«مجموعه قوانین ومقررات مرتبط با عفاف وحجاب واخلاق وعفت عمومی »

“امام درمقابل یک منکرواضحی که به وسیله پهلوی ودنباله های پهلوی در کشور به وجود آمده بود، مثل کوه ایستاد ، گفت:باید حجاب وجود داشته باشد .
شارع مقدّس برحکومت اسلامی تکلیف کرده است که مانع از رواج حرام الهی درجامعه بشود حکومت اسلامی موظّف است درمقابل حرام بایستد،درمقابل گناه بایستد آن کاری که درملأانجام میگیرد ،درخیابان انجام میگیرد،یک کارعمومی است،یک کاراجتماعی است، یک تعلیم عمومی است؛این برای حکومتی که به نام اسلام برسرِکار آمده است تکلیف ایجاد میکند.حرام کوچک وبزرگ ندارد؛آنچه حرام شرعی است نبایستی به‌صورت آشکاردرکشور انجام بگیرد. آنچه در مقابل چشم مردم است، در محیط جامعه است، حکومت اسلامی وظیفه دارد در مقابل آن بایستد(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مداحان اهل بیت {علیهم السلام}۱۳۹۶/۱۲/۱۷

***فهرست مطالب :
۱-قوانین مصوب مجلس شورای

۲-مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳- ابلاغیه های نخست وزیری ریاست جمهورومصوبات شوراهای عالی

۴- مصوبات هیئت وزیران

۵-مصوبات وزارت علوم تحقیقات وفناوری

۶-مصوبات وزارت کشور

۷- بخشنامه ها ومصوبات قوه قضائیه

۸-مصوبات ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان

۹-مصوبات سازمان صدا وسیما

####«قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی》####

***قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت (مصوب۱۳۶۰/۷/۵)***

فصل دوم انواع جرائم وخطاها ماده ۱۴-جرائم وخطاها که در قانون مطرح است چهار قسم است :

۱-جرائم سیاسی و نظامی‌‌ ۲-جرائم مالی و اداری.

۳-تخلفهای انضباطی.

۴-اعمال خلاف اخلاق عمومی .

ماده۱۸-اعمال خلاف اخلاق عمومی عبارتست از:

۱-اعمال منافی عفت عمومی.

۲-تظاهربه فسق وفجور.

۳-استعمال مشروبات الکلی ومواد مخدر.

۴-اعمال و رفتار خلاف حیثیت وشرافت و شئون شغلی.

۵-عدم رعایت حجاب اسلامی.

۶-نشر و توزیع نوارهای مبتذل ویا عکسهای مستهجن وصور قبیحه.

***قانون خط مشی کلی واصول برنامه های سازمان صدا وسیماجمهوری اسلامی ایران(مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۷)***

فصل اول -اصول کلی :نظر به اینکه خط حاکم بر صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران ونقش این رسانه همگانی تعیین شود،مواد زیر به عنوان اصول عام و کلی خط مشی این سازمان اعلام می گردد:

ماده۱- حاکمیت اسلام بر کلیه برنامه هاوپرهیز از پخش برنامه هایی که مخالف معیارهای اسلامی باشد.

ماده ۲- حاکمیت روح انقلاب وقانون اساسی بر کلیه برنامه ها در شعار استقلال ،آزادی،جمهوری اسلامی متبلور است .

ماده ۱۹-در کلیه برنامه ها به ویژه اخبار ،مسائلی که حاوی نکات زیر باشد،قابل پخش نیست:

ج-پخش آن موجب فساد اخلاق و هتک حرمت جامعه گردد《ان الذین یحبون آن تشیع الفاحشه فی الذین آمنو ا ..》

*مسائل عقیدتی :

ماده ۲۱- بالا بردن سطح بینش اسلامی مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با اصول مبانی و احکام اسلام به شیوه ای رسا وبدون ابهام .
برنامه های فرهنگی :

ماده ۲۸-تلاش در جهت تسریع انقلاب فرهنگی و بازگشت به هویت اسلامی خویش.

ماده۲۹- کوشش در ایجاد محیط مساعد برای تعالی انسان ،رشد فضائل اخلاقی ،تزکیه نفس و بسط معنویت در جامعه .

*برنامه های اجتماعی :

ماده ۴۳-ایجادزمینه جهت جایگزینی روابط انسان ساز اسلامی در جامعه و تصحیح روابط اجتماعی .

ماده ۴۵- بیان و تشریح مقام والای زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعی وی به منظور بازگشت به اصالت اسلامی خویش و همچنین زمینه سازی برای از بین بردن ارزشهای کاذب وجایگزینی فضیلت های اخلاقی در خانواده ها و کمک به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی .

***قانون مقررات انتظامی هیاَت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور(مصوب۱۳۶۴/۱۲/۲۲)***

*فصل دوم -ماده ۷- تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر است:

۱۱-اعتیاد وارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و شئون شغلی است .

۱۲- ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی.

۱۵- القاء اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی.

***قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲)***

《ن》 و القلم وما یسطرون…. سوگند به قلم و آنچه می نویسد . 《قرآن کریم »

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند . تفصیل آنرا قانون معین میکند .《 قانون اساسی اصل ۲۴》

*فصل دوم:رسالت مطبوعات :

ماده ۲-رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:

الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات ودانش مردم دریک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱(ماده ۱ مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری ،انتقادی ، اجتماعی،سیاسی، اقتصادی ، کشاورزی ،فرهنگی، دینی،علمی ،فنی،نظامی،هنری، ،ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.)

ب-پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف،تبذیر ،لغو ،تجمل پرستی،اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.

*فصل چهارم:حدود مطبوعات
ماده ۶-(اصلاحی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰) نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند.

۱-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

۲-اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

۵ – استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن ،تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی .

ماده ۹ – شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد :

الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- تابعیت ایران.

۲-دارابودن حداقل ۲۵ سال سن .

۳-عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

۴- عدم اشتهارد به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

ماده ۲۸ – انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

***قانون مقرارت انتظامی هیا’ت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲)***

*… فصل دوم

*ماده ۷- تخلفات انتظامی و جرائم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر است.

۱۱-اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و شئون شغلی است.

۱۲- ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی.

۱۵-القای اندیشه های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی.

****قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲)****

ماده ۱- به منظور تحقق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می گردد :

۱- رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی .

۲-استقلال فرهنگی ومصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب .

۴-رواج فرهنگ وهنر اسلامی

****قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاًعام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحه دار می کند(مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸)****

*ماده ۱-کسانی که عالما” لباس ها و نشانه هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است را تولید کنند یا وارد کنند ویا بفروشند ویا در ملا’ عام وانظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می شود.

تبصره – نشان های مذهبی اقلیت های دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است .

*ماده ۲- مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان و استفاده کنندگان البسه و نشان های مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهد بود :

۱-تذکر و ارشاد .

۲-توبیخ و سرزنش.

۳-تهدید .

۴- تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کنند ه و تولید کنند ه ،۱۰تا ۲۰ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰هزارریال در مورد استفاده کننده .

۵-لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰تا۴۰ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰تا۲۰۰هزار ریال در مورد استفاده کننده.

دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم ودیگر مقتضیات ، مجرم را به یکی از مجازات های مذکور محکوم می نماید.

*تبصره ۱- دادگاه ، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می نماید.

*تبصره ۲- درصورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازات های فوق به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:

۱- انفصال موقت تا دوسال .

۲- اخراج وانفصال از خدمات دولتی .

۳-محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و نهادها و ارگان های دولتی و عمومی .

*ماده ۳- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشان های موضوع ماده ۱ می پردازند مجرم شناخته می شوند و برای بار اول کالاهایی که در اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل می شود ، در صورت تکرار جرم بار اول دویست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال دفعات بعد پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه خواهند شد.

*ماده ۴- کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد ویا هتک عفت عمومی باشد ،توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه وحسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند .

*ماده ۵- فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد .
تبصره ۱- وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو ،وسایل تکثیر نوار …)پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می شود و توسط دادستان در اختیار دولت می گیرد تا مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیآت دولت می رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد.

تبصره ۲- اشیا موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند.

*ماده ۶- در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها ویا بنگاه هایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی می باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می شود . وبه حبس از ۱سال تا ۳سال محکوم میشود . در مورد موسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می شود.

تبصره- در صورتی که چند نفر مشترکا شرکت یا سازمان ویا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند،هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم می گردد .

*ماده ۷ -رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.

*ماده ۸- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیآت دولت خواهد رسید .

****قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران( مصوب ۱۳۶۶/۴/۹)****

*ماده ۱۴قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰

*ماده واحده -تبصره ۲ ماده ۱۴قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲-هرکس وسیله مخابراتی در اختیار خود را،وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد ، یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند ،برای بار اول پس از کشف ،ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود.برای بار دوم پس از کشف ،ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطارکتبی قطع وتجدیدارتباط مستلزم تقاضای مشترک وپرداخت هزینه های مربوطه خواهدبود.وبرای بار سوم،شرکت ارتباط تلفنی وی را به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن نموده و ودیعه مربوط به مشترک را پس از تسویه حساب مسترد خواهد نمود .

****قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب ۱۳۷۲/۹/۷)****

*فصل دوم- تخلفات اداری

*ماده ۸- تخلفات اداری به قرار زیر است:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲۰ – رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی .

****قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیرات دریافت از ماهواره ( مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳)****

*ماده ۴- کلیه دستگاها ی فرهنگی کشور موظف اند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های منحرف کننده را در جامعه تبیین نمایند.

*ماده ۵- سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( موسسه رسانه های تصویری) می توانند نبست به ضبط و پخش آن دسته از برنامه‌های ماهواره که مغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند .

*ماده ۱۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست وتلگراف و تلفن و سازمان های ذیربط موظف اند با استفاده از اهرم های حقوقی و بین المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند.

****قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پروش( مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴)****

*ماده ۲- ضوابط عمومی گزینش اخلاقی ، اعتقادی وسیاسی کار کنان آموزش و پرورش مدارس غیر انتفاعی، سازمان ها و شرکت های تابعه اعم از داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانش سرای تربیت معلم ، تعهد دبیری ، متعهدین خدمت استخدام و اشتغال، بورسیه های داخل و خارج، اعزام ماُمورین ثابت ، ماُمورین و منتقلین سایر دستگاه ها برای مشاغل آموزشی و غیرآموزشی ، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (صلاحیت علمی و توانایی جسمی وروانی ) ، به قرار ذیل است :

۱- اعتقاد به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان رسمی مصرّح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۲- التزام عملی به احکام اسلام.

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی وتجاهر به فسق.

*تبصره ۲- ایثارگران در گزینش دارای اولویت می باشند ودر موارد محدودیت ظریف و کثرت تقاضا ، ملاک های تقدم ( مانند مناطق محروم، فعالیت در نهادهای انقلاب ، شرکت در نماز جمعه وجماعات، پوشش چادر برای خواهران ) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می‌گردد.

*ماده ۱۰- هسته های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیاُت مرکزی به عهده دارند:

۲- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال ( به تحصیل استخدام)

۳- تایید صلاحیت کارکنان هسته .

*ماده ۱۳- کار گزاران گزینش می باید علاوه بر ضوابط مندرج در ماده ۲این قانون دارای شرایط زیر نیزباشند:

الف – شرایط مقرر در فرمان ۱۳۶۱/۱۰/۱۵ حضرت امام خمینی(ره) :صالح ، متعهد، عاقل ، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه به مسائل روز باشند و تنگ نظر ، تندخو ،مسامحه کار و سهل انگار نباشند.

****کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های باز دارنده ) ( مصوب ۱۳۷۵/۳/۲)****

*فصل هجدهم – جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

*ماده ۶۳۷- هرگاه زن ومردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیراز زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند ، به شلاق تا نود ونه ضربه محکوم خواهند شد واگر عمل با عنف واکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

*ماده ۶۳۸- هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا(۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

*تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه ویا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد:

*ماده ۶۳۹- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بنده ” الف” علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد یا فحشاء دایر یا اداره کند

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید .

*تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد .

****قانون آئین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۰۶/۲۸)****

*ماده ۱۸۸- محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

۱- اعمال منافی عفت وجرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.

۲- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.

۳- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

*تبصره ۱- ( اصلاحی ۱۳۸۵/۳/۲۴) منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده وبدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

****قانون آئین دادرسی داگاه های عمومی و انقلاب( در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)****

*ماده ۶- عقودوقراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

****قانون ساماندهی مد و لباس (مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲)****

*ماده ۱- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی،ارج نهادن ، تبیین ، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه غیر ماُنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون ، کارگروهی(کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش وپرورش، بازرگانی وصنایع و معادن و سازمانهای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط( طراحان وتولید کنندگان ) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.

*تبصره- مصوبات این کار گروه(کمیته ) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود .

*ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف اند در جهت ترویج نماد ها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوها ی مورد تایید کار گروه(کمیته ) یاده شده ماده (۱)این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند ودرجهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی- اسلامی اهتمام جدی بورزند.

*ماده ۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه ، نمایشگاه و جشنواره ها ی ملی ، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوها ی پارچه ولباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید.

*ماده۴- طرحها و الگوهای تولید شده پارچه ولباس مبتنی بر نمادهای ایرانی- اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق موُلفان مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.

*ماده ۵- وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.

*ماده ۶- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی ، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.

*ماده ۷- وزارتخانه‌های تعاون ، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلف اند در تاُسیس تعاونی ، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی ، طراحان و تولید کنندگان پارچه ولباس مبتنی برالگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.صفحه۶

*تبصره ۱- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کار گروه(کمیته ) یاد شده در ماده(۱) این قانون خواهد بود.

*تبصره ۲- بانکها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.

*ماده ۸- وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.

*ماده ۹- کلیه دستگاها ی دولتی مکلف اند از بودجه سنواتی ردیف های خدماتی رفاهی خود ، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.

*ماده۱۰-وزارتخانه های علوم ،تحقیقات وفناوری وفرهنگ وارشاد اسلامی موظف اندنسبت به حمایت وپشتیبانی ازتحقیقات ورساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آوردند.

*ماده ۱۱- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذی ربط تهیه وبه تصویب هیاُت وزیران خواهد رسید.

****قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ( مصوب ۱۳۸۶/۸/۷)****

*فصل اول – اختراعات

*ماده ۴- موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است :

و – اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

*فصل دوم- طرح های صنعتی

*ماده ۳۲- علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست :

ب – خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.

*ماده ۴۶ – اسم یا عنوانی که ماهیت یا طریقه استفاده از آن بر خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و یا موجبات فریب مراکز تجاری یا عمومی را نسبت به ماهیت موُسسه‌ ای فراهم کند که اسم یا عنوان معرف آن است ، نمی تواند به عنوان یک نام تجارتی به کار رود.

****قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند (مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶)****

*ماده ۱-هر شخصی که مبادرت به هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار دارای ویا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه به صاحبان اثر به جریمه نقدی از دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می شود.

*تبصره- در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه میتواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.

*ماده ۲- هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید ، توزیع، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.

متخلفین از این امر به جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

*تبصره ۱- نیروهای انتظامی موظف اند ضمن ممانعت از فعالیت اینگونه افراد و مراکز نسبت به پلمب اینگونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نمایند .

*تبصره ۲- در خصوص شخصیتهای حقوقی ، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیر مسوُل خواهد بود.

*ماده ۳-عوامل تولید ، توزیع ، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از اینکه عوامل مذکور مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند.ویا بدون مجوزباشند با توجه به محتوای محصول حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد.

الف- عوامل اصلی تولید، تکثیر و توضیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه ی نقدی و در صورت تکرار به ۲تا۵ سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هرحال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شود به مجازات آن محکوم میگردند.

*تبصره ۵- آثار سمعی و بصری ” مستهجن ” به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی ویا نمایش آمیزش جنسی باشد.

ب- تهیه و توضیع و تکثیرکنندگان نوارها ودیسکت های شو و نمایش های مبتذل در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.

*تبصره۱- آثار سمعی و بصری “مبتذل” به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.

*تبصره۲- دارندگان نوارها ودیسکت های مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات و نوارها محکوم خواهند شد. ضمناً لازم است نوارها ودیسکت های مکشوفه امحاء گردد.

*تبصره۳- استفاده ازصغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرره برای عامل خواهد بود.

*ماده۴- رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است .

ماده۵- کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومین ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحمیل شده از سوی مراجع ذیصلاح در شهرستان ها نیز به همین نحو عمل می شود.

****قانون جرائم رایانه ای( مصوب ۱۳۸۸/۳/۵)****

بخش یکم – جرائم و مجازات ها

فصل چهارم- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

*ماده۱۴- هر کس به وسیله ساماندهی رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند ،به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵۰۰۰۰۰۰)ریال تا چهل میلیون(۴۰۰۰۰۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره۱- ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.

تبصره ۲- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون(۱۰۰۰۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰)ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره۳- چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفهُ خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره۴- محتویات مستهجن به تصویر،صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

*ماده۱۵- هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف ) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، حبس از نود و یک روز تا یک سال یاجزای نقدی از پنج میلیون(۵۰۰۰۰۰۰)ریال تا بیست میلیون(۲۰۰۰۰۰۰۰)ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون(۲۰۰۰۰۰۰) ریال تا پنج میلیون(۵۰۰۰۰۰۰)ریال است.

ب- چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یاجزای نقدی از پنج میلیون(۵۰۰۰۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.

تبصره- مفاداین ماده وماده(۱۴)شامل آن دسته ازمحتویاتی نخواهدشدکه برای مقاصدعلمی یاهرمصلحت عقلایی دیگرتهیه یا تولید یا نگهداری یا ارئه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

*فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

*ماده۱۶- هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و ان را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند ،به نحوی که عرفاُ موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵۰۰۰۰۰۰)ریال تا چهل میلیون(۴۰۰۰۰۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

*ماده۱۷- هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یاعرفاُ موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

****قانون حمایت از آمران و ناهیان از منکر(مصوب ۱۳۹۴/۳/۱۹)****

*ماده۱۶- ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛عهده دار وظایف زیر است:

۱-

۲-

۳-

۱۱-پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راه کارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب.

#####((مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ))#####

***نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۵)****

راهبرد کلان ۵: طراحی ونهادینه سازی آداب و سبک زندگی اسلامی- ایرانی در زمینه های خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین( علیهم السلام )

راهبردهای ملی

۴.تبیین و نهادینه سازی فرهنگ عفاف، پوشش و حجاب اسلامی در مناسبات و ارتباطات اجتماعی.

نقشه جامع علمی کشور(مصوب جلسات ۶۷۹-۶۲۲تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۱-۱۳۸۹/۱۰/۱۴(

*راهبرد کلان۵:نهادینه کردن نگرش اسلامی به علم و تسریع در فرایند های اسلامی شدن نهادهای آموزشی پژوهشی.

*راهبردهای ملی

۴.ارتقایه سطح آگاهی و اعتقاد ورفتار اسلامی در فعالان و نهادهای عرصه علم و فناوری و اسلامی شدن نماد ها در موُسسات آموزشی و پژوهشی.

*راهبرد کلان ۶: تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش وپرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کلان نقشه.

*راهبرد ملی

۷. تحول در نگرش ها و روش ها و محتواهای آموزشی بر اساس جهان‌بینی و تعلیم و تربیت اسلامی به منظور ارتقای توانایی ها و تقویت تفکر منطقی و خلاق و جست و جوگر در دانش آموزان و دانشجویان منطبق با آموزه های اسلامی در زمینه های فردی و خانوادگی و اجتماعی.

****سند دانشگاه اسلامی(مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵)****

*اصل دوم: اصول و مبانی

۱)حاکمیت اصول اعتقادی، احکام و اخلاق اسلامی درتمامی ابعاد دانشگاه(نهادینه سازی اصول، معارف، شریعت و اخلاق اسلامی و توجه به فرهنگ امامت ، ولایت و انتظار در تمامی ابعاد دانشگاه اسلامی

۴) تقدم تزکیه برتعلیم(اولویت دادن به تربیت وتهذیب روحی وتعالی معنوی سرمایه انسانی دانشگاه ومحوریت داشتن تزکیه درمحتوای آموزشی وپژوهشی وتنظیم ساختار های دانشگاه)

۱۳) اعتلای فرهنگی فضای عمومی دانشگاه(انضباط بخشی و اعتلای فرهنگی-تربیتی فضای عمومی دانشگاه هاو رعایت شئونات محیط علمی وتعظیم شعائر دردانشگاه ها براساس فرهنگ اسلامی)

*راهبرد ۱۴:نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب ، ساماندهی فضای عمومی دانشگاه ها و حفظ شئون محیط علمی دانشگاه.

اقدامات:

۱۴-۱- گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با تاُکید بر اجرای ضوابط ، تکمیل و متناسب سازی آن با مقتضیات دانشگاهی و مراکز آموزشی و نظارت بر حسن اجرا.

۱۴-۲- ایجاد ساز و کار ترویج ، اجرا و بروز رسانی طرح انطباق و بازنگری و کارآمدسازی شاخص ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی.

۱۴-۳-اجرای دقیق و بروز رسانی استانداردها و آیین‌نامه‌های پوشش و رفتار حرفه‌ای در محیط‌های آموزش و درمان دولتی و غیر‌دولتی.

۱۴-۴- حمایت از پژوهش‌ها و فعالیت‌های علمی‌و کاربردی در زمینه عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها.

۵-۱۴- تشویق دانشگاهیان فعال دارای نوآوری و ابتکار در جهت ترویج و زمینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب.

۶-۱۴- بازنگری و بهسازی در طراحی فضاها و بهینه سازی خدمات دانشگاه با هدف کاهش اختلاط غیرضروری دختر و پسر.

۷-۱۴- بهسازی محیط‌های درمانی بر اساس معماری اسلامی- ایرانی به منظور ارتقای سلامت معنوی.

۸-۱۴- ترغیب و حمایت از تأسیس و گسترش دانشگاه های ویژه دختران و پسران با رعایت عدالت و کیفیت آموزشی و حق انتخاب داوطلبانه خانواده ها.

۹-۱۴- تبیین و تدوین منشور حقوق بیمار و تکریم آن در فرایند آموزش و درمان و رعایت احکام شرعی و آداب اسلامی.

۱۰-۱۴- استفاده از فرصت های متون درسی مرتبط، جهت تبیین فلسفه، ارزش و موازین شرعی حجاب و عفاف با تأکید بر نتایج فردی و اجتماعی در محیط دانشگاه.

۱۱-۱۴- حمایت از طراحی، تولید، تأمین و دسترسی آسان به پوشش متناسب با ارزش های اسلامی جهت توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

۱۲-۱۴- تبیین آثار مثبت و سازنده حجاب و عفاف در رشد علمی و اخلاقی جامعه در جهت اقناع جوانان دانشجو و درونی سازی حجاب و آگاهی بخشی در مورد آثار و پیامدهای منفی ترویج اخلاق جنسی غربی.

۱۳-۱۴- ایجاد سازوکار اثربخش جهت ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر متناسب با شئونات دانشگاه اسلامی.

۱۴-۱۴- ساماندهی و سیاستگذاری فرایند جذب دانشجویان مستعد، ارزشی و محجبه خارجی بویژه از جهان اسلام و ارتقای وضعیت فرهنگی و سیاسی آنان.

*****سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(مصوب جلسه ۷۰۴مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶)****

هدف های عملیاتی و راه کارها

۳.ترویج و تعمیق فرهنگ حیا ،عفاف و حجاب متناسب با قابلیت هاو ظرفیت های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی

*****آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه ها(مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۹و۱۳۶۳/۱۱/۱۶)*****

الف – داوطلبانی حق ورود به دانشگاه‌ها را دارند که علاوه بر قبولی در امتحانات

کنکور شرایط ذیل در مورد آنان احراز شده باشد.

۱ – تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی.

*‌تبصره ۱ – ملاک تدین داوطلبان ادعای خود ایشان است و هیچکس خودسرانه حق تفتیش و

تحقیق در عقاید آنان را ندارد.

*‌تبصره ۲ -هرگاه داوطلبی درهنگام ورودبه دانشگاه مدعی مسلمانی یامتدین بودن به یکی از ادیان آسمانی دیگرگردید،ادعای او پذیرفته خواهد شد‌مگر اینکه دریک محکمه صالح رسمی خلاف آن ثابت شودکه درآن صورت ازشخص مزبورحق تحصیل(‌واگروارد دانشگاه شده باشد،حق ادامه‌تحصیل)سلب خواهدشد.(مصوب۱۳۶۵/۲/۱۶،جلسه ۶۷شورای عالی انقلاب فرهنگی)

۲ – عدم مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران (‌اعم از اینکه به صورت فعالیت سیاسی باشدیا نظامی)(مصوب ۱۳۶۵/۴/۱۰،مصوب جلسه ۷۵شورای عالی انقلاب فرهنگی)

*تبصره -ملاک عدم مبارزه حال فعلی داوطلب ورود به دانشگاه است و درصورتی که درگذشته سابقه مبارزه سیاسی یانظامی با جمهوری اسلامی‌ ایران داشته باشد پذیرش او به دانشگاه مشروط است به احراز توبه وی.

۳ – عدم اشتهار به فساد اخلاقی و بی‌بند و باری (‌فحشا و تهتک)

‌*تبصره – ملاک عدم اشتهار حال فعلی داوطلب است و در صورتی که در گذشته به فساداخلاقی (‌فحشا)‌اشتهار داشته باشد پذیرش وی مشروط است به‌احراز توبه وی.(مصوب ۱۳۶۵/۴/۱۰، مصوب جلسه ۷۵شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ب – روش گزینش

۱ – در سؤالات علمی (‌کنکور) سؤالات عقیدتی و سیاسی و اخلاقی منظور می‌شود وداوطلبان باید در پاسخ به این سؤالات نمره قبولی کسب کرده‌باشند.

۲ – در مورد سوابق سیاسی و اخلاقی داوطلبان باید از نهادهایی چون وزارت آموزش وپرورش و دادستانی عمومی و دادسرای انقلاب و وزارت‌اطلاعات کتباً استعلام شود پس ازاعلام نتیجه کنکور، در روزنامه‌ها می‌توان اعلان کرد که چند نفر به دلیل مسائلاخلاقی و سوابق سوء مردود شده‌اند.

* – نحوه استعلام سوابق داوطلبان

۱ – مشخصات کلیه داوطلبان ورود به دانشگاه بلافاصله پس از ثبت نام و اسامیقبول‌شدگان به علاوه ۱۰ تا ۱۵ درصد اضافی باید برای استعلام و‌احراز شرایط لازم(که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است) به مراکز پنجگانه ذیل ارسالشود:

*۱-وزارت آموزش و پرورش

(اسامی دانش‌آموزان سال آخردبیرستان به بخشهای مربوطه در آموزش وپرورش فرستاده می‌شود تا هر دانش‌آموزی که مشهور به فساد‌اخلاقی و غیره است قبلاً شناسایی شود و به اطلاع کمیته گزینش رسانده شود.

۲) وزارت اطلاعات.

۳) دادستانی انقلاب.

۴) دادسرای عمومی.

۵) مرکز اسناد تحقیق مربوط به کنکور سالهای قبل.

۲ -هرگاه مراکز پنجگانه فوق درمورد داوطلبی گزارش منفی ارائه ندادند ورود داوطلب مزبور به دانشگاه بلامانع است مگر اینکه گزارش منفی‌مستندی از منبع موثق دیگر درباره وی واصل شده باشد.

۳ – داوطلبانی که دارای حداقل یک گزارش منفی باشند (‌خواه از مراکز پنجگانه فوق یااز منبع موثق دیگر) پرورنده ایشان باید همراه با مدارک موجود‌به هیأت مرکزی گزینش فرستاده شود. حکم نهایی در مورد ورود یا ممانعت از ورود چنین داوطلبانی به دانشگاه باید پس از بررسی هیأت مرکزی‌گزینش توسط قاضی هیأت صادر شود.

‌د – شمول آیین‌نامه

‌این آیین‌نامه خاص دوره‌های کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد است در مورد داوطلبان دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته از دانشگاهی که‌داوطلب قبلاً در مقطع لیسانس فارغ‌التحصیل گردیده (‌به جای وزارت آموزش و پرورش) و همچنین محل کارداوطلبان (‌در صورتی که اشتغال‌داشته‌اند) تحقیق به عمل خواهد آمد.

*****آئین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاههاو موسسات آموزش عالی(مصوب جلسات ۱۱۴-۱۱۶-۱۱۷و۱۲۱مورخ ۶۶/۵/۶- ۶۶/۳/۲۶ -۶۶/۲/۴)*****

*فصل اول-حفظ حدود واخلاق اسلامی در برخوردها و معاشرتها:

۱- دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاسهای درس در دو ردیف جداگانه بنشینند.

*تبصره: هرگاه در دانشگاهی جدا کردن کلاسهای مخصوص زنان و مردان میسر باشد و مشکلی از لحاظ بودجه و کیفیت تحصیل به وجود نیاورد کلاسها باید جدا باشد.

۲- در بیمارستانهای آموزشی باید کوشش شود که به تدریج بخشهای بیماران زن و مرد از یکدیگر جدا باشد، و همچنین هر جا میسر است در اتاقهای عمل از اختلاط زن و مرد خودداری شود وحتی المقدور از کادر پرستاری زن برای زنان و مرد برای مردان استفاده شود و مسائل شرعی رعایت گردد.

۳-درآزمایشگاهها وبخشهای تزریقات هرگاه برای تزریق وپانسمان،هم متخصص مردبودو هم متخصص زن، از متخصص مرد برای بیماران مرد و از متخصص زن برای بیماران زن استفاده شود.

۴- در محلهای تردد ونصب اعلانات در دانشگاه ها، هر گاه احتمال ازدحام رود، باید محلهای جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شود.

۵- لازم است که دانشجویان زن و مرد از آزمایشگاه ها و کارگاه ها و سالنهای تشریح و اتاق کامپیوتر و غیره حتی المقدور در نوبتهای خاص و به طور جداگانه استفاده کنند.

۶- سالن های طراحی و مدل (آتلیه ها) و خود مدلها باید منطبق با شئون اسلامی باشد و محیط کار حتی المقدور برای زنان و مردان جدا باشد.

۷- دانشجویان زن و مرد لازم است در گروه های مجزا به کارهای گروهی دانشجویی از قبیل انجام پروژه ها و طراحی ها و کارهای عملی و مانند آن بپردازند، مگر اینکه مجزا کردن زن و مرد منجر به مختل شدن کار یاتعطیلی آن گردد.

۸-دانشگاه ها بایدتدابیری اتخاذ کنندتادرمحیط های اداری باتوجه به امکانات موجود از اختلاط غیر ضروری زن و مرد تا جایی که منجر به اختلال و تعطیل کارها نشود جلوگیری به عمل آورند.

۹- مسوولان مرد باید از منشیان مرد استفاده کنند.

۱۰-درآن قسمت ازدانشگاههاکه عموم مراجعه کنندگان مردهستند از(قبیل خوابگاه ها) لازم است ازکارمندان مرداستفاده شودودر آن قسمت که مراجعه کنندگان زن هستندازکارمندان زن.

۱۱- اماکن عمومی مانند قرائت خانه کتابخانه و خوابگاه ها و اطاق های غذا خوری بایداز برای زنان و مردان جدا باشد یا برای هر جنس از نوبت جداگانه استفاده شود.

*تبصره – برای اماکن ورزشی نوبت استفاده مردان باید جدا از نوبت زنان باشد.

۱۲- روابط میان استادان و دانشجویان وکارمندان باید مطابق با مقررات دانشگاهی و ضوابط اخلاق اسلامی باشد و هرگاه کسی خلاف آن را مشاهده کرد بنابر اصل نهی از منکر به متخلفان تذکر دهد و اگر تذکر او موثر واقع نشد مراتب را به مقامات مسئول دانشگاه اطلاع دهد.

۱۳- زنان در محیط کار و تحصیل باید از پوشش اسلامی استفاده کنند و از پوشیدن لباسهای تنگ و زننده و آرایش و تبرج پرهیز کنند و مردان نیز نباید از لباسهای زننده استفاده کنند.

۱۴-مسئول اجرای این آئین نامه روسای دانشگاههاومدارس عالی خواهند بودکه می توانندباکمک کمیته های انظباطی یاهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات رسیدگی نمایند.

***مصادیق پوشش(مجازوغیرمجاز)دانشجویان(مصوبه جلسه۱۹۷شورای اسلامی شدن دانشگاههاومراکزآموزشی(مصوب جلسه ۳۵۸شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۷۴/۶/۱۴)***

*طرح پوشش(مجاز وغیر مجاز) ویژه دانشجویان در تبیین تبصره ۳/د ماده ۶آئین نامه انضباطی دانشجویان:

۱- پوشش مختص محیط آموزشی دانشگاه (کلاس‌ها، سفرهای مطالعاتی، اردو، سلف، داخل سرویس‌ها و ….)

۱-۱- لباس

۱-۱-۱- لباس ها همواره باید ساده و آراسته، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس های سایر محیط ها نظیر : جشن ها، محیط ها، تفریحی ورزشی، استراحت و …. متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد

۱-۱-۲- رنگ لباس‌ها باید متعادل بوده، تند و زننده نباشد و موجب جلب توجه نگردد.

۱-۱-۳- لباس‌های مورد استفاده در دانشگاه‌ باید از مصادیق لباس‌های غیرمجاز نباشد.

۱-۲- کفش و جوراب

۱-۲-۱- کفش‌ها باید ساده و در خور شأن و منزلت دانشگاه باشد.

۱-۲-۲- کفش‌های صندل و دمپایی: پاشنه‌های خیلی بلند (بالای ۵ سانتی متر)، پوتین‌های بلند (تا زانو) در صورتی که با شلوار ک پوشیده شود و کفش‌هایی‌که در مهمانی‌ها و مجالس ویژه استفاده می‌گردد، نباید پوشیده شود.

۱-۲-۳- پوشیدن جوراب در محیط‌های آموزشی لازم می‌باشد.

۱-۲-۴- رنگ جوراب‌ها و کفش‌ها باید متعادل بوده، تند و زننده نباشد.

۱-۳- جواهرات و زیورآلات

جواهرات و زیورآلات مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز (مانند حلقه ازدواج، ساعت و …) باشد.

۱-۴- مواد معطر

استفاده از مواد معطر ملایم مجاز است.

۱-۵- آرایش و ترکیب ظاهری

۱-۵-۱- بهداشت و پاکیزگی فردی، شرط لازم برای دانشجویان می‌باشد.

۱-۵-۲- آرایش‌هایی‌که جنبه زیبایی، جلب توجه دیگران را دارد در محیط‌ آموزشی ممنوع می‌باشد. (مثل استفاده از پروتز و ژل برای پسران و لوازم آرایشی صورت برای دختران(

۱-۵-۳- طول ناخن‌ها باید مناسب باشد. استفاده از لاک، ناخن مصنوعی و جواهرات ناخن ممنوع می‌باشد.

۱-۵-۴- آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد.

۲- پوشش مختص بخش‌های بالینی و حرفه‌ای وآزمایشگاهی

۲-۱- پوشیدن لباس فرم در بخش‌های بالینی و حرفه‌ای ضروری و لازم می‌باشد.

۲-۲- پوشیدن لباس‌های فرم خیلی تنگ و یا خیلی‌گشاد مجاز نمی‌باشد.

۲-۳- ضخامت لباس‌های فرم باید به‌گونه‌ای باشد که از ورای آن لباس‌های زیر جلوه‌نمایی ننماید. ( از پوشیدن لباس‌زیربه تنهایی ویالباس های رکابی و حلقه‌ای که قسمتی از بدن مشخص می‌شود باید خودداری گردد)

۲-۴- لباس‌ها باید تمیز و مرتب باشد، بالاخص لباس‌هایی که در محیط بیمارستان و یا …. استفاده می‌گردد.

۲- ۵- پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب، کفش با پاشنه مناسب لازم و ضروری است.

۲-۶- استفاده‌ جواهرات و زیورآلات مورد استفاده در محیط‌های بالینی، کارآموزی و کارورزی می‌بایست از مصادیق جواهرات و زیورآلات مجاز باشد.

۲-۷- استفاده از عطر و ادکلن با بوهای تند در بخش‌های بالینی ممنوع می‌باشد.

۲-۸-استفاده از آرایش صورت و بلندی ناخن‌ها در بخش‌های بالینی و تشخیص ممنوع می‌باشد.

ماده ۲- مصادیق البسه، متعلقات وابسته به البسه و … (غیرمجاز)

۱- مصادیق غیرمجاز برای دختران

۱-۱- استفاده از کلاه بدون مقنعه ممنوع می‌باشد.

۱-۲- نپوشاندن کامل موی سر، گردن، سینه و هرجای دیگر بدن جز صورت و دستها تا مچ (مانند استفاده از روسری‌های نازک و کوتاه، استفاده از جوراب نازک و…)

۱-۳- استفاده از دامن ممنوع می‌باشد الی برای افرادخاص (بیمار، باردار)

۱-۴- استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه و شلوارهایی‌که تعمداً پاره یا وصله داشته باشد ممنوع می‌باشد.

۱-۵- استفاده از طلا و جواهرات که مستلزم سوراخ‌کردن قسمتی از بدن بجز گوشواره (نظیر بینی، زبان، ابرو و …) مجاز نیست

۱-۶- بلند بودن ناخن بیش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعی، استفاده از جواهرات ناخن یا طرح‌های هنری روی ناخن، استفاده از لاک ناخن در محیط آموزشی ممنوع می‌باشد.

۱-۷- استفاده از جواهرات و زیورآلات غیرمعمول (مانند استفاده از پازیت (زنجیر پا) و انگشتر در پا و نگین‌های دندان و …)

۱-۸- آرایش صورت و مو به‌ طور غیرمتعارف (مثل تاتوکردن، بافتن مو، درست‌کردن مو بصورت تیغ تیغی و …).

۱-۹-مانتوهای نامناسب(مانند:مانتوهای کوتاه بالاتراز زانو،مانتوهای خیلی بلنددارای چاک بالاتراز زانو،مانتوهای تنگ وچسبان،کت وپیراهن مردانه که حجم بدن کاملاًمشخص باشد مانتوهایی با رنگ زننده، تند و ….).

۱-۱۰- چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازک و توری.

۲- مصادیق غیرمجاز برای پسران دانشجو.

۱-۱- استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع.

۲-۲- استفاده از البسه زنانه، شلوارهای کوتاه، چسبان، تنگ ونازک و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشند.

۲-۳- استفاده از زیورآلات، گردن‌بند، زنجیر، مچ‌بند، دست‌بند، گوشواره، لاک و انگشتر طلا (به استثنای حلقه ازدواج.)

۲-۴- استفاده از رنگ‌ها و آرایش‌های مو بصورت تند و زننده (مش‌کردن، فرکردن، بافتن و …)، بلند بودن مو بیش از حد معمول بطوری‌که از یقه لباس پایین‌تر بیاید و… ممنوع می‌باشد.

۲-۵- استفاده ازکلاه ورزشی، کلاه‌های نامناسب با محیط دانشگاه.

۲-۶- برداشتن ابرو، تاتو و رنگ‌کردن.

۲-۷- لباس‌های اندامی مردانه، تنگ و چسبان آستین خیلی‌کوتاه مانند حلقه‌ای، یا رکابی و…

۳- مصادیق غیرمجاز برای دختران و پسران دانشجو

۳-۱- مچ‌بندهای (دست و پا) غیرمتعارف که دارای نقوش زننده علایم گروه‌های ضداسلام، ضدانقلاب، ضداخلاق و یا رنگ‌دار، پولک‌دار، چراغ‌دار، قفل‌دار، زنجیردار و … می‌باشند.

۳-۲-استفاده ازپیشانی‌بند،شال،دستمال‌گردن،کمربند،انگشتروکیفهاییکه ‌دارای نقوش ونوشته‌هایی باحروف لاتین وزننده ویادارای علامت گروههای ضداسلام،ضدانقلاب وضداخلاق باشند

۳-۳- استفاده از لباس‌هایی که روی آن تصاویر زن : اندام های جنسی، الفاظ رکیک ،عبارات عاشقانه و مبتذل، تصاویر فکاهی، پوچ و بی معنا، شعارهای قومی ونژادی، آرم و نشانه‌های ضد اسلام وضد انقلاب و ضد اخلاق و گروه‌های ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق و گروه‌های خاص حاوی تبلیغات تجاری که براساس هنجارهای اجتماعی می‌توانند زننده یا توهین‌آمیز تلقی شوند یا محیط آموزشی را خصمانه سازند ممنوع است.

۳-۴- در نواحی قابل رؤیت بدن نباید خالکوبی وجود داشته باشد و در صورت وجود، حتی الامکان باید پوشیده شوند.

۳-۵- استفاده از لباس‌ها و آرم‌هایی که متعلق به گروه‌های خاص انحرافی از جمله رپ، هوی و … باشند.

۳-۶- تاتو صورت (لب، ابرو و چشم)

*****آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران(مصوب جلسه ۳۵۸مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۴)*****

*ماده ۶- حدود اختیارات و وظایف کمیته های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی:

*د- تخلفات اخلاقی :

۱‌/د – استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.

۲‌/د – استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه‌های رایانه‌ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر، توزیع این گونه وسایل.

۳‌/د – عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.

۴‌/د – استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو و لعب.

۵‌/د – عدم رعایت شئون دانشجویی.

۶‌/د – داشتن رابطه نامشروع.

۷‌/د – تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.

۸‌/د – انجام عمل منافی عفت.

*****اصلاح و تکمیل سیاستهای فرهنگی – اجتماعی ورزش زنان کشور(مصوب جلسه ۴۱۰ | مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۰۴)*****

*سیاست ها:

۱-تقویت فرهنگ ورزش و حمایت از فعالیتهای ورزشی مناسب با وضعیت جسمانی زنان با رعایت موازین اسلامی و پرهیز از اعمال سلیقه در فعالیتها و محیط های ورزشی و ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف دولتی و غیردولتی.

۲-پرهیزازتبرّج‏ وحرکت های‏ انفعالی ‏درمقابل الگوهای منفی رفتاری در فعالیتهای ورزشی زنان.

۴-ارایه الگوی شایسته از فرهنگ ورزش زنان به جوامع اسلامی.

***** آیین نامه شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان(مصوب جلسه ۴۲۲ مورخ ۲۹٫۴٫۱۳۷۷ )*****

*ماده ۱- به منظور تحقق “‌حمایت، هدایت و نظارت بر طراحی، ساخت، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان” شورایی متشکل از مدیر عامل کانون‌پرورش فکری کودکان ونوجوانان، نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاداسلامی، بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و سازمان صدا و سیما، یک نفر کارشناس متخصص در روانشناسی کودک، دو نفر کارشناس فرهنگی و هنری و نماینده اتحادیه تولیدکنندگان‌اسباب بازی تحت عنوان شورای نظارت بر “‌ساخت، طراحی، واردات، و توزیع اسباب بازی کودکان” تشکیل میشود.

*ماده ۴- شورا موظف است ضوابط نظارت بر طراحی، تولید، توزیع و واردات اسباب بازی کودکان را بر اساس معیارهای زیر تعیین و آن موارد را برای‌اعمال به “‌طراحان،تولید کنندگان، توزیع کنندگان وسایر دست اندرکاران ذی ربط اسباب بازی کودکان، ازطریق “‌کانون پرورش فکری کودکان و‌نوجوانان ” اعلام نماید.

‌الف: رعایت اصول اخلاقی و پرهیز از اشاعه موارد ضد اخلاقی.

ب: سازگاری ساختارواهداف اسباب بازی بااصول آموزشی وتربیتی وپرهیز ازبدآموزی.

ج:احترام به آداب و رسوم، ارزشهاو باورهای دینی و اجتماعی،فرهنگ بومی وپرهیز از اهانت واستهزای آنها با توجه وتأکید برحفظ وحدت ملی.

‌د: استفاده ازنماده ایی که به ظهور القاء فرهنگ اسلامی کمک نماید.

‌هـ: طراحی وساخت اسباب بازی‌هابه گونه‌ای باشدکه حاوی روح آرمانگرایی جهادی،متناسب باویژگیهای فطری وعاملی برای آرامش درونی‌کودکان باشد.

‌و: بهره‌گیری ازمواردو ویژگیهایی که قدرت تخیل و تسخیردراشیاء و طبیعت رادرکودکان افزایش دهد.

‌ز: ممنوعیت واردات،فروش وتولیدکلیه اسباب بازیهایی که به دلیل بیگانگی بافرهنگ ودرتقابل بافرهنگ خودی اثرات مخرب برکودکان خواهد‌گذاشت.

ح: به کارگیری اسامی،حروف اصطلاحات وعلائم فارسی واسلامی درتولیداسباب بازی‌های داخلی.

*****ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه(مصوب جلسه ۴۶۱ مورخ ۱۳۷۹٫۲٫۶)*****

*تاریخ ابلاغ : ۱۳۷۹/۰۴/۱۲

*ماده ۳ ـ اجرای هر گونه نمایش در کلیه تالارها در صورتی که در بر دارنده نکات ذیل نباشد آزاد است. و بر این اساس‌نظارت و برای آنها پروانه نمایش صادر خواهد شد.

۱ـ انکار، نفی، مخدوش کردن و یا اهانت به اصول و فروع دین مقدس اسلام .

۲ـ اهانت به پیامبران الهی، ائمه معصومین (علیهم السلام)، امام خمینی (‌ره)، رهبر انقلاب اسلامی و مراجع تقلید.

۶ـ اشاعه فساد، فحشاء و اعمال منافی عفت عمومی .

*****سیاستهای راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی(مصوب جلسه ۴۶۶مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۵)*****

*تاریخ ابلاغ: ۱۳۷۹/۰۶/۱۶

شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی براساس آیین نامه مصوب جلسه ۴۲۴ مورخ ۷۷٫۵٫۱۳شورای عالی انقلاب‌فرهنگی، طی جلساتی «‌اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی» و «‌سیاستهای راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی» را‌ذیل شش مؤلفه استاد، دانشجو، نظام برنامه ریزی فرهنگی، متون و برنامه ریزی درسی، نظام برنامه ریزی آموزشی‌و پژوهشی و مدیریت تصویب کرده است. (‌اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی در جلسه ۴۳۳ مورخ ۷۷٫۹٫۱۷‌شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.)

‌ملاحظه اصلی و عمده شورای اسلامی شدن در تدوین سیاستهای راهبردی آن بوده است که سیاستها به گونه‌ای‌طراحی و تنظیم گردند که زمینه‌های تحقق دانشگاه اسلامی به شرحی که در متن «‌اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی»‌آمده، فراهم آید.

*سیاستهای راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی

۱ـ استاد

۱ـفراهم آوردن زمینه‌های مساعدقانونی و اجرایی برای جذب وگزینش استادان شایسته ازنظر علم،ایمان،تقوا،‌تعهد و آگاهی و پایبندی به مبانی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران .

۲ـ جذب و گزینش استادان و مدرسان دروس معارف اسلامی به منظور گزینش استادان و مدرسانی با تواناییها و‌شایستگی‌های بالای علمی و معنوی و اخلاقی .

۲ـ دانشجو

۱ـ ارتقای سطح بینش اسلامی و اعتقادی دانش‌آموزان برای ورود به آموزش عالی با توجه به پیوستگی و تلازم میان‌نظام آموزش عالی با نظام آموزش و پرورش .

۲ـ گسترش و تقویت ایمان و اعتقاد اسلامی، تهذیب و تزکیه نفس و اعتلای عقلانی وعلمی دانشجویان .

۳ـ نظام برنامه ریزی فرهنگی

۱ـ احیا و حفظ و ترویج فرهنگ اصیل اسلام در محیط های علمی با استفاده از روشهای کارآمد و هماهنگ باشئون‌محیط های علمی .

۲ـ توجه به مبانی اسلامی در تدوین نظام برنامه ریزی فرهنگی به منظور تحقق آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی.

۹ـ توجه به حفظ عفاف در مراکز آموزشی به ویژه تنظیم روابط بین دانشجویان دختر و پسر و تلاش در جهت فراهم کردن‌زمینه‌های مناسب برای این منظور و کاهش اختلاط آنها.

۱۱ـ نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر برنامه ریزی فرهنگی .

۴ـ متون و برنامه ریزی درسی

۱ـطراحی نظام آموزشی، تدوین متون وبرنامه های درسی درتمامی شاخه های علوم براساس جهان بینی الهی و‌پژوهش درپدیده های هستی به منظور شناخت و شناساندن آیات الهی درجهان

۵ـ هدایت نظام برنامه ریزی درسی به سمت تقویت فضایل اخلاقی و اجتماعی، پرورش قدرت ابداع و ابتکار و‌اعتماد به نفس و ایجاد باور به مبانی دینی و التزام به مسئولیتهای اجتماعی.

۸ـ تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر متون و برنامه‌های آموزشی و درسی .

۵ـ نظام برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی

۱ـ اصلاح و تدوین نظام برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای جامعه و تحولات روزافزون علوم، با‌تأکید بر گسترش مرزهای دانش و براساس مبانی اسلامی.

۶ـ توجه به هماهنگی و همسویی علم و دین در بینش اسلامی در طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی و پژوهشی .

۶ـ مدیریت

ـ توجه و تأکید بر تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی، تعهد اجتماعی، زمان شناسی، قانونمندی، تفاهم و احتراز از‌خود محوری در طراحی و هدایت نظام مدیریتی .

خاتمه:‌رعایت اصول حاکم بر دانشگاهها و سیاستهای راهبردی مربوط به هر یک از مؤلفه‌ها،آثار و نتایجی را به بار می‌آورد‌که به صورت شاخصهایی قابل بررسی و اندازه‌گیری است.

مهمترین شاخصهای مربوط به اصول و سیاستهای‌عمومی دانشگاهها عبارت است از :

۵ـ افزایش دانش آموختگان متعهد، متقی، فاضل، شجاع و حساس به سرنوشت کشور.

‌همچنین رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در سیاستهای مربوط به مؤلفه‌های مختلف دانشگاهها و سایر مراکز‌آموزشی نتایجی را به بار می‌آورد که به صورت شاخصهایی قابل بررسی و اندازه‌گیری می‌توان ارائه کرد و مهمترین‌آنها از این قرار است :

۱ـ افزایش باور عمومی نسبت به عقاید اسلامی و اعتلای روح معنویت و مکارم و فضائل اخلاقی .

۲ـ افزایش میزان تعهد عملی نسبت به احکام و ارزشهای اسلامی و آرمانهای انقلاب .

۳ـ فراهم شدن زمینه‌های مشارکت هر چه بیشتر در انجام برنامه‌های دینی و اخلاقی .

*****آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه(مصوب جلسه ۴۷۴مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۱)*****

*ماده ۳- طرح و نقشی که آشکار و غیر آشکار دارای نکات و پیام‏هایی نظیر موارد زیر باشد ممنوع است:

ج – تصاویر، کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران.

د – نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامی – ایرانی.

*****ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری(مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۱)*****

*فصل پنجم:تخلفات

ماده ۱۵- مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد:

۱- تخلفات اخلاقی چون رواج بی‏ بند و باری، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار مبتذل و…

۵- تشکیل کلاس‏های مختلط

۷- عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور، با تایید شورای مرکزی یا فنی استان.

*فصل ششم: مقررات عمومی

ماده ۲۱- بایستی کلیه کارکنان آموزشگاه‏های مخصوص بانوان به استثنای کادر نگهبانی، زن و کلیه کارکنان آموزشگاه‏های مخصوص آقایان، مرد باشند.

*****سیا ستها ی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درحوزه مطبوعا ت(مصوب جلسات۴۷۸و۴۸۰مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ و ۱۳۸۰/۴/۱۲)*****

۶-۵-درج مطلب و تصویر در زمینه های اخلا قی، هنری، ورزشی،علمی، تخصصی به دور از تحریک وا بتذا ل و به منظور ایجاد شناخت بیشترو توسعه بینش مخا طب، به گونه ای که با فت طبیعی مطلب مغایرباعفت عمومی نباشد.

****مقررات وضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای(مصوب جلسات۴۸۲،۴۸۳،۴۸۴،۴۸۵،۴۸۶و۴۸۸مورخ ۸۰/۵/۹ – ۸۰/۵/۲۳ – ۸۰/۶/۶/ – ۸۰/۷/۳ – ۸۰/۷/۱۷ و ۸۰/۸/۱۵)*****

*پیروتصویب وابلاغ سیاستهای کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای ازسوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی(نامه های شماره ۱,۱۰۳۳مورخ۹/۳/۱۳۸۰وشماره۱,۱۰۷۲مورخ۱۳/۳/۱۳۸۰دفتر مقام معظم رهبری ) ،شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای را به این شرح تصویب کرد:

به منظور انتظام امور وفعالیت های اطلاع رسانی وتوسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور ،مقررات وضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای با مد نظر قراردادن نکات اساسی ذیل تنظیم شده است :
۱- حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش .

۵-۱- اشخاص حقوقی و شرکتهای ثبت شده درایران میتوانند متقاضی کسب مجوزرسا(ISP) باشند.

۵-۲-۴- عدم اشتهاربه فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری برا ساس موازین ا سلامی (که موجب محرومیت ازحقوق ا جتماعی باشد)۰

۵-۲-۵- عدم عضویت درگرو هکهای ضد انقلابی وغیر قانونی و هواداری ازآنها ( افرادی که به جرم اعمال ضدانقلابی ویاعلیه امنیت داخلی وخارجی،دردادگاههای انقلاب اسلامی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا تبلیغ داشته اند نمیتو ا نند مدیریت موسسات و شرکتهای رسا(ISP) را به عهده بگیرند)

۶-۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.

۶-۲- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.

۶-۳-ضدیت با قانو ن اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تما میت ارضی کشور را خدشه دارکند.

۶-۴- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.

۶-۵- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم ا سلام ،ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره )۰

۶-۱۰- اشاعه فحشا ء و منکرات و انتشارعکس ها و تصاویرو مطا لب خلاف اخلاق و عفت عمومی.

۳- اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی ازادیان شناخته شده درقانون اسا سی جمهوری اسلامی ایران.

۳- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- عدم اشتهار به فساد اخلا قی و نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اعتیاد به موادمخدر۰

۳-۳- ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی – آوانت (VOIP) مستلزم کسب مجوز مربوط میباشد.

۷- تولید و عرضه موارد زیرتوسط شبکه های انتقال اطلاعات رایانه ای ممنوع میباشد:

۷-۱۰- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشارعکسهاوتصاویرومطالب خلاف اخلاق وعفت عمو می.

۷-۱۱- ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی ازقبیل مواد محترقه و یامنفجره. ‌

*****سیا ست ‏های فرهنگی ـ اجتماعی بهینه سازی و ضعیت خوابگا ه‎ های دانشجویان کشور(مصوب جلسه ۵۰۲ مورخ۸۱/۵/۲۲ )*****

*اهداف:

۰۰۰۰۰۲ـ احیا، حفظ و ترویج فرهنگ اسلامی در محیط ‎های خوابگا هی با استفاده از روش ‎ها یکارآمد نظارتی و مدیریتی.

مؤلفه ۱: برنامه‎ های فرهنگی ـ اجتماعی

*راهبرد ۲:تقویت و اعمال مدیریت فرهنگی در خوابگا ه‎ ها و قانونمند کردن آن.

سیاست‎های اجرایی:

ـ تعیین شاخص برای ارزیابی و نظارت بر وضعیت فرهنگی و اخلاقی دانشجویان درخوابگا ه‎ ها.

*راهبرد۳:توجه به مسائل اخلاقی و تربیتی دانشجویان در خوابگاه‎ های دانشجویی.

*سیاست‎های اجرایی:

ـ‌ اتخاذ تدابیر و تدوین سیاست‎ ها و برنامه‎های هماهنگ برای رشد و تعالی اخلاقی و فرهنگی دانشجویان و پیشگیری از ترویج مفاسد اخلاقی و مسخ هویت فرهنگی آنان.

ـ تأکید بر سیاست‎های اقناعی و ارشادی به جای اعمال روش‎ های منع و دفع در مواجهه با معضلات فرهنگی و اخلاقی دانشجویان.

ـ تأکید بر اجرای آیین ‎نامه ا نضباطی برای برخورد قاطع و قانونی با متخلفین شؤ ونات اخلاقی و اسلامی در خوابگاه‎ های دانشجویی.

ـ جذب و به کارگیری مشاورین روانشناس و خبره با گذراندن دوره‎های خاص، برای ارائه خدمات مشاوره‎ ای در خوابگاه‎ ها.

ـ توسعه و تقویت ارتباط بین مدیران خوابگاه‎ها و خانواد ه ‎های دانشجویان به منظورهماهنگی بیشتر در رفع مشکلات آنان.

ـ جذب و استفا د ه بهینه از نیروهای مشاور برای آشنایی دانشجویان جدیدالورود بامعضلات و خطرات اخلاقی و فرهنگی شهرهای بزرگ.

*راهبرد۵:

تعمیق با و رهای دینی و بنیه فرهنگی دانشجویان در خوابگا ه‎ ها.

*سیاست‎های اجرایی:

ـ گسترش معنویت و اخلاق، حفظ هویت دینی ـ ملی و بومی دانشجویان با تشویق آنان درامور فرهنگی سالم و سازنده از طریق ارائه برنامه‎های فرهنگی ـ معنوی و تفریحی.

*****ماده واحده مقررات سفرهای دانشجویی الحاقی وبه آئین نامه حفظ حدودوآداب اسلامی دردانشگاههاوموسـسات آمـوزش عـالی(مصوب جلسه ۵۳۰مـورخ۱۳۸۲/۹/۲۵)*****

*ماده واحده: سفرهای دانشجویی مشمول مقررات ذیل خواهد بود:

۱ -سفرهای دانشجویی باید با تصویب و صدور مجوز توسط شورای فرهنگی دانشگاه انجام شود.

*تبصره ۱ :مقصود از سفر دانشجویی، کلیه مسافرتهای فرهنگی و بازدیـدهای علمـی دسـته جمعـی گروهـی ازدانشجویان یک دانشگاه است که به منظور زیارت، سیاحت و تفریح با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه برگزار می شود.

*تبصره ۲ :واحدهای برگزار کننده‌ی اردوی دانشجویی غیر دولتی خارج از دانشگاه، می بایست نسبت به اخذ مجوزاز شورای فرهنگی دانشگاه اقدام نماید.

*تبصره ۳ :سفرهای درسی و پژوهشی که با حضور استاد و مجوز گـروه آموزشـی دانـشکده برگـزار مـی شـود ازشمول این مصوبه مستثنی می باشد.

۲-برگزاری اردوهای مختلط ( دختر و پسر) صرفا با تایید مکتوب مرجع صادر کننده مجوز قابل اجرا است.

۳ -در سفرهای دانشجویی، محل برگزاری اردو و مسیر آن دراطلاق مقررات به منزله محدوده دانشگاه محسوب و در این مدت رعایت مقررات انظباطی دانشگاه و سایر مقررات مربوط الزامی است.

۴ -دستور العمل اجرایی موضوع این الحاقیه توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط برای اجرا ابلاغ می شود.

*****راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف(مصوب جلسه۵۶۶ مورخ ۱۳۸۴/۵/۴)*****

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۶۶مورخ ۴/۵/۸۴در چارچوب اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه ۴۱۳مورخ ۱۴/۱۱/۷۶) راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذیل تصویب نمود:

۱ـ توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها ؛

۲ـ تبیین دایمی جایگاه والا و پر اعتبار زن در اسلام و مقایسه آن با سایر مکاتب به منظور احساس برتری شخصیت زن مسلمان نسبت به زنان سایر مکاتب و پرهیز از روی آوردن به جاذبه‌ها و شخصیت‌های کاذب؛

۳ـ تقویت بنیه اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیب های ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان؛

۴ـ اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیه مراکز اداری و آموزشی؛

۵ـ تبیین آموزه‌های دینی در خصوص ضرورت رعایت اصول حیا و عفت متناسب با قابلیت‌ها و ویژگی‌های زنان و مردان و ایجاد تعادل در روابط اجتماعی آنها؛

۶ـ احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛

۷ـ ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخلاقی بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛

۸ـتبیین فلسفه وپیامدهای مثبت فرهنگی اجتماعی،روانی واخلاقی عفاف وحجاب درعرصه‌های مختلف زندگی واثرات منفی عدم رعایت آن درسست کردن بنیانهای اخلاقی خانواده و جامعه؛

۹ـتبیین دیدگاه اسلام درخصوص عفاف،پوشش،حجاب وضرورت بیان،فلسفه،احکام ودستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایط سنی جوانان و نوجوانان با شیوه‌های جذاب.

۱۰ـتوجه دادن به رعایت ونیزباورپوشش نه به عنوان یک اجباراجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی،دینی ومعنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی ها و آسیب‌های اجتماعی.

۱۱ـ افزایش آگاهی والدین نسبت به رعایت حجاب و عفاف خصوصاً در خانواده و نقش الگویی آنان در این امر؛

***۱۲ـ اهتمام جدی نهاد خانواده نسبت به تامین نیازهای عاطفی و شخصیتی فرزندان به ویژه دختران و تاثیر آن در شکل گیری هویت دینی و اجتماعی آنها؛

***۱۳ـ تبیین نقش عفاف و حجاب در تقویت هویت ملی و فرهنگی جوانان و تاثیر آن بر استقلال فرهنگی و سیاسی کشور؛

۱۴ـتقویت روحیه تعادل درجوانان در رویکرد آنان به مدگرایی و بیان مستدل و منطقی اثرات و پیامدهای مدگرایی افراطی و پرهیز از تقلید کورکورانه از مد‌های غربی و تقویت مدگرایی ملی؛

۱۵ـ تبیین ریشه‌های تاریخی و فرهنگی و نشانه های روشن از وجود حجاب و پوشش در ادیان الهی و جوامع دارای سابقه تاریخی و تمدن فرهنگی؛

۱۶ـ زمینه سازی اجتماعی مناسب برای دختران و پسران جهت کشف، هدایت و بروز قابلیت‌ها و توانمندیها و تامین مطالبات خود به منظور جلوگیری از بروز جلوه‌گری‌های نامناسب در حیطه فرهنگ عفاف و حجاب؛

۱۷ـ اختصاص بخشی از موضوعات تحقیقاتی به بررسی «زمینه، علل و موانع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه» و بررسی تاثیرات محصولات فرهنگی کشور بر این موضوع؛

۱۸ـتشویق وترغیب خانواده‌هاوجوانان به ازدواج آسان وآشنانمودن آنان بامعیارهای شرعی انتخاب همسر،حقوق و وظایف یکدیگر، تقویت روحیه ساده زیستی و قناعت پیشگی در زندگی؛

۱۹ـ تقویت هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط در برنامه‌ریزی و تامین امکانات لازم جهت رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود بر سر راه ازدواج جوانان؛

۲۰ـ توسعه فعالیت‌های بنیادهای ازدواج به منظور جلب مساعدت دولت و خیرین در امر ازدواج جوانان؛

۲۱ـ ارتقای مهارتهای فنی و حرفه‌ای و توانمندیهای جوانان جهت توسعه طرح‌های خود اشتغالی و آشنایی با بازار کار و زمینه‌های مختلف فعالیت به عنوان زمینه ساز ازدواج، تشکیل خانواده و نهایتاً توسعه فرهنگ عفاف؛

۲۲ـ اهتمام جدی مراکز فرهنگی و کلیه رسانه‌های کشور نسبت به ارایه الگوی مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات فرهنگی خود (فیلم، سریال، تیاتر و…) و پرهیز از ایجاد تضاد و تناقض برای جوانان در این امر؛

۲۳ـ جذب، تربیت و بکارگیری نیروی انسانی آگاه و عامل به مبانی دینی عفاف و حجاب در برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی؛

۲۴ـ جهت دهی و تقویت امر عفاف و حجاب با استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت سازمان ها، احزاب، تشکل‌های غیردولتی و هییت های مذهبی در کشور؛

۲۵ـ هدایت تبلیغات تجاری به سوی استقلال فرهنگی و اقتصادی؛

۲۶ـ سازماندهی مبلغان آشنا به اصول و مبانی فرهنگ عفاف و حجاب به روش‌های صحیح تبلیغ و استفاده بهینه از آنها در مجامع دینی و خودجوش مردمی؛

۲۷ـ نظارت دقیق و همه جانبه در امر تولید و نشر کتاب، مطبوعات و مجلات سینمایی در خصوص رعایت حریم عفاف و حجاب از نظر محتوایی و شکلی؛

۲۸ـ تبیین ضرورت رعایت حجاب و عفاف توسط زنان و مردان در برنامه های فرهنگی، تبلیغی و هنری و پرهیز از یک سونگری؛

۲۹ـ الگوسازی و ایجاد گرایشات عمیق و پایدار نسبت به امر حجاب و عفاف از طریق معرفی سیره عملی معصومین (ع)، بزرگان علمی و ادبی و فرهنگی، منطبق با مقتضیات زمان و مکان و شرایط سنی جوانان.

۳۰ـ تبیین عدم مغایرت پوشیدگی، حجاب و عفاف با حضور و فعالیت‌های اجتماعی زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو؛

۳۱ـ توسعه ارتباطات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و تبلیغی در جهت تبیین و تعیین حدود و ضوابط هماهنگ در رعایت عفاف و حجاب در ارایه برنامه ها و کالاهای فرهنگی؛

۳۲ـ تربیت و توسعه نیروی انسانی مومن، کارآمد و آشنا به مسایل فرهنگی ـ تبلیغی در امر عفاف و حجاب و پرهیز ازبرخورد‌های خشن، فیزیکی و تحقیر آمیز با متخلفین؛

۳۳ـ هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجار‌ی‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های مختلف در چارچوب قانون؛

۳۴ـ ارتقای سطح آگاهی وایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در مجموعه‌های تحت مسیولیت آنها؛

۳۵-طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب؛

۳۶ـ ترغیب مسیولین و مدیران نسبت به مناسب‌سازی فیزیکی و فرهنگی محیط کار در ادرات، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی برای شاغلین و مراجعین؛

۳۷ـ توسعه و تنوع بخشی به الگو‌های مناسب حجاب و تبلیغ آن توسط رسانه‌ها به منظور اقناع روحیه تنوع طلبی و حس زیبا شناختی جوانان ضمن ترویج و تشویق چادر به عنوان حجاب برتر و پرهیز از تحمیل و اجباری کردن یک الگوی ثابت از حجاب؛

۳۸ـ توجه دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگساز به مد به عنوان مولفه‌ای نوین و تاثیر گذار در جهت‌دهی به نوع پوشش و آراستگی جوانان؛

۳۹ـ تشویق وترغیب و تبلیغ نماد‌ها و الگو‌های لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و ممانعت از تبلیغ الگو‌های مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی؛

۴۰ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت تولید و توزیع اقلام مورد نیاز جامعه در رعایت حجاب؛

۴۱ـ ایجاد زمینه‌های دسترسی عمومی به پارچه و لباس منطبق با الگو‌های ایرانی ـ اسلامی و حمایت از طراحان و تولید کنندگان آن؛

۴۲ـ ایجاد زمینه تبادل فرهنگی ملل اسلامی از طریق ارایه الگو‌ها ونماد‌های پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی؛

۴۳ـ فراهم ساختن زمینه‌های امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی و حمایت مالی از آنها؛

۴۴ـ تقویت فرهنگ استفاده از پارچه و لباس‌های منطبق با الگو‌های ایرانی ـ اسلامی؛

۴۵ـ تهیه مقررات لازم برای جلوگیری از واردات پارچه و لباس غیر متناسب با فرهنگ عفاف و حجاب؛

۴۶ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه خواهد گردید.

۱ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ( رییس کمیته)

۲ـ رییس سازمان تبلیغات اسلامی ( نایب رییس کمیته)

۳ـ دبیر شورای فرهنگ عمومی (دبیر کمیته)

۴ـ نماینده سازمان ملی جوانان

۵ـ نماینده وزارت اطلاعات

۶ـ نماینده نیروی انتظامی

۷ـ نماینده وزارت کشور

۸ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۹ـ نماینده وزارت آموزش وپرورش

۱۰ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

۱۱ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی

۱۲ـ نماینده سازمان صدا و سیما

۱۳ـ نماینده وزارت بازرگانی

۱۴ـ نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر

۱۵ـ نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان

۱۶ـ نماینده سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

۱۷ـ نماینده وزارت مسکن وشهرسازی

۱۸ـ نماینده وزارت اقتصاد و دارایی

۱۹ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۲۰ـ نماینده گمرگ جمهوری اسلامی ایران

۲۱ـ نماینده سازمان تربیت بدنی

۲۲ـ نماینده مرکز امور مشارکت زنان

۴۷ـ کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه راهکار‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نقش دستگاه‌های ذیربط در این خصوص را تهیه و تصویب نموده و به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند

*****راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیت های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(مصوب جلسه ۵۶۹مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۲)*****

شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس نتایج ارزیابی فوق راهبردها و راهکارهای ارتقائ فعالیت سازمان صدا و سیما را به شرح ذیل تصویب نمود:

۷ـضروری است مقابله مؤثروهوشمندانه‌ترباابعادگسترده تهاجم فرهنگی موردتوجه برنامه‌ریزان وتهیه‌کنندگان برنامه‌های شبکه‌ها قرارگیرد و با واقع‌نمایی درحجم و ارزش‌های مثبت ومنفی دستاوردها والگوهای فرهنگ وباتمدن غربی وباترویج علمی وهنرمندانه فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی برای رشد آگاهی‌های اجتماعی و فرهنگی مردمتلاش مضاعفی مبذول شود.

*****سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان در آموزش عالی (مصوب جلسه ۵۷۰مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶)*****

*فصل پنجم : سیاستهای مربوط به امور فرهنگی ـ اجتماعی

۱- توسعه آگاهیهای دینی و فرهنگی دانشجویان دختر در عقیده مندی و پای بندی به ارزش ها و حدود الهی و ایجاد مصونیت در برابر القای شبهات دینی در برنامه ریزی های فرهنگی

۲ توسعه و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب ورعایت اصول و موازین اسلامی از طریق برنامه های آموزشی و فرهنگی دانشگاهها و ضرورت نظارت صحیح بر حاکمیت این موازین در فضای فرهنگی دانشگاهی

۳- اهتمام به معرفی اسوه ها و الگوهای مناسب از مفاخر زنان مسلمان در عرصه های گوناگون در برنامه های فرهنگی و متون آموزشی دانشگاهها.

*****آیین نامه راهکارهای اجرایی گسترش عفاف و حجاب(مصوب جلسه ۴۲۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳شورای فرهنگ عمومی کشور)*****

سازمان های مرتبط:پیگیری اجرای این طرح در سال ۱۳۸۵ به دستور رئیس جمهور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شد( ۶/۸/۱۳۸۵- ابلاغیه ۳۳۴۹/دش)

در سال۱۳۸۷ ابلاغیه ماموریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو و به وزارت کشور واگذار شد(دستور شماره ۱۶۹۴۹۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷)

راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب

**مقدمه**

«حجاب» از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی اسلامی می‌باشد که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد، اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد. حجاب و عفاف؛ پدیده‌ مذهبی ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی می‌باشد و توجه به زمینه‌های فرهنگی اجتماعی به عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی، برای ارزش تلقی کردن و ا لگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در وجود افراد می‌باشد. بدون شک رسیدن به این هدف، نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند می‌باشد

*****سیاست ها و راهکارها:*****

۱ . در اولویت قرار دادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.

۲.ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن در مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور.

۳ـ نظارت بر رعایت حریم حجاب وعفاف در سازمان‌های دولتی و عمومی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت سادگی و پوشش و فرم‌های اسلامی وحضور ساده و بی‌آرایش در محیط کار به دلیل تأثیر منفی بر مراجعین.

۴ـ تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب جهت ترویج فرهنگ عفاف منطبق با فرهنگ دینی و ملی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای ترویج الگوهای مناسب پوشش اسلامی توسط نهادهای الگوده.

۵ـ ایجاد مراکز و مؤسسات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل‌های مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در این زمینه بین افراد.

۶ـ وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه.

۷ـ گسترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه.

۸ـ اصالت بخشی به فرهنگ عفاف از طریق محصولات متنوع فرهنگی، هنری متناسب.

۹ـ رعایت حجاب و حفظ شئونات اسلامی از سوی مدیران، مسئولین حکومتی و خانواده‌های آنان و تدوین شاخص‌هایی در این زمینه برای گزینش مدیران.

۱۰ـ رفع اشکالات قانونی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوشاک داخلی و خارجی.

۱۱ـپیگیری نحوه اجرای طرح گسترش فرهنگ عفاف به صورت مستمردرجلسات شورای فرهنگ عمومی استانها و ارائه گزارش‌های منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیته).

۱۲ـ ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌ها توسط دستگاه‌های فرهنگی، انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.

۱۳ـ نظارت و ارزیابی عملکرد رسانه‌ها ـ خصوصاً صدا و سیما ـ در ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تاثیر آن در جامعه.

۱۴ـ احیاء سنّت حسنه «امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف.

۱۵ـ فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت تهیه کتب، نشریات و تولیدات علمی ـ فرهنگی به منظور ترویج فرهنگ عفاف و پاسخگویی به شبهات موجود در مورد آن.

۱۶ـ انجام سیاست‌های تشویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در محیط کار خود اصول عفاف وپوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

وظایف تخصصی دستگاههای قانونگذار و اجرایی.

*****وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:*****

۱ـ هماهنگی و نظارت بر رسانه‌های ارتباط جمعی همانند: روزنامه‌ها، مجلات، محصولات سمعی و بصری، نمایش‌ها و … برای توجه به فرهنگ حجاب و عفاف و رعایت آن.

۲ـ حمایت مادی و معنوی از آثار فرهنگی‌ـ هنری همانند تسریع در صدور مجوز، ارایه یارانه و تشویق تولید‌کنندگان آثار فرهنگی و هنرمندانی که راهکارهای تازه و جذاب در راستای توسعه فرهنگ عفاف ارایه می‌نمایند.

۳ـ جلوگیری از انتشار و تبلیغ کالاهای فرهنگی که با فرهنگ عفاف و حجاب مغایرت داشته باشد ؛مانند (کتاب، فیلم ، نشریات، تأترو…)

۴ـ ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی در محصولات و کالاهای فرهنگی.

۵ـ هماهنگی و همکاری با رسانه‌های جمعی جهت ایجاد حساسیت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف.

۶ـ تولید سمفونی و آثار موسیقیایی متناسب با موضوع عفاف وحجاب.

۷ـ برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ـ هنری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی برای رواج فرهنگ عفاف وحجاب.

۸ـ استفاده از ظرفیت سازمان‌های فرهنگی غیردولتی و خصوصی جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.

۹ـ نظارت فرهنگی بر اینترنت و ایجاد سیاست‌های حمایتی و هدایتی به منظور تعمیق فرهنگ عفاف وحجاب و جلوگیری از ورود و گسترش مظاهر تهاجم فرهنگی.

۱۰ـ تبیین و تحلیل ریشه‌های دینی و اعتقادی فرهنگ عفاف و حجاب ـ به ویژه برای نسل جوان ـ از طریق تولیدات ملی، نشست‌های فکری ـ فرهنگی، ایجاد باشگاه اندیشه و مانند آن.

۱۱ـ نظارت بر تشکل‌های هنری ـ مردمی، نمایشگاه‌های هنری و محافل هنری عمومی؛ مانند: کنسرت‌ها و نمایشگاه‌ها در جهت رعایت فرهنگ عفاف وحجاب.

۱۲ـ اهتمام لازم برای اجرای قانون «منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در مطبوعات».

۱۳‑به عضویت پذیرفتن خانم‌های متعهد و مطلع از مسائل عفاف و حجاب در هیأت‌های نظارت بر بازبینی فیلم، کتاب و…

۱۴ـ تهیه فیلم‌های سینمایی در مورد تاریخچه‌ی کشف حجاب در ایران و بررسی علل و عوامل آن.

۱۵ـ استفاده مناسب از لباس‌های اسلامی ـ ملی (حجاب و حجاب برتر) در فیلم‌های سینمایی و استفاده نکردن از این پوشش توسط شخصیت‌های منفی و منفور در فیلم‌ها .

۱۶ـ ارزیابی مستمر وضعیت حضور زنان در فیلم‌های سینمایی و مطبوعات.

۱۷ـ نظارت دقیق و اصولی بر وضعیت فرهنگی ـ اخلاقی سالن‌های سینما و مراکز مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۱۸ـ حمایت از انتشار نشریات تخصصی و پوشاک اسلامی و سعی در جهانی نمودن این نشریات از طریق اینترنت.

۱۹ـ ارتباط مستمر و تبلیغ در جهت گسترش فرهنگ و سنن ایرانی ـ اسلامی در بین ایرانیان مقیم خارج از کشور بوسیله رایزنی‌‌های فرهنگی در سفارتخانه‌های ج.ا.ا در سراسر دنیا (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).

۲۰ـ همکاری و هماهنگی در جهت اعزام گروه‌های فرهنگی جهت ترویج و تبلیغ فرهنگ و آداب اسلامی ـ ملی برای سایر ملل ـ خصوصاً ایرانیان مقیم خارج از کشور ـ (با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).

۲۱ـ توسعه و گسترش ارتباط فرهنگی‌ـ اسلامی و ملی بین سفارتخانه‌های کشورهای اسلامی در ایران (‌با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی).

*****وزارت بازرگانی:*****

۱ـ حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک‌های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی.

۲ـ نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمان‌های مربوطه.

۳ـ حمایت کامل ـ حتی یارانه‌ای ـ از واحدهای تولیدی پارچه‌های چادری.

۴ـ کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و…) از نظر پوشش و بدحجابی.

۵ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی در کشور.

۶ـ اجرای شیوه‌نامه و ملزم ساختن واحدهای تولیدی جهت نصب نام تجاری(برند) بر روی پوشاک تولید شده در داخل.

۷ـ اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح دانش و بینش واحدهای تولیدی، توزیعی، آرایشگاه‌ها، دستگاه‌های عرضه لوازم بانوان در مورد حجاب و عفاف.

۸ـحمایت همه جانبه ازبرگزاری جشنواره‌های ادواری ونمایشگاه‌های عرضه البسه ولوازم زنان منطبق باالگوهای ارزشی اسلامی ومعرفی واحدهای نمونه درسطح کشور و خارج از کشور.

۹ـ پیشنهاد قوانین مشخص در مدت ۳ماه برای نظارت بهتر بر تولید و توزیع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفین واحدهای تولیدی و استانداردسازی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی.

۱۰ـ اهتمام برای اجرای مناسب‌تر مقررات در چیدمان آرایش/ تزیین ویترین‌ها و استفاده از مانکن‌ها جهت حفظ حریم عفت عمومی.

۱۱ـ نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته‌بندی و عدم استفاده از تصویرهای نامناسب در تبلیغات تجاری کالا.

۱۲ـ تهیه احکام شرعی مرتبط با اسناد و آموزش آن به اصناف توسط وزارت بازرگانی قبل از اخذ مجوز فعالیت.

۱۳ـ برگزاری نمایشگاه‌های لباس ـ ملی و مذهبی ـ جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان .

*****سازمان صدا و سیما*****

۱ـ اهتمام ویژه درخصوص معرفی و ترویج فرهنگ عفاف به منظور نهادینه‌سازی و جذاب نمودن آن.

۲ـ تبیین نقش حجاب و عفاف در افزایش سلامت جامعه و بهره‌وری آن از طریق تولید ‌برنامه‌های مختلف.

۳ـ فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح پوشش نامناسب و ارائه راه‌حل‌های مؤثر و فوری از طریق تولید برنامه‌های کارشناسی، گفتمان، تولید فیلم، تیزرهای تلویزیونی و‌… .

۴ـ تبیین و آموزش احکام شرعی حجاب و عفاف و رعایت حریم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط متعادل اجتماعی.

۵ـ به تصویر کشیدن ابعاد شخصیت‌های الهی اسلام چون حضرت زهرا (س)، حضرت زینب(س) و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر در مناسبت‌های مذهبی و ملی و تأثیر آن در فرهنگ‌سازی و گسترش ارزش‌های اسلامی به صورت جذاب.

۶ـ ترویج الگوهای مناسب حجاب از طریق تولید فیلم و سریال و سایر برنامه‌های تلویزیونی و انجام مناظره علمی، فرهنگی و هنری در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور استحکام بنیه اعتقادی و فرهنگی جوانان.

۷ـ به تصویر کشیدن چهره بانوان محجبه کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی از طریق برنامه‌های تلویزیون و تهیه فیلم از زندگی آنان .

۸ـ تهیه فیلم و ارایه تصویر روشن از تاریخچه و خاستگاه کشف حجاب در ایران به عنوان یک حرکت سیاسی با هدف تخریب بنیان‌های فکری و عقیدتی و رفتاری زنان در جامعه.

۹ـ آموزش و ترویج احکام شرعی حجاب و پوشش بومی (منطقه‌ای) در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ـ به تصویر کشیدن زنان تحصیل کرده، ممتاز، متعهد و باحجاب در فیلم‌ها و مجموعه‌های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصیت‌های عامّه و کم‌سواد.

۱۱ـ نشان‌دادن وضعیت حقوقی، فرهنگی و اجتماعی زنان در غرب و مقایسه آن با وضعیت زنان در ایران به منظور ایجاد احساس رضایت خاطر زنان ایرانی از فرهنگ دینی و پایبندی آگاهانه‌تر آنان به‌عفاف و حجاب.

۱۲ـ نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی.

۱۳ـ انجام تمهیدات لازم برای کاهش تأثیرات منفی سریال‌ها و فیلم‌های خارجی متضاد با فرهنگ اسلامی از طریق نقد و بررسی فیلم‌ها و سریال‌ها.

۱۴ـ معرفی نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و … از نظر مظاهر عفاف و حجاب و ساده زیستی.

۱۵ـ انعکاس موفقیت‌های جوانان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف احیا و تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.

۱۶ـ تهیه فیلم و گزارش از زندگی زنان فعال در عرصه‌های خانوادگی، مدیریتی، علمی، فرهنگی و هنری با محوریت موضوع «عفاف و پوشش».

۱۷ـ آشنا نمودن خانواده‌‌ها و جوانان نسبت به برگزاری ازدواج کم هزینه و ساده با توجه به شرایط اقتصادی جامعه.

۱۸ـ بازنگری در شرایط انتخاب فیلم‌ها وسریال‌های خارجی بر اساس ملاک‌های حجاب و عفاف.

۱۹ـ تهیه برنامه‌های متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف برای کودکان و استفاده از قهرمان‌های عروسکی مطرح در کارتون‌ها و برنامه‌های کودک نظیر (علی کوچولو، کلاه قرمزی و … در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) .

۲۰ـ تهیه برنامه‌های مختلف در خصوص تاریخچه و جایگاه پوشش و حجاب در غرب، تبیین علل و عوامل آن و چگونگی رواج فرهنگ برهنگی در سده‌های اخیردر آن جوامع.

۲۱ـ نظارت مستمر بر تبلیغات تجاری به منظور جلوگیری از ایجاد روحیه مصرف‌گرایی و تجمل‌پرستی به عنوان عوامل ترویج بی‌مبالاتی اخلاقی و سوق آن به سوی تبلیغات و آگهی‌های فرهنگی و اخلاقی.

۲۲ـ تدوین سیاست‌های روشن و مشخص در مورد سبک لباس و آرایش هنرمندان، مجریان زن و مرد و … در برنامه‌ها، فیلم‌های سینمایی، تئاتر و … با محوریت عفاف و حجاب.

۲۳ـ اطلاع‌رسانی مناسب و دقیق به خانواده‌ها در مورد علل آسیب‌های اجتماعی و انحرافات در خصوص زنان‌ بی‌سرپرست، کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، فرار دختران و نشان دادن عدم رعایت عفاف و حجاب در بروز این ‌آسیب‌ها .

۲۴ـ انعکاس عواقب منفی استفاده از فیلم‌ها، نوارهای مبتذل و حضور در گروه‌های منحرف بر زندگی فردی ـ اجتماعی از طریق برنامه‌های مناسب به صورت طبیعی و غیرعمدی.

۲۵ـ نشان دادن اثرات منفی تأثیر فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی نوجوانان به صورت طبیعی.

۲۶ـ بیان آیات و روایات و توصیه‌های دینی در مورد مسئولیت مشترک زن و مرد در رعایت نگاه، رفتار و گفتار.

۲۷ـ اتخاذ سیاست‌های انضباطی در خصوص بازیگران زن صدا و سیما و جلوگیری از تجلیل و تبلیغ چهره‌هایی که در مناظر اجتماعی و عمومی با ظاهر و پوشش بد حضور پیدا می‌کنند.

۲۸ـ ترغیب و تشویق تولید کنندگان آثار فرهنگی که راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف ارائه نمایند.

۲۹ـ تجلیل از هنرمندان و فرهنگ‌سازان متعهد که در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر می‌باشند.

۳۰ـ افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها از طریق رسانه ملی در مورد اهمیت فرهنگی عفاف و حجاب.

۳۱ـ سفارش ساخت و تولید آثار برجسته و تأثیرگذار در موضوع حجاب.

*****نیروی انتظامی*****

۱ـ اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن.

۲ـ اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه.

۳ـ همکاری با سازمان‌های ذیربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در کلیه مسیرهای منتهی به کوهستان‌ها و تفرج‌ گاه‌های کوهستانی و سایر اماکن عمومی و تفریحی.

۴ـ الزام اتحادیه‌ها، سند یکاها و صنوف در مقابله با بدحجابی.

۵ـ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.

۶ـ پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب در هنگام رانندگی.

۷ـ برخورد قانونی با افراد خیابانی، افراد بدحجاب و باندهای اصلی فساد، فحشا و … .

۸ـ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن تفریحی و عمومی نظیر پارک‌ها، سالن‌های سینما، سالن‌ها و اماکن ورزشی، کوهستان‌ها، سواحل دریایی، جزایر، مناطق آزاد تجاری، فرودگاه‌ها، پایانه‌ها و … (با مشارکت نهادها و دستگاه‌های ذیربط).

۹ـاهتمامبیشتربه آگاه‌سازی جامعه ازآثار مثبت اجتماعی واخلاقی حجاب وعفاف ونتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی (با مشارکت دستگاه‌های ذیربط).

۱۰ـ ممانعت از تولید، توزیع و نمایش محصولات سمعی و بصری غیرمجاز و نمایش لباس‌هایی که موجب بی‌عفتی و بدحجابی می‌شوند.

۱۱ـ کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمع‌های مسکونی، برج‌ها و شهرک‌ها از طریق مدیریت بر این گونه اماکن.

۱۲ـ توجه و نظارت بر مراکز خطرناک، ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامه‌ها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آنان در نفی امنیت اجتماعی زنان.

۱۳ـ اولویت در بکارگیری زنان مجرب در دستگیری زنان متخلف و تحویل دادن آنان به مراکز امنیتی و جلوگیری از بازتاب منفی آن در بین مردم.

۱۴ـ الزام برگزار‌کنندگان جشن‌ها و مراسم عروسی به رعایت شئونات اسلامی و کنترل افراد شرکت‌کننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و فاقد مجوز.

۱۵ـ الزام آرایشگاه‌ها به رعایت ضوابط شرعی و قوانین عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهان وی.

۱۶ـنظارت مستمربراماکن تجاری عمومی شامل:فرودگاه‌هاومجتمع‌های مسکونی،نمایشگاه‌ها و…برنحوه پوشش و بازرسی از این اماکن در رفع بدحجابی (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).

۱۷ـ آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زنان جهت نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، با رعایت حریم و حرمت شخصی افراد.

۱۸ـ کسب اعلام نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی درخصوص برگزاری هرگونه کنسرت و یا جنگ شادی قبل از صدور مجوز.

۱۹ـ توقیف خودروهای دولتی‌که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند.

۲۰ـ اعلام نظر درخصوص فعالیت یا عدم فعالیت بخش‌هایی که می‌توانند موجب ترویج فساد شوند.

۲۱ـ جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلّف که باعث مخدوش کردن عفت عمومی می‌شوند.

*****سازمان ملی جوانان*****

۱ـ طراحی شیوه‌های کارآمد جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در حوزه‌های مرتبط با جوانان.

۲ـ ایجاد ضوابط مشخص به منظور رعایت عفاف توسط تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر آنان در این زمینه.

۳ـ حمایت از سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند.

۴ـ تبیین و معرفی شیوه‌ها و راه‌کارهای مناسب برای ارتباط سالم و پاک جوانان و اهمیت‌زدایی از نماد لباس و آرایش مبتذل به عنوان شیوه‌ای برای ارتباط.

۵ـ تحقیق و مطالعه پیرامون اثرات منفی تأثیر فرهنگ فاسد و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی جوانان (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).

۶ـ مطالعه جهت تعیین هنجارهای روشن در زمینه توسعه فرهنگ عفاف متناسب با علایق جوانان و ارزش‌های جامعه.

۷ـ برنامه‌ریزی در مورد بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در اوقات فراغت با اولویت اجرای برنامه‌ها به تفکیک دختران و پسران.

۸ـ در نظرگرفتن معیار عفاف در انجام پیمایش‌های ملی جوانان و ارائه گزارش‌های آن به دستگاه‌های مرتبط.

۹ـ انجام پژوهش‌های کاربردی در خصوص توسعه فرهنگ عفاف و تعیین سهم و نقش هر دستگاه بر اساس پژوهش‌های انجام شده.

۱۰ـ انجام تحقیقات کاربردی در خصوص علل اجتماعی بالارفتن سن ازدواج و ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه‌های ذیربط بر اساس وظایف هر دستگاه.

۱۱ـ آسیب‌شناسی وضعیت ازدواج جوانان در برنامه‌های مصوّب مربوط و ارائه راهکارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مشخص.

۱۲ـ ایجاد مراکز مشاوره‌ی محلی‌ـ با کادر مجرب ـ جهت اطلاع‌رسانی به خانواد‌ه‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای.

۱۳ـ برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

۱۴ـ تشویق و تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز و معرفی افراد نمونه با توجه به الگوبودن آنها در زمینه پوشش.

*****سازمان تبلیغات اسلامی*****

۱ـ تقویت نظام تبلیغ دینی در عرصه سنتی و مدرن در تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب.

۲ـ آسیب‌شناسی و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه.

۳ـ تبیین و تبلیغ جاذبه‌ها و دافعه‌های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش حیا و عفت در خانواده‌ها.

۴ـ تأکید بر اقدامات فرهنگی ـ تبلیغی ـ به ویژه با بهره‌گیری از توانمندی‌های رسانه‌ای و نیروی انسانی مبلغ ـ با هدف فرهنگ سازی مثبت در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

۵ـ تولید محصولات فرهنگی، هنری ـ سینمایی، نمایش، تجسمی، کتاب، رمان و … ـ برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب (توسط حوزه هنری).

۶ـ توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با بکارگیری ابزارهای مختلف تبلیغی.

۷ـبرگزاری مسابقات فرهنگی ـهنری وعلمی باهدف جهت‌دهی به افکارنسل جوان باموضوع حجاب وعفاف ونظرسنجی ازشرکت کنندگان درتهیه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب در این زمینه.

۸ـ تأسیس پژوهشکده توسعه فرهنگ عفاف و حجاب (با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری)

۹ـ توزیع کتب تألیف شده در زمینه بسط فرهنگ عفاف در فروشگاه‌های کتاب شهر سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۰ـ نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و فردی نوجوانان.

۱۱ـ بیان مناسب آیات و روایات دینی در مورد رعایت نگاه، رفتار و گفتار با در نظر گرفتن مختصات جنسی زن و مرد.

۱۲ـ ارائه مطالب ارزشی، فرهنگی و جذاب در سالن‌های انتظار فرودگاه‌ها، راه‌آهن، پایانه‌های زمینی، تابلوهای الکترونیکی، میادین و چهارراه‌ها.

*****وزارت آموزش و پرورش*****

۱ـآموزش،ساماندهی،توجیه وبکارگیری مدیران،معلمان وکلیه پرسنل مدارس جهت ترویج فرهنگ عفاف وحجاب دربین دانش‌آموزان وسازمان‌های مربوط نظیربسیج،انجمن‌های اسلامی و…

۲ـ انجام تحقیقات لازم در مورد بسط حیا و عفاف در مدارس به منظور اجرای برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و پرورشی در آن.

۳ـ گنجانیدن موضوع عفاف و حجاب از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه‌ی آن برای دانش‌آموزان در کتب درسی کلیه مقاطع تحصیلی.

۴ـ اهتمام به مثبت‌نگری و زیبااندیشی در مورد فرهنگ عفاف و حجاب در تألیف کتب درسی.

۵ـاجرای مسابقات فرهنگی ـ هنری وعلمی با هدف جهت‌دهی به افکار نسل جوان با موضوع حجاب و عفاف و نظرسنجی ازجوانان در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های مناسب در زمینه‌ی حجاب.

۶ـ تجلیل از دختران و پسران نخبه و ممتاز (با توجه به ملاک‌های حجاب و عفاف و علم) و برگزاری مسابقات و معرفی افراد نمونه با توجه به ویژگی‌‌های الگویی آنها در زمینه پوشش.

۷ـ آموزش احکام شرعی عفاف و حجاب و برگزاری کلاس‌های دانش‌افزایی برای والدین (خصوصاً مادران) و توجیه آنها نسبت به رعایت حریم عفاف در خانه و محیط‌ های اجتماعی از طریق انجمن اولیاء و مربیان.

۸ـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوها، مدهای اسلامی و ترویج الگوهای بایسته در پوشش دانش‌آموزان و کلیه کادر مدرسه و آرایش نکردن در مدارس.

۹ـ تعیین رنگ‌‌ها و مدل‌های متنوع در پوشش دانش‌آموزان با رعایت موازین و ضوابط شرعی جهت تأمین سلایق مختلف.

۱۰ـمَحْرَم‌سازی محیط‌های آموزشی وپرورشی و اداری به منظور ایجادزمینه بروزنیازهای دختران باحفظ سادگی وموازین وضوابط شرعی برای جلوگیری از خودنمایی آنها در مجامع عمومی.

۱۱ـ آشنا نمودن جوانان ـ خصوصاً دختران ـ برای شناخت توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی از طریق مدارس.

۱۲ـ آشنا نمودن خانواده‌ها وجوانان با اصول ازدواج آسان و تشکیل خانواده در سنین پایین‌تر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از طریق کتب درسی.

۱۳ـ استفاده از شعرخوانی، قصه‌گویی و نقاشی درمقاطع پیش دبستانی‌ و مهد کودک جهت آشنا کردن کودکان با فرهنگ عفاف و حجاب.

۱۴ـ معرفی و تشویق نمونه‌های عینی از اساتید، مربیان، نفرات اول کنکور، المپیادی‌ها و خانواده‌های ایثارگران و… از نظر رعایت مظاهر عفاف و حجاب در مدارس.

۱۵ـ انعکاس موفقیت‌های دانش‌آموزان ـ خصوصاً دختران ـ در ابعاد مختلف با هدف ارتقاء شخصیت و منزلت اجتماعی آنها.

۱۶ـ آموزش معیارهای رفتار صحیح زن و مرد جهت برقراری روابط انسانی و اجتماعی متعادل در خانواده و جامعه از طریق کتب درسی .

۱۷ـ تهیه و تدوین و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در راستای تقویت بنیه اعتقادی و دینی در جهت توسعه فرهنگ عفاف در بین والدین دانش‌آموزان توسط انجمن اولیا و مربیان.

۱۸ـ غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان ـ با تأکید بر فرهنگ عفاف و حجاب‌ـ از طریق استفاده از توانمندی‌های تشکل‌های دانش‌آموزی.

۱۹ـ در نظر گرفتن امتیازاتی از نظر انضباطی برای دانش‌آموزانی که پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند.

