بیانیه ی«شماره ی۶۴»«اشکالاتی که ماامروزدرجامعه مشاهده میکنیم -همین کمبودها و …..- به ساختار برمیگرددیابه کارگزاران؟!!

بسم الله الرحمن الرحیم
 #موضوع :«اشکالاتی که ماامروزدرجامعه مشاهده میکنیم -همین کمبودها و …..- به ساختار برمیگرددیابه کارگزاران؟!!

امام خامنه ای(حفظه الله)درپاسخ فرمودند:
« البتّه ساختارهادرطول زمان تکمیل میشوند، نواقصشان،خلأ‌هایشان برطرف میشود؛ این [یک] امر طبیعی است.
به ‌هرحال، من #مشکلی درساختارنمی بینم.

بله،ماکارگزارها #اشکال داریم؛ دراین شکّی نیست

کارگزارها کوتاهی دارند
سلایق گوناگون دارند
ناتوانی‌هایی دارند
کمبودهایی دارند، و نتیجه این میشود که گاهی در حرکت اشتباه میکنیم.

اشتباه ماها هم مثل اشتباه‌ اشخاص عادّی نیست؛ ما وقتی اشتباه میکنیم، اشتباهمان شکافهای بزرگی در متن جامعه به وجود می‌آورد۱۳۹۸/۳/۱.

وظیفه ی مابه عنوان یک #تشکل فرهنگی مردم نهادباگرایش”امربه معروف ونهی ازمنکر”چیست ؟!

بگذاریم مسئولین اشتباه بکنند،آنگاه مچ گیری کنیم؟!! یااز روی خیرخواهی، بانظارت عمومی و #رصدعملکردهاپیشگیری نماییم که چنین اتفاقاتی رخ ندهد؟

اینجاست که اهمیت امر به معروف ونهی از منکر مشخص می شود.

آنچه وظیفه‌ی مااست، این است که جلوی #لغزشها را بگیریم.
ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۶

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez