بیانیه ی«شماره ی۶۰» مجامع استانی باید پاسخگو باشند.کِید دشمن در #قم چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم
 #موضوع : مجامع استانی باید پاسخگو باشند.
کِید دشمن در #قم چیست؟

مردم کشورمان درمواردعدیده ی روز ، تحلیل صحیح وپاسخ مناسب می خواهند.

مسئولین محترم #مجمع_رهروان_امربه_معروف_ونهی_ازمنکر درسراسر کشور باید #پاسخ مناسب برای سئوالات مردم داشته باشند؛ تابتوانندبه نحو صحیح؛ امر به معروف ونهی از منکر نمایند.به عنوان مثال می پرسند:

- امام خامنه ای؛ رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ در دیدار مردم قم فرموده اند:

انگیزه‌هایی وجود داردبرای اینکه فضای #انقلابی_قم را تغییر بدهند و روحیه‌ی انقلابی قم و روحیه‌ی دینی قم را کمرنگ کنند؛ انگیزه‌هایی وجود دارد.
از #کِیددشمن در همه‌ی جنبه‌ها و جوانب نباید غافل شد:
از جنبه‌ی اقتصادی که کِید و مکر و دشمنی میکند

نباید از کِید و مکر و دشمنی او در جنبه‌ی فرهنگی غافل شد؛ مشغولند

انگیزه‌هایی دارند، عواملی را میفرستند؛ باید به این توجّه کرد.

 #بزرگان قم، #جوانان قم باید نگذارند تا #دستهای_خائن، قم را از مرکزیّت انقلاب، از کانون انقلاب ‌بودن بیرون بیاورند و این معانی را در آن کمرنگ کنند.

به هر حال قم آن سرچشمه‌ی اصلی است و حوزه‌ی قم آن پشتوانه‌ی معنوی است برای این حرکتی که دنیا را تغییر داد، دنیا را تکان داد و همچنان این حرکت ادامه دارد و هنوز در آغاز راهیم.

 صاحبان این #دستهای خائن چه کسانی هستند که میخواهندقم را از #مرکزیّت_انقلاب، از کانون انقلاب ‌بودن بیرون بیاورند

اگر مجامع استانی برای این سئوال پاسخ مناسب نداشته باشند!هرگزنمی توانند #سیاستهای_کلی_نظام در امور #انتخابات ابلاغی۱۳۹۵/۷/۲۴از سوی امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب را که منجر به شایسته گزینی میگردد #مطالبه_گری نمایند!!

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۵

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez