بیانیه ی«شماره ی۵۹» : مجامع استانی باید پاسخگو باشند.

بسم الله الرحمن الرحیم
#موضوع

مردم کشورمان درمواردعدیده ی روز ، تحلیل صحیح وپاسخ مناسب می خواهند.

مسئولین محترم #مجمع_رهروان_امربه_معروف_ونهی_ازمنکر درسراسر کشور بایدپاسخ مناسب برای سئوالات مردم داشته باشند؛ تابتوانندبه نحو صحیح؛ امر به معروف ونهی از منکر نمایند.به عنوان مثال می پرسند:

۱- چرا آقای روحانی؛ هنگامی که نامزدی خود را برای پست ریاست جمهوری اعلام نمودوهمچنین در زمان #تبلیغات ؛ هرگزعنوان نکرد که رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی #فاقداختیار است

 ولی اکنون که درسال های آخر مسئولیت قرار دارد ،می گوید: #اختیار بیشتری می خواهم!

اگر مجامع استانی برای این سئوال پاسخ مناسب نداشته باشند!هرگزنمی توانند #سیاستهای_کلی_نظام در امور #انتخابات ابلاغی۱۳۹۵/۷/۲۴از سوی امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب را #مطالبه_گری نمایند!!

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۵

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez