 
که اگر ریشه و رشد و نمو چنین مدیرانی خشکانده نشود؛ حکمرانی دچارمشکل‌و #جامعه‌ی‌اسلامی ما از درون پوک، وکارش به جایی خواهدرسید که‌در زمان #امام‌حسین‌علیه‌السّلام رسیده بود
و #عاشورا تکرار خواهدشد
و این بار خون ها هدر خواهد رفت 

بنابراین؛ از #مجلس و #شورای محترم نگهبان میخواهیم که ؛ در ۲۸۰ روز باقیمانده تا #انتخابات ریاست‌جمهوری درخرداد۱۴۰۰؛باتصویب معیارهاوشرایط لازم برای‌تشخیص #رجل‌سیاسی،مذهبی‌و #مدیرومدبربودن نامزدهای ریاست جمهوری؛زمینه ی انتخاب یک #رئیس‌جمهورشایسته و علاقمند به آموزش و پرورش را؛ رافراهم نمایند؛تاخون هاهدرنرودوعاشورا تکرار نشود

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی ازمنکر

_پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
#لطفانشردهید
@mran_ir