بیانیه«شماره ۴۸۱»شاخص۱۲۸:پیش‌گام درشکستن محاصره‌ی تبلیغاتی

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم 

زمان باقیمانده«۲۵۰»روز

شرایط لازم برای نامزدی ریاست جمهوری

شاخص۱۲۸:پیش‌گام درشکستن محاصره‌ی تبلیغاتی

مارئیس جمهوری میخواهیم که :
درشکستن محاصره‌ی #تبلیغاتی‌دشمن(علیه انقلاب اسلامی)؛پیش گام باشدنه اینکه خود؛سوژه‌ی روزانه وکارخانه‌ی تولیدخوراک #تبلیغاتی برای دشمن

چگونه فردی دراین جایگاه؛ سوژه تبلیغاتی دشمن میشود؟!!!

فردی که آبروی #لباس‌روحانیت راحفظ نکند

فردی که به نماینده‌ی انقلابی مجلس #توهین نماید 

فردی که به #شورای‌نگهبان بتازد

فردی که از #سپاه دل خوشی نداشته باشد

فردی که نسبت به #اخلاق‌ومعنویات مردم بی اعتنا باشد

فردی که #عامل‌ریزشها باشد؛ نه رویش ها(دست‌ودلهای امین و خدمتگزار)

فردی که عامل #تورم‌وگرانی؛ رشدنقدینگی؛خلق پول وباعث تضعیف پول ملی باشد

فردی که از #جلسات‌کلیدی کشور؛ مثل جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی و…..گریزان باشد

فردی که #ناامیدولی درعین حال ؛راحت طلب باشد

فردی که از #انتقادوامربه معروف ونهی ازمنکربدش بیاید 

فردی که اهل #نظارت وسرکشی نباشد

فردی که دراجرایی کردن #سیاستهای‌کلی نظام ناتوان باشد

فردی که #اخلاق‌انتخاباتی را رعایت نکرده باشد 

فردی که براساس شاخص های #مدیرومدبری ومعیارهای لازم برای رجل سیاسی مذهبی انتخاب نشده باشد

باعنایت به اهمیّت موضوع؛ همگی مؤظفیم که در ۲۵۰ روز باقیمانده به #جِد ازمجلس و شورای نگهبان بخواهیم که نسبت به قانونمندنمودن شرایط نامزدهای ریاست جمهوری بر اساس #سیاستهای‌کلی‌انتخابات؛ ابلاغی۱۳۹۵/۰۷/۲۴مقام معظم رهبری‌عمل نمایند

پیگیری تاحصول نتیجه ازطریق تماس با
 شورای نگهبان ۶۶۴۰۱۰۱۲-۰۲۱
مجلس شورای اسلامی ۳۹۹۳۱-۰۲۱

 شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹
مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر؛حامی
تشکلهای مردمی ولایتمدارامربه معروف ونهی از منکر

#لطفانشردهید
@mran_ir