۲۰ـ در نظر گرفتن امتیازاتی برای مدیران مدارسی که رعایت حجاب کارکنان و دانش‌آموزان آن اسلامی و مناسب می‌باشد.

۲۱ـ پاسخگو بودن مدیر مدرسه در صورت عدم رعایت عفاف و حجاب از طرف دانش‌آموزان.

*****وزارت امور اقتصادی و دارایی وگمرگ ج.ا.ا *****

۱ـ اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شئونات اسلامی با توجه به قوانین مربوطه.

۲ـ ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوهای مروج ضدعفاف نظیر نقاشی، فرش، روزنامه و … .

۳ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی.

۴ـ وضع تعرفه گمرکی ویژه بر پوشاک و محصولات فرهنگی و کالاهای مغایر با عفت عمومی و شئونات اسلامی.

۵ـ نظارت دقیق بر واردات و صادرات و ترانزیت (عبور) تمامی کالاها (از جمله ‌کالاهای فرهنگی، مواد غذایی، دارویی، آرایشی، پوشاک و …) با همکاری دستگاه‌های ذیربط.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

۱ـ تدوین برنامه جامع فرهنگ عفاف و حجاب با توجه به ضرورت الگوسازی، بهینه‌سازی و به روزکردن الگوها، با در نظر گرفتن تنوع فرهنگی موجود در کشور در محیط‌های دانشگاهی توسط پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

۲ـ آشنا ساختن دانشجویان ـ خصوصاً دختران ـ با توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌های نفوذ فرهنگ غرب و تأثیر منفی آن در عفاف و حجاب .

۳ـ انتشار فصلنامه علمی ـ پژوهشی در مورد توسعه فرهنگ عفاف و انجام تحقیقات جامع در این زمینه.

۴ـ نظارت جدی بر اجرای آیین‌نامه انضباطی دانشجویی در محیط‌های دانشگاهی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها، اردوها و همایش‌های دانشجویی در زمینه توسعه فرهنگ عفاف.

۵ـ تقدم رعایت‌کنندگان حجاب و عفاف، در جامعه و حمایت از نخبگان باحجاب و معرفی افراد نمونه محجّبه.

۶ـ حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

۷ـ رعایت آمایش سرزمینی و جذب دانشجویان بومی.

۸ـ برگزاری میزگرد و انجام مناظره در خصوص فلسفه عفاف و حجاب.

۹ـ آموزش، ساماندهی و بکارگیری نیروهای آگاه زن به منظور نظارت بر رعایت حجاب و پوشش در اجتماع، همراه با روش‌های پسندیده و احترام به حریم افراد.

۱۰ـتهیه و نشر کتب، مقالات و جزوات تخصصی در زمینه تقویت بنیه اعتقادی و دینی و توسعه فرهنگ عفاف برای والدین و دانشجویان توسط دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها.

۱۱ـ آموزش و بکارگیری جوانان آشنا به معارف اسلامی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی ‌زن و مرد جهت ارایه مشاوره، ترویج معروف‌های اخلاقی و اجرای مناسب‌تر اصول حجاب.

۱۲ـ برخورد غیرمستقیم با عوامل فساد و پوشش نامناسب از طریق تشکل‌های دانشجویی.

۱۳ـ عدم بکارگیری کارکنان بی‌تفاوت به ارزش‌ها و فاقد صلاحیت در دانشگاه‌ها.

۱۴ـ تهیه گزارش سالانه از وضعیت عفاف و حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور و نشان دادن و نتایج اجرایی راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و ارایه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۱۵ـ حمایت از تشکل‌های فعال دانشگاهی جهت انجام اقدامات مناسب در گسترش فرهنگ عفاف.

۱۶ـ تأکید بر ضرورت رعایت پوشش و الگوهای اسلامی توسط کارکنان و دانشجویان و اساتید و آرایش نکردن در دانشگاه‌ها.

۱۷ـ آشنا نمودن دانشجویان با شرایط ازدواج آسان و تشکیل خانواده مستقل و نیمه‌مستقل و کمک به انجام ازدواج‌های سالم دانشجویی.

*****مرکز امور زنان و خانواده*****

۱ـ تحقیق و تدوین کتب و مقالات مناسب در خصوص فلسفه حجاب و عفاف، و شیوه‌های رواج آن در کشور و پاسخگویی به شبهات طرح شده در زمینه حجاب.

۲ـ تهیه پودمان‌های آموزشی ترویج فرهنگ عفاف برای خانواده‌ها.

۳ـ تشکیل دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای ارباب رجوع‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات غیردولتی.

۴ـ برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های تخصصی با موضوع فرهنگ عفاف در مراکز علمی ـ تحقیقاتی.

۵ـ تشویق و حمایت از(NGO)هایی که در خصوص ترویج فرهنگ عفاف فعالیت می‌نمایند.

۶ـهمکاری باسازمان صداوسیماو وزارت فرهنگ وارشاداسلامی درخصوص ترویج نمادهاوالگوهای لباسهای بومی ایرانی وتشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس‌های ملی و اسلامی.

*****وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات*****

۱ـ ایجاد فضای امن در تبادل اطلاعات و جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در عرصه تبادل اطلاعات.

۲ـ مسدود کردن سایت‌های ضداخلاقی و ضدحجاب بر اساس مصوبات کمیته پنج نفره مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

۳ـ ارائه تسهیلات و خدمات ارزان برای دستگاه‌ها و NGOهایی که در توسعه‌ی عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می‌کنند.

۴ـ تأکید بر تسریع در ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی‌بندوباری در جامعه.

۵ـ ارائه گزارش شش ماهه به کمیته در خصوص میزان رجوع کاربران به سایت‌های اینترنتی ضد اخلاقی.

۶ـ برخورد با مؤسسات اینترنتی که دسترسی به سایت‌های غیرمجاز را فراهم می‌نمایند، و جلوگیری از فعالیت‌ آنها.

۷ـ ارائه نرم‌افزارهای مرتبط ارزان قیمت به خانواده‌ها به منظور جلوگیری از دسترسی به سایت‌های ضد اخلاقی.

۸ـ تامین امکانات لازم ـ از طریق اینترنت ـ برای وزارتخانه‌ها و نهادها جهت گسترش فرهنگ عفاف.

*****سازمان تربیت بدنی*****

۱ـ گسترش و بهینه‌سازی فرهنگ عفاف در مراکز‌ آموزشی و سالن‌های ورزشی سازمان تربیت‌ بدنی و افزایش ضریب اطمینان خانواده‌ها نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در ورزشگاه‌ها و سالن‌های مخصوص بانوان.

۲ـ اختصاص مراکز ورزشی مناسب برای بانوان جهت گذراندن اوقات فراغت و فضاسازی مناسب جهت برخورداری زنان از آزادی عمل در رعایت حجاب.

۳ـ کنترل سالن‌ها و مجتمع‌های ورزشی بزرگ و کوچک از نظر رعایت پوشش و حجاب.

۴ـ دقت نظر در «صلاحیت متقاضیان» تأسیس اماکن ورزشی به منظور جلوگیری از ورود افراد ناباب و فاقد صلاحیت اخلاقی و … در این گونه مشاغل.

۵ـ شناسایی اماکن ورزشی غیرمجاز و رسیدگی به تخلفات این گونه مراکز (اعم از دارای مجوز و فاقد مجوز) در خصوص عدم رعایت مقررات مصوّب مربوطه.

۶ـ تقلیل مشکلات موجود در مراکز ورزشی و ارائه‌ی راهکارهای مفید جهت رفع آنها، اطلاع‌رسانی مناسب به مدیران، شاغلین و مراجعان این گونه اماکن برای پیشگیری از بروز تخلفات اجتماعی و ایجاد فضای سالم برای استفاده بهینه از امکانات ورزشی توسط خانواده‌ها.

۷- استفاده نکردن از مربیان مرد برای خانم‌ها و مربیان زن برای آقایان.

۸ـ عدم استفاده از نوارهای صوتی و تصویری غیرمجاز در اماکن ورزشی.

۹ـ جلوگیری از آوردن تلفن‌های همراه مجهز به دوربین عکاسی و فیلمبرداری به مراکز آموزشی مختص بانوان.

۱۰ـ عدم ورود بانوان به سالن‌های ورزشی مختص آقایان و بالعکس تحت هرعنوان (تماشاگر و …).

۱۱ـ تذکر جدی توسط مدیر مربوطه به افرادی که در ورود به اماکن ورزشی عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند.

۱۲ـ طراحی لباس‌های مناسب برای بانوان ورزشکار در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب.

۱۳ـ توجه به شیوه‌های تبلیغاتی مناسب و مرتبط و استفاده از تعالیم دینی مرتبط با فرهنگ عفاف و سلامت جسم و روح.

۱۴ـ تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف.

۱۵ـ تبلیغ و الگوسازی مثبت از افراد و تیم‌های اعزامی ورزشی که مروج ارزش‌های اخلاقی و فرهنگ عفاف در خارج از کشور هستند.

۱۶ـ ابلاغ چارچوب‌های روشن برای برگزاری جشنواره‌ها و مراسم افتتاحیه و اختتامیه وشرایط حضور حاضران در آن در داخل و خارج از کشور.

۱۷ـ برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت آشنایی مربیان و ورزشکاران با احکام و موازین حجاب و عفاف.

۱۸ـ تأکید بر اجرای مقررات انضباطی جهت گسترش فرهنگ عفاف.

*****شهرداری*****

۱ـ گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، مراکز فرهنگی، مراکز تحت پوشش شهرداری و مراکز عمومی.

۲ـ ایجاد مراکز مشاوره محلی جهت اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها و جوانان به صورت حضوری، تلفنی و مکاتبه‌ای، با کادر مجرب و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۳ـ جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با فرهنگ عفاف و حجاب نظیر آگهی‌های تجارتی و تبلیغاتی چهره‌های هنری و ورزشی با آرایش و حجاب ضد اسلامی.

۴ـ نوشتن آیات و روایات دینی، فتوا‌های علماء، وصیت‌نامه حضرت امام‌(ره) و… به منظور توسعه فرهنگ عفاف در پارک‌ها، میادین، خودروهای عمومی شهری، سالن‌های سینما، تابلوهای معابر عمومی و ورزشی با استفاده از ابزارهای فرهنگی مناسب.

۵ـ تأسیس فرهنگ سرای حجاب برای برگزاری جلسات مرتبط، پرسش و پاسخ در زمینه‌ی حجاب، برگزاری مراسم ویژه و…

۶ـ تهیه تندیس و عکس و تصاویر مناسب از شخصیت‌های اسلامی، وقایع مهم تاریخی و طرح‌های نمادین و استفاده از آنها جهت نصب در اماکن عمومی مهم و تفرجگاه‌ها، همراه با ترمیم و بازسازی مستمرآنها.

۷ـ گسترش اماکن عمومی، پارک‌ها و مراکز ورزشی مناسب برای زنان و دختران جهت گذراندن اوقات فراغت و ایجاد فضاهای مناسب جهت برخورداری آنان از آزادی‌ عمل در رعایت حجاب توسط سازمان‌ پارک‌ها.

۸ـ حمایت از فعالیت‌های عام فرهنگی و هنری دستگاه‌ها در ارتباط با گسترش فرهنگ عفاف.

۹ـ افزایش تسهیلات حمل‌ونقل شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان (نظیر راه‌اندازی و توسعه تاکسی ویژه بانوان و…).

۱۰ـ رعایت موازین شرعی در ساختن اماکن مسکونی از نظر در معرض دید نبودن ورودی خانه‌ها و دیده ‌نشدن داخل خانه به هنگام باز شدن در.

*****وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی*****

۱ـ اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی جهت نگهداری از بیماران و همراهان در محیط‌های درمانی.

۲ـ تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه انضباطی محیط‌های دانشگاهی پیرو مصوبه شماره ۵۰۲مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

۳ـ طراحی و ساخت خوابگا‌ه‌های دانشجویی متناسب با ارزش‌های اسلامی.

۴ـ نظارت بیشتر بر بیمارستان‌های خصوصی به منظور ترویج فرهنگ حجاب و رعایت حقوق زنان ‌بیمار.

۵ـ اهمیت دادن به حجاب و اخلاق اسلامی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در انتصاب و استخدام رؤسای دانشگاه‌ها، معاونین، مدیران، مسؤولان حوزه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی و کارکنان.

۶ـ طراحی مبلمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و … براساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و پرهیز از بکارگیری معماری open که موجب رعایت نکردن حریم‌های اخلاقی بین‌ کارمندان زن و مرد می‌شود.

۷ـ تقویت شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان‌ها.

۸ـ اهمیت مسأله‌ی حجاب به عنوان یک امتیاز شاخص در گزینش و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه‌های علوم پزشکی.

۹ـ ایجاد تسهیلات ویژه برای ازدواج دانشجویی، ساخت خوابگاه‌های متأهلی و فعال کردن دفاتر مشاوره در امر ازدواج دانشجویی.

۱۰ـ فعال کردن دانشجویان در حوزه پژوهش‌های علمی درباره حجاب و عفاف در دانشگاه‌ها.

۱۱ـ تنظیم و ابلاغ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی حضور پرسنل‌ همگن و غیرهمگن در بخش‌های تشخیص و درمان و نظارت بر اجرای آن.

۱۲ـ الگوسازی مناسب برای جامعه پزشکی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های علمی و فرهنگی.

۱۳ـنظارت بررعایت عفاف وحجاب درسازمانهای خارجی ومؤسسات پزشکی خصوصی مانندیونسکو،یونیسف،سازمان بهداشت جهانی و…ویکسان‌سازی یونیفرم کارمندان شاغل در مراکز فوق

۱۴ـ تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس‌های دست دوم خارجی در کشور (با همکاری دستگاه‌های ذیربط).

۱۵ـ اهداء بسته‌های فرهنگی به دانشجویان جدیدالورود با موضوع آموزش در حوزه عفاف‌ و‌حجاب.

۱۶ـ ایجاد سایت‌‌های اینترنتی در حوزه فلسفه‌ حجاب، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ و همایش‌های علمی درباره حجاب توسط کانون‌های فرهنگی ـ هنری دانشگاه‌ها.

۱۷ـ ارائه لباس‌های مناسب به بیماران برای ورود به اتاق عمل جراحی.

*****ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر*****

۱ـ تلاش جهت احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیفه شرعی، عمومی در تمام مسائل جامعه، خصوصاً گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و همکاری نهادهای مرتبط، خصوصاً صدا و سیما، در این زمینه با ستاد احیاء.

۲ـ برگزاری همایش و مسابقات فرهنگی گسترده در سراسر کشور برای عمومی و نهادینه کردن حجاب و پوشش با همکاری مادی و معنوی مردم و دولت و سازمان‌های مربوط.

۳ـ تشویق مردم به انجام این فریضه شرعی و انسانی.

۴ـ تهیه برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی به منظور ترغیب انگیزه درونی آحاد جامعه، بروز حساسیت در قبال مظاهر مخل حریم عفاف در جامعه اسلامی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط جهت اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فوق.

۵ـ تبیین شاخص‌های حجاب اسلامی و تعیین موارد مخالف با آن.

۶ـ تدوین برنامه‌‌های آموزشی در رابطه با امر به حجاب اسلامی و نهی از بدحجابی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ونظارت بر اجرای آن.

۷ـ تشویق مسئولان امر در عرصه حجاب و عفاف.

۸ـ اعزام آمران و ناهیان در ادارات به منظور اجرای صحیح این فریضه در خصوص عفاف و حجاب اسلامی از طریق شوراهای امر به معروف و نهی از منکر.

۹ـ تشویق جامعه به حفظ پوشش اسلامی و قبولاندن نظارت همگانی به عنوان یک اصل مسلم شرعی و انسانی.

۱۰ـ اجرای اصول پوشش اسلامی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت مقابله با الگوهای نامناسب رفتاری در جامعه.

۱۱ـ نظارت بر رعایت کامل عفاف و حجاب در مراکز، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی.

****سازمان بهزیستی*****

۱ـحمایت ازایجاد تشکل‌های صنفی در خصوص زنان سرپرست خانواده جهت کار آفرینی، خودیاری و بهبود زندگی اقتصادی آنها و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی در آنان.

۲ـ توانمندسازی، حرفه‌آموزی و تأمین امنیت مالی و جانی زنان بی‌سرپرست به منظور پیشگیری از بروز آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

۳ـ تفکیک و اولویت‌بندی افراد مجرم در امر ترویج مسائل ضداخلاقی از لحاظ سن، نوع تخلف، میزان آسیب‌رسانی اجتماعی و… و برنامه‌ریزی مناسب برای اصلاح و بازگشت آنها به زندگی سالم اجتماعی با همکاری سازمان زندان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط.

۴ـ برنامه‌ریزی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در مهدکودک‌ها و مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و نظارت شایسته در جهت تحقق این امر.

۵ـ بهره‌گیری از آموزش‌های مناسب و منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در مراکز تحت پوشش (نظیر مراکز بازپروری و نگهداری زنان و دختران فراری).

*****وزارت امور خارجه*****

۱ـ نظارت بر ارتباطات و عملکرد سفارتخانه‌ها و مراکز فرهنگی خارجی، از نظر ترویج فرهنگ و پوشش نامناسب و رفتارهای غیراخلاقی در جامعه.

۲ـ معرفی خانواده‌ها و دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور که در جهت گسترش و اعتلای فرهنگ و سنت اصیل اسلامی و ملی تلاش نموده‌اند و اعطای جوایز به این گونه افراد از طریق رسانه‌های گروهی به منظور الگوسازی آنان.

۳ـ تکریم و تشویق بانوان و خانواده‌های محجبه که با حفظ شئونات اسلامی به سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور مراجعه می‌نمایند.

۴ـ نظارت بر پوشش و حجاب میهمانان و گردشگران خارجی که به ایران مسافرت می‌نمایند.

۵ـ نظارت و کنترل ویژه بر جشن‌ها، میهمانی‌های سفارتخانه‌ها و وابستگان خارجی و ایرانی که در آن شرکت می‌نمایند.

۶ـ همکاری جدی بانیروی انتظامی درجهت شناسایی و برخورد با ایرانیان متخلفی که با فعالیت‌های ضد اخلاقی خود در خارج از کشور حیثیت ملی ـ مذهبی کشور را مخدوش می‌نمایند.

۷ـ توجیه مناسب متقاضیان روادید توریستی برای رعایت حجاب و شئونات اسلامی توسط گردشگران خارجی در ایران.

۸ـ پیگیری حقوقی برای جلوگیری از فعالیت مراکز و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان که در فضای ایران فعالیت می‌کنند.

۹ـ دقت در گزینش نیروهای متعهد به عنوان سفیر و کارکنان سفارتخانه‌های ایران و نظارت مستمر بر نحوه رفتار و پوشش خانواده آنها.

۱۰ـ تذکر لازم به وابستگان سفارتخانه‌‌های دیگر کشورها جهت رعایت مقررات عفاف و حجاب اسلامی ـ ایرانی.

*****وزارت کار و امور اجتماعی*****

۱ـ ایجاد فضای مناسب برای کارکنان و برداشتن زمینه‌های اختلاط زن و مرد در محیط‌های کاری با توجه به فرهنگ عفاف و حجاب توسط کارفرمایان.

۲ـ ارائه آموزش‌های لازم در خصوص رعایت ضوابط اخلاقی و ظاهری (پوشش لباس و آرایش در محیط‌های کار) با همکاری مؤسسات شایسته در این زمینه.

۳ـ تعامل با وزارتخانه‌‌های امور خارجه، (کنسولگری‌های ایرانی در خارج از کشور) وزارت کشور و نیروی انتظامی (امور اتباع بیگانه) درخصوص توجیه روادید ورود به کشور با حق کار نسبت به رعایت مقررات پوشش اسلامی در محیط کار.

۴ـ نظارت بر رعایت حریم عفاف و حجاب در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی که ضرورتاً به صورت مختلط اداره می‌شود.

۵ـ انجام تبلیغات، تهیه انواع بروشور، اطلاعیه و … در خصوص رعایت حجاب اسلامی و جلوگیری از بی‌بندوباری در محیط‌های کاری توسط وزارتخانه‌ها .

*****مجلس شورای اسلامی*****

۱ـ تهیه و تصویب طرح‌های آسان‌سازی ازدواج و تأمین منابع مورد نیاز اقتصادی، فرهنگی و… برای زوج‌های جوان.

۲ـ اصلاح قوانین مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و فرهنگ ضد حجاب و ابتذال.

۳ـ ضرورت نگاه فرهنگی در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها.

۴ـ مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسات کارشناسی و با استفاده از نظرات کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به تهیه طرح‌های قانونی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اقدام نماید و در هنگام تصویب لوایح طرح‌ شده از سوی نمایندگان از کارشناسان ذی‌ربط و شایسته استفاده نماید.

۵ـ توجه خاص به سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب و اهتمام در تصویب قوانین لازم جهت اجرای سیاست‌های مذکور.

۶ـ مجلس شورای اسلامی باید طرح‌های لازم را در مورد برخورد با قاچاق کالاهای مروّج ابتذال و بی‌حجابی با استفاده از نظر مراجع ذی‌‌صلاح تهیه و ارائه نماید.

۷ـ مجلس نسبت به تهیه طرح‌های قانونی در راستای فرهنگ‌سازی و ارائه الگوهای مناسب جهت توسعه فرهنگ عفاف اقدام نماید.

*****وزارت کشور*****

۱ـ تهیه شناسنامه اجتماعی مناطق مختلف کشور در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و اعتقادات دینی مردم هر منطقه و برنامه‌ریزی جهت تقویت فرهنگ عفاف متناسب با آداب و رسوم آنها.

۲ـنظارت بر عملکرد و ارتباطات اقلیت‌های دینی ازنظر فرهنگ و پوشش آنان و جلوگیری کردن از پوشش‌های نامناسب در اجتماع و تذکر دادن در مورد رعایت قوانین مربوط به حجاب به آنان.

۳ـ تهیه و تدوین قوانین و پیگیری مصوبات در خصوص پشتیبانی حقوقی از سازمان‌های مربوط نظیر قوه قضائیه و نیروی انتظامی به تناسب اعلام نیاز این گونه ارگان‌ها در زمینه برخورد با معضلات و ناهنجاری‌های اخلاقی.

۴ـ بررسی آسیب‌ها و معضلات اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیت اخلاقی جامعه، در شورای اجتماعی و تأمین استان‌ها به منظور تقویت فرهنگ عفاف.

۵ـ همکاری با قوه قضائیه جهت اجرای مؤثر طرح‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه.

۶ـ توجیه، آموزش و نظارت بر چگونگی پوشش و حجاب اتباع بیگانه و الزام آنان به رعایت ضوابط عفاف و حجاب.

۷ـ کنترل مرزها به منظور جلوگیری از تردد باندها و افرادی که در خصوص تجارت فحشا فعالیت می‌کنند.

۸ـ مراقبت از مرزهای آبی و خاکی کشور به منظور جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چارچوب سیاست‌های امنیتی و انتظامی و قوانین مربوطه.

۹ـ وزارت کشور به عنوان نماینده رئیس جمهور برکلیه ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها جهت رعایت عفاف و حجاب نظارت نماید.

۱۰ـ دقت در صدور مجوز سازمان‌های غیردولتی و نظارت مستمر بر فعالیت آنها با تأکید بر توسعه فرهنگ عفاف و حجاب.

۱۱ـ اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و طرح‌‌های ملی منطبق بر هویت ایرانی ـ اسلامی در کانون‌‌های زنان و جوانان در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

*****سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی*****

۱ـ توجه ویژه به سیاست‌ها و آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوین برنامه‌های توسعه پنج ساله و بودجه سالانه کشور.

۲ـ گنجاندن آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه‌های درسی ـ در آموزش‌های ضمن خدمت‌ـ برای مدیران و کارکنان دولت و تقویت نهادهای نظارتی و ارزش‌یابی در راستای حاکمیت فرهنگ عفاف در ادارات و مراکز‌ آموزشی.

۳ـ برنامه‌ریزی در جهت آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مدیران و کارکنان دولت.

۴ـ اجرای بخشنامه‌های مربوط به ارزش‌‌یابی در راستای تحقق مفاد سیاست‌ها و روش‌های اجرایی طرح عفاف در کلیه ادارات.

۵ـ آشنا نمودن کارشناسان و برنامه‌ریزان کشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگی در حیطه عفاف و حجاب.

۶ـ تسهیل و تسریع در بودجه‌های مصوب مرتبط با طرح‌های گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسلامی که از سوی وزارتخانه‌های مربوط ارائه شده است.

۷ـ معرفی ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها، نهادها و .. به عنوان نهادهای نمونه که موفقیت بیشتری در راستای اجرای طرح عفاف از طرف پرسنل زیرمجموعه و ارباب رجوع داشته‌اند.

۸ـ ارزیابی تأثیر اجرایی طرح‌های فرهنگ‌سازی اسلامی سال‌های گذشته و استفاده از این تجربه در جهت گسترش فرهنگ حجاب آینده و توجه به تدوین مناسب برنامه‌ها و بودجه‌ی متناسب با آن در زمینه‌ی حجاب.

۹ـ دقت در تنظیم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بکارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه‌های دولتی.

*****قوه قضاییه*****

۱ـ تدوین قوانین لازم و کارآمد در خصوص پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال در جامعه.

۲ـ پیشنهاد اصلاح قوانین، کارآمد کردن قوانین در خصوص پشتیبانی قضایی از ضابطین، مجازات مجرمین و باندهای اصلی گسترش فساد و بدحجابی.

۳ـ گنجاندن مفاهیم عفاف و حجاب در دوره‌های آموزشی و تربیتی جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور بازپروری و اصلاح آنها.

۴ـ قوه قضائیه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه، دادسراها و شعبات ویژه‌ای برای برخورد با جرائم مربوط به بدحجابی، منکراتی و باندهای فساد و فحشا تأسیس نماید.

۵ـ بکارگیری قضات مجرب، برخورد قضایی یکسان با مجرمان و متخلفان در سراسر کشور و ارتقاء سطح آموزش ضابطان جهت اجرای احکام قضایی.

*****وزارت مسکن و شهرسازی*****

۱ـ تأکید بر اجرای مقررات ساختمانی در جهت استفاده از معماری متناسب با فرهنگ دینی به صورتی که خانواده‌ها در حریم خانه احساس آزادی عمل و آرامش کنند. موضوع مصوبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۱شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

*مصوبه ۱۴/۱۲/۱۳۷۱شورای عالی شهرسازی و معماری:

۱-ضوابط ومقررات منطقه‌بندی مسکونی شهرها،مجتمع آپارتمانی،چندخانواری وتک واحدی درجهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی به لحاظ تأمین نورـ آفتاب و عدم اشراف.

۲ـ معرفی نمونه‌های موفق ساخت و ساز متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی جهت الگوبرداری سازندگان.

۳ـ رعایت موازین شرعی به لحاظ عدم دید داشتن ورودی خانه‌ها، درب ورودی ‌خانه‌های آپارتمانی به گونه‌ای طراحی گردد که به هنگام بازشدن، محوطه داخلی خانه (اتاق‌های نشیمن و هال ) در معرض دید نباشد.

۴ـ تدوین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های مناسب در جهت تأمین تسهیلات لازم برای خانه‌دار شدن اقشار جوان و زنان سرپرست خانوار از طریق مسکن استیجاری.

۵ـ رعایت مصوبات مربوط به تهیه نقشه‌های جامع و تفصیلی حدود مربوط به بلند مرتبه‌سازی در هر منطقه با توجه به فرهنگ دینی و حریم خانواده‌ها با هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با نظارت دقیق شهرداری‌ها.

۶ـ کوشش در جهت تقویت و ترویج شهرسازی ومعماری اسلامی به طوری که ارزش‌های اخلاقی و دینی ملاک عمل بوده و همواره در طراحی‌های شهری منظور گردد.

۷ـ تشکیل کمیسیون معماری و طراحی شهری به منظور یافتن راهکارهایی جهت رعایت اصول و ارزش‌های معماری و شهرسازی ایران (موضوع ماده‌ی ۲قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴)

۸ـ اختصاص واحد مسکونی به ائمه جماعات و طلاب علوم دینی در مجتمع‌های بزرگ مسکونی ‌ـ احداثی این وزارتخانه ـ به منظور ترویج معارف و فرهنگ اسلامی.

۹ـ پیشنهاد اصلاح ماده‌ی هشت قانون تملک آپارتمان به این شرح ذیل : در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده‌ی مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مکلفند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا خارج انتخاب نمایند. هماهنگی نظم و اداره امور ساختمان به نحوی که آسایش ساکنین آن تأمین شده و از امور خلاف قانون، اخلاق و شئونات اسلامی جلوگیری به عمل آید به عهده مدیر ساختمان است و گواهی مدیر دراین زمینه برای مراجع انتظامی، ضابطین دادگستری و مراجع قضایی معتبر خواهد بود و طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین، وظایف و تعهدات او و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین‌نامه این قانون تعیین خواهد شد.

*****سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری*****

۱ـ ترویج فرهنگ عفاف در حوزه سازمان و ادارات تابعه در سراسر کشور و نظارت بر رعایت حجاب اسلامی توسط شاغلین آن سازمان.

۲ـ تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی توسط دفتر تدوین استاندارهای فنی و نظارت سازمان جهت: الف ) دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، ب ) اماکن اقامتی و پذیرایی وابسته،ج) موزه‌ها و بناهای تاریخی ( اعم از داخلی و خارجی) و … به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت نظارت بر حفظ حجاب اسلامی توسط کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و عدم ارائه خدمات به مراجعین متخلف (افراد بدحجاب و بی‌حجاب).

۳ـ بررسی صلاحیت متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش سازمان اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران و … توسط حراست سازمان به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز.

۴ـ جلوگیری از ادامه فعالیت مراکز غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات مراکز و دفاتر دارای مجوز و معرفی متخلفین به مراجع قضایی.

۵ـ نظارت بر گروه‌های ویژه‌ی گردشگران خارجی به منظور رعایت شئونات اسلامی و جلوگیری از اشاعه فرهنگ مبتذل در جامعه .

۶ـ ایجاد مراکز فروش پوشاک، کالاهای فرهنگی و اماکن اقامتی و پذیرایی برای گردشگران خارجی.

۷ـ اطلاع‌رسانی در خصوص شئونات اسلامی و فرهنگی با جزوات و بروشورهای توزیعی در بین گردشگران.

۸ـ اختصاص‌ آموزش‌های لازم مرتبط با فرهنگ عفاف و حجاب در دوره‌های هتل‌داری و شرط گزینش و بکارگیری راهنمایان گروه‌های گردشگری.

۹ـ سیاستگزاری فرهنگی در مورد گروه‌های گردشگری اعزامی به مراکز گردشی خارجی به منظور صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی.

۱۰ـ برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل فرهنگی پیرامون اعزام گروه‌های گردشگری به خارج از کشور.

۱۱ـ برنامه‌ریزی در خصوص محدودسازی عزیمت گردشگران ایرانی به مراکز و مناطق گردشگری غیراخلاقی خارج از کشور.

*****نیروی مقاومت بسیج*****

۱ـ نیروهای بسیجی پس از کسب آموزش‌های لازم در بُعد ـ نظارت اعم از محسوس و غیرمحسوس‌ـ جامعه و مراکزی مانند «مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و محلات و ادارات و …» پیرامون مسأله عفاف براساس ضوابط قانونی اقدام نمایند.

۲ـ اطلاع رسانی در بخش عفاف توسط نیروی مقاومت بسیج از طرق مختلف.

۳ـ انجام کارهای فرهنگی و ارزشی در جامعه با توجه به فرهنگ عفاف.

۴ـ همکاری بسیج به عنوان معتمد و ضابط قوه قضائیه و ناجا در اماکن عمومی جامعه.

۵ـ ترویج فرهنگ عفاف در محیط‌های مأموریتی خود نظیر: «ادارات، سازمان‌ها، کارخانجات و… » در بین کارمندان، شاغلین و مراجعه‌کنندگان.

۶ـ آسیب‌شناسی بدحجابی و ابتذال فرهنگی با انجام فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی.

