بیانیه ی«شماره ی۶۵»آیابه دلیل تخلفات صورت گرفته؛ باید «جلوی خصوصی‌سازی گرفته شود؟!!»

بسم الله الرحمن الرحیم
 #موضوع :آیابه دلیل #تخلفات صورت گرفته؛ باید «جلوی خصوصی‌سازی گرفته شود؟!!»
امام خامنه ای رهبرمعظم انقلاب در این زمینه فرموده اند:
خطاهای بزرگی در زمینه‌ی #خصوصی‌سازی انجام گرفته ….. و بنده هم مکرّر تذکّراتی داده‌ام که بعضی جاها اصلاح شده
بعضی جاهاجلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار #خصوصی‌سازی هست منتها اصل #خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصادکشور ما است.

جلویش را نباید گرفت، منتها در عمل، مثل خیلی از کارهای دیگر اشکالاتی وجود دارد و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجّهی‌هایی شده؛ شاید در این زمینه لغزشهایی صورت گرفته، باید جلوی لغزشها را گرفت.

 آنچه وظیفه‌ی ما است، این است که جلوی لغزشها را بگیریم ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

آری؛آنچه وظیفه‌ی ما است، این است که جلوی لغزشها را بگیریم.

ومن الله التوفیق وعلیه التکلان

مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر ۱۳۹۸/۴/۲۶

جهت کسب اطلاعات بیشتردرمورد این بیانیه از طریق شماره تلفن ذیل بادفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید ۶۶۶۷۷۳۳۳-۰۲۱

نشانی سایت وکانالهای مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر(پیام رسانهای:سروش،ایتا،بله،آیگپ)
به شرح ذیل میباشد:
http://mran.ir  سایت
@mran_ir  بیانیه ها و مواضع مجمع
@hamian_m_a  عمومی -تخصصی
@toghamolfaraez  عمومی -تخصصی
ویژگی های رئیس جمهور ونماینده ی مجلس
@beha_togham_alfaraez