*****وزارت راه و ترابری*****

۱ـ ترویج فرهنگ عفاف در حوزه وزارتخانه و نظارت بر رعایت حجاب اسلامی توسط شاغلین در آن وزارتخانه و ادارات تابعه در سراسر کشور.

۲ـ تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی برای هر یک از سازمان‌های تابعه از قبیل: الف‌ـ سازمان هواپیمایی کشور، ب ـ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، ج) سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور؛ به منظور تعمیم فرهنگ عفاف در اماکن تحت پوشش این سازمان.

۳ـ بررسی صلاحیت متقاضیان تأسیس و افتتاح شرکتها و مؤسسات حمل و نقل در کشور «از قبیل: دفاتر فروش بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری، مؤسسات خدمات باربری درون و برون شهری» به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت در مشاغل مذکور و تأمین امنیت اخلاقی خانواده‌ها در استفاده از امکانات و خدمات این‌گونه مراکز.

۴ـ شناسایی و ساماندهی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل غیرمجاز، رسیدگی به تخلفات این‌گونه مراکزـ اعم از دارای مجوز و فاقد مجوزـ درخصوص عدم رعایت مقررات مصوب، معرفی متخلفین به مراجع ذی صلاح و جلوگیری از ادامه فعالیت آنان.

۵ـ کنترل و نظارت بر فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی کشور، به منظور تطبیق قوانین موجود در مراکز مذکور با مقررات مصوب در زمینه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و جلوگیری از ادامه فعالیت آنان.

۶ـ تشویق و ترغیب شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی به ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب.

۷ـ ایجاد مراکز بهداشتی ـ رفاهی در ایستگاه‌های راه‌آهن، فرودگاه‌ها، پایانه‌هابه همراه نصب تابلوهای راهنما و اطلاع‌رسانی با محوریت عفاف و حجاب.

*****مصوبه اصلاحی “اهداف، سیاست­ها و ضوابط نشر کتاب”(شماره/۸۹/۱۷۸۸د ش مصوب جلسه ۶۶۰مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۴)*****

*ماده ٣- سیاست­های ایجابی، حدود و ضوابط

٣- تدوین و اجرای سیاستهای هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد که اهل قلم را به تألیف، ترجمه و انتشار کتابهای متناسب با نیازهای جامعه امروز برای نیل به موارد ذیل تشویق و ترغیب نماید:

د- مقابله مؤثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی؛

*ماده ۴- حدود قانونی

الف- دین و اخلاق

۵- بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به­ نحوی­ک ه موجب اشاعه فحشا شود؛

*تبصره- بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به­ منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان­دادن چهره شخصیت­های منفی، از حکم این بند مستثنی است؛

۶-استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یا مردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر؛

*تبصره- استفاده از تصاویر و طرح­های علمی در کتاب­های تخصصی و علمی، بلامانع است.

٧-انتشار تصاویر به­ نحوی­که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب­ خواری و مجالس فسق و فجور؛

*تبصره- چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضد انقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستثنی است.

٨- ترویج مادی­گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک­های زندگی مخالف ارزش­های اسلامی و اخلاقی؛

*****سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (شماره ۹۰/۶۲۲۶/دش ۱۳۹۰/۵/۲۹ مصوب جلسه ۱۹۸مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی)*****

الف – سیاست ها :

١ – تبلیغات نباید باعث تبلیغ فرهنگ؛ اخلاق و رفتار غیراسلامی و بکارگیری شیوه ها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد.

٢ – تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد

ب- ضوابط:

.

.

.

.

۵- استفاده از جذابیتهای جنسی در تبلیغات ممنوع است.

#####ابلاغیه های نخست وزیری، ریاست جمهورو مصوبات شوراهای عالی مبحث ۳#####

*****آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی(مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۷شورای انقلاب جمهوری اسلامی )*****

* ماده ۳ – هر شخصی حقیقی و یا حقوقی وقتی می‌تواند به فعالیتهای موضوع ماده یک این آیین‌نامه بپردازد که از وزارت ارشاد ملی پروانه بگیرد و‌مدیر مسئولی که حائزشرایط مندرج در این آیین‌نامه باشد به وزارت ارشاد ملی معرفی نماید.

*‌تبصره : اشخاص حقیقی و مدیر عامل در مورد (‌اشخاص حقوقی) باید فاقد پیشینه مؤثرکیفری باشند و مشهور به فاسد اخلاقی نباشند.

*ماده ۱۲ – سازمانهای تبلیغاتی و مؤسسات انتشاردهنده آگهی در تنظیم آگهی‌های تبلیغاتی خود مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند.

‌الف – آگهی‌های تبلیغاتی باید با موازین شرعی و قانونی کشور منطبق باشد.

ث – آگهی‌ تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق و معتقداj مذهبی و عفت عمومی توهین‌آمیز باشد.

ح – تحقیر و استهزاء دیگران تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی‌های تبلیغاتی ممنوع است.

خ – تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی و بر خلاف عفت عمومی باشد ممنوع است.

*****بخشنامه به کلیه واحدهای نخست وزیری-ابلاغی سرپرست ادارات نخست وزیری(تاریخ ابلاغ :۱۳۶۰/۴/۲۱)*****

۱- حجاب شامل شلوار- مانتوی اسلامی و روسری …. .

۲- از هرنوع آرایش به هر نحو و شکلی باید خود داری شود.

۳- سرپرست های هر واحد موظف به کنترل دقیق مسئله حجاب در واحد خود می باشند

*****رعایت حجاب اسلامی در محیط کلیه دستگاها ی اجرایی- بخشنامه نخست وزیری(مورخ ۱۳۶۴/۲/۲)*****

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی

به پاس شهادت طلبی ایثارگرانی که برای تحقق اهداف عالیه اسلام جان خود را متواضعانه و خالصانه در راه پیروزی انقلاب عزیز اسلامی ارزانی داشتند و در پاسخ به ندای مادران و خواهران گرانقدری که در میدان شهدا و سایر میادین نورانی ستیز با کفر و الحاد جهت دستیابی زنان کشور به ارزش های والای انسانی و رهایی از ورود زبان فرهنگ منحط غربی همراه با جگر گوشه ها ی خویش جان باختند و از آن جا که دین مبین اسلام عظمت و آزادگی زنان را در حفظ حجاب و عفت می داند مقتضی است به پیروی از امت حزب ا… حجاب اسلامی در محیط کلیه دستگاه های اجرایی با دقت مراعات گردد و با کارکنان متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخورد قاطع نمایند.

طبیعی است انجمن های اسلامی کلیه وزارتخانه ها , موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی در این امر خطیر نظارت و مراقبت کامل نموده و گزارش امر را در اختیار بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه قرار بدهند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

برادران وزیر مسئولیت مستقیم اجرای مفاد این بخشنامه را به عهده خواهند داشت و به منظور نظارت به اجرای دقیق این بخشنامه بازرسانی از سوی نخست وزیری به دستگاه های اجرایی اعزام خواهند شد.

*****ابلاغیه شیوه پوشش کارمندان دولت (تاریخ ابلاغ ۱۳۶۴/۲/۴)*****

در جلسات هماهنگی پیگیری رعایت حجاب اسلامی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که در نخست وزیری تشکیل گردیده است فرم پوشش به شرح زیر به تصویب رسیده است و جهت رعایت به کلیه همکاران ابلاغ می‌شود:

پوشش کامل اسلامی جهت استفاده خواهران کارمند بشرح ذیل میباشد

الف ـ مانتو و شلوار مدل ساده، گشاد و بلند از پارچه ضخیم و از یکرنگ.

ب ـ مانتو شلوار مورد استفاده از رنگهای سنگین انتخاب گردد. رنگهای سرمه‌ای، قهوه‌ای، طوسی، و مشکی ارجح است.

ج ـ از مقنعه جلوبسته و مدل ساده و یکرنگ و بدون هرگونه تزئین، در رنگ‌های که جلب توجه نکند و تقلیدی از فرهنگ غرب نباشد استفاده شود.

د ـ کفش از مدل ساده با پاشنه معمولی مناسب جهت محل کار با رنگهای مناسب.

هـ ـ جوراب به رنگهای سنگین.

و ـ عدم استفاده از زیورآلاتی که در شأن خانمهای کارمند نیست و نیز عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایش.

پوشش برادران کارمند نیز ساده و معمولی و آستین بلند و آزاد باشد بطوریکه تقلید از فرهنگ غرب نبوده و در شأن آقایان کارمند باشد.

*****بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات،شرکتهای دولتی وابسته به دولت ،بانکها و موسسات وابسته به آنها- ابلاغی رئیس جمهور(تاریخ ابلاغ:۱۳۶۹/۲/۱۰)*****

….به منظور حفظ شئونات ودستاوردهای انقلاب اسلامی و حاکمیت بخشیدن به ارزش های والای اسلامی لازم است در محیط کلیه دستگاها پوشش کارکنان و ارباب رجوع مطابق ضوابط اسلامی باشد،مسئولان در اجرای این دستورمراقبت کامل نموده و به طور مستمر بالاترین مقام اجرائی دستگاه را در جریان امور قرارخواهند داد و با کارکنان متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری قاطعانه برخورد خواهندنمود .آقایان وزرا، مسئولیت مستقیم اجرای این بخشنامه رابه عهده دارند، به منظور نظارت بر اجرای دقیق این بخشنامه بازرسانی از سوی وزارت کشور به دستگاهای اجرایی اعزام خواهندشد.

*****آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب جلسه۶۵۲مورخ۱۳۷۹/۵/۲۰شورای عالی آموزش وپروش)*****

دستگاه مجری: وزارت آموزش وپرورش

فصل پنجم – پوشش و لباس دانش آموزان

ماده ۶۴ ـ لباس دانش آموزان باید از نظر دوخت و رنگ، ساده و دارای ظاهری آراسته و متناسب با محیط آموزشی و تربیتی مدرسه باشد.

ماده ۶۵ ـ دانش آموزان باید علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه، درآمد و رفت به مدرسه نیز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هرگونه تصویر و نوشته استفاده کنند.

ماده ۶۶ ـ لباس دانش آموزان علاوه بر پوشش، نشان وقار و عفاف آنان است، شکل و دوخت لباس آنان باید با شئون اسلامی متناسب باشد.

ماده ۶۷ ـ پوشش دانش آموزان دختر شامل ۱) چادر، مانتو، شلوار، مقنعه ۲)مانتو، شلوار و مقنعه می باشد.

تبصره ۲ ـ رنگ مانتو، شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر باید ضمن توجه به شرایط سنی و جغرافیای از میان رنگ های مناسب انتخاب شود.

****راهنمای برنامه ی تعلیم و تربیت اسلامی دوره ابتدایی (مصوب جلسه ۷۳۵مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۷شورای عالی آموزش و پرورش)******

تاریخ مرجع ارسال مصوبه :۱۳۸۵/۱۰/۷

دستگاه مجری:وزارت آموزش وپرورش

*اصول حاکم بر برنامه درسی

۱۲ـ توجه به اهداف ویژه‌ی دختران و پسران

برنامه باید با توجه به تفاوتهای موجود دراحکام دختران و پسران طراحی و برای هرگروه به تنهایی آموزش داده شود. هم چنین در اموری مانند سن بلوغ، معاشرت، پوشش و حجاب، نظام خانواده، نقش مرد و زن در خانه و جامعه، باید به نوع مخاطب و نحوه‌ی پیام‌رسانی به او توجه گردد.

هم چنین جنبه‌های روان شناختی زن ومرد در مجموعه آموزش‌ها باید مد نظر قرار گیرد.

راهنمای برنامه ی تعلیم و تربیت اسلامی دوره ابتدایی مورد تایید است.

*****ابلاغیه ریاست محترم جمهورجهت راه اندازی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان(تاریخ نامه ارسال مصوبه ۱۳۸۷/۹/۲۱)*****

صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان از مهمترین مسئولیتهای دولت است که در مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی از جمله مصوبات جلسات ۵۶۶و۵۸۹شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تاکید قرار گرفته شده است.

انجام این مهم جز با حضور موثر و مدیریت جامع وزارت کشور ممکن نیست.

ضروری است با تشکیل یک ستاد هماهنگ با حضور همه دستگاههای ذی ربط از جمله وزیر ارشاد، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا وسیما،فرمانده نیروی مقاومت بسیج، فرمانده نیروی انتظامی، معاون رئیس جمهور در امور جوانان ، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، مشاور ارشد رئیس جمهور، معاون دانشجویی وزیر علوم،معاون دانشجویی وزیر بهداشت، معاون تربیتی وزیر آموزش وپرورش، معاون فرهنگی وزیر کشور،رئیس دانشگاه الزهراء(س)،رئیس دانشگاه صنعتی شریف، نماینده شورای فرهنگی و اجتماعی زنان وحداقل پنج نفر صاحبنظر دانشگاهی در امور اجتماعی و فرهنگی نسبت به برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت میدانی عمل نمائید.حفظ حرمت و کرامت مردم و استفاده از شیوه های مناسب فرهنگی و تنظیم رابطه کریمانه و محبت آمیز بین مجریان و عموم مردم وجلوگیری مدبرانه و با برنامه وروش های علمی از تخلفات سازمان یافته و ممانعت از تقابل دستگاه ها با عموم مردم مورد تاکید است.

########مصوبات هیئت وزیران #######

******بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی (ابلاغی نخست وزیر)(تاریخ ابلاغ ۱۳۶۰/۱/۱۵)******

مردم – یعنی شما و برادران وخواهران شما که‌ بافریادهای خالصانه خود تحقق آرمان های خویش را در چهار چوب جمهوری اسلامی خواستار شدند. در همین حال برادر وخواهر فرزند رزمنده شما کار کنان دولت و خدمتگذاران ملت برای حفظ جمهوری اسلامی بهترین سرمایه خویش یعنی حیات خود را تقدیم می کنند و شکل و محتوا جمهوری اسلامی را به صورت امانت به دست تو ومن می سپارند. بنابراین به عنوان پاسداری از خون شهدای انقلاب ونیز پاسخ متناسب به فریادملت که کار فرمای واقعی ما هستند موارد ذیل را خواستارم:

.

.

۳-خواهران عزیز رعایت فرهنگ انقلاب را که پوشش اسلامی، سادگی است جداّرعایت نمایند.

وزرا و مسئولین ملزم به اجرای دقیق مواد این بخشنامه هستند،بدیهی است این خدمتگذار کوچک نمی تواند از متخلفین صرف نظر کند که این امانت ملت است و تخلف از آن برای هر کس خیانت به امانت می باشد نیز خدمتگذاران صدیق به مردم مورد تشویق مناسب قرار خواهند گرفت.

آیین نامه اماکن عمومی(مصوب ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیات وزیرانبا اصلاحات بعدی)

دستگاه مجری:وزارت کشور

*ماده۱–شهربانی جمهوری اسلامی ایران دراجرای وظایف انتظامی وکنترل ترافیک وسایرمسئولیتهای محوله،براموراماکن عمومی طبق مقررات این ‌آیین‌نامه نظارت ومطابق مقررات اقدام می‌نماید

*ماده ۲۱ – پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده ۳۹قانون صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:

۱ – تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در اماکن مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.

*ماده ۲۴ – در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر به اموال‌ عمومی شود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مأمورین انتظامی معرفی نمایند.

*ماده ۲۸-برای امکان عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.

*****آیین نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی(مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۱۳)*****

*ماده ۶- مدیران مدارس دخترانه منحصرا از بین خواهران و مدیران مدارس پسرانه ازبین برادران متاهل انتخاب خواهند شد.

تبصره- برای تصدی مدیریت مدارس دخترانه اولویت با خواهران متاهل است.

*****آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ومجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده ازآن هادر ملا عام خلاف شرع است ویاعفت عمومی راجریحه دارمی کند(مصوب ۱۳۶۸/۳/۲۰هیات وزیران)

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۰بنا به پیشنهاد شماره۱۵/۱۸۵۸مورخ ۱۳۶۶/۷/۱۳شورای عالی قضایی آیین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آن ها در ملا عام خلاف شرع است ویا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمود:

*ماده ۱- به منظور سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی یا مظهر فسادوارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق و موارد یاد شده در مواد۱و۴و۵قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل می شود:

۱ – نخست وزیری

۲ – شورای عالی قضایی

۳ – وزارت کشور

۴ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ – وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۶ – وزارت آموزش و پرورش

۷ – سازمان صدا و سیما

۸ – نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان

مراجع قضایی بر اساس مصادیق و مواردی که این کمیسیون تعیین می نماید نسبت به تخلفات رسیدگی و دستگاه اجرای تصمیمات کمیسیون کمیته انقلاب اسلامی می باشد مگر در موارد خاصی که دستگاه اجرایی دیگر توسط کمیسیون تعیین شود.

*تبصره ۱ – ریاست کمیسیونی با نماینده نخست وزیر خواهد بود.

تبصره ۲ – دستگاه های تبلیغی و اجرایی ذی ربط موظف به اجرای سیاست های مصوب کمیسیون مزبور در چهارچوب وظائف و مسئولیتهای قانونی خود هستند.

تبصره ۳ – نمایندگان دستگاه های یاد شده در بالا باید از میان افراد وارد به معارف و تبلیغات اسلامی و آشنا به مسائل و مصالح سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی برگزیده شوند.

ماده ۴ – در مواردی که ایجاب می کند وسائل و البسه مکشوف معدوم گردد موضوع باید بدواً در کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست وزیر و دادستان و وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته و تاریخ آن مشخص شود و پس از اتمام کار گزارش نهایی به هر یک از این مراجع اعلام گردد.

*****آیین‌نامه اجرایی قانون «ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره»(مصوب ۱۳۷۴/۱/۹)*****

*دستگاه مجری: وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، وزارت پست وتلگراف و تلفن و ، وزارت امورخارجه ،گمرک جمهوری اسلامی ایران ،سازمان صدا و سیما

*ماده ۱ – (اصلاحی ۱۱/۶/۱۳۷۵)- مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظرخواهی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن (برای صلاحیت‌های فنی) و اطلاعات (برای صلاحیت‌های امنیتی) با رعایت ماده (۷) قانون صادر خواهد شد. وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و اطلاعات موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌های واصل شده اعلام نظر نمایند پس از پایان مهلت تعیین شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌های فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.

*ماده ۲ – وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را که بر اساس حقوق بین الملل از شمول مفاد این قانون مستثنی هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می‌کند.

*ماده ۳ – (اصلاحی ۱۱/۶/۱۳۷۵) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت ماده (۷) قانون، بطور مستمر اسامی و مشخصات استفاده کنندگان مجاز تجهیزات دریافت از ماهواره و تغییرات آنها را به وزارت کشور اعلام می‌نماید تا وزارت کشور نسبت به جمع‌آوری تجهیزات استفاده کنندگان غیر مجاز و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کند.

*ماده ۴ – شرکت‌های تولیدکننده و سازنده داخلی چنانچه حسب نیازهای و سفارش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بر اساس قراردادهای منعقد شده مبادرت به تولید و ساخت تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول ممنوعیت‌های مندرج در مواد (۸) و (۹) قانون خارج بوده و وزارت کشور متعرض آنها نخواهد شد.
وزارت کشور مکلف است ضمن تدوین دستورالعمل لازم، ترتیبی اتخاذ نماید تا مأمورین انتظامی در مقام اجرای مواد (۸) و (۹) قانون متعرض مأمورین و متصدیان حمل و نقل، انبارها و مراکز نصب و تعمیر و نگهداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن نگردند و همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را معمول نمایند.

*ماده ۵ – دستگاههای فرهنگی کشور برای تحقق مفاد ماده (۴) قانون و به منظور تبیین اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های ماهواره‌‌ای و نیز سایر دستگاههای اجرایی برای تحقق ماده (۱۰) قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد همکاری نمایند.

کلیه دستگاههای فرهنگی کشور مکلفند قبل از تصویب بودجه سالانه کل کشور، طرحهای لازم پیشنهاد خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات مخرب برنامه‌های منحرف کننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد.

*ماده ۶ – وزارت کشور جهت جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می‌تواند از نیروی مقاومت بسیج استفاده نماید.

*ماده ۷ – کسانی که پس از انقضای مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه، تجهیزات خود را تحویل دهند، مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه در مجازاتها خواهند بود.

*ماده ۸ – در اجرای ماده (۳) قانون، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابط، اخبار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد. وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راه کارهای ارائه شده توسط دستگاههای مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت. بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاه های مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد گردید.

*ماده ۹ – وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورتجلسه‌‌ای تنظیم و نسخه‌‌ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (۳) قانون به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

*تبصره – (الحاقی ۱۸/۸/۱۳۸۸) کلیه تجهیزات و کالاهای موضوع این قانون که در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد، با تشخیص سازمان در صورت امکان عیناً مورد استفاده قرار گرفته و در صورت تعذر به معاذیر فنی، اسقاط و لاشه تجهیزات و کالاهای اسقاط شده مطابق مقررات و ‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان فروخته می‌شود و وجوه حاصله پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به مصرف توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی خواهد رسید.

*ماده ۱۰ – تجهیزات موضوع قانون که بطور داوطلبانه به وزارت کشور تحویل داده می‌شود یا حسب مورد توسط وزارت کشور و مرجع صلاحیت دار قضایی ضبط و مصادره می‌شود ، ماهانه طی صورتجلسه‌‌ای با امضای نمایندگان وزارت کشور، مرجع ‌ذی‌ربط قضایی و سازمان صدا و سیما به مراکز استانی سازمان صدا و سیما تحویل داده خواهد شد.

*ماده ۱۱ – تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یکماه نسبت به ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.

*تبصره – تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر نقاط کشور بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، بر عهده دستگاه های ذی‌ربط خواهد بود.

*ماده ۱۲ – در اجرای تبصره ماده (۶) قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها، مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف است.

*ماده ۱۳ -وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی وسازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران دراجرای تبصره ماده(۱۰) قانون مجازندبه تناسب مسئولیتهای خوددستورالعملهای لازم رابرای تعیین آگهی‌های تبلیغاتی غیرمجازتدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، راساً و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات و بنگاههای تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.

*ماده ۱۴ – (اصلاحی ۱۱/۶/۱۳۷۵)- دستگاهها و سازمانها می‌توانند با رعایت ماده (۷) قانون و با ذکر دلایل توجیهی به امضای بالاترین مقام اجرایی خود برای استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز کنند.

*تبصره – مسئول واحد استفاده کننده از تجهیزات در برابر هرگونه استفاده غیر قانونی از آن پاسخگو خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره‌های توجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این مسئولان برگزار می‌کند. تأیید صلاحیت مسئولان منوط به موفقیت در این دوره‌ها است.

*****آیین نامه اجرایی قانون انطباق اموراداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس (مصوب ۱۳۸۰/۶/۱۴هیات وزیران)*****

*موضوع:موسسات پزشکی – خدمات پزشکی

*ماده ۶- در معاینه های مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد غیر همجنس انجام می شود حضور یکی از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنی زن الزامی است ۰

*تبصره – در سایر معاینه ها در صورت درخواست بیمار یا پزشک ، حضور یکی از محارم بیمار بلامانع است.

*ماده ۸- کلیه کارکنان موسسات پزشکی مکلف به رعایت پوشش کامل اسلامی هستند۰

*ماده ۹-رفتار کلیه کارکنان موسسات پزشکی با،بیماران و مراجعان باید براساس اخلاق حسنه ، احترام به کرامت انسانی ،رعایت موازین اسلامی و عرفی جامعه اسلامی و اصل رضایتمندی بیماران باشد.

*ماده ۱۰- مراجعه کارکنان اداری ، فنی و خدماتی اعم از زن ومرد به قسمتهای مختلف تشخیصی – درمانی در صورت لزوم باید با رعایت کامل ضوابط اسلامی و کسب اجاره از مسوول بخش مربوط باشد۰

*ماده ۱۱- در کلیه موسسات پزشکی قسمتهای مختص خانمها وآقایان شامل بخشها- رختکن ها- پاویون ها- غذاخوری ها- اتاق های بستری بیماران و امثال انها باید از هم جداباشند۰

*تبصره – در صورت فقدان امکانات کافی برای اجرای این ماده باید به هر نحو ممکن حریم ها رعایت شود۰

*ماده ۱۲- پوشش کارکنان فی موسسات پزشکی در مواقع انجام کاردر موسسه باید متناسب با کار مربوط و ضوابط اسلامی باشد۰

*تبصره – حدود و فرم لباسهای کارکنان فنی مرد و زن متناسب با کار مربوط توسط شورا تدوین و ابلاغ می شود۰

*ماده ۱۳- پوشش بیماران در طول مدت دریافت خدمات تشخیصی – درمانی و مراقبتی باید بر اساس تامین امنیت روانی بیمار و حفظ حریم او و رعایت کامل موازین شرعی ، اخلاقی پزشکی و متناسب با خدمات تخصصی باشد۰

*تبصره – حدود و فرم لباسهای بیماران مرد و زن در بخشهای مختلف موسسات پزشکی توسط شورا تدوین وابلاغ می شود۰

*ماده ۱۴- جابه جایی بیماران در موسسات پزشکی باید با رعایت پوشش کامل و در صورت امکان ، به همراه یکی از کارکنان همجنس یا یکی از محارم بیمار صورت گیرد.

*****نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها (مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۴هیات وزیران و با اصلاحات انجام شده مصوب جلسه ۱۳۸۲/۵/۱۹هیات وزیران )*****

*ماده ۳- نمایش هر گونه فیلم در سینما ها و سالن های عمومی و عرضه یا فروش آنها در بازار فروش که نهایتا متضمن نکات مشروحه زیر باشد در سراسر کشور ممنوع است .

تبصره- هیات نظارت موظف است ضوابط نحوه حضور زن را به طوری که با کرامت انسانی زن مغایرت نداشته باشد باتوجه به ضوابط شرعی در کلیه فیلم ها اعم از ایرانی و خارجی را تعیین ودر اختیار سازندگان داخلی و واردکنند گان فیلم های خارجی قرار دهد.

۷- اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشاء.

*****آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری های غیر دولتی (مصوب ۱۳۸۴/۲/۲۵هیات وزیران )*****

*دستگاه مجری : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

*ماده ۳- خبرگزاری در انتشار اخبار و اطلاعات به جز در موارد زیر آزاد است:

۱- اشاعه‌ی فحشا و منکرات از طریق ارائه تصاویر یا مطالب ضداخلاقی و مستهجن.

۵- هرگونه توهین و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۷- اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد.

*تبصره ۱: مقدسات عبارتنداز:
۱- معصومین و پیامبران (صلی الله )
۲- کتاب‌های آسمانی
۳- احکام ضروری دینی.

*تبصره ۲: در صورت تخلف از موازین یادشده موارد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کتباً به هیأت نظارت موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه اعلام و در صورت تشخیص هیأت، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود. هیأت در صورت لزوم می‌تواند نسبت به توقف فعالیت خبرگزاری تا صدور تصمیم دادگاه اقدام نماید.

*****تصویب نامه راجع به فهرست کالاهای غیر ضروری غیر مجاز(مصوب۱۳۸۵/۲/۱۰هیات وزیران )*****

دستگاه مجری:معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۵/۲/۱بنابه پیشنهادشماره۲۹/۷۹۴۷/س مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸نهادریاست جمهوری(ستادمبارزه باقاچاق کالا و ارز )وبه استنادردیف (دو)جزء(سه) بند (ه) تبصره (هفت)قانون بودجه سال ۱۳۸۵کل کشور تصویب نمود:

۱- فهرست کالاهای غیر ضروری و غیر مجاز موضوع ردیف (دو) جزء (سه) بند «هـ» تبصره (هفت) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به شرح زیر تعیین می شود:

الف- کالاهای غیر ضروری:

ب- کالاهای غیرمجاز:

۱- مشروبات الکلی.

۲- گیرنده ماهواره و ملحقات آن.

۳- لوازم مبتذل و مستهجن.

۴- البسه دست دوم.

*****آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد(مصوب ۱۳۸۵/۰۵/۰۸)*****

*فصل ششم :مقررات عمومی:

*ماده ۳۴ : پروانه تاسیس و کارت مدیریت آموزشگاه برای آموزش مردان صرفاً به مردان و برای آموزش زنان به زنان داده می شود.

*تبصره : در مواردی که رعایت الزام این ماده به تشخیص سازمان میسر نباشدسازمان می تواند صدور پروانه را تازمانی که صلاح بداند ازمفاد این ماده مستثنی نماید، مشروط برآنکه زنان و مردان به صورت مختلط نباشند ومتقاضی ازهرجهت صلاحیت لازم را داشته باشد.

*ماده ۳۵ : آموزش کارآموزان زن صرفاً توسط مربیان زن و آموزش کارآموزان مردصرفاً توسط مربیان مرد باید انجام شود.

*تبصره- در صورت عدم وجود مربی واجد شرایط بنا به پیشنهاد اداره کل و تائیدسازمان آموزشگاهها می توانند در مدت زمان مشخص با نظارت سازمان از شمول این ماده مستثنی شوند .

تصویب نامه تعیین حداقل حقوق ورودی نخ ابریشم و پیله ابریشم و کاهش سود بازرگانی چادر مشکی(مصوب ۱۳۸۵/۷/۲۶هیات وزیران )

وزرای عضو کمیسیون ماده (یک )آیین نامه اجرایی قانون مقرارت صادرات و واردات در جلسات مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۴ و ۱۳۸۵/۴/۳۴به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۷/ت۲۴۷۹۴ه مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۹تصویب نمودند:

۲-سود بازرگانی پارچه چادر مشکی مشمول ردیف (۵۴۰۷)تعرفه از شصت و شش درصد(۶۶%)به(۱۶%)کاهش می یابد. درصورتی که به دلیل کاهش سود بازرگانی واردات ، ضرر و زیانی به تولیدات داخلی وارد آید مشروط به تاییدکیفیت تولید داخل توسط وزارتخانه ها ی صنایع و معادن و بازرگانی، خسارات وارده به نحو مقتضی جبران می گردد.

*****آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس(مصوب ۱۳۸۷/۴/۹هیات وزیران )*****

دستگاه مجری: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت آموزش و پرورش – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ۱۲/۳/۱۳۸۷بنا به پیشنهاد شماره۴۵۴۳/۱مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۶وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۱) قانون ساماندهی مد و لباس مصوب – ۱۳۸۵ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

*ماده۱ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (۱۰) قانون ساماندهی مد و لباس که در این آیین نامه قانون نامیده می شود، کارگروهی مرکب از اعضای زیر تشکیل می گردد:

الف ـ معاون امور هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده تام الاختیار این وزارتخانه و رییس کارگروه.

ب ـ نماینده تام الاختیار وزارت آموزش و پرورش.

ج ـ نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی.

د ـ نماینده تام الاختیار وزارت صنایع و معادن.

هـ ـ نماینده تام الاختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

و ـ نماینده تام الاختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ز ـ سه نفر از نمایندگان صنوف طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس.

ح ـ نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

*تبصره۱ـ مصوبات کارگروه با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ خواهدشد.

*تبصره۲ـ نمایندگان تام الاختیار باید حداقل در سطح مدیرکل معرفی شوند.

*تبصره۳ـ کارگروه می تواند حسب مورد از صاحب نظران یا نمایندگان دستگاه های دیگر بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.

*تبصره۴ـ دبیر کارگروه توسط رییس کارگروه انتخاب خواهدشد.

*ماده۲ـ وظایف کارگروه به شرح زیر می باشد:

الف ـ اتخاذ سیاستها و خط مشی های اجرایی شدن مواد قانون.

ب ـ بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی اعضای کارگروه.

ج ـ تعیین برنامه دستگاه ها برای تحقق اهداف قانون.

د ـ نظارت بر فعالیتها و عملکرد دستگاه ها و ارزیابی آنها.

هـ ـ اخذ گزارش عملکرد دستگاه های مشمول قانون.

و ـ ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه ریزی و مراحل اجرایی فعالیت های دستگاه ها.

ز ـ تنظیم و تصویب شیوه نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این آیین نامه یا کارگروه.

ح ـ پیگیری نتایج گزارش های ارایه شده به کارگروه.

ط ـ تعیین شرایط استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی و تعیین مشمولان تسهیلات و امتیازات.

*ماده۳ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهدشد.

شرح وظایف دبیرخانه، زمان و مکان تشکیل جلسات و نحوه اداره جلسات در آیین نامه داخلی توسط کارگروه تدوین و تصویب می شود.

*ماده۴ـ دستگاه های ذی ربط در قانون موظف هستند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه به کارگروه ارایه نمایند.

*ماده۵ـ هر یک از دستگاه های عضو کارگروه موظفند اعتبارات موردنیاز برای تحقق اهداف قانون را مطابق با وظایف مندرج در ماده (۳) در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند.

*ماده۶ـ دستگاه های ذی ربط موظف هستند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، اولین گزارش مراحل اجرایی را به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند.

*ماده۷ـ وظایف و تعهدات دستگاه های عضو کارگروه به شرح زیر می باشد:

*****الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی:*****

۱ـ انجام کلیه امور دبیرخانه ای کارگروه اعم از برگزاری و تعیین دستور کارجلسات کارگروه و سایر وظایف دبیرخانه مطابق با آیین نامه داخلی.

۲ـ ساماندهی فرهنگی ـ هنری طراحان پارچه و لباس کشور در قالب حمایت از ساختار مناسب از جمله تشکیل خانه طراحان پارچه و لباس ایران.

۳ـ ایجاد نمایشگاه دائمی پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی یا نگارخانه و موزه (برای عرضه طرح ها و الگوهای برتر و برگزیده و مصوب کارگروه).

۴ـ فراهم کردن زمینه حضور فعال و مؤثر طراحان ممتاز و متعهد پارچه و لباس ایرانی و اسلامی در سایر کشورهای اسلامی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در قالب برپایی نمایشگاه آثار با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

۵ـ برقراری ارتباط و فراهم نمودن زمینه مبادلات فرهنگی مناسب با کشورهای اسلامی در قالب برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های بین المللی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای برتر پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی در راستای عینیت بخشی به استقرار قطب طراحی و اشاعه مد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران.

۶ـ اعمال تمهیدات لازم در جهت ترویج و تبلیغ نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی و بومی مناطق مختلف کشور و نمادها و الگوهای مصوب کارگروه در سینما، تئاتر، مطبوعات، کتاب، موسیقی، هنرهای نمایشی و دیگر فعالیت های فرهنگی.

۷ـ فراهم کردن امکان ثبت هنری آثار طراحان پارچه و لباس مطابق با شرایط تعیین شده در کارگروه و نیز اعمال حقوق مالکیت معنوی درباره آثار یادشده.

۸ـ تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز تأسیس مؤسسات فرهنگی ـ هنری برای طراحان پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی.

*****ب ـ وزارت آموزش و پرورش*****

۱ـ توسعه و تعمیق آگاهی و باورمندی دانش آموزان نسبت به مؤلفه های هویت ملی ـ اسلامی از جمله در زمینه فرهنگ پوشش و آراستگی در قالب تهیه و تدوین و اجرای برنامه جامع و جذاب آموزشی و پرورشی.

۲ـ آشنا نمودن دانش آموزان با شیوه ها و مظاهر تهاجم فرهنگی غرب به ویژه در زمینه اشاعه و القای الگوهای رفتاری و ترویج مدگرایی کاذب در پوشش و آرایش.

۳ـ معرفی نمادها و الگوهای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در زمینه پوشش، لباس و سایر آرایه های مکمل از طریق تصاویر کتب درسی.

۴ـ فراهم کردن زمینه طراحی های متنوع برای لباس دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدارس با توجه به اقتضائات جنسیتی، سنی و منطقه ای، از طرق مختلف از جمله برگزاری جشنواره سالیانه لباس مدارس و حمایت از طرح های برگزیده برخوردار از شاخصه های زیبایی و حجاب که بتواند پاسخ مناسبی برای نیازهای روحی و روانی آنها باشد.

۵ـسفارش لباس فرم مخصوص دانش آموزان ممتاز،برگزیدگان المپیادها و شرکت کنندگان در جشنواره های علمی و فرهنگی به طراحان برجسته لباس اسلامی و تولیدکنندگان و براساس الگوها و نمادهای ایرانی ـ اسلامی و برخوردار از پارچه و دوخت با کیفیت بالا و اعطای این لباس ها به این دانش آموزان در قالب جوایز فرهنگی برای استفاده در مراسم و مناسبت ها.

۶ـ تهیه دستورا لعمل جامعی برای ساماندهی وضعیت ظاهری لباس دانش آموزان جهت تصویب در کارگروه.

۷ـ تهیه دستورالعمل نحوه برگزاری جشنواره سالیانه در مدارس و همچنین شرایط گزینش طرح ها و کاربرد آن جهت تصویب در کارگروه.

*****ج ـ وزارت بازرگانی:*****

۱ـ برپایی نمایشگاه فصلی و دائمی (مرکزی و استانی) عرضه پوشاک و لباس منطبق با مصوبات کارگروه.

۲ـ حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان پوشاک اسلامی که محصولات آنها ضمن انطباق با موازین شرعی پوشش از کیفیت، زیبایی، جذابیت و تنوع برخوردار باشد.

۳ـ ارایه تسهیلات قانونی که به کاهش قیمت تمام شده لباس های تولیدی (با ویژگیهای فوق الذکر) منجر شود و قدرت رقابت آنها را نسبت به سایر کالاهای فاقد شرایط به طور محسوس افزایش دهد.

۴ـ شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان موفق در زمینه تولید و عرضه لباس های مناسب اسلامی و اعطای تسهیلات به آنها و رفع مشکلات ایشان و تسهیل شرایط صادرات برای محصولات آنها.

۵ـ حمایت از طراحان موفق لباس های اسلامی در امور صنفی جهت رساندن مدل های طراحی شده به تولید انبوه.

۶ـ نظـارت مستمر و مؤثر و اعـمال کنتـرل های لازم بر صنـوف تولیدکننده و عرضه کننده لباس.

۷ـ پیگیری وضع و اعمال تعرفه های گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجـی براساس قانون مقررات صـادرات و واردات ـ مصـوب۱۳۷۲ـ و اصـلاحات بعدی آن.

۸ـ اقدامات لازم جهت هدایت بازار عرضه البسه و پوشاک خارجی از مرحله ثبت سفارش و اعمال نظارت های لازم.

۹ـتوسعه «طرح جلوه های حجاب»باتنوع بخشی به مدلهای اسلامی و جامعیت محصولات عرضه شده برای پوشش کامل بانوی مسلمان ایرانی (از قبیل روسری بلند و جوراب مناسب).

۱۰ـ همکاری باوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جهت برپایی نمایشگاه،موزه وجشنواره های ملی،منطقه ای وبین المللی بامحوریت معرفی نمادهاوالگوهای پارچه و لباس ایرانی ـ اسلامی.

۱۱ـ اعمال تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم برای تشکیل و تقویت صنف طراحان پارچه و لباس.

*****د ـ وزارت صنایع و معادن:*****

۱ـ فراهم کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس های اسلامی با کارخانجات نساجی و تولیدکنندگان لباس.

۲ـ حمایت از کارخانجات و تولیدکنندگان لباس های منطبق با الگوهای ایرانی اسلامی به خصوص چادر با کیفیت.

۳ـ حمایت از متقاضیان تأسیس واحدهای تولید صنعتی لباس و پارچه به ویژه پارچه چادری.

۴ـ تلاش در جهت تولید منسوجات از مواد اولیه طبیعی با کیفیت استاندارد به منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی ـ ملی تولید داخل.

*****هـ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:*****

۱ـ ترویج الگوهای مناسب پوشش منطبق با ارزش های فرهنگی، اسلامی و ملی در فیلم ها، سریال ها، مستندها، نماهنگ ها، پویانمایی ها، گزارش ها و گفتگوها.

۲ـ تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و نیز مدل های لباس ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی.

۳ـ انعکاس جشنواره ها و نمایشگاه های مد و لباس اسلامی و ملی و معرفی طرح های ارایه شده و طراحان موفق در برنامه های سیما.

۴ـ پرهیز از ترویج الگوهای غربی پوشش در پخش برنامه های سیما.

۵ـ اطلاع رسانی درباره جریان های منحرف و مهاجم مد و الگوهای غربی پوشش در قالب برنامه های جذاب تلویزیونی همراه با ارایه الگوهای بدیل و برتر اسلامی ایرانی.

۶ـ توجه ویژه به ساخت برنامه های پویانمایی برای کودکان به منظور جلب توجه آنها به لباس های اسلامی ایرانی با استفاده از نمادهای محبوب عروسکی.

۷ـ تدوین دستورالعمل برای نحوه حضور بازیگران در تلویزیون و سینما با همکاری و هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ تصویب آیین نامه جهت تصویب در کارگروه.

۸ـ ترویج و تبلیغ الگوهای لباس منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی (مطابق با شاخص های تعیین شده در کارگروه) به وسیله مجریان تلویزیون.

*****و ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:*****

۱ـ توجه ویژه به پیشنهاد دستگاه های اجرایی و وظایف مندرج در قانون و آیین نامه جهت تأمین منابع لازم برای اجرایی شدن مصوبات و پیگیری مراحل تصویب در لایحه بودجه سنواتی.

۲ـ فراهم کردن امکان تحقق طرح های بودجه ای پیشنهادی دستگاه های عضو در جهت تأمین هزینه های اجرایی قانون.

*****مصوبه اعطای بورس تحصیلی شهیده حجاب ((مروه الشربینی))۱۳۸۸/۱۰/۲)*****

ارائه بورس تحصیلی ((شهیده الشربینی)) به بانوان تبعه کشورهایی که تحصیل خانم های محجبه در دانشگاه ها ی آن کشورممنوع است. مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

*****آیین نامه ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سمعی و بصری(مصوب شهریور۱۳۸۳وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )*****

بااستنادقانون حمایت حقوق مولفان مصنفان وهنرمندهان مصوب ۱۱دی ۱۳۴۸وقانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری مصوب ۲۷بهمن ۱۳۷۲فعالیتهای غیرمجاز می نمایند ،ستاد مبارزه با قاچاق فیلمهای سینمایی جهت صیانت از حقوق مالکان فیلم های سینمایی ایرانی و صیانت از صاحبان حقوق سینمایی وویدئویی فیلم های خارجی مجاز جهت پیشگیری از اقدامات مجرمانه و جلوگیری از عرضه فیلمهای غیر مجاز و غیراخلاقی به شرح ذیل تشکیل تشکیل می گردد:

*اعضا:

۱- معاون امور سینمایی و سمعی و بصری

۲-رئیس نیروی انتظامی تهران بزرگ.

۳- مدیرکل نظارت و ارزشیابی معاونت امور سینمای و سمعی بصری

۴- مدیر کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵- مدیر کل توسعه و همکاری های سمعی و بصری و معاونت امور سینمای و سمعی و بصری

۶-مدیرکل اماکن نیروی انتظامی

۷- مدیر کل مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی

۸- معاون دادستان کل کشور

۹- معاون دادستان تهران و رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت و رسانه ها

۱۰- رئیس شورای مرکزی اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع کنندگان فیلم ایران

۱۱- دبیر انجمن ویدئو رسانه های کشور

*****شرح وظایف:*****

الف : تهیه و تدوین راهکارهای پیشگیرانه از سرقت فیلم های سینمایی؛

ب: تهیه و تدوین راهکارهای پیشگیرانه از تکثیر و عرضه فیلم های غیر مجاز؛

ج: تهیه و تدوین راهکارهای پیشگیرانه از تکثیر و عرضه فیلمهای مستهجن؛

د: تعیین سیاستهای ارتقای فرهنگ عمومی مردم جهت حمایت از تولیدات داخلی و مضرات مصرف کالاهای فرهنگی غیر مجاز.

*****تقسیم وظایف:*****

الف: تعیین مصادیق فیلمهای مجاز، غیرمجاز و مستهجن توسط مراجع ذیربط دروزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

ب: بازرسی از مراکز عرضه محصوالت فرهنگی مجاز توسط انجمنهای صنفی ونظارت ادواری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و در صورت مشاهده تخلف تعلیق پروانه فعالیت واعلام به نیروی انتظامی و مراجع قضایی ذیصلاح جهت بررسی و تعیین مجازات.

ج: بازرسی از مراکز غیر مجاز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی و اعلام مشخصات این مراکز به دادگاه ویژه جهت صدور حکم پلمپ این مراکز و تشکیل پرونده (اطلاعات جمع آوری شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد)

د: ارائه راهکارهای فنی جدید توسط اصناف ذیربط در خصوص کاهش سرقت فیلمهای سینمایی جهت سهولت در شناسایی عوامل اصلی قاچاق محصولات سینمایی.

و: اطلاع رسانی مشترک بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی وقوه قضاییه جهت ارتقای سطح عمومی مردم در خصوص مضرات مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز و …..

****نحوه تشکیل جلسات:****

جلسات ستاد هر دو ماه یک بار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میگردد.دبیرخانه ستاد در اداره کل نظارت و ارزشیابی است. مصوبات ستاد برای کلیه اعضا لازم الاجراست. کمیته ای تخصصی جهت تدوین پیشنهادات و پیگیری مصوبات متشکل از نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و صنوف ذیربط تشکیل و هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهند داشت.

****دستور العمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی)(مصوب جلسه فوق العاده۱۷/۳/۱۳۸۵ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور)شامل ۱۳ ماده، ۶ تبصره و ۲۹ بند:*****

۸ماده۳ -کلیه سازمانها و کانونهای آگهی و تبلیغاتی موظف اند علاوه بر رعایت مقررات عمومی مندرج در مواد ۱۱ ،۱۲ ،۱۳و ۱۴آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، در تنظیم، تهیه و اجرای برنامه های تبلیغاتی نکات زیر را رعایت نمایند:

۱۱ -هرگونه استفاده ابزاری از زن در تبلیغات ممنوع است.

۱۲ -پوشش و آرایش شخصیتهای مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف ملی و مذهبی جامعه باشد.

*****دستور العمل صدور مجوز برپایی نمایشگاه/ جشنواره مدولباس ایرانی اسلامی (اصلاحیه) (مصوب ۸۷/۲/۱۶)****

دستگاه مجری: وزارت کشور- وزارت امور خارجه- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

ماده ۱ -تعاریف

۱-۱ -نمایشگاه / جشنواره مد و لباس ایرانی اسلامی در داخل یا خارج از کشوربا وسعت استانی، ملی، منطقه ای یا بین المللی، مکانی است:

– با رویکرد غالب فرهنگی و برخوردار از مزیت های اقتصادی برای معرفی الگوهاو سبک‌های اصیل و نوین ایرانی – اسلامی در پوشش و سبک زندگی که هویت واصالت خودرا از نمادهای فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی اسلامی گرفته باشند.

– برای نمایش توانمندیها و ظرفیتهای فرهنگ و هنر ایرانی و صنایع و اصناف پیشرو داخلی و نیز سایر بخشهای عمومی و خصوصی مرتبط در راستای طراحی،تولید و اشاعه الگوهای نوین برای رفتارهای اجتماعی اعم از پوشش و آراستگی

محیط زندگی بخصوص برای نسل جوان با این هدف که بتوانند در انتخاب سبک رفتار از مدلهای برآمده از هویت ملی اسلامی خود الگو بگیرند.

– با ممیزه اصالت ایرانی به گونه ای که مجموعه فضای آن اعم از محصولاتی که ارائه میشود تا سبک غرفه آرایی و شیوه نمایش طرحها و سایر شئونات طراحی واجرا میبایست مبرا از تقلید و گرایش به فرهنگها و سبک‌های بیگانه بوده و مروج ارزشها و اصول فرهنگ و هنر ایرانی – اسلامی باشد.

– برای نمایش طرحهای لباس و پارچه، الگوهای پوشش، کالاها، صنایع و هنرهای وابسته به پوشاک و مجموعه فعالیتهایی که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و موازین شرعی در راستای معرفی سبک زندگی ایرانی – اسلامی قابلیت معرفی دارند. )این فعالیتها میبایست به طور دقیق در طرح توجیهی تشریح شوند و درصورت نیاز مجوزهای مستقل مربوطه ارائه گردد)

۱-۳-طرحهای پوشش ایرانی –اسلامی کلیه الگوهای پوشش)اعم ازمردانه وزنانه شامل تمام ردههای سنی(که درعین عدم مغایرت باموازین شرعی حجاب اسلامی واقتضائات عرفی هر منطقه ازکشور،ازویژگیهای خلا قیت درطراحی،کیفیت دراجراودوخت وتنوع توأم باوزانت درکاربردرنگ برخوردار بوده ودرکلیه اماکن عمومی و سایر فعالیتها و روابط اجتماعی (اعم از محل کار، تحصیل،مراسم رسمی، فعالیتهای ورزشی، سفر و … )قابلیت استفاده داشته باشند و تأمین کننده رضایت خاطر مصرف کننده از حیث رعایت حجاب، راحتی و حفظ اصالت ایرانی باشند .

*ماده ۲ –شرایط عمومی مقدماتی اخذ مجوزمتقاضی برگزاری نمایشگاه در مرحله اول لازم است دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

۲-۳ شخصیت حقوقی غیردولتی شامل،مؤسسات فرهنگی هنری بامجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، واحدهای صنفی مرتبط با موضوع نمایشگاه (با معرفی اتحادیه صنفی ذی ربط( و یا شرکتهای معتبر ذی صلاح در زمینه فعالیتهای نمایشگاهی مرتبط با موضوع مد و سبک زندگی ایرانی اسلامی )احراز صلاحیت به عهده دبیرخانه کارگروه ساماندهی مدولباس است).

۲-۴ -مراکز دولتی؛ تنها برای کارکنان اداری و مخاطبان اختصاصی خود . به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان و کادر آموزشی مدارس ، وزارت علوم برای اساتید و دانشجویان ، صدا و سیما برای بازیگران و مجریان تلویزیونی و همچنین سایر دستگاهها برای کارکنان اداری همان دستگاه و با رعایت تمام موازین مصرح در این دستورالعمل.

تبصره : سازمانها و مراکز وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت بازرگانی در راستای اجرای ماده ۳قانون ساماندهی مدولباس می توانند به عنوان متقاضی دولتی نسبت به ارائه طرحهای نمایشگاهی (اعم از داخلی یا خارجی) به دبیرخانه کارگروه ساماندهی مدولباس اقدام نمایند .

*ماده ۳ – شرایط انتخاب مکان نمایشگاه

۳-۱ -تناسب کامل با اقتضائات فرهنگی و هنری حوزه مدولباس و سبک زندگی ایرانی اسلامی

۳-۲ – براساس الگوها و نمادهای ملهم از فرهنگ و هنر اسلامی ایرانی و به گونه ای که مجموعه طرحهای به نمایش گذاشته شده و فضای نمایشگاه اعم ازمعماری مکان ، موسیقی و سایر شرایط، تجلی فرهنگ و هویت ایران اسلامی باشدطراحی شود.

۳-۳ – اتخاذ تدابیر مقتضی و ترتیبات لازم از سوی مسئولان برگزاری نمایشگاه درجهت رعایت کامل شئونات اسلامی و نیز مسائل امنیتی و حفاظتی برای اطمینان از عدم امکان تصویربرداری از سوی بازدیدکنندگان

۳-۴ –رعایت کامل مقررات مربوط به انتخاب و استفاده از مکان که از سوی مراجع ذی صلاح (نیروی انتظامی یا نهادهایی که مکان مورد نظر را در اختیار دارند)تعیین و به مجری ابلاغ میشود. (این مقررات نباید با ضوابط این دستورالعمل مغایرت داشته باشد)

*ماده ۴ -شرایط طرحها و مدلهای پوشش

۴-۱ -طرحها باید ابداعی و ابتکاری بوده ، با موازین شرعی عفاف و حجاب (طبق تعریف ماده ۱ ) مغایر نبوده و براساس الگوها و نمادهای اسلامی و ایرانی با در نظرگرفتن اقتضائات عرفی جامعه ارائه شوند .

۴-۵ – نمایش طرحهایی که مروج نحو ممنوع میباشد و در مورد طرحهای مربوط به حریم خصوصی نیز میبایست موارد مندرج در بند ۴-۱همین ماده در حد متعارف رعایت شود.

*ماده ۵ -شرایط نمایش طرحها

۵-۱ -طرحهای لباس مربوط به حوزه های عمومی (اجتماع)نمایش این دسته از طرحها از طریق عکس، یا با استفاده از مجسمه های مانکن و یا به وسیله مانکن زنده امکان پذیر است.

در نمایش این دسته از طرحها از طریق عکس، مجسمه، مانکن زنده و یا سایرشیوه های نوینی که پس از تایید کارگروه اتخاذ می شود، می بایست موضوع و محوراصلی نمایش، طرح یا الگوی لباس مورد نظر باشد، بنابراین رعایت نکات ذیل درانتخاب مانکنها (اعم از ثابت یا زنده ) و تهیه تصاویر الزامی است.

الف- مجسمه مانکن:

الف- ۱ -عدم شباهت مجسمه های مورد استفاده با اندام طبیعی بدن انسان

الف- ۲ -برخورداری از طراحی خنثی یا مطابق با نمادهای فرهنگ و هنر ایرانی.

ّج سبک پوشش و آرایش و( عدم به‌کارگیری مجسمه هایی که نوع طراحی آنها مروج رفتار غربی هستند یا امکان آن را فراهم می آورند.)

ب- مانکن انسانی:

ب- ۱ -مانکن زن ایرانی می بایست فاقد هر گونه آرایش چهره و ملزم به رعایت کامل حجاب در پوشش )مطابق تعریف ماده یک( و عفاف در رفتار باشد.

ب- ۲ -مانکن مرد ایرانی می بایست فاقد هر گونه آرایش غیر متعارف مو و چهره که مروج الگوهای غیر ایرانی و نامتجانس با عرف و سنتهای اسلامی محسوب میشوند باشد.

ج- قالبهای تصویری:

– در استفاده از قالب تصویری لازم است تصویرها با استفاده از خلاقیتهای فنی و هنری به گونه ای تهیه شوند که موضوع و محور اصلی تصاویر، لباس مورد نظر باشد.

– در نمایش با استفاده از مانکن زنده، تقلید از شیوه های اجرا به سبک غربی(نظیرCats walk،)ممنوع بوده و مجری نمایش باید نسبت به طراحی و اجرای نمایش به سبک ایرانی (متناسب با هویت ملی و اسلامی) اقدام کند.

موسیقی نمایش زنده لباس میبایست لزوما ایرانی و در تناسب کامل با فرهنگ سلامی ایرانی و لباسهای به نمایش در آمده و نیز برخوردار از مجوزهای قانونی باشد.

۵-۲ -طرحهای لباس مربوط به حوزه های خصوصی (اعم از منزل و میهمانی های غیر رسمی)

نمایش این دسته از طرحها تنها با استفاده از تابلو نقاشی یا مانکن ثابت طبق شرایط مندرج در بندهای الف و ج بخش اول همین ماده امکان پذیر است.

######《مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبحث ۵》######

*****مصوبات نوزده گانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها در موضوع عفاف و حجاب*****

( با استناد به ماده ۱۱ از فصل سوم آیین نامه اجرایی سیاستهای ارتقای فعالیتهای فرهنگی دانشگاه ها ، شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه هاو مراکز آموزش عالی سراسر کشور با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف ذیربط در امور فرهنگی دانشگاه ها تشکیل گردیده است. اعضای این شورا متشکل از معاونین فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی؛ دانشگاه آزاد اسلا می؛ جهاد دانشگاهی ونهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها میباشد. دبیرخانه این شورا در معاونت فرهنگی وزارت علوم از آبان ماه ۸۵ آغاز به کار نموده است.)

*****مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری*****

۱ -برگزاری تریبون دانشجویی با محوریت بسیج دانشجویی (الزامات: ساماندهینیروی انسانی در کلیه دانشگاهها).

( طرح اجرایی و زمانبندی آن توسط بسیج ارائه گردد)باهمکاری کلیه دستگاهها

۲ -برگزاری ۳۰ همایش استانی با محوریت وزارت علوم در سطح دانشگاههای وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد ( در هر استان یک همایش )و یک همایش کشوری بامحوریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سطح تهران. (وزارت علوم طرح اجرایی۳۰همایش و نهاد رهبری طرح اجرایی همایش کشوری را ارائه نمایند.)

۳ -تهیه محتوای بلوتوث، انیمیشن، کلیپ و پیامک با محوریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (طرح اجرایی و موضوعات هر یک از ابزارهای ذکر شده توسط نهاد ارائه گردد(.

۴ -انتشار ژورنال مد و لباس دانشجویی با محوریت وزارت علوم و جهاد دانشگاهی.

۵ -تهیه بروشور، کتابچه حجاب ادیان، کتابچه احکام پوشش و نگاه و کتابچه پاسخ به شبهات توسط نهاد نمایندگی و خریداری توسط کلیه دستگاهها جهت توزیع در بین دانشگاهها به ویژه آغاز سال تحصیلی.

۶ -انتشار ویژه نامه پوشش با محوریت وزارت علوم به طور فصلی شماره اول وزارت علوم و در فصول بعدی به تفکیک دستگاهها.

۷ -تهیه محتوای علمی- پژوهشی در موضوع عفاف و پوشش به صورت کتاب یا مجموعه مقالات توسط نهاد نمایندگی.

۸ -اختصاص حداقل یک شماره از فصلنامه علمی پژوهشی هر دستگاه به موضوع عفاف و حجاب و پیگیری توسط وزارت علوم ( کلیه دستگاهها نسبت به شناسایی

فصلنامه های مذکور اقدام نمایند).

۹ -برگزاری گارگاههای آموزشی ضمن خدمت اساتید و کارکنان توسط معاونت آموزشی هر دستگاه ( با ارائه طرح اولیه دانشگاه جامع علمی کاربردی).

۱۰ -برگزاری فروشگاههای لباس دانشجویی در کلیه دستگاهها ( طرح آن توسط وزارت علوم ارائه گردد).

۱۱ -تدوین دوره های پودمانی با موضوع عفاف و پوشش به منظور شرکت کارکنان دانشگاه ها در این دوره ها با محوریت دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد (ارائه طرح توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی).

۱۲ -اجرای طرح هزارتوی اندیشه با محوریت بسیج دانشجویی در کل کشور یا در چند دانشگاه ( ارائه طرح اجرایی توسط بسیج دانشجویی).

۱۳ -استفاده از طرح مشاورین فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب ( طرح اجرایی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی).

۱۴ -بررسی موضوع ازدواج دانشجویی از طریق سه وزیر ( علوم، بهداشت و کشوربه عنوان طرح ملی در دولت مطرح شود)با پیگیری معاونت فرهنگی وزارت علوم

۱۵-برنامه ریزی ویژه دانشجویان جدید الورود در موضوع عفاف وحجاب،تهیه بسته های فرهنگی وارائه پیشنهادات توسط هردستگاه(کلیه دستگاههادراین موضوع برنامه های خود
را ارائه دهند

-۱۶_برنامه ریزی برای ارتباط خانواده ها با دانشگاهها توسط مسئولین فرهنگی هر دستگاه (طرح اولیه آن توسط وزارت علوم تهیه شود.)

۱۷ -تدوین فرم تعهدنامه از دانشجویان به صورت هماهنگ و یکسان با ارائه پیشنهاد اولیه توسط نهاد رهبری در دانشگاهها.

۱۸ -میثاق نامه دانشجویی با ذکر موارد فرهنگی از جمله مسائل اخلاقی و همچنین عفاف و حجاب با محوریت نهاد رهبری.

۱۹ -تهیه شناسنامه فرهنگی برای دانشجویان با ارائه پیشنهاد توسط دانشگاه آزاد اسلامی برای پایش برنامه های فرهنگی برای دانشجویان (طرح اولیه توسط دانشگاه آزاد ارائه گردد).

######«مصوبات وزارت کشور»مبحث۶######

*****آیین نامه تعیین مصادیق البسه و آرایشهای غیر مجاز (مصوب۲۵/۶/۷۵وزارت کشور)

موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیر مجاز که به مصوبات قبلی اضافه میگردد:

*****الف: مصوبات مربوط به متعلقات وابسته به البسه*****

۱ .استفاده از انواع: کلاه برای زنان، گردن بند و گوشواره برای مردان و کلاه های مبتذل مردانه که دارای نقوش و علائم ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق روی آن دوخته، بافته، گلدوزی، نصب یا الصاق شده باشد.

۲ . نپوشاندن کامل: موی سر، گردن، سینه و هر جای دیگر بدن برای زنان جز وجه وکفین (مانند استفاده از روسریهای نازک و کوتاه )

۳-کمربند: کمربندهای غیر متعارف، دارای نقوش زننده و علائم گروههای ضد اسلام و ضد انقالب و ضد اخلاق و یا دارای سگکهایی که نقوش و علائم ضد اسلام و ضدانقلاب و ضداخلاق و یا شب رنگ دار، پولک دار و چراغ دار باشند و …

۴ .مچ بند ( دست و پا ): مچ بندهای غیر متعارف که دارای نقوش زننده و علائم‌گروههای ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق و یا شب رنگ دار، پولک دار وچراغدار باشند و …

۵ .عینک: عینکهایی که دارای طرحهای غیر متعارف، نظیر گربه ای ، خرگوشی،چراغ دار، دستگیره دار، برف پاک کن دار باشند.

۶ .پیشانی بند: استفاده از پیشانی بندهایی که دارای نقوش و علائم ضد اسلام وضد انقلاب و ضد اخلاق و یا نوشته هایی با حروف لاتین باشند.

۷ -.انگشتر: انگشترهایی که دارای نقوش، الفاظ و حروف لاتین هستند و دلالت برهواداری یا عضویت در گروههای ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق دارند مثل

انگشترهایی با نگین یا بدنه شبیه اسکلت و جمجمه انسان، عقاب آرم پنتاگون، ستاره داود، داس و چکش، کله پلنگ، کله گرگ و نگین با تصویرهای زن

۸-کیف : کیف هایی که دارای علائم و نقوش و نوشته هایی با حروف لاتین و زننده و یا دارای علامت گروههای ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشند.

۹ -شال و دستمال گردن: استفاده از شال و دستمال گردن که دارای علائم و نوشته هایی با حروف زننده و یا دارای علامت گروههای ضد اسلام، ضد انقلاب وضد اخلاق باشند.

۱۰-استفاده از: انواع دامنها و شلوارهای کوتاه و چسبان و شلوارک هایی که تعمداًپاره و وصله شده باشد.

۱۱-کراوات و پاپیون از هر نوع.

*****ب: مصوبات مربوط به استفاده از البسه غیر مجاز برای مردان*****

۱ .استفاده از البسه زنانه، شلوارهای کوتاه، شلوارهای چسبان و تنگ و نازک،شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشند.

۲ .استفاده از زیورآلات، گردنبند، زنجیر، مچبند، دستبند، پلاک و انگشتر طلا برای مردان

*****ج: مصادیق غیر مجاز در واردات، تولید، توزیع و فروش انواع البسه*****

۱ .لباسهایی که: روی آن تصاویر زن، چاپ، دوخته، بافته، گلدوزی، نصب یا الصاق و یا تکه دوزی شده باشد.

۲ .لباسهایی که: اندامهای تناسلی یا کنایه از آن روی آنها چاپ، گلدوزی،تکه دوزی، بافته، نصب ویا الصاق شده باشد.

۳ .لباسهایی که: الفاظ رکیک که با حروف فارسی یا لاتین روی آنها چاپ،گلدوزی، تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.

۴ .لباسهایی که: به طور کلی روی آنها نقوش یا عبارات با حروف غیر فارسی گلدوزی، تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.

۵ .انواع البسه: جاسوئیچی، کمربند، سگک، انگشتری، کفش، کیف، کلاه، عینک، وکلیه زیورآلات که دارای آرمها و نشانه های ضد اسلام و ضد انقلاب و ضد اخلاق باشد.

۶ .لباسهایی که: به شکل پرچمهای بیگانه رنگ آمیزی و یا پرچمهای بیگانه روی آنها چاپ ، گلدوزی، تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.

۷ .لباسهایی که: روی آنها تصاویر حیوانات نظیر کله گرگ، کله روباه، کله پلنگ وخوک و گراز و سایر حیواناتی که مظهر درندگی، موزیگری و شهوترانی میباشند.

۸ .لباسهایی که: روی آنها تصاویر حشرات و بندپایان مانند عقرب و عنکبوت، چاپ ، گلدوزی، تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.

۹ .لباسهایی که: روی آنها تصاویر کارتونی تداعی کننده یا نمایشگر بزم و پایکوبی، رقص و شرب خمر، آواز و نوازندگی.

۱۰ .لباسهایی که: آلات موسیقی مانند گیتار، ویولون، شیپور و چنگ و امثالهم روی آنها چاپ، گلدوزی، تکه دوزی، بافته، نصب و یا الصاق شده باشد.

۱۱ .لباسهاییکه: روی آنها تصاویر فکاهی و پوچ و بی معنا مانند کفش سوراخ شده که انگشت شصت از آن بیرون آمده باشد تصاویر آدمهای معتاد چاپ ، گلدوزی، تکه دوزی، نصب و یا الصاق شده باشد.

۱۲ .لباسهایی که : روی آنها عبارات عاشقانه و مبتذل مانند مرا ببوس، دوستت دارم و الفاظ و کلمات مشابه چاپ، گلدوزی، تکه دوزی، بافته ، نصب و یا الصاق شده باشد.

****دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) و مواد ۱۰ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۳ ،۱۴و ۱۵ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی »مصوب جلسه فوق العاده کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور«(مصوب جلسه فوق العاده مورخ۱۳۸۵/۳/۱۷ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور )

۱۱ -هرگونه استفاده ابزاری از زن در تبلیغات ممنوع است

۱۲ -پوشش و آرایش شخصیتهای مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف ملی و مذهبی جامعه باشد.

######بخشنامه ها و مصوبات قوه قضائیه«مبحث۷######

*****رسیدگی دادسرا به جرایم اخلاق عفت و اخلاق عمومی بدون کیفر خواست و تحقیقات مقدماتی مگر در موارد خاص(مصوب ۱۳۶۲/۱/۲۵)

بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری یک و دو و ضابطین دادگستری سراسر کشور نظر به اینکه به موجب بند دو و سه ماده ۲۱۹قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱/۶/۶ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد جرایم مشهود و اعلام و اخبار ضابطین دادگستری ، دادگاه کیفری مستقیما و بدون صدور کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی و بازپرسی رسیدگی مینماید و به

*موجب ماده ۲۲۴همین قانون، تحقیقات مقدماتی و بازپرسی تنها در جرایم مهم الزامی است و منظور از جرایم مهم آن دسته از جرایمی است که ً صرفا در صلاحیت دادگاه کیفری یک و منطبق با موارد مندرج در ماده ۱۹۸قانون مذکور است؛ لذا دادگاههای کیفری دو و در مواردی که دادگاه کیفری یک به جانشینی دادگاه کیفری دو انجام وظیفه میکند، این دادگاه ها میتوانند به جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی مندرج در قانون مجازات عمومی از قبیل عدم رعایت پوشش اسلامی در ماده۲۱۳مکررقانون مجازات عمومی ازقبیل عدم رعایت پوشش اسلامی در معابر و خیابانها وظهور در هیأتی که اخلاق عمومی را جریحه دار مینماید و یاخرید و فروش تصاویر و فیلمهای سکسی و نوارهای مبتذل، بدون کیفرخواست و تحقیقات مقدماتی در دادسرا مورد رسیدگی قرار داده، اتخاذ تصمیم نمایند. مگر آن که نیاز به تحقیقاتی ضروری تشخیص داده شود که در اینصورت دادگاه باید موارد آن رامشخص و تحقیقات لازمه را از دادسرا یا مأمورین انتظامی مربوط بخواهد. مدت مجازات حبس تعزیری مرتکبین اعمال مذکور، به موجب ماده ۲۱۳مکرر از یکماه تا یک سال حبس خواهد بود. ضابطین دادگستری اعم از کمیته های انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری موظف اند مرتکبین جرایم مذکور را به محض مشاهده دستگیر و تحقیقات و بازجویی های اوّلیه را انجام و دلایل و مدارک لازم را پیوست پرونده کار نموده، صورت ً مجلس اقدامات خود را تنظیم و مراتب را مستقیما به دادگاه کیفری دو و در صورتی که دادگاه کیفری دو در محل نباشد به دادگاه کیفری یک گزارش نمایند. به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از بُطوء جریان دادرسی، اعلام این گزارشها به دادسرای محل ضروری نبوده، مأمورین مذکور باید تحت تعلیمات دادگاه انجام وظیفه کرده و طبق دستور اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حداکثر ظرف۲۴ساعت پرونده را به دادگاه تحویل، متهم را نیز معرفی نمایند.
(شورای عالی قضایی)

*****نظر ارشادی درخصوص مصادیق کتب ضاله و ممنوعه (مصوب ۱۳۶۳/۶/۲۵)*****

گزارش واصله به شورای عالی قضایی حاکی است که دادسراها و دادگاههای کیفری در اجرای مواد ۱۰۴ و ۱۴۱ قانون تعزیرات با مشکلاتی مواجه هستند و در تشخیص مصادیق کتب ضالّه وممنوعه، اشکالاتی بوجود آمده است؛ علی هذا از باب ارشاد متذکرمیگردد.

کتب زیر از جمله کتب ممنوعه موضوع مواد فوق میتواند به شمار آید:

۲ . نشریات منافی عفت عمومی و اخلاق اسلامی.

۳ . نشریاتی که به نحوی اسرار اشخاص را افشا مینماید.

۴ . نشریاتی که درصدد افترا و هتک آبروی افراد و یا مسئولین مملکتی است.
(شورای عالی قضایی)

****رعایت ظواهر شرعی و حجاب اسلامی در محیط کار(مصوب ۲۵/۹/۱۳۶۸)*****

بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور و ادارات تابعه

حسب دستور و مقرّر ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیه اله یزدی، کلیه مراجع قضایی و اداری وابسته به قوه قضاییه موظف اند به پرسنل تحت امر، توصیه نمایند تا ظواهر شرعی را به خصوص در محیط کار رعایت نموده و نیز تأکید مینماید

حفظ حجاب اسلامی برای بانوان الزامی است. آنهایی هم که تاکنون ملاحظه این امور را ننموده اند باید خود را تطبیق داده و کاملا دقت کنند تا وفق موازین شرعی عمل شود. در صورت عدم رعایت بخشنامه، تخلف محسوب و طبق قوانین موجود و احکام شرع مقدس اسلام با آنان رفتار خواهد شد.

*****برخورد قاطع واعمال اشد مجازات درباره ترویج دهندگان فرهنگ منحط و مغایر با شئون اسلامی (بخشنامه ۵۸۵/۷۲م مورخ ۴/۳/۱۳۷۲)*****

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی: نظر به ضرورت برخورد قاطع قانونی با ترویج دهندگان فرهنگ منحط و مغایر با شئون اسلامی و اخلاقی و فرهنگ مردم مسلمان ایران به خصوص تهیه و توزیع کنندگان نوارهای مبتذل ویدیویی، به کلیه مراجع قضایی متذکر میشود در رسیدگی به جرایم افرادی که عمل آنان مشمول ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و بند یک ماده ۱۰۴ قانون مذکور و تبصره یک

*ماده ۵ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها خلاف شرع و یا باعث جریحه دار نمودن عفت عمومی است در صورت احراز وقوع جرم ّ ، مرتکبین را به اشد مجازات قانونی محکوم نمایند تا بدین طریق از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضد اسلامی جلوگیری به عمل آید.

******برخورد قاطع با فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها خلاف شرع است(مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲)****

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور نظر به اینکه نیروی انتظامی، مواردی از عدم حساسیت و برخورد نامناسب نسبت به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند گزارش نموده است؛ لذا تأکیداً توصیه میشود همکاران محترم قضایی مفاد بخشنامه .۷۲,۵۸۵م مورخ۴/۳/۱۳۷۲ قوه قضاییه را در بررسی این قبیل پرونده ها مد نظر قرار داده و به آن عمل نمایند و رؤسای محترم کل دادگستریها موظف به نظارت دررسیدگی به این قبیل پرونده ها میباشند.

(قوه قضاییه)

*****رعایت پوشش کامل اسلامی در بخشهای مختلف واحدهای قضایی وشوراهای حل اختلاف (بخشنامه شماره ۹۰۵۷/۸۶/۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰)****

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

بررسیهای به عمل آمده در بخشهای مختلف واحدهای قضایی و شوراهای حل اختلاف حاکی است که در مواردی حساسیت نسبت به پوشش کامل اسلامی، مورد غفلت قرار گرفته است به منظور جلوگیری از لطمات و لغزشهای اخلاقی و اعتقادی و لزوم پاسداری از حرمت و مراعات ارزشهای دینی و اجتماعی ضرورت دارد رؤسای واحدهای قضایی، چگونگی مراعات حجاب اسلامی را در قالب طرحی ارشادی، مد نظر قرار داده و با توجه به فلسفه احکام نورانی دین مبین اسلام بر رعایت حریم عفاف و حجاب در محیط کار، نظارت بیشتری معمول دارند تا زمینه های سوء استفاده و بد بینی نسبت به کارکنان دستگاه قضایی کامال برطرف و رعایت پوشش مناسب به عنوان یک ضرورت دینی و اعتقادی همواره مورد توجه کارکنان آن واحدها و شوراهای مزبور قرار داشته و از آنچه این حریم را مخدوش و موجب معاشرتهای غیرمتعارف وایجاد زمینه های گناه در محیط کار میگردد، جداً جلوگیری به عمل آید.

(قوه قضائیه)

*****اصلاحیه آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب ۲۷/۳/۱۳۸۸ قوه قضائیه)****

*ماده۴۵ـ پوشش و لباس وکلا در محیط دادگاهها و محل کار (دفتر) باید مناسب شأن ایشان و منزلت حرفهای وکالت باشد. به ویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکلین ملزم به حفظ عفاف و حجاب کامل اسلامی و رعایت سادگی و متانت در محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین ملاقات با موکلین میباشند و محاکم مکلف اند از پذیرش وکلایی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسلامی و پوشش مناسب را نمی نمایند خودداری کنند.

*ماده ۴۶ـ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود میباشند، لذا دفاتر آنها نباید محل مراودات یا رفتارها غیرقانونی باشد همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول میباشند.

#####مصوبات ستادصیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان مبحث۸#####

*****سیاستهای کلان درامرگسترش فرهنگ حجاب وعفاف(مصوب /۱۳۸۸/۲/۲جلسه دوم ستادصیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان)

عموم نهادها

الف: سیاستهای کلان درامرگسترش فرهنگ حجاب وعفاف

۱ –اولویت تبلیغ وترویج فرهنگ عفاف وحجاب ازطریق آشنایی مردم به ویژهجوانان بافلسفه عفاف وحجاب وآثارمثبت آندرکاهش آسیبهای ا جتماعی وهمچنین تولیدمحصولات فرهنگی اثربخش وجلب مشارکتهای مردمی والگوسازی مناسب درجامعه باکمک نهادهای فرهنگی مانندآموزش وپرورش،صداوسیما،وزارت ارشاد،بسیج،سازمانهای مردم نهادوهیئت هاوکانونهای مذهبی

۲-تشویق تولیدکنندگان پوشاک مناسب وجلوگیری ازعرضه پوشاک نامناسب بافرهنگ وارزشهای جامعه اسلامی

۳ –برنامه ریزی،ابلاغ دستورالعملها،سازماندهی ونظارت بررعایت شئونات اسلامی دردستگاههای دولتی وسازمانهای وابسته وهمچنین نهادهای عمومی باتاکیدبرمصوبه۴۲۷شورای فرهنگ عمومی

نظارت،پیشگیری وبرخوردقانونی باسازمانها،نهادها،اماکن،عوامل،افرادوجریانهایی که درجهت تخریب فضای سالم فرهنگی جامعه به دنبال هنجارشکنی میباشند.

ب: ملاحظات اساسی:

۱-طراحی سازوکارهای منطقی وکاربردی بسط،گسترش وتعمیق هنجارهاوارزشهادرسطح جامعه.

۲–اطلاع رسانی شفاف وایجابی وآموزش شهروندان به منظورآشنایی آنان باضوابط ومقررات واقدامات دردست اقدام ستادصیانت.

۳ –تاکیدبرسازوکارهاوروشهای فرهنگی وارتقاءسطح فرهنگ عمومی به منظورپیشگیری ومقابله باناهنجاریهاودفاع ازحقوق شهروندان.

۴ –نظارت بردستگاههای اجرایی ونهادهای حکومتی برای رعایت کرامت انسانی وحقوق شهروندی واطلاع رسانی به مردم.

۵ –بهره گیری ازنظرات،دیدگاههاوپیشنهادات سازنده نخبگان علمی،کارشناسان ومردم برای بهینه سازی سازوکارهای دفاع ازحقوق شهروندی ومبارزه باتعدی به حریم امنیت عمومی.

۶ –راه اندازی سایت وسامانه اینترنتی برای گزارش گیری وایجادتسهیل در ارتباطات مردمی وافکارسنجی شهروندان.

*****برنامه های تبلیغی ترویجی فرهنگ عفاف وحجاب)درراستای مصوبه ۴۲۷شورای عالی انقلاب فرهنگی(جلسه سوم ستادصیانت ازحریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان،مصوب ۱۰/۱۰ /۱۳۸۸)****

نهادها

مصوبه۱–همانطورکه درجلسات قبلی ستادصیانت نیزتأکیدشده است کلیه دستگاههای اجرایی،سازمانهاونهادهای فرهنگی،آموزشی،رسانه های گروهی،نیروی انتظامی،استانداری هاوفرمانداری ها،برنامه های ترویج فرهنگ عفاف وحجاب خودرابرابروظایف ابلاغ شده ازسوی شورای فرهنگ عمومی ادامه داده وموکول به ابلاغ مصوبات ستادصیانت ننمایند،مگرآنکه مغایرمصوبات ستاد صیانت باشند.

مصوبه۲ –برنامه های تبلیغی- ترویجی فرهنگ عفاف وحجاب درادارات به شرح زیرتصویب شد:

باتوجه به الگوبودن سازمانهای دولتی ونهادهای عمومی،توقع مردم بررعایت عفاف وحجاب دردستگاههای اجرایی وسازمانهاونهادها،دراولویت برنامه های

ترویج فرهنگ عفاف وحجاب قرارداردولذابرای کمک به هزینه های اجرای برنامه های درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در ادارات ، سازمانها و نهادها، اعتبارات اختصاص یافته به شرح زیر تصویب شد:
**********
میزان فعالیت تا پایان ردیف عنوان فعالیت موضوع فعالیت تعداد در سال سال جاری

۱-برگزاری آموزش کارکنان با موضوع و سرفصلهای حجاب و عفاف

آموزشی اداری

(نیمه حضوری)

چهار جلسه دوساعته (تعداد در سال)

۳۰ %کارکنان

۲-برگزاری جلسه آموزشی و توجیه عفاف

و حجاب برای کارکنانی که دارایناهنجاریهایی در این رابطه هستند

توجیهی ماهی یک جلسه (تعداد در سال)چهار جلسه(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)

۳.برگزاری مسابقه فرهنگی کتابخوانی فرهنگی دو نوبت(تعداد در سال) یک نوبت (میزان فعالیت تا پایان سال جاری)در خصوص حجاب و عفاف

۴.برگزاری جلسه ستاد صیانت ادارات بامعاونین و مدیران واحدها و مؤسسات تابعه

اداری هر فصل یکبار(تعداد در سال) یک جلسه(میزان فعالیت تا پایان سال جاری )

۵.برگزاری نشست عفاف و حجاب باحضور مدیران و کارکنان دستگاه و تشویق و تقدیر از کارکنان، حامیان وفعالان ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

فرهنگی

یک نوبت در پایان سال .(تعداددرسال)

یک نوبت(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)

۶.برگزاری جلسات هم اندیشی ، پرسشو پاسخ برای کارکنان در اداراتپیرامون عفاف و حجاب

آموزشی

یک نوبت کل کارکنان و یک نوبت بانوان(تعداد در سال)یک نوبت برای بانوان(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)

۷.تهیه بسته های فرهنگی تبلیغی عفافو حجاب نظیرکتاب، CD ،بروشور،چادر و غیره و توزیع (با تخفیف) در

بین کارکنان فرهنگی در هر ماه یکبار(تعداد درسال)

سه مورد(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)

۸.نصب تابلوهای تبلیغاتی در ادارات با موضوع حجاب و عفاف و چاپبروشورهای تبلیغی و توجیهی وداستانهای کوتاه

فرهنگی

دو سری بنر دو سری بروشور(تعداد در سال)

یک سری بنر ویکسری بروشور(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)

۹استفاده از نشریات درون سازمانی به منظور درج مقاالت علمی و فرهنگی در خصوص عفاف و حجاب (درصورت وجود نشریه) و تهیه یک ویژه

نامه تخصصی عفاف و حجاب

فرهنگی

۱۲مقاله و یک ویژه نامه(تعداد در سال)

۳مقاله(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)

۱۰تولید و اجرای آثار هنری و فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب)فیلم یا

انیمیشن، تالیف کتاب، اجرای تئاتر، برپایی نمایشگاه کتاب، هنرهای

تجسمی و …)

هنری و فرهنگی

۴اثر(تعداد در سال)

یک اثر(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)

۱۱تشویق و معرفی کارمندان نمونه هر اداره در خصوص عفاف و حجاب با اعطای جوایز و ترفیعات اداری با معرفی ستاد صیانت هر دستگاه

اداری

یک بار(تعداد در سال)

یک بار(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)

۱۲_طرحهای ابتکاری در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف

عمومی

۲مورد(تعداد در سال)

یک مورد(میزان فعالیت تا پایان سال جاری)
***************************************
مصوبه ۳ -برنامه های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب درحوزه آموزشی به شرح زیرتصویب شد:

۱/۳ -در حوزه مهدکودکها طرح جامعی در خصوص نحوه رفتار مربیان و مدیران با کودکان با رویکرد عفاف و حجاب و شیوه های تربیتی کودکان توسط بهزیستی در سه بخش تهیه شود:

۱/۱/۳ )برنامه آموزشی مدیران و مربیان و ادامه فعالیت به شرط قبولی در آزمون کتبی و شفاهی

۲/۱/۳ )دستورالعمل جامع در خصوص پوشش و رفتار مدیران و مربیان در راستای الگوپذیری کودکان

۳/۱/۳ )تهیه و ارائه برنامه های آموزشی، تربیتی و CDهای مناسب برای نهادینه کردن عفاف و حجاب متناسب با شرایط سنی و فرهنگ محلی کودکان

۲/۳ -برای چهار مقطع پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان، آموزش و پرورش طرح ترویجی و آموزشی عفاف و حجاب را ارائه نماید به نحوی که در مقاطع پیش دبستانی و دبستان از روشهای تشویقی، برگزاری مسابقه و نظارت بر

آنها و در مقاطع راهنمایی و دبیرستان برگزاری جلسات پرسش و پاسخ ، نمایش فیلم، برپایی نمایشگاه عکس، کارگاههای آموزشی و نظایر آنها استفاده شود.

۱/۲/۳ -در مدارس دخترانه بخش حجاب و در مدارس پسرانه بخش عفاف بیشتر تاکید گردد.

۲/۲/۳ –برنامه ها با سه رویکرد آموزش مربیان، برنامه های دانش آموزان و توجیه اولیاء تهیه شوند.

۳/۲/۳ -کلیه مدارس موظف به انجام حداقل هایی از این برنامه ها باشند.

۶/۳ -در رابطه با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها موارد زیر تصویب شد:

۱/۶/۳-جلسات گفتمان عفاف وحجاب بادعوت ازصاحبنظران واساتیدموردنظردردانشگاهها اجرا شوند)مبلغ یک میلیون تومان برای برگزاری یک همایش استانی دردانشگاه محوری هراستان تاپایان سال جاری مطابق محور یابی پیوست یک اختصاص مییابد.(مسئول: نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با همکاری تشکلهای دانشجویی و حمایت دفاتر اجتماعی استانداریها)

۲/۶/۳ -پیگیری الزم برای اختصاص دو واحد درسی مهارتهای زندگی با رویکردحجاب و عفاف در فهرست دروس عمومی دانشگاهها از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عمل آید.

( مسئول: وزارت علوم و وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ و نهاد نمایندگی ولی فقیه)

۷/۳ -کلیه دستگاه های آموزشی برنامه های دیگر خود را در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ارائه نمایند. (مسئول: آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت)

۸/۳ -به علت اهمیت بحث خانواده ها و همراهی آنها با برنامه های تبلیغی حجاب و عفاف فرزندان در مدارس، انجمن اولیاء و مربیان طرح مناسبی را برای آموزش واقناع سازی خانواده ها با موضوع عفاف و حجاب به ستاد صیانت ارائه نماید.( انجمن اولیاء و مربیان)

۹/۳ -کلیه سازمانها و نهادهای دیگری که جمعیتهای تحت پوشش و مخاطب دارند نظیر وزارت بهداشت برای بیمارستانها و وزارت بازرگانی برای اتحادیه ها و واحدهای صنفی، وزارت کار برای کارگران، وزارت جهاد کشاورزی برای روستائیان عقیدتی؛سیاسی نیروهای مسلح برای کارکنان نیروی مسلح و خانواده ی آنها وسزبازان، سازمان بهزیستی برای آسیب دیدگان اجتماعی،سازمان زندانها برای زندانیان و خانواده آنها کمیته امداد برای خانواده های تحت پوشش و…) برنامه های آموزشی؛تبلیغی و ترویجی فرهنگ عفاف و حجاب خود را برای جمعیت های مربوط ارائه نمایند.

*مصوبه ۴-برنامه های حمایت از طراحی ،تولید و عرضه پوشش اسلامی به شرح تصویب شد:

۴/۱- برپایی نمایشگاه وفروش عرضه مستقیم پوشاک اسلامی بجای برگزاری جشنواره ها مدو لباس(مسئول: وزارت بازرگانی با همکاری شهرداریها)

۴/۲- جلوگیری از لباس های مبتذل به داخل کشور و ارائه وضعیت موجود واردات البسه به درون کشور به همراه آسیب شناسی ((مسئول:وزارت اقتصاد-گمرک))

۴/۳-حمایت گسترده تر از فروشگاه هایی که لباس هایی با شاخص های ایرانی-اسلامی ارائه مینمایند و کمک به راه اندازی و اجرای برنامه های فروش اینترنتی پوششهای اسلامی (مسئول: وزارت بازرگانی)

۴/۴ -حمایت از تولیدکنندگان لباسها و پوششهای اسلامی (مسئول: وزارت صنایع)

۵/۴-حمایت از تحقیقات و پایان نامه های هنری در طراحی پوشش اسلامی و حمایت از طراحان و تولید کنندگان ژورنالهای پوشش اسلامی و تحویل طرحهای مناسب به مراکز تولیدی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)برای ارائه به دوزندگی های تحت پوشش (مسئول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

۶/۴-استفاده از ظرفیت تعاونی های تولید، توزیع و عرضه و تبلیغ پوشاک اسلامی زنان و حمایت از آنها (مسئول: وزارت تعاون)

۷/۴ -ارائه مدلها و طرحهای پوشش اسلامی به مراکز آموزش دوزندگی سازمان فنی و حرفه ای و سایر مراکز آموزشی مشابه جهت استفاده در برنامه های آموزشی خود
(مسئول: سازمان فنی حرفه ای)

۸/۴ -حمایت ویژه از کارخانه های تولید چادر در کشور و اقدامات لازم برای کاهش قیمت چادر تا یک چهارم قیمت فعلی (مسئول: وزارت صنایع)

۹/۴-رفع مشکلات تولیدکنندگان پوشاک و حمایت از تولید آنها و ایجاد فرصتهای مالی مناسب برای تولیدکنندگان جهت تشویق آنها به تولید پوشاک اسلامی (مسئول: وزارت صنایع)

۱۰/۴-معافیتهای مالیاتی تولیدکنندگان پوشاک ایرانی- اسلامی با قیمت مناسب توسط دستگاههای ذیربط و مناطق آزاد (مسئول: وزارت اقتصاد و سازمان مناطق آزاد)

۱۱/۴ -ارائه طرحها و پوشش مناسب برای کارکنان زن در شرکتهای دولتی به ویژه کارکنان آژانس های مسافرتی، مهمانداران هواپیماها، بیمارستانها، مدارس،کارخانجات
(مسئول: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

۱۲/۴ -تشکیل کمیته تعیین مصادیق بدحجابی به منظور بررسی مصادیق البسه، تصاویر ، علائم و نوع پوشش و آرایش غیر مجاز و انعکاس به مراجع ذیربط(مسئول:وزارت کشور)

۱۳/۴-شناسایی و حمایت از سازمانهای مردم نهاد فعال در امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و مدو لباس اسلامی –ایرانی (مسئول: وزارت کشور-وزارت ارشادسازمان ملی جوانان)

*تبصره : به منظور هماهنگی با ساختار مدیریتی قانون ساماندهی مد و لباس،کارگروه مربوطه به عنوان کمیته اقتصادی کارگروه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان تلقی شده و در حوزه مربوطه اقدامات و پیگیری های لازم را بعمل می آورد. (مسئول: کارگروه ساماندهی مدو لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

*مصوبه۵ -پیشنهادات کمیته فرهنگی، تبلیغی به شرح زیر تصویب شد:

۱/۵ -برنامه فراخوان و دعوت از هیئت های مذهبی توسط سازمان تبلیغات اسلامی و هیئت رزمندگان اسلام و سازمانهای مردم نهاد توسط وزارت کشور و سازمان ملی جوانان برای همکاری در امر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به همراه برآوردهای مربوطه به دبیرخانه ستاد صیانت ارائه شود. (مسئول:سازمان تبلیغات اسلامی و هیأت رزمندگان اسلام و وزارت کشور و سازمان ملی جوانان)

۲/۵-سازمان شهرداریها برنامه های گسترده و مناسب تبلیغات محیطی شهرداریها در جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به همراه برآورد و سهم سازمان شهرداریها به دبیرخانه ستاد صیانت ارائه نماید.

۳/۵ -سازمان صدا و سیما برنامه های جامع خود را برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سطح استانها و شهرستانها برای سال ۸۹ارائه نماید. (۵۰ %هزینه توسط ستاد صیانت تأمین خواهد شد)

۴/۵ -تهیه طرح ارشاد کتبی متخلفین در عرصه عفاف و حجاب از جهت محتوی، مخاطبین و ساز و کار اجرایی، حضور نمایندگان نهادهای ذی ربط، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، بسیج، ستاد حفاظت اجتماعی، اداره کل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور، سازمان ملی جوانان) در دبیرخانه ستاد صیانت و ایجاد ستاداجرایی از نهادهای فوق در دبیرخانه کارگروههای استانی و شهرستانها

۵/۵-برنامه های سازمان عقیدتی-سیاسی نیروهای مسلح برای ترویج فرهنگ عفاف وحجاب میان خانواده های کارکنان وارتقاء بینش وبصیرت سربازان مورد حمایت ستاد صیانت قرار گیرد.

۶/۵ -وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان شهرداریها برنامه های سال ۸۹خود را در عرصه های فیلم (بلند،کوتاه، مستند،پویا نمایی)، تئاتر، هنرهای تجسمی و سرود برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در محیط های آموزشی (از مهد کودکها تا مدارس و دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی)،اماکن عمومی و تبلیغات شهری، سیستم حمل و نقل عمومی، محیط های اداری، سینماها و… ارائه نمایند.

۶/۵ -برنامه ریزی جهت بهره گیری از تکنولوژیهای تبلیغی نظیر ایستگاههای ارسال انبوه بلوتوث در معابر پرتردد ، سامانه های پیامک و فضای اینترنت جهت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در قالب پیامهای نوین تبلیغاتی با همکاری دستگاه های مسئول فرهنگی و فنی.(مسئول: وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات، سازمان صدا و سیما)

مصوبه۶ -پیشنهادات کمیته عملیاتی به شرح زیر تصویب شد:

۱/۶-تشدید برخورد ناجا با باندهای فساد و فحشاء

۲/۶-تشدید برخورد ناجا با تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مبتذل ضدفرهنگی

۳/۶-تشدید برخورد ناجا با زنان و مردان خیابانی

۴/۶-تقویت و توسعه گشت ارشاد به عنوان پلیس امنیت اخلاقی برای اجرای بندهای فوق به صورت نامحسوس و مستمر با کمک پلیس آگاهی، وزارت اطلاعات، بسیج،

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه و تشکیل ستاد اجرایی از این نهادها دردبیرخانه کارگروه های اجتماعی استانها و شهرستانها در سراسر کشور

۵/۶ -جلساتی از ناجا،قوه قضائیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان بسیج مستضعفین و سایر اعضای کمیته تعیین مصادیق در دبیرخانه شورای اجتماعی برای بررسی و تعیین محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی متخلفین در حوزه عفاف و حجاب اعم از افراد بدحجاب در بیمارستانها، مؤسسات، شرکتهای خصوصی، مدارس و دانشگاهها و… و همچنین صاحبان صنوف، وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی و اماکن متخلف تشکیل شود، محرومیتهای اجتماعی می تواند شامل مواردی نظیر ممنوعیت خروج از کشور به صورت موقت، محرومیت از ترفیع و یاکاهش رتبه و جایگاه جذبی، محرومیت از تحصیل به صورت موقت، محرومیت ازاستخدام دولتی و نهادهای عمومی، جلوگیری از ورود افراد بد حجاب به اماکن و وسائل حمل و نقل عمومی و ادارات.

۶/۶-کمیته ای مرکب از سازمانها و نهادهای ذی ربط دردبیرخانه شورای اجتماعی کشور به منظور بررسی های لباس متحد الشکل مؤسسات دولتی و واحدهای آموزشی تشکیل و نتیجه بررسی ها و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.(مسئول: دستگاههای عضوشوراهای اجتماعی)

۷/۶ -با دعوت از ستاد احیاء، بسیج، ستاد حفاظت اجتماعی و سازمانها و نهادهای ذیربط دیگر، برنامه تذکر کتبی به متخلفین در مباحث مختلف اجتماعی از جمله بدحجابی و تولید بروشورهایی در این رابطه و ساز و کار اجرایی آن بررسی و پیشنهادات مناسب ارائه شود.

******پیوست۱ -موضوعات سلسله گفتمان های دانشجویی عفاف وحجاب در سراسر کشور*****

۱ -بررسی نقش فقر فرهنگی و اقتصادی در توسعه یا تضعیف فرهنگی عفاف وحجــاب/ استان سیستان و بلوچستان.

۲ -چالشهای موجود در عفاف و حجاب بین مردم و مسئولین در اهتمام به فرهنگ عفاف و حجاب- کهگیلویه وبویر احمد.

۳ -عفاف و حجاب، فصل مشترک تقریب ادیان ابراهیمی- گلستان.

۴ -بررسی جایگاه و اهمیت حریم عفاف و حجاب در قرآن کریم، روایات، نهج البلاغه امیرالمؤمنین (علیه السلام)/ قم.

۵ -عفاف و حجاب و نقش آن در توسعه مشارکت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پایداربانوان- اصفهان.

۶ -بررسی نقش مردان در ترویج فرهنگ عفاف در جامعه -اردبیل.

۷ -بررسی نقش اصناف، بازاریان و معتمدین محلی در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب- یزد.

۸ -بررسی نقش آموزش و پرورش (فرهنگیان) در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب مراکزآموزشی- بوشهر.

۹ -تبیین رسالت فرهنگ، قلم، رسانه در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب-همدان.

۱۰ -نقش هنرمندان و آثار هنری در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب- فارس.

۱۱ -عفاف و حجاب و نقش آن در توسعه امنیت روانی و رفتاری در اجتماع- لرستان.

۱۲ -نقش رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب-زنجان.

۱۳ -عفاف و حجاب و نقش سازنده آن در کاهش آسیبهای اجتماعی- قزوین.

۱۴ -بررسی وضعیت عفاف و حجاب در کشورهای اسلامی و علل گرایش زنان مسلمان به عفاف و حجاب در کشورهای غربی- مازندران.

۱۵ -بررسی فرهنگ عفاف و حجاب در اندیشه های ناب حضرت امام و مقام معظم رهبری- گیلان.

۱۶ -نقش عفاف و حجاب در پدیداری، تقویت و استمرار نهضت عاشورای حسینی (علیه السلام )- خراسان شمالی.

۱۷ –آسیب شناسی حجاب و عفاف در قانون، مقررات و آئین نامه های دولتی- تهران.

۱۸ -عفاف و حجاب در مقابله با ناتوی فرهنگی و جنگ نرم و تعالی خانواده- تهران

۱۹ -بررسی حجاب و عفاف و آئین عشق ورزی در اسلام -مرکزی.

۲۰ -رصد و بررسی فعالیتهای عملیاتی دشمنان در حوزه عفاف زدایی و بی حجابی- تهران.

۲۱ -عفاف و حجاب و نقش آن در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در دفاع مقدس- خوزستان.

۲۲ -بررسی ابعاد مختلف فرهنگ عفاف و حجاب در مقابله با ناتوی فرهنگی غرب- آذربایجان غربی.

۲۳ -عفاف و حجاب و جایگاه آن در توسعه سلامت اجتماعی و ارتقاء امنیت عمومی جامعه- خراسان جنوبی.

۲۴ -نقش عفاف و حجاب در ایجاد امنیت اخلاقی و روانی در محیط های اداری- هرمزگان.

۲۵ -دانشگاه و نقش سازنده آن در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب- کرمان.

۲۶ -نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان نهاد خانواده-ایلام.

۲۷ -نقش عفاف و حجاب در توسعه تعلیم و تربیت دینی کودکان و نوجوانان- کرمانشاه.

۲۸ -نقش ملی و دینی در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب -هرمزگان.

۲۹ -بررسی جایگاه ائمه جمعه و جماعات در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب- خراسان رضوی.

۳۰ -حجاب و عفاف، در حقوق شهروندی و حقوق و قضای اسلامی- سمنان.

۳۱ -بررسی نقاط ضعف و قوت سیاستهای کلان

فرهنگی ۳۰ساله نظام اسلامی در بسط و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور-تهران.

۳۲ -عفاف و حجاب، نماد مبارزه زن مسلمان و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس/ دانشگاه الزهراء.

۳۳ -نقش حجاب و عفاف و مصونیت زنان در جامعه -کردستان.

۳۴ -نقش مدیران و کارکنان دولتی در توسعه فرهنگ حجاب و عفاف- چهارمحال و بختیاری.

۳۵ -نقش بنگاههای خصوصی در توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف- آذربایجان شرقی.

*****دستورالعمل برنامه های درون سازمانی یازده گانه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دستگاههای اجرایی (ادارات دولتی و نهادهای عمومی، سال ۱۳۹۲)در تاریخ ۱۳/۱۲/۹۱ به تصویب ستاد مرکزی صیانت رسید و ابلاغ شد. ذیلا.ً به بخشی از برنامه پنجم آن اشاره میشود.*****

برنامه پنجم

رعایت الزامات اداری و شئونات اسلامی

تبصره ۱ -مدیران دستگاه های اجرایی در هر دستگاه نسبت به اجرای برنامه های درون سازمانی یازده گانه در حوزه حجاب و عفاف اهتمام ویژه به عمل آورند.

تبصره ۲ -به منظور کاهش اختلاط کارمندان زن و مرد نسبت به تفکیک و جداسازی محل کار آنان اقدام شود.

تبصره ۳ -نسبت به عدم به کارگیری منشی زن برای مدیران مرد اقدام لازم به عمل آید.

تبصره ۴ -جداسازی سرویسهای ایاب و ذهاب و غذاخوری اقدام شود.

تبصره ۵ -مسئولین حراست با هماهنگی دبیر عفاف و حجاب دستگاه مربوطه پس از اطمینان از اقدامات فرهنگی و مشاوره ای نسبت به کارکنان بدحجاب تذکر شفاهی و کتبی داده و در صورت عدم رعایت هیات های تخلفات اداری معرفی نمایند.

بند ۲۰- از تخلفات اداری مصوبه ۷/۹/۷۲ مجلس شورای اسلامی و ابلاغ رئیس جمهور وقت در تاریخ ۲۲/۹/۷۲《رعایت نکردن حجاب اسلامی》 است.

تبصره ۶ -دبیر عفاف و حجاب گزارشات عادی از تخلفات کارکنان در حوزه عفاف و حجاب را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری و گزارشات خاص را به جلسه ستاد

صیانت دستگاه مربوطه ارجاع تا تصمیم گیری مناسب صورت گیرد.

تبصره ۷ -دبیر عفاف و حجاب دستگاه با کمک حراست کارکنانی را که نسبت به ارائه خدمات و تسهیلات به مراجعین باحجاب کوتاهی میکنند ارشاد و در صورت تکرار تخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات معرفی نماید.

****دستورالعمل برنامه های ده گانه درون سازمانی ترویج فرهنگ عفاف وحجاب در دستگاههای اجرایی و استانهای سراسر کشور (ویژه کارکنان،مراجعین و خانواده ها)******

****کلیات

برنامه های درون سازمانی ترویج عفاف و حجاب مجموعه ای از برنامه ها و اقدامات است که تمامی وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادها برای ترویج، تبلیغ، معرفت افزایی و نهادینه سازی فرهنگ اصل و متعالی ایرانی و اسلامی در حوزه ی حجاب و عفاف، نسبت به تحقق آن برنامه ریزی و اقدام می کنند.

همه دستگاههای ذی ربط در تهیه، اصلاح و تکمیل این مجموعه مشارکت کرده وخود را ملـــزم به رعایت مفاد آن میدانند.

اصول حاکم بر کلیت برنامه های این دستورالعمل که تحقق اهداف مورد نظر منوط به رعایت و التزام به آنهاست به شرح زیر میباشد.

اطلاع رسانی و تبلیغات، متناسب با فضای عمومی و اقتضائات ویژه هر دستگاه.

الزام بر استفاده از تجربیات موفق و استقبال از ابتکار، خلاقیت و نوآوری برای افزایش کارآمدی و روزآمد ساختن شیوه های اجرایی کردن این دستورالعمل.

تعیین ردیف و تخصیص بودجه و اعتبارات لازم و کافی برای پیگیری و اجرای برنامه ها.

تأکید بر اطلاع، اشراف و حمایت بالاترین سطح مدیریتی هر دستگاه از این دستورالعمل و لزوم ورود و حضور سایر سطوح مدیریتی برای تحقق آن.

تأکید و توصیه به مطابقت کامل هر نوع تدبیر، برنامه و اقدام با مفاد و چارچوب های این دستورالعمل و پرهیز از رویکردها و اقدامات سلیقه ای و شخصی.

تبیین علمی 《برتر و کامل بودن چادر به عنوان حجاب》و ویژگیهای شغلی و حرفه ای مخاطب و اقتضائات سازمانی در تبلیغ و ترویج 《چادر به عنوان حجاب برتر》.

برنامه ریزی و اقدام به منظور ارتقای موضوع عفاف و حجاب از سطح موضوعی با طبقه بندی اداری و تکلیفی ظاهری به تراز باوری عمیق و انتخابی آگاهانه.

تأکید و توجه توامان به تعمیم موضوع عفاف و حجاب به زنان/مردان.

اعمال دقت در اجرا و اظهار علنی حساسیت توسط مدیران نسبت به مواجهه و استفاده ی ابزاری و ناقض اهداف این دستورالعمل استفاده علمی و متناسب با اقتضائات سازمانی، از آیات و روایات، مضامین دینی و معنوی، فرمایشات، رهنمودها و توصیه های امام خمینی (ره)و مقام معظم رهبری، در برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغی.

ترجیح و تقدم بخشیدن به مواجهه ملا یم، مبتنی بر حسن خلق و معطوف به جذب حداکثری و احاله ی برخوردهای انضباطی به آخرین مرحله از مراحل تصمیم گیری تأکید بر جذب مشارکت همدلانه ی کارکنان هر دستگاه در اجرای برنامه ها توجه و تأکید بر اهمیت واگذاری هرگونه مسئولیت، در هر سطحی،به افرادی دارای حسن سابقه، واجد محبوبیت و آشنا و عامل به اصول اخلاقی و رفتار متعادل انسانی استفاده از اعتبار جاری در تهیه لباس متحدالشکل با همکاری کارگروه مدو لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با شئونات ایرانی

****برنامه اول: پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب.***

اقدامات:

-برگزاری منظم جلسه کمیته عفاف و حجاب و گروه های تخصصی در امور هنری، تبلیغی، آموزشی، پژوهشی، نظارتی و …

-پایش و بررسی وضع موجود عفاف و حجاب در دستگاه و اتخاذ راهکارهای بهبود آن.

-ارائه گزارشات فصلی یا موردی با مسئولین عالی درخصوص آخرین وضعیت عفاف و حجاب در سازمان.

-تنظیم صورتجلسه و تهیه گزارش برای رؤیت دبیرستاد

صیانت دستگاه یا استان

-پیگیری مصوبات و ارائه گزارش در نشست ستاد، صیانت دستگاه با استان.

***-برنامه دوم: تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب.

اقدامات

-تعیین حدود پوشش کارکنان زن برابر دستورالعملهای مربوطه شامل: چادر یامانتوی غیرچسبان با آستین بلند تا زیر زانو و بدون علائم، شلوار پارچه ای، مقنعه بلند (به طوری که تمام سر، موها و نواحی گردن پوشیده شود) با رنگهای متعارف بدون زینت و زیورآلات و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی.

-تعیین حدود پوشش کارکنان مرد شامل: رعایت آراستگی و متانت ظاهری، اجتناب از پوشیدن تی شرت، پیراهن تنگ با آستین کوتاه و شلوار تنگ یا جین و نیز پوشیدن

لباسهای دارای نشانه های غربی یا زیورآلات غیرمتعارف و کمربندهای پهن با سگک غیر متعارف و پیرایش نامناسب موی سر و صورت.

-ایجاد فضای امن و آرام با اتخاذ تدبیر مناسب برای جداسازی محیط بانوان ازجمله:

محل کار، سرویس ایاب و ذهاب و غذاخوری، در را ستای کاهش اختلاط و سالم سازی روابط بین کارکنان زن و مرد به استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی-خودداری از به کارگیری بانوان در پست و محل های سازمانی پرازدحام ویژه آقایان و حتی المقدور در نوبت کاری شبانه.

ترجیحا به کارگیری منشی و یا مسئول دفتر مرد برای مدیران مرد و زن برای مدیران خانم.

-تدوین منشور عفاف و حجاب سازمان مبتنی بر شریعت اسلام، رهنمودهای امام(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قوانین و مقررات جاری و ماهیت سازمان.

-اطلاع رسانی و آگاهسازی کارکنان و مراجعین نسبت به مؤلفه ها، شاخصها و معیارهای منشور عفاف و حجاب.

-فرهنگسازی منشور عفاف و حجاب در سازمان مبتنی بر قوانین و مقررات، جاری کشور و ماهیت سازمانی.

-تهیه دستورالعمل و پیوست فرهنگی برای رعایت شئونات اسلامی و ترویج عفاف و حجاب در برپایی جشنواره ها، نمایشگاهها، همایشها، اماکن تفریحی، شهرک های سازمانی، فروشگاههای تابعه و نحوه حضور کارکنان دراجلاسهاو سفرهای بین المللی.

***برنامه سوم: آموزش و اقناع سازی.

تبصره )۱ :)اجرای ۶ جلسه ۲ ساعته برنامه های آموزشی و تربیتی در سال برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان و مدیران و ۲۵ درصد خانواده ها متناسب با امکانات ومقدورات سازمانی.

تبصره )۲ :)اجرای حداقل یک همایش یا گردهمایی با عناوین زیر در سال:

همایش کارکنان (زن و مرد)

همایش ویژه بانوان (کارکنان زن و همسران کارکنان مرد)

همایش ویژه آقایان (کارکنان مرد و همسران کارکنان زن)

همایش ویژه دانشجویان (فرزندان دانشجوی کارکنان)

گردهمایی ویژه فرزندان دبیرستانی کارکنان

گردهمایی ویژه فرزندان دبستانی و کودک کارکنان

گردهمایی خانواده محور شامل همه اعضای خانواده کارکنان

*تبصره (۳ ):خودداری از برگزاری کارگاههای آموزشی، گردهمایی ها و همایشهای پرازدحام، شلوغ، غیرقابل کنترل و فاقد اثربخشی.

اقدامات:

۱ -برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی و جلسات هم اندیشی با رویکرد عفاف و حـجاب برای کارکنان و خانــواده های آنان.

۲ -استفاده روشهای نو و ابتکاری پرمحتوی و با نشاط در برگزاری همایشها و نشستهای آموزشی با رویکرد عفاف حجاب.

۳ -استفاده از فرصت مناسبتها، اوقات فراغت تابستان و سایر تعطیلات (درقالب دوره ی یکروزه) حتی المقدور به تفکیک برنامه های مذکور در تبصره (۲).

۴ -استفاده از اساتید و شخصیتهای مجرب، فاضل و خوش بیان حوزوی و دانشگاهی مورد تأیید دستگاههای ذی ربط و پاسخ به سوالات و شبهات مربوط به عفاف و حجاب.

۵ -معرفی الگوی جامع و مناسب عفاف و حجاب و پوشش اسلامی و ایجادزمینه های دسترسی به آن.

۶-حضور مدیران عالی و خانواده ی آنان با رعایت آداب و ظواهر دینی در همایش های خانوادگی و تأکید بر الگو بودن آن برای دیگران.

۷-الزام به حضور کارکنان در برنامه های آموزشی و احتساب آن در آموزشهای حین خدمت ودوره های مصوب سازمان.

۸-حتی المقدور تهیه و توزیع ویژه نامه های علمی آموزشی برای تبیین و تشریح اهمیت و ضرورت عفاف و حجاب در جامعه.

*برنامه چهارم: خدمات فرهنگی و هنری و تبلیغی عفاف و حجاب.

*تبصره (۱) :فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغی شامل: اجرای مسابقات، تئاتر، نمایش فیلم، برگزاری نمایشگاه، اردوهای فرهنگی، زیارتی و سیاحتی و عرضه بسته های فرهنگی.

*تبصره )۲) :اجرای ۴ عنوان از برنامه های فوق در طول سال برای حداقل ۵۰ % کارکنان و خانواده آنان و نیز اعزام ۱۰ درصد آنان به اردوی متناسب با امکانات و توانمندیهای سازمان.

اقدامات:

*اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تبلیغی ویژه بانوان شاغل و خانواده های کارکنان و مراجعین با موضوع عفاف و حجاب.

ارائه تسهیلات مناسب برای بهره مندی کارکنان و خانواده های آنان از پوشش(مد و لباس) اسلامی و متناسب با الگوهای مطلوب اسلامی – ایرانی با هماهنگی دستگاه های ذی ربط.

عرضه بسته های فرهنگی با تخفیف ویژه همراه با برگزاری مسابقات فرهنگی در نمایشگاهها، مراسم و مناسبتها.

دعوت از بانوان محجبه و موفق در عرصه های اجتماعی فرهنگی، هنری و کارآفرین با هدف الگوسازی برای ترویج عفاف و حجاب.

ارسال پیامک در مناسبتهای خاص، تبریک تولد، ازدواج، ارتقای تحصیلی و … به کارکنان همراه با پیام اخلاقی با موضوع خانواده و عفاف و حجاب.

غنی سازی اوقات فراغت خانواده های کارکنان و تقدیر از خانواده های موفق با رویکرد عفاف و حجاب نظیر اردوهای زیارتی و سیاحتی.

استفاده از فرصت مراسم و مناسبتهای مذهبی و ملی برای ترویج عفاف و حجاب و تجلیل از خانواده های شهدا وایثارگران.

اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی در اردوها و ایجاد فضای معنوی مناسب برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

ترغیب و اعزام کارکنان و خانواده آنان به اردوهای راهیان نور با تأکید بر استفاده از راویان رزمنده و مجرب دفاع مقدس و ارائه هدایای فرهنگی با مضامین خاطرات ومنتخب وصیتنامه های شهدا در خصوص رعایت عفاف و حجاب.

تأمین شرایط و زمینه های مناسب ورزشی، تفریحات مفرح، سالم، هیجان آور و با نشاط برای خانم های شاغل و خانواده های کارکنان متناسب با مقدورات و شرایط سازمان.

*برنامه پنجم: خدمات مشاوره ای.

*تبصره: پیش بینی نیم ساعت مشاوره در ماه برای حداقل پنج درصد از کارکنان وخانواده ها.

اقدامات:

دعوت از مشاورین متاهل، مجرب و آشنا به آموزه های دینی.

انتخاب مکانی مناسب و در دسترس برای ارائه خدمات مشاوره ای به کارکنان وخانواده های آنان.

ارائه مشاوره های اعتقادی، اخلاقی و خانوادگی با رویکرد استحکام بنیان خانواده و ترویج عفاف و حجاب مبتنی بر آموزه های اسلامی.

استفاده از فرصت محافل و اردوهای خانوادگی برای مشاوره.

اطلاع رسانی و بهره گیری از فرصت و ظرفیتهای فضای مجازی در امر مشاوره

*برنامه ششم: فضاسازی و تبلیغات محیطی.

اقدامات:

فضاسازی و تبلیغات محیطی با استفاده از شیوه های اثربخش و ابزارهای نوین تبلیغی و رسانه ای.

تهیه و نصب تابلوها، نمادها و .. به صورت هنرمندانه، اثربخش، غیرمستقیم، کوتاه، جذاب و برگرفته از آموزه های دینی و رهنمودهای امام خمینی(ره)و مقام معظم

رهبری(مدظله العالی) متناسب با محیط و ماهیت سازمانی برای ترویج فرهنگ عفاف وحجاب.

بروزرسانی و تغییر نوبه ای تابلوها و تعویض نمادها و … حداقل چهار مرحله در طی سال.

انجام تبلیغات محیطی در مسیرهای پررفت و آمد، ورودیها و سالن های انتظار.

*برنامه هفتم: حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف و حجاب.

اقدامات:

۱ . حمایت از آثار علمی، هنری و فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب دربخش: فیلم،انیمیشن، تئاتر، برنامه مستند، نشریه و کتاب، پژوهش، فضای مجازی، سرود، نقاشی،کاریکاتور و … (حداقل دو اثر).

۲. .استفاده از ظرفیتهای علمی و فرهنگی دستگاه مربوطه، متناسب با نیازهای سازمانی و یا از طریق مؤسسات تخصصی مردم نهاد.

۳ .استفاده از هنرمندان و نویسندگان متعهد و متخصصین فعال در عرصه عفاف و حجاب و نیز دستگاههای فرهنگی از قبیل، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان اوقاف و … در تأمین و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف وحجاب.

۴ .تأکید به اثربخشی و جذابیت آثار علمی و فرهنگی، فیلمهای کوتاه، بلوتوث، پیامک، با سوژه های خانواده موفق، دختر نمونه، زنان الگو و …

۵ .انجام پژوهشهای کاربردی و بررسی علل و عوامل بدپوششی کارکنان و خانواده ها همراه با راهکارهای مؤثر در رفع آنها.

۶ .ایجاد زمینه اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در سازمان با موضوع عفاف و حجاب

*برنامه هشتم: تشویق و ترغیب.

اقدامات:اعمال تشویقات سازمانی برای کارکنان محجبه و فعال در امور ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ازجمله: اعطای لوح، هدایا و ترفیعات اداری، اعزام به

اردوها و سفرهای زیارتی، سیاحتی و ارائه تسهیلات رفاهی و ورزشی مناسب.

تشویق، ترغیب و تسهیل ازدواج کارکنان مجرد توسط مدیران و دیگر کارکنان سازمان ترغیب بانوان شاغل به انتخاب حجاب برتر و تمجید از افراد متحول شده با تأکید بر پرهیز از اقدامات زمینه سازرفتارهای متظاهرانه.

ایجاد ساز و کار مناسب برای حفظ و رعایت عزت و کرامت مراجعین محجبه و اعمال مشوقهای فردی و موردی.

*برنامه نهم: ارشاد و راهنمایی متخلفین و متمردین.

اقدامات:

تذکر، راهنمایی و ارشاد کارکنان و مراجعین نسبت به رعایت حدود پوشش و شئونات اسلامی مبتنی بر اصول امر به معروف و نهی از منکر

اطلاع رسانی و نصب تابلو، بنر و تیزر در ورودیها و منظر مراجعین با محتوای رعایت عفاف و حجاب اسلامی.

اجرای مفاد دستورالعمل ابلاغی شماره ۱۲/م /۷۵۰۱/۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۱ سازمان حراست کل کشور به کلیه دفاتر حراست دستگاههای اجرایی.

تذکر شفاهی و کتبی و معرفی به هیات های تخلفات اداری درصورت “عدم رعایت حجاب اسلامی” براساس بند ۲۰ از قانون تخلفات اداری، مصوبه ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و ا بلاغ رئیس جمهور وقت در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۷۲٫

پرهیز از برخوردهای سلیقه ای و غیرمنطقی با افراد بد پوشش و برخورد انضباطی به عنوان آخرین اقدام.

تفکیک مختلف ناآگاه و غافل از متمردین و مفروضین در مواجه با افراد بدپوشش

*برنامه دهم: نظارت و ارزیابی رعایت عفاف و حجاب.

اقدامات:

برقراری نظام هوشمند و منطقی رصد و نظارت بررعایت عفاف و حجاب در دستگاه ذی ربط.

ایجاد ضمانت های اجرایی مناسب و بازدارنده متناسب با ماهیت سازمان.

برگزاری مستمر نشست های ارزیابی عملکرد رده های تابعه و ارزشیابی انجام وظایف مربوطه در حوزه عفاف و حجاب.

سرکشی برنامه ای و موردی از واحدها و رده های تابعه با تأکید بر اجرای برنامه ها و رعایت ضوابط و مقررات در حوزه عفاف و حجاب.

اختصاص صندوق انتقادات وپیشنهادات درهر دستگاه به منظور بهره گیری از نظرات کارکنان و مراجعین.

#####«مصوبات سازمان صدا و سیمامبحث۹»#####

****مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی (بخشنامه شماره۱۱۲۸۸/۹۴/۱۱۸۵مورخ ۶/۱۲/۱۳۹)*****

الف: متن حاضر دستورالعمل و مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی است که به وسیله اداره کل بازرگانی صدا و سیما تهیه شده و در اختیار سازندگان وسفارش دهندگان آگهی ها قرار میگیرد. این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظیم گردیده است . مقدمه شامل بندهای (الف تا ک )و اصول کلی شامل ( ۸۱ اصل ) است.

ب: این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ناظر بر موضوع،عرف تبلیغات و ملاحظه قوانین تبلیغات برخی از کشورها تدوین شده است.

ج: صاحبان آگهی، تولید کنندگان آگهی و سفارش دهندگان آگهی باید آگهی خود را بارعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند. در صورت اعلام شکایت از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی حسب مورد نامبردگان پاسخگو خواهند بود.

د : رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

ه:مدنظر داشتن و رعایت سیاستهای کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ساخت و پخش آگهی ضروری است.

و : در جریان تولید و ساخت آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید کلیه مواد تبلیغاتی با رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و آئین نامه های مربوط به آن ساخته شده باشد. تولیدکننده و سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت هرگونه خسارت در ازای اعتراضی که از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی نسبت به محتوای آگهی از حیث آهنگ، شعر، تصویر و …..وارد شود خواهد بود. چنانچه آثار استفاده شده متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد در آن صورت سازمان یاد شده اقدام قانونی به عمل خواهد آورد.

ز : چنانچه آگهی ارائه شده حسب ظاهر مغایرتی با این دستورالعمل نداشته باشد،

ولی پس از پخش ایجاد زیان و خسارتی نماید و خسارت ناشی از تقصیر و تخلف سفارش دهنده و سازنده باشد، سفارش دهنده و سازنده آگهی حسب مورد مسئول جبران خسارت خواهد بود.

ح : مواد این دستورالعمل در مورد آگهی های درون برنامه ای نیز صدق میکند.

ط : تفسیر این دستورالعمل و ارائه نظرات مشورتی به عهده اداره کل بازرگانی صدا و سیما بوده و اداره کل بازرگانی صدا و سیما بر رعایت کامل دستورالعمل مذکور نظارت نموده و از پخش آگهی های مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری میکند.

ی :در مورد هر نکته ای که در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد و یا به طور صریح درمورد آن صحبت نشده باشد باید قبل از ساخت برنامه از اداره کل بازرگانی صدا و سیماکتبانظرخواهی و استفسار شود.

ک : در هر مورد که این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد و یا موضوع جدیدی مطرح شود که در این دستورالعمل در باره آن صحبت نشده باشد حسب مورد ماده یا موادجدیدی از طرف اداره کل بازرگانی صداو سیما به شرکتهای تبلیغاتی ابلاغ و درویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.

****اصول

اصل ۱ -آگهی ها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد و با رعایت ادب اجتماعی، احترام افراد و صداقت تولید شود.

اصل ۲ -در آگهی باید به حساسیتهای بینندگان توجه شود و به سلیقه های افراد واقشار در آن توهین نشود.

اصل ۳ -در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور آداب، رسوم،قومیتها، لهجه ها و گویشهای مختلف به دیده احترام نگاه شود.

اصل ۴ -آگهی نباید مروج عقایدخرافی بوده ویا با بهره گیری از آن تهیه شود.

اصل ۵ -آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید اسباب رنجش گروه هایی از بینندگان رامانند افرادی که از معلولیتها رنج میبرند فراهم کند.

اصل ۶ -در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد، در صورت اعتراض، پخش آگهی متوقف و جبران خسارات احتمالی به عهده سفارش دهنده و یا سازنده خواهد بود.

اصل ۷ -آگهی ها باید از نظر اجرا و سبک به نحوی ساخته شوند که بینندگان و شنوندگان به سادگی آنها را از برنامه های تلویزیونی و رادیویی تمیز دهند.

اصل ۱۸ -استفاده از صحنه های استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند در آگهی ها مجاز نیست.

اصل ۱۹ -در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نمایش داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد.

اصل ۲۰ -آگهی نباید القاء وحشت و خشونت کند.

*تبصره : در جریان آگهی های تلویزیونی نباید آزار دیدن هیچ جانداری به تصویر کشیده شود و یا به نظر رسد که برای ساخت آگهی، جاندار حاضر در آگهی آزار دیده است.

اصل ۲۲ -نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد.

اصل ۲۳ -آگهی نباید مروج تجمل گرایی باشد.

اصل ۲۴ -آگهی نباید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.

اصل ۲۵ -تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بی رویه مجاز نیست .

اصل ۲۷ -در صورتیکه موضوع آگهی مواد خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، آگهی نباید تداعی کننده این باشد که موضوع آگهی غذای غالب خانواده های ایرانی است.

اصل ۲۸ -پوشش و آرایش شخصیتهای مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنها متناسب باشد.

اصل ۵۱ -در تولید آگهی های آهنگین (موزیکال)رعایت دقیق شئون و موازین جمهوری اسلامی ایران ضروری است. این اصل برای پرهیز از هرگونه ابتذال باید مورد توجه سازندگان و سفارش دهندگان قرار گیرد.

*تبصره : موسیقی آگهی نباید از حیث محتوی و اجرا تداعی کننده موسیقی های مبتذل باشد، از ریتم های رقص گونه در آن پرهیز شود، حتی االمکان از ملودی های کوتاه استفاده
شده و ترانه گونه نباشد و با تصاویر استفاده شده همگون و متناسب باشد.

اصل ۵۲ -چنانچه سازنده آگهی قصد داشته باشد موضوع آگهی را با شعر و یا نظم وبا اجرای آهنگین و همراه با موزیک مطرح کند باید شعر و نظم از استحکام کافی برخوردار
باشد، با قواعد ادبی مغایرت نداشته و با آهنگ به صورت مناسب تلفیق شود.

اصل ۵۳ -استفاده از کلمات و تصاویری که بار منفی دارند در متن آگهی مجاز نیست.

اصل ۵۴ -استفاده از تصاویری که القای رقص نماید در متن آگهی مجاز نیست.

اصل ۵۵ -در آگهی ها باید معیارها و ملاحظات فنی از جنبه های گوناگون آن مانندتصویربرداری تدوین، صداگذاری، تناسب موسیقی و صدا به دقت رعایت شود.

اصل ۵۶ -زن در نظام مقدس اسالمی از موقعیت ویژه ای برخوردار است و قوانین و احکام مقدس اسالم برای زن جایگاه رفیعی را قائل است، لذا استفاده از حضور خانم هادر آگهی های رادیو تلویزیونی مستلزم اعمال دقت های خاصی میباشد و باید جایگاه زن مسلمان و شئون او مد نظر باشد.

اصل ۵۷ -حضور خانم ها و دختر خانم ها در آگهی های رادیو تلویزیونی در صورت اقتضاء موضوع مورد آگهی بدون آرایش و با رعایت کامل حجاب اسلامی امکان پذیر است .

اصل ۵۸ -حضور خانم ها در آگهی هایی که وضعیت کاال و مصارف آن با نقش خانم ها بستگی نداشته باشد مجاز نیست .

اصل ۵۹ -آگهی های رادیو تلویزیونی نباید تداعی کننده این امر باشد که اشتغال و تالش زن ایرانی محدود به امور منزل است و در عرصه های علمی و فرهنگی حضور ندارد و به طورکلی زن مسلمان ایرانی نباید تحقیر شود.

اصل ۶۰ -آگهی نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشد.

اصل ۶۱ -در آگهی هایی که در آن خانواده حضور دارند نباید نقش یکی از اعضاء اعم از زن شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود.

اصل ۶۲ -آگهی ها نباید تداعی کننده این فکر باشد که زنها از مردها ناتوانترند و نقش هر کدام باید کامل و بینقص مشخص شود.

اصل ۶۳ -در آگهی نباید حسب تعبیر عوامانه رفتارهایی مانند غیبت کردن، صحبت کردن طولانی با تلفن و ….به زنان نسبت داده شود یا به تصویر کشیده شود.

اصل ۶۴ -آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از زود باوری، حس عاطفی و کم تجربگی آنان در تشخیص واقعیت ها سوء استفاده شود.

اصل ۶۵ -در آگهی نباید از کودکان با صراحت درخواست شود محصولی را خریداری کنند و یا از والدین خود و دیگران چنین درخواستی کنند و نباید خرید موضوع آگهی برای کودکان و یا ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود.

اصل ۶۶ -در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید و یا مذاکره با فروشنده برای خرید و یا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.

اصل ۶۷ -آگهی ها نباید به کودکان القاء کنند که چنانچه کالایی موضوع آگهی را نداشته باشند یا خریداری نکنند، از دیگر کودکان پایین تر هستند و یا احتمالاموردتمسخر و استهزاء واقع می شود.

اصل ۶۸ -در آگهی ها نباید از کودکان برای خرید از طریق پست یا تلفن دعوت شود.

اصل ۶۹ -هنگام پخش برنامه های ویژه کودکان پخش آگهی های مربوط به مواد غذایی، کبریت، محصولاتی با خواص دارویی و حاوی ویتامین، غذاهای کمکی کودکان، وسایل و اسباب لاغری و شیوه های درمانی آگهی فیلم ها با صحنه های وحشتناک و خطرناک و خطرآفرین ممنوع میباشد.

*تبصره : در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان هنگام خوردن دارو، ویتامین و غذاهای کمکی در غیر حضور والدین نشان داده شوند.

اصل ۷۱ -در کلیه آگهی ها به ویژه در آگهی هایی که مخاطب آنها کودکان هستند با رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از محل های خط کشی شده باید به دقت مد نظر واقع شود.

اصل ۷۲ -کودکان نباید در شرایطی به تصویر کشیده شوندکه با توجه به اقتضای سن آنان خطرناک محسوب میشود.

اصل ۷۷ -در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان عریان یا نیمه عریان نشان داده شوند در شرایطی که موضوع آگهی نشان دادن کودکان را در این گونه شرایط ایجاب کند با تصویب قبلی فیلمنامه ممکن است.

«شورای بازرگانی آگهی های سازمان صدا و سیما»

پایان